Částečné otevření školy od 18.11.2020

[neděle, 15. listopad 2020]

Provoz školy od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Oběd – ve skupinách od 11,30 do 12,30 hodin

Odpolední družina – ve dvou odděleních podle tříd (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

Pro žáky 3.-5.ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na třídní učitelky 3.-5.ročníku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

Školní stravování od 18.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-2.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Žáci 3.-5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Chcete-li odebrat oběd, přihlaste si oběd přímo v jídelně minimálně 1 den dopředu. Oběd lze odebrat pouze do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,30 hodin (nebo oběd pro staršího sourozence odeberou žáci 1.-2.ročníku během svého oběda). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 18.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Informace MŠMT k provozu škol od 18.11.2020


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:26 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň