Projekt Pomáháme a učíme se v lese

[úterý, 25. listopad 2014]

V březnu 2014 jsme požádali Lesy České republiky, s.p. o finanční dar na vybavení moderními učebními pomůckami a na příspěvek na školní a mimoškolní činnost.

Hlavními výstupy byly: nákup pomůcek pro vzdělávání, vybavení kanceláře, výstava fotografií a kreseb. Spolupracovali jsme s rodiči žáků a p. ing. Milanem Kotlanem, zástupcem LČR.

Plánovaný průběh projektu:

04/2014 - 03/2015
04/2014 nákup pomůcek pro žáky se speciálními potřebami
06/2014 Dny s Lesy ČR – účast žáků školy na akci LČR v lesní školce v Nepomuku
06/2014 vyhodnocení školního roku 2013/14 a projektu I z nás budou dospělí
07 - 08/2014 fotografická soutěž – Co do lesa nepatří, Nejkrásnější strom
09 - 10/2014 sběr lesních plodů
11 - 12/2014 výtvarná soutěž žáků
01 – 02/2015 vyhodnocení soutěží, organizace výstavy fotografií a kreseb,
03/2015 závěrečné zakončení projektu, vyhodnocení soutěží

Projekt se líbil a byl schválen. Obdrželi jsme celkovou částku 35.000,-Kč.

Pospíšili jsme si a dnešním dnem, tedy 25. listopadu 2014, jsme projekt zakončili. Splnili jsme veškeré naplánované výše uvedené akce a události, včetně nákupu pomůcek. Pořídili jsme odměny pro zúčastněné žáky, výtvarný materiál na výtvarnou soutěž, do kanceláře jsme zakoupili barevnou kopírku.

Musíme všichni pochválit organizaci akce Den s Lesy ČR, který se konal v areálu lesní školky Pod Zelenou Horou 20. června 2014. Za všechny pracovníky a žáky školy připojuji poděkování, které sepsala paní vychovatelka Vlasta Jankovičová. Děkujeme a těšíme se na další dobrou spolupráci.

Vážení pracovníci Lesů České republiky.

Rádi bychom Vám vyjádřili poděkování za skvěle zorganizovanou a příkladně připravenou akci pro naše žáky. Návštěva Vaší lesní školky obohatila děti i nás dospělé o řadu zážitků.

Oceňujeme uvítání dětí diplomem s jejich jménem i pohoštěním, zahájení s vytrubováním, pěknou poznávací stezku se zajímavými stanovišti, praktickou ukázku kácení a stahování dřeva, perfektně organizované přesuny skupin v prostoru s ohledem na bezpečnost.

Vzorně organizované a připravené opékání buřtů i losování připravených odměn pro děti. Pozitivních zážitků máme z návštěvy u Vás mnoho. Důležité bylo i setkání s převážně mužským povoláním a chlapský příklad. Přejeme Vám mnoho úspěchů při péči o stromy a stromečky, o les a dobrou pohodu ve Vašem osobním životě.


Logo Lesy České republiky

vložil: Ředitel [Projekty / Granty] 19:19 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!
Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň