Práce 3. ročníku

[úterý, ]

Také v průběhu třetího čtvrtletí se třeťáci při hodinách snažili dobře pracovat. Společně jsme pracovali s interaktivní tabulí, tvořili jsme projekty, hráli jsme hry.

Při matematice jsme se učili písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes základ v oboru do 100. Také jsme začali pracovat s číselnou osou do 1000, vyhledávali jsme čísla, zapisovali je a porovnávali. Kromě toho jsme opakovali násobilku, zaokrouhlování. Vysvětlili jsme si převody základních jednotek (mm, cm, dm, m) a tvořili stavby z krychlí. Při geometrii jsme zkoušeli rýsovat přímky a kružnice.

Při hodinách prvouky jsme popsali skupiny hub a stavbu jejich těla. Dále jsme si povídali o dělení rostlin a jejich částech a četli jsme o zvířatech, o stavbě jejich těla, o jejich potravě a také o ochraně přírody a ohrožených druzích rostlin a živočichů.

Při informatice jsme pokračovali v práci s textem, upravovali jsme písmo, vkládali obrázky a tvořili o nich věty. Také jsme začali pracovat s internetem a vyhledáváním informací.


Práce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníkuPráce 3. ročníku

vložil: Učitelka [Aktuální dění] 00:00 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň