Školská poradenská pracoviště

Školská poradenská zařízení

Při vzdělávacích a výchovných problémech žáků nabízíme po konzultaci s rodiči kontakty na školská poradenská zařízení.

Uvedená pracoviště zpracují zprávu z vyšetření žáka. Na základě těchto zpráv se umožňuje odklad školní docházky o jeden rok, individuální přístup k žákovi, výuka podle Individuálního vzdělávacího plánu, integrace žáka do základní školy s pomocí asistenta pedagoga.

Vyšetření žáků zajišťují zákonní zástupci žáka nebo škola po domluvě se zákonnými zástupci.

 


Nahoru ?
Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň