Zakončení školního roku 2021/2022

[středa, 6. červenec 2022]

30.června jsme se sešli v naší tělocvičně po tříleté přestávce, abychom vyhodnotili a zakončili letošní školní rok. Na společném setkání byli přítomni rodiče i prarodiče žáků a další hosté. Byli jsme potěšeni velkou účastí.

Na počátku školního roku jsme měli 73 žáků, tento počet se změnil hned v září a nyní školní rok zakončuje 72 žáků (1.ročník ukončuje 12 žáků, 2.ročník 18, 3.ročník 16, 4.ročník 14 a pátý ročník 12).

Hodně práce se nám podařilo, mám radost z toho, jak jsme letos pracovali s dětmi. Celoškolní projekty jsme uskutečnili, byly zdařilé a splnili jsme očekávané cíle:

1.    Celoroční projekt – I Z NÁS BUDOU DOSPĚLÍ – dukátové dny jsme vyhodnotili 29.6.

2.    Celoroční projekt NAROZENINY ŽÁKŮ, ROK – sešli jsme se během roku celkem čtyřikrát

3.    Celoroční projekt OLYMPIJSKÉ HRY - jednotlivé události a akce byly prostoupeny olympijskou tématikou

4.    Celoroční projekt TRADICE - děti se seznámily s jednotlivými tradicemi a plnily úkoly k daným tradicím

V průběhu roku skvěle probíhal preventivní program, kdy jsme prvky prevence vkládali do jednotlivých událostí (např. prevence kyberšikany, rozhovory s dětmi, řešení konfliktů mezi dětmi). Dále se nám líbily: sportovní den, návštěva Mikuláše s čerty, velikonoční jarmárek, Den Země, dopravní hřiště, hodně povedené byly družinové akce – přespání ve škole, pouť, tříkrálové hry, den s mazlíčky, posvícení, karneval a minibiatlon. Letos jsme neuskutečnili plavecký výcvik, ale již jsem podepsal smlouvu na plavání na další školní rok pro žáky 3.-5.ročníku. Výborně jsme si vedli ve sportu: trénovali jsme podle možností, bez běžecké dráhy a dalších vymožeností, které mají v jiných obcích (doskočiště do písku, velké hřiště na dlouhé běhy a hody) a přesto jsme neudělali ostudu na okresním a krajském kole Odznaku všestrannosti v Žinkovech a v Tachově. Sportovci byli vyhodnoceni 29.6., obdrželi své diplomy od organizátora OVOVu. Soutěžili jsme v matematice, byli jsme testováni ČŠI v 5.ročníku, dále se konalo testování Kalibro ve 3. a 5.ročníku.

Za celý školní rok jsem udělil jeden den ředitelského volna z důvodu vysoké nemocnosti (22.12.) a uzavřeli jsme školu z provozních důvodů (4.4.).

Poděkování patří všem, kteří nám pomáhali celý rok a hlavně chci poděkovat mým kolegyním. Bez jejich pomoci bych sám nezvládl vést tuto naší úspěšnou školu.

Mohu s klidným svědomím říci, že to nebyl klidný rok. Každý ročník měl svoje specifika, ale práci nám z počátku školního roku ztěžovalo dokončování učiva z předešlého roku (kovidové volno a distanční výuka).  Potom nás navštívila ČŠI. Zpráva je zveřejněna na webových stránkách školy.  Myslím, že jsme dopadli hodně dobře a já jsem spokojený, i když nějaké nedostatky inspekce do zprávy zapsala. Další neviditelné překážky nastaly hned po novém roce. Když už „není kovid“, objevily se pokyny a nařízení kvůli válce na Ukrajině.

Poté jsem zhodnotil chování žáků za celý školní rok:

Kázeňské tresty – souhrn 2021/22:

Napomenutí třídního učitele     15

Důtka třídního učitele              6

Důtka ředitele školy                 0

2.stupeň z chování                   0

3.stupeň z chování                   1

Celkem trestů ve čtvrtletích      22

Rádi děti chválíme, a tak jsem představil ty žáky, kteří dosáhli během roku na nějakou z odměn. Rozdělil jsem ohodnocené žáky do skupin podle počtu získaných pochval. Postupně jsme rozdávali odměny a pochvaly. K pochvale ředitele školy žáci obdrželi knihu s věnováním.

Kázeňské pochvaly – souhrn 2021/22

Pochvaly třídního učitele                                  91

Pochvaly ředitele školy na vysvědčení              38

Celkem udělených pochval                              137

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které se dětem snažíme vštípit do jejich hlaviček. Vysvědčení obdrželo celkem 72 žáků. 47 žáků mělo vyznamenání, dalších 24 žáků prospělo, jeden žák neprospěl, protože nebyl hodnocen v jednotlivých předmětech. Dostatečné hodnocení našlo 6 žáků v devíti předmětech

Po tomto úvodu nastoupili žáci 5.ročníku a předvedli svoje představení se závěrečným rozloučením, podáním ruky a předáním fotografie. Žáci 4.ročníku na závěr společného setkání přednesli básničku a pak už jsme všichni šli do svých tříd. Ve třídách se se žáky rozloučili jejich třídní učitelé. Předali jsme vysvědčení a došlo i na předání dárků od žáků. Za dárky všem moc děkujeme.

Všem přejeme klidné léto, hodně osvěžujících zážitků, odpočinek a pohodu. Odcházejícím žáků přejeme v nové škole v 6.ročníku hodně úspěchů a radosti z práce

Mějte se všichni skvěle.

Pavel Maršalík


Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022Zakončení školního roku 2021/2022

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 14:03 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!
Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň