Modernizace naší školy [11.2.12]

[sobota, 11. únor 2012]

Naše základní škola využila možnosti zapojit se do evropského projektu EU peníze školám. Náš projekt nese název Modernizace naší školy. Od července 2011 jsme tedy součástí velkého projektu Ministerstva školství, ze kterého jsme pro naši školu získali celkovou částku 553.212,- Kč. K dnešnímu dni jsme obdrželi 60% financí z celkové částky.

 

 

Cílem projektu je zvýšit zájem žáků a pedagogů o informační technologie, rozvíjet informační a počítačové gramotnosti jako nezbytné kompetence důležité pro začlenění žáků do společnosti v rámci našeho státu i EU a pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce a v životě vůbec.

 

Dílčím cílem je vytvořit sady digitálních učebních materiálů a výukových materiálů pro vzdělávací oblasti:

1) jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk)

2) matematika a její aplikace (matematika)

3) člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda)

 

Do projektu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří budou dlouhodobě pracovat na jeho úspěšné realizaci. Učitelé budou muset vytvořit 240 digitálních učebních materiálů. Do projektu jsou ale zapojeni také všichni žáci, neboť se žáky budeme ověřovat ve výuce námi vytvořené digitální učební materiály.

 

K 31.12.2011 jsme vypracovali monitorovací zprávu, ve které jsme uvedli, co jsme již splnili. Vytvořili jsme zatím jednu celou sadu digitálních materiálů, 3 učitelé se zúčastnili školení, zakoupili jsme 2 kompletní nové tabule, dataprojektory a notebooky pro učitele.

 

Celý školní projekt bychom měli dokončit nejpozději do 31.12.2013.

Modernizace naší školy [11.2.12]

vložil: Ředitel [Projekty / Granty] 22:45 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň