17.května jdeme všichni do školy

[pátek, 14. květen 2021]

Informace k nástupu do školy dne 17.5.2021

VÝUKA

Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1.stupně bez rotací. 17.května jdou všichni naši žáci do školy. Vyučujeme dle původního rozvrhu hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dochází ke zrušení omezení ve školní družině. Provoz je v běžném režimu: ranní provoz od 6,30 do 7,30 hodin, odpolední provoz po vyučování nejdéle do 16,30 hodin. Odchody z družiny platí podle přihlášky do ŠD, kterou u sebe mají paní vychovatelky. Případné změny proveďte u paní vychovatelky. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

TESTOVÁNÍ

Testování bude uskutečněno vždy 1.den po víkendu, tedy v pondělí. Nepřijde-li žák v pondělí, bude otestován další den. Rušíme testovací prostor v tělocvičně. Po příchodu do školy se žák přezuje a odchází do své třídy, protože testování bude uskutečňováno v učebnách žáků. Testování provádí žák s pomocí své třídní učitelky nebo učitele, vychovatelky nebo asistentky pedagoga. Testy jsou antigenní z přední části nosu. U mladších žáků je možná výpomoc rodiče.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě - sms s pozitivním výsledkem zašlete na tel.číslo 728 550 788 nebo zašlete na e-mail školy zs@vrcen.cz ).

Žák je povinen podrobit se testování.

TĚLOCVIK

Může být venku, uvnitř v tělocvičně být nesmí. Do školy si žáci přinesou věci na cvičení venku. Při špatném počasí jsou žáci ve třídě nebo bude tělocvik přesunutý na jinou hodinu, pokud to situace dovolí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

I nadále se nesmí zpívat bez ochrany nosu a úst. Ostatní hudební činnosti jsou dovoleny.

ROUŠKY

Nošení roušek zůstává povinné uvnitř budovy (výuka i družina). Venku při rozestupech 2m je možno roušky sundat.

OBĚDY

Na obědy odcházíme ve stanovených intervalech od 11,15 do 12,30 po jednotlivých ročnících. Pokud vyzvedáváte své dítě hned po obědě, doporučujeme jej vyzvednout ve 12,50 hodin. Obědy žáků si od 17.5. opět odhlašují rodiče podle potřeby.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně dokončit tento divný školní rok bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalík

 


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:14 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň