Zakončení školního roku 2017/2018

[pondělí, 2. červenec 2018]

Nastal poslední školní den. Tentokrát připadl na pátek 29.června 2018. Tělocvična opět byla naplněna návštěvníky. Přišli rodiče, prarodiče, jiní hosté, ale hlavně žáky s pedagogy.

Na počátku žáci 1.ročníku přednesli básničku Mlynářka a pak už školní rok hodnotil pan ředitel.

Na počátku školního roku jsme měli 70 žáků. Během roku přišli 2 žáci – Eliška do 3.ročníku a Patrik do 2.ročníku. Dnes jsou ve škole 72 žáci (1.ročník ukončuje 14 žáků, 2.ročník 17, 3.ročník 15, 4.ročník 17 a pátý ročník 9).

Poděkování patří za celoroční skvělou práci všem mým kolegyním.

K hodnocení školního roku patří hodnocení všech akcí, které se udály na škole. Děti zkusily vyhodnotit, které události se jim nejvíce líbily. Na arch papíru se ale všechny akce nevešly. Každý si mohl vybrat 3 akce, které ho oslovily a udělil jim smajlíka.

Hodnocení hlavních projektů, do kterých je škola zapojena

I z nás budou dospělí – projekt školy na podporu osobnostní výchovy

 • žáci celý rok sbírali a shromažďovali kredity, které pak postupně směňovali za vajíčka, slepice, opice
 • všichni žáci získali odměnu, kterou si sami vybrali ve čtvrtek 28.6.2018
 • s projektem pracujeme již 15.rok, letos jsme opět vyhodnocovali pořadí za každé čtvrtletí
 • peníze na odměny máme ze sponzorských darů, ze sběru surovin a z vánočního a velikonočního jarmarku

Narozeniny – projekt školy na podporu osobnostní výchovy

 • na setkáních tříd bylo poblahopřáno žákům k narozeninám, které měli žáci v daném ročním období a žáci obdrželi drobný dárek

Tradice – projekt školy

 • během roku byli žáci seznámeni s tradicemi (Posvícení, Halloween, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Vítání jara, Čarodějnice)

Jsme námořníci na jedné lodi

 • téma prostupovalo činností školní družiny i školy, např. MDD, vystoupení žáků na akci Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty i děti; v podobném duchu byla provedena i výzdoba školy a jednotlivé výrobky žáků při zájmových činnostech

Další školní události

 • Pro hodnocení školy jsme opět dělali testy Kalibro ve 3. a 5.ročníku, matematické soutěže Klokánek a Cvrček, Pythagoriáda, matematická olympiáda
 • Ve sportu jsme byli na Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Žinkovech a pak v Tachově, s dopravou pomáhala nejen letos, ale i v předešlých létech paní Přibáňová, které velmi děkuji
 • Opět jsme jezdili plavat do Horažďovic; povedlo se zajistit dotaci od MŠMT na dopravu a tak jedna jízda stála necelé 2 koruny (1,72) a celé plavání proto stálo necelých 700,-Kč, navíc někdo využil příspěvek od své zdravotní pojišťovny
 • Byli jsme na skvělém výletě v Písku
 • Odpoledne byla v provozu družina, která opět letos nezklamala v organizování různých úžasných akcí. Součástí družiny byly i zájmové útvary, které jsme letos poprvé zkusili začlenit do činnosti družiny tak, jako kdyby šlo o zájmovou činnost družiny, což tak vlastně je; jestli se tento systém osvědčil, vyhodnotíme o prázdninách: Angličtina v 1.ročníku, Hra na flétnu, Začínáme s kytarou, Hry s hudbou, Šikulové, Míčové hry, Sportovní hry, Práce s počítačem, Matematika+. Dva zájmové útvary zůstaly od činnosti družiny oddělené a to Náboženství (P.Ing. Jiří Špiřík, Th.D.) a Hliněný kroužek (paní Jitka Kahounová). Oběma jmenovaným děkuji za vedení zájmové činnosti.
 • Všechny události a akce můžete pravidelně sledovat na školních webových stránkách, které z domova připravuje paní učitelka Zemanová, která je na mateřské dovolené

V průběhu školního roku jsme měli navíc 2 dny ředitelského volna a 1 den jsme měli omezený provoz z důvodu poruchy na elektrické síti.

Rád bych zhodnotil chování žáků za celý školní rok. Nejdříve kázeňské tresty podle školního řádu, protože ne vždy je vše v pořádku.

Kázeňské tresty – souhrn 2017/18

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

Celkem

Napomenutí třídního učitele

4

1

3

5

13

Důtka třídního učitele

3

0

2

2

7

Důtka ředitele školy

0

1

1

1

3

2.stupeň z chování

0

0

0

1

1

3.stupeň z chování

0

0

0

0

0

Nehodnocen

0

0

0

0

0

Celkem trestů ve čtvrtletích

7

2

6

9

24

Celkem uložených trestů

24

Rádi děti chválíme, a tak jsem hostům představil žáky, kteří dosáhli během roku na nějakou z odměn. Odměny jsou většinou jen papírové, ale i to je skvělé!! Žáci s pochvalou ředitele školy obdrželi knihu.

Kázeňské pochvaly – souhrn 2017/18

1.čtvrtletí

2.čtvrtletí

3.čtvrtletí

4.čtvrtletí

Celkem

Pochvalný list

3

0

0

1

4

Pochvala třídního učitele

16

11

12

19

58

Pochvala ředitele školy na vysvědčení

0

10

0

20

30

Celkem pochval ve čtvrtletích

19

21

12

40

92

Celkem udělených pochval

92

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které se dětem snažíme vštípit do jejich hlaviček. Seznámil jsem hosty velmi stručně s výsledky žáků, které mají na vysvědčení napsány.

Prospěch – celková statistika školního roku 2017/18

1.pololetí

2.pololetí

Celkem žáků

70

72

Prospělo s vyznamenáním

57

55

Prospělo

13

17

Neprospělo

0

0

Nehodnoceno

0

0

Hodnoceno slovně

0

0

Prospěch 1,00 – žáků

33

35

Dostatečný prospěch – žáků

2 (4x)

3 (7x)

Nedostatečný prospěch – žáků

0 (0x)

0 (0x)

Během prázdnin se počet žáků změní a v září nás bude zase víc. Jaké to ale nakonec budou změny, to ukáží dva měsíce prázdnin. I přesto, že budeme mít více než 75 žáků, což nás opravňuje mít 5 samostatných tříd, musíme mít vzhledem k prostorovým podmínkám třídy 4. Snad se ale blýská na lepší časy a zřizovatel by měl získat dotaci na přístavbu jedné učebny, která bude na zahradě. Informace o dotaci a přístavbě podal pan místostarosta T.Chouň.

Návrh na rozdělení žáků do tříd od září 2018:

Ročníky

Počet žáků

Třídní učitel

I.třída

3.ročník

4.ročník

17 žáků

15 žáků

Mgr. Hana Jedličková

II.třída

1.ročník

13 žáků

Mgr. Pavel Maršalík

III.třída

5.ročník

17 žáků

Mgr. Blanka Palečková

IV.třída

2.ročník

15 žáků

Mgr. Hana Cejpová

77 žáků

Musíme to všichni ještě jeden školní rok vydržet. Museli jsme požádat zřizovatele o výjimku z počtu žáků nad 30 žáků ve třídě. Mám v plánu, že bude rozvrh hodin obsahovat hodně dělených hodin.

Mně končí v červenci 6-leté funkční období ve funkci ředitele školy; zřizovatel se rozhodl, že nebude vyhlašovat nový konkurz na pozici ředitele a potvrdil mě ve funkci na dalších 6 let.

A pak už nastalo loučení. Nastoupili žáci 4. a 5.ročníku, společně zazpívali píseň. Po písni zůstali před hosty jen žáci 5.ročníku. Ti si připravili taneční vystoupení. Byli odměněni potleskem, protože se jim vystoupení opravdu povedlo. Třídní učitelka Mgr. Blanka Palečková si převzala slovo a rozloučila se se svými žáky básní, kterou společně s asistentkou pedagoga složily na počest svých žáků. Pak už jen žáci obdrželi batůžek s nápisem ZŠ Vrčeň a fotografii na památku.

Poté byli hosté pozváni do tříd, kde mohli shlédnout předávání vysvědčení. V učebnách jsme strávili jen krátký čas. Žáci obdrželi svá vysvědčení, učitelé dostali kytičky a drobné dárky.

Všem přeji krásné a klidné léto plné sluníčka a pohody. Budeme se všichni těšit na setkání v září 2018, kdy začne nový školní rok.

Mgr. Pavel Maršalík


Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018Zakončení školního roku 2017/2018

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 08:13 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň