Provoz školy od 4.1.2021

[pátek, 1. leden 2021]

PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

 • Distanční výuka
 • Úkoly budou opět zveřejňovány na webových stránkách školy a to nejpozději v neděli na další týden a budou zadány vždy na 4 dny v týdnu.
 • Nově žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) každý pátek do školy v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin (místo focení a skenování splněných úkolů a poté zasílání na email).
 • Úkoly může doručit do školy v podstatě kdokoliv - rodič, jiný člen rodiny, rodič jiného žáka školy, spolužák z 1. a 2. ročníku (a nemusí to být jen sourozenec).
 • V přízemí školy u hlavního vchodu budou připraveny krabice pro jednotlivé ročníky na odevzdání vypracovaných úkolů. Při odevzdání se zároveň převezmou další sešity nebo PL pro vypracování úkolů v dalším týdnu. Vyučující budou opravy provádět přímo do sešitu. Rodičům a žákům ubyde práce se zasíláním a focením splněných úkolů. Vše bude tak jednodušší a lépe se bude v sešitech pokračovat po návratu do škol.
 • On-line hodiny budou využívány individuálně, pouze po vzájemné domluvě, na výzvu vyučujících, přednostně pro osobní setkání (konzultace) nikoliv pro společnou výuku celé třídy.
 • Prostředí, ve kterém budou tyto on-line hodiny probíhat, je SKYPE. V případě nového učiva budou vyučující využívat aplikaci YouTube, kam budou vkládat videa s výkladem na školní neveřejný kanál.
 • Ve spojení budou učitelé s rodiči a žáky přes email jako v minulém distančním vzdělávání (platí to i pro 5. ročník, který na jaře 2020 využíval pro spojení Facebook - Messenger)
 • Osobní konzultace ve škole budou využívány hlavně pro žáky, kteří dosud v době distanční výuky nepracovali a neodevzdávali žádné úkoly. Na konzultace budou pozváni žáci dle výběru třídních učitelů nebo jiných učitelů. Osobní konzultace jsou ale možné i pro ostatní zájemce po domluvě s vyučujícím.
 • Máme velkou prosbu. Bude-li mít vaše dítě nějaké potíže s vypracováním úkolů, neváhejte a určitě napište své paní učitelce e-mail, stejně je to s požadavkem na osobní konzultaci ve škole. V dřívější době (jaro i podzim 2020) tomu tak nebylo a potom učitelé našli prázdné sešity, nesplněné úkoly apod.
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

 • Prezenční výuka
 • Organizace školní práce bude stejná jako dříve včetně provozu školní družiny. Družina je v provozu po vyučování nejpozději do 16,30 hodin. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny zůstávají platná a to včetně vyzvedávání žáků z družiny a dalších náležitostí.
 • Během celého pobytu ve škole jsou nutné roušky včetně náhradních roušek (štít je možný).
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Informace o stravování

 • Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.
 • Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

1.1.2021


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:20 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň