Ukončení archeologických prací

[středa, 24. duben 2019]

Na základě dohody se stavebníkem zahájilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. záchranný archeologický výzkum při přístavbě ZŠ ve Vrčeni dne 22. 11. 2018 (Mgr. Jiří Bouda, Mgr. Martin Loukota; Bc. Pavel Behenský – student ZČU).

Během výzkumu byla zjištěna a kresebně a fotogrametricky zdokumentována zřejmě hřbitovní zeď, jež založením a strukturou zdiva odpovídá barokní tradici.

Na skryté ploše mezi nově objevenou zdí a budovou školy bylo zjištěno několik zahloubených objektů, které byly rovněž vypreparovány a zdokumentovány. Na základě nalezené keramiky je můžeme datovat do období pozdního středověku. Velký pravidelný obdélný objekt byla s největší pravděpodobností vápenná jáma.

V jižní části skryté plochy mezi hranou výkopu a nově objevenou zdí byla zjištěna část původního hřbitova. Dokumentováno bylo několik hrobových úrovní s více než třiceti pohřby v anatomické poloze, ačkoliv jen výjimečně byl jedinec dochován z větší části. Většina pohřbů byla poškozena následným pohřbem a existujícími půdními podmínkami. U několika pohřbů byla v terénu rozpoznána hrobová jáma. Pouze výjimečně se zachovaly zbytky dřevěných rakví a části zkorodovaných hřebů. Během výzkumu se podařilo získat soubor devocionálií, medailonků a částí růženců, které náležely k projevům tzv. lidové zbožnosti, jež prožívala největší rozkvět v Čechách v období baroka, a které byly dávány zemřelým. Součástí nálezového souboru je i depot více než dvaceti mincí. Přesné určení devocionálií a mincovního depotu bude možné až po jejich laboratorním ošetření. Předběžně je možné tedy datovat zkoumané hroby do období baroka.

Na antropologické části výzkumu blovické muzeum spolupracuje v terénu se Západočeským muzeem v Plzni (Mgr. Jiří Šneberger, Mgr. Irena Šlechtová), které provede i antropologickou analýzu kosterního materiálu, včetně analýzy tzv. izolátů, tedy volně uložených kostí, z nichž lze zjistit minimální počet jedinců na zkoumané ploše.

Mezi zásadní výsledky záchranného archeologického výzkumu patří především zjištění intaktně dochovaných středověkých situací v jádru Vrčeně a dále nahlédnutí do problematiky pohřbívání na vesnici v období raného novověku.

Všechny situace byly geodeticky zaměřeny Ing. Danielem Šedivým. Kompletní rozbor nálezové situace bude obsahovat nálezová zpráva, která bude zpracována po ukončení potřebných odborných analýz.

Mgr. Jiří Bouda

Vedoucí Archeologického pracoviště – archeolog

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích


Ukončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických pracíUkončení archeologických prací

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 20:44 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!
Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň