Nemoci pedagogů

[pondělí, 17. leden 2022]

Ve škole máme upravený provoz z důvodu nemocnosti pedagogických pracovníků. V pracovní neschopnosti jsou tř.učitelky 3. a 5.ročníku, paní vychovatelka a jedna paní asistentka.Tříkrálové hry bez hranic - trojboj

 

Po vánočních svátcích jsme ve školní družině navázali na příchod tří králů, Kašpara, Baltazara a Melichara. Mlhavé odpoledne jsme si s dětmi zpříjemnili soutěžemi. Odpoledne jsme zahájili zpěvem písně My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

6.ledna se slaví svátek Tří králů, což je svátek Zjevení Páně. Ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše. Jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. Děti ze všech oddělení měly proto také za úkol najít tyto dary schované někde ve škole. Další připravené soutěže už byly ryze sportovní. Hra s lezením do výšky na žebřiny, kde museli zazvonit na zvoneček a také všemi oblíbená překážková dráha.

Tříkrálovské odpoledne uteklo velmi rychle. Všichni dle zásluh obdrželi sladkou odměnu. (pe)Pozvání do kostela sv. Vavřince

[neděle, 16. leden 2022]

Pozvání do kostela sv. Vavřince

 

Na začátku týdne se vydaly všechny oddělení ŠD do místního kostela, kterým nás provedl pan farář Jiří Špiřík. Dostali jsme pozvání, které jsme rádi přijali. Povídali jsme si o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, jejich cestování, darech, které přinesli Ježíškovi a o tradici jejich svátku. Po krátkém povídání jsme si prohlédli krásnou výzdobu kostela, betlém a společně si zazpívali píseň „My tři králové” :) Pan farář nám položil několik krátkých otázek, aby vyzkoušel znalosti dětí a za odměnu dal všem zlaťák. Děti se dozvěděly něco nového a jistě je to i obohatilo. My děkujeme za pozvání a milé povídání. (pe)Informace k 14.1.2022

[pátek, 14. leden 2022]


INFORMACE PRO RODIČE – 14.1.2022

2., 3. a 4.ročník má odhlášené obědy na 17. a 18. ledna 2022 z důvodu probíhající karantény.  Pokud se na Vaše dítě nevztahuje karanténa nebo mu karanténa končí, přihlaste si obědy emailem během víkendu. Pokud to nestihnete do nedělního večera, dejte na pondělí vašemu dítěti větší svačinu.

Karanténa je téměř u každého žáka jiná, téměř každý žák má jiné podmínky karantény. Škola vůbec netuší, jaké zprávy posílá KHS rodičům a jak se potom také rozhodnou rodiče ohledně nástupu dítěte do školy.

Dnes platí pravidlo: 5 dní v karanténě; karanténa je ukončena bez potvrzení PCR testem, pak může (ale nemusí) přijít do školy a bude celých dalších 5 dnů s respirátorem nebo rouškou při výuce.

Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k tomuto kroku plošného odhlášení obědů na dobu vyhlášené karantény.

Škola očekává další pokyny od MŠMT, podle kterých by se mělo postupovat od pondělí 17.1.2022. A zase bude všechno jinak !

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:30 [comment]


Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo na náměstí A. Němejce mobilní odběrové místo na odběr PCR a antigenních testů na covid-19.

Testovací buňka otevřena od 4. ledna 2022.

Provozní doba:

Po–Pá + Ne 8:00–14:00 hodin

Cena PCR testu je 814 Kč.

https://www.nepomuk.cz/obcan/na-nepomuckem-namesti-je-nove-zrizeno-testovaci-misto/

Pokusíme se zjistit další informace, např. zdali dělají PCR test s žádankou zdarma.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:17 [comment]


Informace k nástupu do školy dne 3.1.2022

TESTOVÁNÍ

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci; v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Další pokyny, které došly z MŠMT stanoví, jak má škola postupovat při výskytu pozitivního výsledku antigenního testu. Tyto pokyny musí škola řádně pročíst a pochopit.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně zvládnout vzdělávání žáků bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalík


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:23 [comment]


Vánoční nadílka 2021

[čtvrtek, 23. prosinec 2021]

Vánoční nadílka 2021


Vánoční nadílka ve školní družině probíhala 17.12. v tělocvičně. Na zahájení nás potěšili žáci prvního a čtvrtého ročníku zpěvem krásných vánočních písní pod vedením paní vychovatelky Šlajerové. Oddělení Včelek si připravilo stínohru o narození Ježíše. Pak již následovalo rozbalování nádherných dárků. Někteří chlapci se pustili do montování stojanu jedné stavebnice. Jiní testovali lehátka, zkoušeli hlavolamy, stavebnice a hry. Krásné odpoledne jsme zakončili ochutnávkou výborné vánočky od paní Beranové, domácího cukroví od žáků a výborného punče, který připravili Dráčci. Všem přejeme krásné Vánoce plné lásky a pohody. (ku)

Více...Vánoce v oddělení Dráčků

[čtvrtek, 23. prosinec 2021]

Vánoce v oddělení Dráčků

 

My jsme už Ježíška přivítali. Byl opravdu štědrý, a tak se radujeme z nových her. Vánoční atmosféru nám podtrhlo poslouchání koled, pití čaje a také ochutnávky cukroví od našich maminek. Poté se děti pustily do rozbalování dárků, či sestavování her a hraček. Věříme, že si každý našel to své a byl spokojený. Také bych chtěla poděkovat paní Vlastě Jankovičové, která začala s dětmi tvořit svícínky, které už jsme jen dozdobily mašličkou. Další den už jsem si s dětmi uvařili voňavý vánoční punč a naladily se na vánoční atmosféru. Přejeme touto cestou všem dětem a rodičům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví do nového roku a rozzářené oči dětí pod vánočním stromečkem. (pe)

Více...Třídní Vánoce 2021

[čtvrtek, 23. prosinec 2021]

Třídní Vánoce 2021

 

Na poslední pátek před Vánocemi se těšily snad všechny děti. Čekaly na ně totiž třídní Vánoce. U prvňáčků jsme si upravili stolečky, abychom mohli sedět všichni spolu a pak jsme se pustili do práce. Nejdříve jsme si vybarvili obrázky, přilepili je k sobě a tím nám vzniklo vánoční leporelo. Pak jsme si uvařili čaj a ochutnávali vánoční cukroví. Kromě toho jsme si vyzkoušeli některé tradice – hledali jsme hvězdičky v rozkrojených jablíčkách, pouštěli jsme lodičky ze skořápek ořechů, a nakonec jsme si zazpívali české i anglické vánoční koledy. (ze)

Vánoce u druháků: Stejně jako v ostatních třídách i my jsme 17. prosince oslavili naše třídní Vánoce. Přečetli jsme si obrázkový vánoční příběh, pak jsme vybarvovali obrázek z Betléma při poslechu trochu delšího povídání o Vánocích. Popovídali jsme si o vánočních symbolech a zvycích a také jsme si některé vyzkoušeli, např. rozkrajování jablíček, házení botou a pouštění lodiček. Pro radost někoho blízkého jsme vyrobili vánoční přáníčka a věříme, že udělají opravdu radost. Strávili jsme také čas u stromečku s rozbalování dárečků, popíjením čaje a ochutnáváním cukroví za doprovodu koled a vánočních písní. Shlédli jsme také pohádku, protože ty k Vánocům neodmyslitelně patří. V neposlední řadě jsme se zamysleli nad tím, co je pro nás opravdu důležité a sdělili si svá největší přání. Nikdo nemyslel jen na sebe a proto doufáme, že se nám alespoň některá o kouzelných Vánocích splní...(sý)

Třídní Vánoce jsme ve 3. ročníku slavili už 17. 12. 2021. Začali jsme čtením o adventu, vánočním stromečku a ozdobách. Získané informace jsme využili v pracovních listech. Dokončili jsme si zimní obrázky stromů a lesa, které nám zkrášlily třídu. Svačinu jsme měli slavnostní - čajíčky, cukroví a vánočka. Z tradic jsme vyzkoušeli pouštění lodiček a krájení jablíček. Také jsme se potěšili dárečky a na závěr jsme si pustili pohádku. Celý den byl moc příjemný! (je)

Třídní Vánoce jsme se 4. ročníkem oslavili v poslední školní pátek tohoto roku. Přichystaný stromeček, dárečky, vonící cukroví a čaj. Nezapomněli jsme na koledy a vzpomínky, ochutnávku cukroví a řekli si o nej pochoutce Vánoc. Dárky potěšily, někteří žáci dokonce zažili třídní Vánoce poprvé a byli příjemně překvapeni. Děkujeme rodičům za přípravy, pomoc a přejeme všem krásné vánoční svátky, pohodu a dostatek optimismu. (pa)

V pátek 17.12. jsme s páťáky slavili třídní Vánoce. Již od rána se nám pod stromečkem začaly hromadit krásné balíčky. Nejdříve jsme si povídali o vánočních tradicích, jako třeba krájení jablíček nebo házení střevícem. Shromáždili jsme se u stolu, uvařili si čaj a dali se do ochutnávky vánočního cukroví. Potom jsme se konečně vrhli na rozbalování dárečků. Na závěr jsme pouštěli lodičky se svíčkami a hádali jsme, co nás asi v budoucnu čeká. Všichni jsme si to moc užili. Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. (vá)

Více...Předvánoční čas v I. oddělení ŠD

[středa, 22. prosinec 2021]

Předvánoční čas v I. oddělení ŠD

 

V době adventní si děti ve družině mohly vyrobit malý svícínek jako dárek nebo jen tak pro radost. O radosti, štěstí a o dobrém zdraví jsem si společně v době předvánoční s dětmi povídala při "čajíčkovém" pátečním odpoledni. Děkujeme těm, kteří nám přispěli dobrotou k šálku čaje. Všichni sobě, dobrým lidem a svým blízkým přejeme usměvavé Vánoce, pohodovější a úspěšný nový rok 2022. Vaše děti "Sovičky" s p. vychovatelkou. (šle)

Více...Setkání tříd PODZIM

[středa, 22. prosinec 2021]

Setkání tříd PODZIM

 

Rok pomalu končí, tak jsme se po dlouhé době společně sešli a oslavili několikrát posunuté narozeniny žáků "Podzimáčků". Popřáli si krásné narozeniny, vyptali se dětí, jestli si ještě vzpomenou na dort, který dostali a věk, který na podzim slavili. Všem byly předány malé dárky. Společně jsme ještě zanotovali vánoční koledy, poděkovali tak panu řediteli za přání do nového roku a vedení školy v tomto nelehkém období. Takový malý trénink na třídní Vánoce! Všichni se těšíme, že nový rok přinese už jen vše dobré. Zimní narozeniny budeme slavit zase plní zdraví a optimismu již v novém roce 2022! (pa)

Více...Malá vánoční dílna

[čtvrtek, 16. prosinec 2021]

Malá vánoční dílna

 

Tento týden proběhla ve 4. a 5. ročníku vánoční dílna. Žáci vyráběli vánoční ozdoby, zpracovávali přírodniny, připravovali dárečky pro své nejbližší, pracovali a pomáhali si navzájem. Nakonec se pustili do vánočních přání se sněhulákem pro babičky a dědečky z Vlčic, psace přidali text s přáním pro radost.

Všem se dařilo a po dlouhé době všechny vánoční tvoření bavilo. Už zbylo jen připravit stromeček na třídní Vánoce a konec tohoto roku se může přiblížit. (pa)

Více...Strana 1 z 133
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň