Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019

[pátek, 8. únor 2019]

Jak už bývá zvykem na naší škole, scházíme se na společném setkání tříd při nějaké události. Tentokrát to byla událost výjimečná, neboť právě končí první půlrok v letošním školním roce. Nejdříve jsme ale vyhodnotili pořadí úspěšnosti v získávání kreditů. Žáky jsme seznámili s následujícím pořadím v celé škole.

POŘADÍ

ROČNÍK

 

OPICE

SLEPICE

VEJCE

KREDITY

1.

4.

Skalová Vanesa

1

3

4

3

2.

2.

Šestáková Anna

1

2

4

1

3.

4.

Nováková Eliška

1

2

1

1

4.

3.

Trochová Laura

1

2

1

0

5.

4.

Velíková Josefína

1

2

0

0

6.

4.

Krejcar Lukáš

1

1

4

1

7.

3.

Křelovcová Karolína

1

1

4

0

8.

1.

Strolená Nela

1

1

3

3

9.

1.

Sýkorová Eliška

1

1

2

0

10.

2.

Kuták Jakub

1

1

0

3

Pan ředitel dále zhodnotil již skončené první pololetí, zaměřil se hlavně na chování žáků, tedy na udělené pochvaly a uložené tresty. (Tresty ukládáme za neplnění domácích úkolů, za nevhodné a hrubé chování ke spolužákům a k dospělým, nedodržování stanovených pravidel,….)

Během 1.pololetí žáci obdrželi 2 důtky třídního učitele, 7 napomenutí třídního učitele, 30 pochval třídního učitele a 11 pochval ředitele školy.

Z celkového počtu 78 žáků má třicet jeden žák na svém vysvědčení samé jedničky, 55 žáků prospělo s vyznamenáním, 22 žáci prospěli a jeden žák neprospěl.

Nejvyšší průměr zameškaných hodin mají žáci 4.ročníku, a to průměrně 59,5 hodiny na jednoho žáka. Na škole je 5 žáků, kteří mají přes 100 zameškaných hodin za období pěti měsíců.

Bylo dobré pozorovat, jak hlavně starší žáci zbystřili při oznámení, že veškeré výsledky, pochvaly a tresty s nimi postupují dál, tedy na následnou školu. Ti, kteří nedostali pochvalu, ale naopak trest a neměli samé jedničky, ale spíše trojky a čtyřky, najednou změnili svůj pohled. Zřejmě si až dodnes mysleli, že se v naší škole dává něco zadarmo a že stále mluvíme do větru.

Během dopoledne třídní učitel a učitelky rozdávali výpisy z vysvědčení všem přítomným žákům. Každý po svém zhodnotil půl roku práce, vyzdvihl ty nejlepší a povzbudil ty, kterým školní práce příliš nejde. Prvňáci, jak už bývá tradicí, zakončili tento den přípitkem s přáním dalších úspěchů ve školní práci.

Milí žáci, přeji vám všem, aby se vám v dalším období vedlo ještě lépe než dosud. A věřte! Opravdu platí, že bez práce nejsou koláče! (mk)


Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019Závěr 1. pololetí školního roku 2018/2019

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 14:36 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň