Fotogalerie - 1.ročník [18.11.10]

1.ročník

Cvičíme
Cvičíme
[480x640 50 KB]
Čteme z čítanky
Čteme z čítanky
[640x480 51 KB]
Čteme z čítanky
Čteme z čítanky
[640x480 50 KB]
Čteme z čítanky
Čteme z čítanky
[640x480 46 KB]
Čteme z čítanky
Čteme z čítanky
[640x480 43 KB]
Čteme: Titulky v televizi
Čteme: Titulky v televizi
[640x480 59 KB]
Dělíme se do skupin
Dělíme se do skupin
[640x480 52 KB]
Matematické divadlo na slovní úlohy
Matematické divadlo na slovní úlohy
[640x480 44 KB]
Píšeme do sešitu
Píšeme do sešitu
[480x640 44 KB]
Píšeme do sešitu
Píšeme do sešitu
[640x480 50 KB]
Píšeme do sešitu
Píšeme do sešitu
[480x640 39 KB]
Píšeme na počítači
Píšeme na počítači
[480x640 35 KB]
Počítáme kostky
Počítáme kostky
[640x480 58 KB]
Počítáme kostky
Počítáme kostky
[480x640 56 KB]
Prezentace slov na počítači
Prezentace slov na počítači
[640x480 39 KB]
Příklady z dominové karty
Příklady z dominové karty
[640x480 51 KB]
Rozkládáme slova na hlásky
Rozkládáme slova na hlásky
[640x480 56 KB]
Skládáme slova ve skupině
Skládáme slova ve skupině
[640x480 61 KB]
Skládáme slova z hlásek
Skládáme slova z hlásek
[640x480 56 KB]
Uvolňovací cviky
Uvolňovací cviky
[480x640 56 KB]
Uvolňujeme ruku před psaním
Uvolňujeme ruku před psaním
[480x640 47 KB]
Vlevo, vpravo, nahoře, ....
Vlevo, vpravo, nahoře, ....
[640x480 49 KB]
Začínáme básničkami
Začínáme básničkami
[1280x960 357 KB]
Zhodnocení hodin
Zhodnocení hodin
[640x480 60 KB]

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň