V pondělí 8.4. není flétna

[neděle, 7. duben 2019]

z důvodu zápisu dětí do 1.ročníku.Budu školák - čtení, psaní, povídání 2019

Během posledního setkání projektu Budu školák, které probíhalo ve středu 27. března 2019, jsme si povídali o dědečkovi, zvířatkách, uvolňovali jsme mluvidla i ruce a kreslili. Nejdříve jsme se na koberci seznámili a popovídali o tom, co děti ten den již zažily. K tomu nám pomáhal plyšový medvídek. Povídali jsme o obrázcích zvířat, vyvozovali první hlásku, uvolňovali mluvidla a skládali z hlásek slova. Po krátkem protažení jsme na práci připravili ruce a kreslili na tabuli štětcem zuby pily. Pak také pastelkou na koberci na papír. Na závěr děti nakreslily dědečky a vybarvily míče. Všichni si zvladli své obrázky podepsat. Budoucí školáčci se po celou dobu velmi snažili a skvěle pracovali. Odměnou jim byl diplom za odvedenou práci v projektu. (je)

Na celý projekt se přihlásilo 19 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Jednotlivé hodiny vedly paní učitelky a vychovatelky. Rodiče během závěrečné hodiny vyplnily anketu pro potřeby školy. Anketa se týkala hodnocení jednotlivých hodin. Zjišťovali jsme, zda je tento projekt smysluplný a zda ho rodiče doporučují zorganizovat i v dalším roce. Všem děkujeme za většinou velmi kladné odpovědi na naše otázky. Podle odpovědí soudím, že se projekt líbil a že stojí za to v něm pokračovat. S většinou dětí se uvidíme u zápisu do 1.ročníku, který se koná v pondělí 8.dubna. Již dnes se na vás, milé děti, těšíme. (mk)Společná hodina 1. a 4. ročníku

Taaaaak. Co myslíte, že lze vymyslet, když potřebuje kolegyně k lékaři? A přece si myslím, že Vás také napadne společná tvořivost čtvrťáků a prvňáčků. Lepidlo, nůžky, barevný papír a pastelky na hnízdečko. Společná práce, nápady a hlavně komunikace. Vše zakončeno vzájemným sebehodnocením a dobrou náladou i poděkováním. Radost pana ředitele z ptáčků je slyšet ještě teď. Taaaaak se radoval. (pa)Matematické soutěžení

[pátek, 5. duben 2019]

Jako každoročně jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Matematický klokan. Soutěž je založená na logickém uvažování, matematické a prostorové představivosti, které soutěžící uplatňují v zábavně pojatých textech matematických úloh či problémů.  Druháci a třeťáci měli možnost zúčastnit se v kategorii Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii Klokánek. Obě z kategorií obsahovaly 4 strany s úlohami, které byly podle obtížnosti rozděleny na úlohy za 3 body, úlohy za 4 body a úlohy za 5 bodů. Pokud žák odpověděl špatně, byl mu 1 bod odečten. Z toho důvodu měli žáci již při startu přidělený počet bodů, se kterým vstupovali do soutěže, aby nemohli skončit se záporným počtem bodů. Cvrčci vstupovali do soutěže s 18 body a Klokánci s 24 body. Maximální počet bodů, kterého mohli žáci dosáhnout byl 90 bodů pro kategorii Cvrček a 120 bodů pro kategorii Klokánek. Za dobrovolnou účast na soutěži v odpoledních hodinách všichni žáci získali 3 kredity. Vyšší kreditové ocenění získali ti s nejlepšími výsledky - 1. místo 3 kredity navíc, 2. místo 2 kredity navíc a 3. místo 1 kredit navíc. Celkově se soutěže zúčastnilo 27 žáků z celé školy.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou tito žáci:

V kategorii Cvrček

 • 1. místo: Antonín Fanta
 • 2. místo: Filip Eichler
 • 3.-4. místo: Anna Šestáková a Jindřich Strolený

V kategorii Klokánek

 • 1. místo: Kryštof Kotiš
 • 2. místo: Justýna Mašková
 • 3. místo: Josefína Velíková

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a děkujeme za reprezentaci naší školy. (sý)


Více...


Matematické soutěžení Zvětšit obrázek

Kamarádské vztahy

[pátek, 5. duben 2019]

Kamarádské vztahy

Žáci druhého ročníku se zúčastnili preventivního programu zaměřeného na podporu vztahů třídního kolektivu. Tříhodinový program vedl metodik prevence z Pedagogicko psychologické poradny v Plzni Mgr. Milan Žižka. Formou her a modelových situací si děti měly možnost vyzkoušet jednání v různých krizových situacích a následně popisovaly, jak se cítily a navrhovaly možná řešení. Většina dětí se do činností aktivně zapojovala a při konečném hodnocení nešetřila kladnými ohlasy. Pro mě, jako třídní učitelku, bylo velmi přínosné vidět děti i při jiných činnostech, než na které jsou zvyklé z vyučování. Teď nás čeká úkol nejtěžší, využívat nově nabyté zkušenosti v běžném školním provozu. (ce)

Více...Platba úplaty za školní družinu

[čtvrtek, 4. duben 2019]

Žádám rodiče žáků, aby provedli kontrolu své platby - úplata za pobyt ve školní družině. Možno zaplatit i hotově v kanceláři školy. Děkuji. Pavel Maršalík

Více...Družinový biatlon

[neděle, 31. březen 2019]

Družinový biatlon

S naší družinovou hrou jsme se nyní seznámili s Libereckým krajem. A protože je to kraj, kterému není biatlon cizí, tak i my jsme si zasoutěžili jako praví biatlonisti. Na speciálních lyžích děti na čas soutěžily, kdo zvládne trasu nejrychleji a pak je čekala střelba na kuželky. Sečetly jsme čas a trestné body a pak už mohli výherci s hrdostí přebírat diplomy. Děkujeme všem zúčastněným sportovcům.(ja)

Více...Divadlo Dráček: O Karkulce

[neděle, 31. březen 2019]

Divadlo Dráček: O Karkulce

Opět k nám přijelo divadlo Dráček. 14. března se naše škola společně s MŠ Vrčeň a MŠ Čížkov sešly v naší, již zmenšené tělocvičně. Tento den divadlo přijelo opět s novou pohádkou O Červené Karkulce. Pohádka byla založená na tradičním pojetí o Karkulce, mamince, babičce, vlkovi a myslivci. To bylo ovšem netradičně uchopené s odkazy k dnešní době a v současném moderním jazyce. Děti i dospělí se nasmáli vtipným příhodám, které se Karkulce přihodily. Na závěr se nám obě loutkoherečky na památku podepsaly na naši novou, ještě neomítnutou zeď v tělocvičně. Tak uvidíme, za jak dlouho podpisy s obrázkem zmizí. (sý)

Více...V pondělí 1.4. se nekonají

[neděle, 31. březen 2019]

zájmové útvary angličtina (1.ročník) a hra na flétnu.

Více...Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

 Zápis žáků do 1.ročníku

pro školní rok 2019/2020

 

8. dubna 2019

v době od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy

 

Rodiče s sebou přinesou:

 • Rodný list dítěte
 • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce uvedeného v jeho osobním dokladu
 • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka
 • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
 • Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2018/2019, pokud byl odklad udělen
 • Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem.

 

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:57 [comment]


Podklady pro platbu

[pátek, 22. březen 2019]

úplata za pobyt ve škol.družině - děti nesly tento týden lístek od paní vychovatelky. Žádáme o včasnou platbu. Děkujeme.

Více...Budu školák - školní družina 2019

[pátek, 22. březen 2019]

Budu školák - školní družina 2019

Druhá projektová hodina se uskutečnila tentokrát ve školní družině. Děti byly rozděleny do dvou skupin, kdy každou z nich vedla jiná paní vychovatelka. Ještě nás čeká poslední setkání, na které opět všechny přihlášené děti pozveme.

V pondělí 11. března jsme se s předškolními dětmi sešli v družině při projektu „Budu školák“. S dětmi jsme se seznámili při povídání na koberci. Při té příležitosti jsme si popovídali také o karnevalu, děti rozluštily kreslenou hádanku a měly za úkol uhodnout říkanku „Princeznička na bále“. Společně jsme si tuto říkanku připomněli a děti si za pomoci starších kamarádů navlékly u stolečku papírové korálky. Náhrdelník věnovaly svým rodičům a poté už se mohly v družině pustit do hraní dle vlastního výběru. Tímto si děti prohlédly a vyzkoušely různé hry a stavebnice, které v družině máme. Na závěr jsme na koberci vše zhodnotili a podáním ruky jsme se rozloučili. (ku)

Devět předškoláčků se sešlo v úterý 12.3.2019 odpoledne v naší škole na "zkušenou" do školní družiny. Uvedla nás do této akce písnička "Umíme cokoliv" od Štístka a Poupěnky z Youtube. Děti si v doprovodu rodiče mohly vyzkoušet rytmické bubnování na drumbeny, poté jsme si zahráli společenskou hru "drumbenovou"(na způsob" židličkové") v tělocvičně. Pak si tihle šikulové u stolečků v ŠD vyrobili domeček z roličky, jako upomínku na vrčeňskou školu. No, a kdo měl více času, mohl si i pohrát s hračkami na koberci. Do práce s předškoláky se ochotně zapojily některé šikovné děti  z 1.-4.ročníku (Kačka R.,Karolínka K.,Jindra S., Emma J.,Eliška N.,Kristýnka S.). Je to fajn a správné, když starší žáci pomáhají mladším. Takto je  práce ve školní družině malé školy smyslná.(šle)

Více...Strana 1 z 108
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň