Český den proti rakovině 2020

[čtvrtek, 24. září 2020]

Nabízíme žákům i veřejnosti možnost podpořit 24.ročník celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině nákupem kytičky. Kytičky vám nabídneme od 30.10. do 2.10.2020.Český den proti rakovině 2020 Zvětšit obrázek

Informace pro rodiče

[středa, 23. září 2020]

Ředitelské volno (pátek 25.9.2020):

  • jde pouze o doporučení pana ministra zdravotnictví
  • ředitelské volno na naší škole NENÍ - je zbytečné nechávat děti doma, když téměř nikdo nechybí a jsme téměř všichni "zdraví"; ředitelské volno ještě budeme potřebovat jindy
  • je pravda, že situace se může do pátku hodně změnit, ale nyní to rozhodně neplánuju a doufám, že to tak zůstane

Provedli jsme poučení žáků o bezpečném chování žáků na autobusových zastávkách; jedná se zvláště o ranní příjezdy žáků ze směru od Čečovic a Sedliště (žáci vstupují/vbíhají do vozovky, pokřikují na kolemjedoucí řidiče, sahají na rozjetý autobus, .................)

Jaká pravidla mají žáci dodržovat:

  • žáci mají čekat na odjezd autobusu ze zastávky
  • přecházejí vozovku společně ve skupině až v momentě, kdy se přesvědčí, že zleva ani zprava nic nejede
  • nevstupují do vozovky za účelem stopování vozidel
  • žáci mají za úkol nevhodné chování spolužáků oznámit třídnímu učiteli nebo řediteli
  • při nastupování do autobusu mají přednost dospělí
  • v autobusu (a nejen tam) pozdravíme a v klidu sedíme na sedačce

Pavel MaršalíkKaštany a žaludy pro zvěř

[sobota, 19. září 2020]

odevzdávejte v družině do konce října; po ukončení sběru žáci obdrží dukátyDružinová stopovačka - Cesta za pohádkou

 

Dne 11. 9. si žáci 5.ročníku připravili pro ostatní děti stopovačku "Cesta za pohádkou".

Cesta vedla přes náves "plaňkami" až k rybníku, kde už na ně čekaly pohádkové postavy se svými úkoly. Na 1. stanovišti čekal Jeníček s Mařenkou se soutěží v pojídání piškotů. Na dalším stanovišti číhal kouzelník Merlok se svým pomocníkem. Opodál čekali Zlobři se skládačkou. U vodních víl si děti vylovily drahokam z vody plný potvůrek. A na posledním stanovišti je vodník požádal, aby mu spočítaly rybky.

Pohádkám zdar a virům zmar! :-D (ku)

Více...Setkání s hostem - povídání o Slovensku


Dne 9.9.2020 k nám zavítalo opět uskupení Pár přátel na cestách, které nám jako vloni vyprávělo o letním putování v horách. Živé zážitky z Východního Slovenska nám vyprávěla Majda s Héďou a letos nově se připojila i Klárka.

Dozvěděli jsme se o vandru v NP Poloniny, jak mnohé poučné věci, tak i nějaké vtipné historky ohledně jazykových nedorozumění se Slováky a Poláky.

Celá přednáška obsahovala promítání fotek a krátké video s exkluzivními záběry Klárčiných patáliích v bahně. Největší odezvu měly samozřejmě zážitky a informace, jak se zachovat v případě, když se člověk setká s medvědem, zubrem nebo třeba vlkem.

Holky se s námi nakonec rozloučily stylově jejich vlastní písničkou o vandru v Poloninách, kdy nesměl chybět ani doprovod na kytaru a kytalele. (sý)

Více...Vyhodnocení dukátového projektu 2019/2020


Minulý školní rok byl zakončen poněkud netradičně. Vzhledem k „proticovidovým“ opatřením jsme nemohli uskutečnit akce, které mají na naší škole dlouhou historii. Mezi ně patří i vyhodnocení celoškolního projektu, v rámci něhož jsou děti po celý rok odměňovány za svoji píli, ochotu a pracovitost. Děti sbírají dukáty a postupně je směňují za měšce a truhly. Na konci každého školního roku jsou žáci za výsledky svého snažení odměněni. Tentokrát si ale na odměnu museli počkat o trochu déle. A protože všichni byli velmi nedočkaví, vrhli jsme se na vyhodnocení hned 2. září. V tělocvičně již byly připravené dlouho očekávané odměny (dalekohled, míče i jiné sportovní potřeby, deskové hry, kreativní sady, stavebnice, blikačky na kolo, čelovka, vodní skluzavka a mnoho dalšího...), kdy si každý mohl vybrat to pravé za své celoroční snažení. (ce)

Více...Vši

[pátek, 11. září 2020]

Oznamuji všem rodičů, že byl nahlášen výskyt vší. Zkontrolujte dětem vlasy a v případě pozitivního nálezu ponechejte dítě doma do doby, než odstraníte veškeré vši a hnidy.

Více...Zahájení školního roku 2020/2021

[čtvrtek, 10. září 2020]

Zahájení školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku 2020/2021 se uskutečnilo na zahradě a potom v učebnách dne 1.9.2020.

Ještě před zahájením školního roku byla zveřejněna pravidla týkající se prvního školního dne a také plán provozu školy od 2.září.

1.září nastupuje do školy 79 žáků: do 1.třídy 19 žáků, do 2.třídy 18, do 3.třídy 12, do 4.třídy 14, do 5.třídy 16. Složení pracovníků zůstává téměř stejné jako v loňském roce.

Ve škole budeme nejdříve zjišťovat, co děti umí a teprve potom začneme učit učivo současného ročníku. Prostě dokončíme loňský školní rok.

Máme v plánu pracovat na celoškolních projektech, na třídních projektech a družinových akcích a doufáme, že nás nezastaví nařízená karanténa nebo úplné zavření škol.

Veškeré kroužky (zájmové útvary) jsou propojeny s provozem družiny. Provoz družiny zůstává stejný jako vloni, děti vstupují do družiny v 6,30 hodin a končí jako vloni nejpozději v 16,30 hodin.

V závěru společné části jsme popřáli žáčkům 1.ročníku a dalším dětem klidný, úspěšný a zdravý školní rok.

Po chvíli jsme šli do tříd, popovídali si s paními učitelkami. Noví prvňáčci byli moc fajn a užili si svojí první vyučovací hodinu.

Jsme připraveni na normální chod školy, i když provoz bude trochu omezený tak, jak nám velí opatření ministerstva školství a zdravotnictví.

Začíná období naplněné povinnostmi, ale i poznáváním nových věcí. Určitě si užijeme spoustu zábavy i legrace. Tak pojďme na to!! (mk)

Více...Připraveno na 1. září

[čtvrtek, 10. září 2020]

Připraveno na 1. září

 

Podívejte se do naší školy před zahájením školního roku 2020/2021. Jsme připraveni začít!

Více...Plán provozu školy od 2.září

[sobota, 29. srpen 2020]

 

Od druhého školního dne bychom rádi zachovali náš osvědčený způsob práce. Máme vše naplánováno, ale máme jedinou jistotu, a to tu, že je vše nejisté.

Tak tedy zde je náš plán:

·         výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin (žáci obdrží rozvrh hodin co nejdříve)

·         školní družina je v provozu od 6,30 do 7,30 a pak odpoledne po vyučování nejpozději do 16,30 hodin

·         žáci budou rozděleni do třech oddělení školní družiny (žáci 4.,5.r. budou tvořit jedno oddělení, žáci 1.,2.,3.r. budou rozděleni do dvou oddělení); v těchto skupinách budou docházet i do školní jídelny na oběd

·         od 15.hodiny se žáci spojí do jednoho nebo do dvou oddělení podle počtu přihlášených žáků

·         zájmové útvary (kroužky) Hra na flétnu, Náboženství, Matematika+, Míčové hry, Hliněný kroužek, Veselá věda a Hry s hudbou se budou konat pravidelně podle rozpisu a žáci všech tří oddělení ŠD se v nich budou prolínat; činnost uvedených zájmových útvarů (kroužků) bude zastavena na základě rozhodnutí ředitele školy nebo podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

·         školní společné akce budou probíhat dle možností; akce budou zastaveny na základě rozhodnutí ředitele školy nebo podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

·         povinně nasadíme roušky podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

Další informace:

·         budeme vyžadovat, aby měl každý žák v aktovce dvě roušky, stejně jako kapesníky (látkové nebo papírové)

·         ve škole máme dostatek dezinfekce

·         vaše dítě může nosit roušku ve třídě i ve společných prostorách školy, i když není povinná (postaráme se o to, aby to bylo normální a aby nebyli dotyční zesměšňováni)

·         žádáme rodiče, aby dětem ráno měřili teplotu; pokud by teplota přesáhla 37°C, pro jistotu nechte dítě doma; dítě nemá být ve škole z důvodu jakékoliv i jen počínající nemoci

·         ve škole budeme žákům přeměřovat dle možností teplotu; pokud naměříme 37°C a více, budeme nuceni umístit dotyčného do izolace a to do příjezdu zákonného zástupce; v izolaci nemůže být pod neustálým pedagogickým dozorem, bude na něj občas dohlédnuto 

·         spoléháme na rodiče, že případnou nemoc nebudou podceňovat

·         v autobuse cestou na plavání budou mít všichni povinně roušku

·         samotná rýma není důvodem k domácímu pobytu

·         poučte své děti o dodržování hygienických návyků (mytí rukou, kapesníky, kýchání a kašlání do rukávu nebo do kapesníku, hygiena po použití WC)

·         pokud je žák nemocný, 1. den nemoci si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče, ale musíte přijít do jídelny mimo dobu stravování žáků

Osobně doufám, že vše společně zvládneme, budeme k sobě tolerantní a nebudeme zbytečně celou situaci podceňovat, ale ani přeceňovat. Naším cílem je odučit celý školní rok ve škole a nepřijít o kontakt s vašimi dětmi.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:41 [comment]


Informace k prvnímu školnímu dni

[pátek, 28. srpen 2020]


Zahájení školního roku se bude konat 1.září 2020 (úterý) od 7,45 hodin.

První varianta je krátké společné setkání na školní zahradě (při příznivém počasí). Po krátkém společném zahájení se přesuneme do jednotlivých tříd.

·    Na zahradě nikdo nemusí mít roušku.

·   Ve třídách budou mít všichni dospělí roušku.

Druhá varianta zahájení je pouze ve třídách žáků (při nepříznivém počasí) jen s třídním učitelem a třídními učitelkami.

·   S prvňáčkem mohou jít do třídy nejvíce dva dospělí.

·  Budeme rádi, když starší žáci půjdou do třídy sami nebo pouze s jedním dospělým, abychom zamezili velkému hromadění osob v jedné třídě.

·  Ve třídách budou mít všichni dospělí roušku.

Nikdo se tento den nebude přezouvat. Noví prvňáčci budou mít aktovku. Ostatní žáci aktovky mít nemusí (stačí např. igelitka) a nemusí mít ani psací potřeby. Pokud bude potřeba, vše obdrží od třídních učitelek. Žáci si již mohou přinést přezůvky, které si ráno uloží ve své šatně.

Zakončení tohoto prvního školního dne je naplánováno nejpozději na 9 hodin. Tento den není v provozu školní družina a není zajištěno stravování.

My ze školy vás zdravíme a moc se těšíme na setkání s vámi všemi, i když letošní zahájení nebude takové, na jaké jsme všichni zvyklí.

Pavel Maršalík

Aktualizace 29.8.: žáci, kteří přijdou první den do školy bez doprovodu rodičů, budou mít napsáno na lístku, kdy a jak (s kým) odcházejí ze školy

Více...Školní jídelna

[pátek, 28. srpen 2020]

Přijali jsme informaci z MŠ Vrčeň o navýšení cen obědů:


MŠ Vrčeň, školní jídelna

Oznámení

Vzhledem k nárůstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů s platností od 1.9.2020:

·      žáci ZŠ 7-10 let …………………1 oběd ….. 26,- Kč

·      žáci ZŠ 11-14 let ………………..1 oběd ….. 29,- Kč

 

Z důvodu zvýšení ceny stravného musí být upravena i výše zálohy na 700,- Kč.

U cizích strávníků a zaměstnanců základní školy se cena oběda zvyšuje na 68,- Kč.

 

Renáta Šustrová                                                        Václava Chodorová

ředitelka MŠ Vrčeň                                                   vedoucí školního stravování

 

Ve Vrčeni 26.8.2020

Více...


Školní jídelna Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 07:05 [comment]


Strana 1 z 124
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň