Den Země

[sobota, 31. květen 2008]

Tento již pravidelný celoškolní projekt byl naplánován na dva dny vždy po dvou vyučovacích hodinách. Nakonec se projekt prodloužil na týdenní.

1.den

V pondělí 21. dubna odpoledne proběhla „Zahradní slavnost jara.“ Při pěkném počasí jsme soutěžili ve skupinách s víčky z PET lahví, zazpívali jsme si u ohýnku, opekli jsme „buřtíky“ a mezi tím vším jsme upravili i celou zahradu. Na tuto slavnost jsme přizvali i rodiče a přátele naší školy. Při posezení u ohně jsme mohli všichni vyzkoušet nové lavičky z recyklovaného plastu, které jsme pořídili za sponzorské dary a za výtěžek z loňského sběru surovin.

2.den

Nejprve jsme na školní zahradě zaseli semena tří druhů borovic – borovice limba, černá a lesní. Každá třída má své tři květináče se semeny. Přihlásili jsme se do projektu Probouzení jara. Paní učitelky rozdělily všechny žáky školy do věkově různorodých skupin. Po skupinách jsme se sešli v tělocvičně, kde na několika stanovištích žáci plnili zadané úkoly (úkoly o obci, ochraně životního prostředí, třídění odpadových surovin, kreslení borovice a zkoumání částí stromu). Dvě hodiny utekly jako voda a děti se ptaly, jaké úkoly budou další den.

3.den

Školáci z 1.a 2. ročníku jeli na divadelní představení do Plzně a starší žáci vydatně pomáhali při nakládání sebraných odpadových surovin do kontejneru, který dorazil ze Západočeských sběrných surovin. V garáži bylo takové množství odpadu, že se kontejner naplnil během chvilky (další týden musel přijet ještě jednou, abychom garáž vůbec vyprázdnili). Jsme zvědavi, na jakém místě se umístíme ve sběrné soutěži v letošním roce a kolik financí získáme na naše další akce.

Odpoledne se družina vydala na Štědrý, kde se děti aktivně zapojily do Svěcení pramene Dobrá Voda. Přednášely zde básně, zpívaly písničku a hrály na flétnu. O studánkách a jejich ochraně jsme si povídali při vyučování.

4.den

Opět byl pěkný den, a proto jsme se mohli zase sejít na školní zahradě. Pokračovala soutěž skupin. Ve skupinách jsme prakticky třídili sběr do sběrných nádob (plasty, papír, hliník), teoreticky jsme třídili sběr do různých skupin, sestavovali jsme nápis „Den Země“ pouze z přírodnin, které najdeme na školní zahradě a hráli jsme pohybovou hru na téma odpady. Potom jsme uklízeli před školou, na školní zahradě a na našem pozemku.

5.den

Tento den jsme vyhodnotili práci skupin, zhodnotili jednotlivé činnosti a obdrželi jsme za svoji snahu kredity do celoročního projektu.


1. den - Květiny z PET víček1. den: Slavnost s rodiči1. den: Slavnost s rodiči1. den: Slavnost s rodiči2. den: Práce ve skupinách2. den: Pracujeme ve skupinách2. den: Setí semen borovic3. den: Kontejner se sběrem3. den: Nakládáme sběr3. den: Sběr byl i v tělocvičně4. den: Nápis Den Země4. den: Pohybová hra4. den: Pohybová hra4. den: Praktické třídění odpadu4. den: Třídění odpadu písemně

vložil: Webmaster [Aktuální dění] 21:58 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň