Informace o škole

Základní škola Vrčeň

 • Název školy: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň–jih, příspěvková organizace
 • IZO: 600 070 409
 • IČ: 75 00 50 00
 • Právní forma: Příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Obec Vrčeň
 • Organizace školy: Pětitřídní škola s pěti postupnými ročníky (od 1.9.2019) a třemi odděleními školní družiny (od 1.9.2017)

Vzdělávací program

 • 5. ročník – Školní vzdělávací program „I z nás budou dospělí“, datum vydání 1.9.2007
 • 1.-4.ročník - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 116/22, datum vydání 1.9.2022

Pedagogičtí pracovníci

 • Mgr. Pavel Maršalík - ředitel školy, učitel
 • Mgr. Hana Jedličková - učitelka
 • Mgr. Blanka Palečková - učitelka
 • Mgr. Jitka Zemanová - učitelka
 • Mgr. Hana Cejpová - učitelka
 • Mgr. Johana Sýkorová - učitelka
 • Eva Šlajerová - vychovatelka ŠD, učitelka
 • Jana Kubíková – vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
 • Mgr. Markéta Václavková - asistent pedagoga, učitelka (od 15.3.2019)
 • Martina Petrášová - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD (od 20.5.2019)
 • Milada Ptáčková - asistent pedagoga (od 1.9.2019)
 • Radka Štěpánová - asistent pedagoga (od 1.9.2020)
 • Klára Šelmátová - učitelka (od 1.9.2022)
 • Renata Šlajerová - asistent pedagoga (od 1.4.2022)

Nepedagogičtí pracovníci

 • Blanka Sýkorová - školnice, uklízečka
 • Jitka Břízová - školnice, uklízečka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakty

 • Telefon: 371 591 563
 • Mobilní telefon (od 19.3.2018): 728 550 788
 • Telefon - školní družina: 371 580 595
 • E-mail: zs@vrcen.cz
 • Web: http://zs.vrcen.cz
 • Datová schránka: qbzmucp

Konzultační hodiny:

 • škola nemá stanovené pravidelné konzultační hodiny pro rodiče a žáky
 • konzultaci lze domluvit na výše uvedených kontaktech

Návštěva ve vyučování (po domluvě s učitelem):

 • zákonný zástupce může navštívit vyučovací hodinu svého dítěte
 • zákonný zástupce se může zúčastnit vyučování a společně pracovat se svým dítětem dle pokynů učitele

Školní stravování

Školní jídelna MŠ Vrčeň

 • Vedoucí stravování: Renáta Šustrová - ředitelka MŠ Vrčeň (od 1.9.2018)
 • Vedoucí ŠJ: Václava Chodorová
 • Vedoucí kuchař: Josef Hlavička
 • Telefon: 378 609 619
 • E-mail: vendula.chodorova@msvrcen.cz; skolnijidelna@vrcen.cz
 • Cena za 1 oběd (1.-4.ročník; věk 7 - 10 let): 31 Kč/1 oběd - od 1.9.2022
 • Cena za 1 oběd (5.ročník; věk 11 - 14 let): 34 Kč/1 oběd - od 1.9.2022
 • Odhlašování telefonicky nejpozději den předem do 15,00 hodin; e-mailem den předem nejpozději do 13,00 hodin
 • Záloha na obědy - inkasní platbou nebo převodem z účtu v prvním zářijovém týdnu 700,-Kč
 • Další informace - žák má nárok na oběd pouze v době přítomnosti ve škole, první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče, mimořádně lze odhlásit oběd ráno telefonicky do 7 hodin na ten samý den pouze v případě nemoci; pokud mají rodiče zájem o obědy i ve dnech nemoci, hradí plnou cenu oběda.

Školská rada

 • Mgr. Blanka Palečková - předsedkyně školské rady - zástupce za pedagogické pracovníky školy
 • Mgr. Lenka Roušalová - zástupce zřizovatele
 • Martin Strolený - zástupce rodičů (od 1.1.2021)

Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň