Vrčeňské štrúdlování ukončilo projekt [8.4.12]

[neděle, 8. duben 2012]

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ byl zakončen

 

4.fáze projektu MAS – Vrčeňské štrúdlování

Vrčeňské štrúdlování bylo akcí pro veřejnost, která sledovala podporu a spoluúčast veřejnosti na výměně oken v budově školy.

Tato akce byla jakousi slavností spadaných jablek, která má v naší škole tradici. Byl připraven kulturní program, ochutnávka jablečných závinů, prodej výrobků z tvořivé dílny a darů vyrobených místním obyvatelstvem, rodiči i prarodiči doma na podporu projektu, na pomoc při získávání finančních prostředků na rekonstrukci oken a dveří. Tvořivou dílnu vedla členka občanského sdružení Na návsi, o.s., paní Jitka Kahounová. Tímto způsobem mohl každý účastník bez rozdílu věku přispět svojí prací k realizaci projektu. Dnešní získané finanční prostředky budou použity na realizaci projektu, část bude předána zřizovateli jako finanční podpora školy.

Rodiče i prarodiče nám pro tuto akci napekli jablečné pochoutky, věnovali nějaký výrobek pro prodej. Byl to vlastně takový jarní velikonoční jarmark. Na stolech mohli hosté najít dobroty, mohli si přát kávu nebo čaj, děti nabízely výrobky z velikonoční dílny. Nechci zde všechny dárce jmenovat. Byl by to velmi dlouhý seznam. Všem ale ze srdce děkujeme, protože i díky nim se celá akce velice zdařila a vyrovnala se našemu vánočnímu jarmarku.

Během akce byli hosté požádáni o vyplnění ankety, ve které jsme se ptali, jak se projekt líbil, zda splnil očekávání rodičů a prarodičů, zda by se chtěli zapojit i do dalšího pokračování projektu a která doprovodná akce by se měla opakovat i v dalších létech. Anketa se v současné době zpracovává a její výsledky dnes ještě nejsou známy.

Hlavní výstupy celého projektu byly splněny. Bylo zrekonstruováno 40 ks oken a dvoje dveře. Všechny naplánované doprovodné akce byly uskutečněny. Od výměny oken očekáváme energetickou úsporu při vytápění, kdy finančních úspor využijeme pro další zkvalitnění a modernizaci zařízení ZŠ a vzdělávání žáků a na nákup speciálních pomůcek. Zlepšil se estetický vzhled budovy a učeben, zlepšila se bezpečnost dětí ve třídách. Můžeme nabídnout novou vytvořenou službu pro seniory - konzultační hodiny v rámci hodin Informatiky nebo v průběhu počítačového kroužku žáků. Senior bude mít možnost ve stanovenou dobu přijít do školy a podílet se na práci se žáky nebo si jen vyžádá pomoc pedagoga, který předmět nebo kroužek povede. Stanovená doba těchto konzultací bude záviset na rozložení vyučovacích hodin v rozvrhu hodin pro další školní roky a bude oznámena způsobem v místě obvyklým. Nabízíme opakování počítačových kurzů i v dalších letech, ve spolupráci s žáky školy. O zájmu rozhodne dnešní anketa. Rádi bychom pravidelně opakovali akce na podporu čtenářské gramotnosti, kdy dojde k propojení generací žáků a seniorů.

V závěru zhodnotil projekt i pan ing. Michal Arnošt z MAS Nepomuk. Pochválil pracovníky školy za uskutečnění projektu a za jeho inovativní prvky, které mohou být příkladem.

Pak už ředitel školy vyzval hosty k posezení a popovídání si mezi sebou, nabídl prohlídku školy včetně 1. patra. Hosty zaujala prohlídka nového vybavení školy, které jsme získali pro školu z dalšího velkého projektu, tentokrát z MŠMT.

Tato akce byla slavnostním zakončením projektu na podporu rekonstrukce oken a dveří v budově Základní školy ve Vrčeni.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Vrčeňské štrúdlování ukončilo projekt [8.4.12]

Vrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlováníJablečné dobrotyJablečné dobrotyVrčeňské štrúdlováníVrčeňské štrúdlování Poděkování účastníkům počítačového kurzuVrčeňské štrúdlováníPoděkování těm, co dětem četli a vyprávěliVrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Poděkování těm, kdo pro nás napekl nebo něco vyrobilVrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování Vrčeňské štrúdlování

vložil: Ředitel [Projekty / Granty] 00:51 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Petr Paleček

pátek, 13. duben 2012
13:27

Dobrý den. Vrčenské štrúdlování se mi moc líbilo, protože jsem se zúčasnil kurzu Myška kamarádkou. Mohl jsem vystupovat na závěrečné akci celého projektu a ještě jsem prodával výrobky dětí a rodičů.


Napsal: Petr Paleček [Odpovědět]

Matěj Brašna

pátek, 13. duben 2012
13:34

Dobrý den!
Líbila se mi akce Štrúdlování. Buchty byly moc dobré a líbilo se mi, že přišlo hodně lidí. Myslím si, že se výrobky od dětí a dospělých libily.


Napsal: Matěj Brašna [Odpovědět]

Josef Zeithaml

pátek, 13. duben 2012
13:41

Dobrý den!!!
Chtěl bych vyjádřit svůj názor k akci Štrúdlování! Když rodiče a prarodiče přicházeli, dívaly se děti na film ve třídě 4. a 5. ročníku a připravovaly se na vystoupení v tělocvičně školy. Líbilo se mi také, že jsem si mohl ochutnat buchty a mohl jsem vystupovat.


Napsal: Josef Zeithaml [Odpovědět]

Ředitel

sobota, 28. duben 2012
13:03

Ředitel

Po upřesnění podmínek projektu oznamuji, že celý výtěžek z Vrčeňského štrúdlování byl vložen do účetnictví školy. Tím byla splněna podmínka finančního přispění školy na opravu oken.

Děkujeme ještě jednou za podporu a za vaše finanční dary, které dosáhly výše 6 782,-Kč. Finance budou použity pro potřeby žáků školy.
Pavel Maršalík
---------------------------------
Zpráva byla upravena adminem 28.04.2012 ve 13:04:11


Napsal: Ředitel [Odpovědět]

Pavel Motejzík, MAS

pondělí, 14. květen 2012
13:30

Blahopřejeme k velmi úspešné realizaci inovativních prvků projektu "Učíme se jeden od druhého" a přejeme si více takových žadatelů.


Napsal: Pavel Motejzík, MAS [Odpovědět]
Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň