Zápis žáků do 1. ročníku

[neděle, 17. leden 2010]

Zápis žáků do 1. ročníku


vložil: Webmaster [Úřední deska] 10:47 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Ředitel

pondělí, 18. leden 2010
22:05

Ředitel

Text z rámečku na plakátu uvádím zde (vzhledem k nečitelnosti textu):

Podle Zákona č.561/2004 Sb, §36 (školského zákona) jsou povinni dostavit se k zápisu rodiče (zákonný zástupce) s dětmi, které dovrší šestý rok v době do 31.8.2010.

Jestliže budou rodiče (zákonný zástupce) žádat o odklad školní docházky o jeden rok, musí předložit písemnou žádost nejpozději do 31.května 2010. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení NEBO odborného lékaře (Zákon č.561/2004 Sb., §37).

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2009 do konce června 2010, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2009/2010, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 18.01.2010 ve 22:08:04


Napsal: Ředitel [Odpovědět]


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň