Třetí ročník

[středa, 7. únor 2018]

Nový školní rok začali třeťáci ve známém prostředí školní družiny, kde každý den trávili většinu času při vstřebávání nových informací. V rozvrhu čekal na děti jeden nový předmět – informatika, na který se všichni moc těšili. Při hodinách jsme spolu zvládali spoustu práce, někdy bez problémů, ale někdy to naopak příliš snadné nebylo..Často jsme pracovali s interaktivní tabulí, různými programy a obrázky.

Při angličtině, kterou mají děti od letošního roku častěji, začaly kromě poslouchání a mluvení také číst a psát. Zvládli jsme se naučit barvy, čísla do 20, školní potřeby, nábytek, domácí zvířata, pocity, popsat obličej a části těla. Často jsme poslouchali písničky, opakovali slova a také jsme četli a poslouchali komiksový příběh o příšeře a dinosaurovi.

Také prvouku mají letos třeťáci o jednu hodinu více. Během těchto hodin jsme si často povídali o obrázcích, děti vyprávěly zážitky nejen z běžného života. Povídali jsme si o dopravní situaci ve městě, o škole, vysvětlovali jsme si rozdíl mezi vesnicí a městem, pracovali s mapou. Také jsme se dozvěděli zajímavé informace o České republice, o státních symbolech, o sousedních zemích a základní údaje o Evropské unii. Další velkou kapitolou bylo povídání a přírodě a jejím dělení (živá a neživá příroda, lidské výtvory) a s tím spojené informace o podmínkách života (voda, vzduch, půda, teplo a světlo). Pololetí bylo zakončeno vyprávěním o Vesmíru a o planetách.

Při matematice jsme většinu času opakovali násobení a dělení do 5 a učili se zbývající násobky do 10. K tomu jsme opakovali také sčítání a odčítání do 100. Ke konci pololetí čekaly na děti nové typy příkladů – písemné sčítání a odčítání. Kromě toho jsme často trénovali práci se slovními úlohami a učili se nové pojmy z geometrie. Také jsme hodně a často trénovali hodiny a to nejen při matematice.

Nejvíce nového učení na nás čekalo při hodinách češtiny. Po úvodním opakování jsme se učili odůvodnit psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, hledali jsme příbuzná slova a zbytek pololetí pracovaly děti s vyjmenovanými slovy. Kromě toho jsme hodně četli, psali a povídali si o tradicích a symbolech spojených s různými dny a jmény v kalendáři.

Ráda bych touto cestou poděkovala dětem i rodičům za spolupráci v loňském roce a alespoň za část letošního roku, který jsem s dětmi mohla strávit. Před Vánoci jsme spolu prožili poslední dva školní dny plné překvapení a dárků a definitivní loučení proběhlo při rozdávání vysvědčení. Třeba někdy zase…

Jitka Zemanová


Třetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročníkTřetí ročník

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 21:43 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň