Fotoreportáž 6 - STAVBA červenec 2019

Stavba - červenec 2019Závěr školního roku 2018/2019

[úterý, 9. červenec 2019]

Závěr školního roku 2018/2019

Setkali jsme se zase po nějaké době v naší tělocvičně a jediným úkolem bylo slavnostně zakončit školní rok 2018/2019.

Na počátku setkání žáci 1.ročníku předvedli básničku, která se dětem moc povedla.

Na počátku školního roku jsme měli 78 žáků, tento počet se tentokrát nezměnil a stejný počet žáků školní rok zakončuje (1.ročník ukončuje 13 žáků, 2.ročník 15, 3.ročník 17, 4.ročník 16 a pátý ročník 17).

Hostům jsem představil některé události a akce, které se nám ve škole povedly a dětem i dospělým se líbily. Poté jsem poděkoval za práci svým kolegyním.

Mohu s klidným svědomím říci, že to nebyl klidný rok. Každý ročník měl svoje specifika, ale práci nám od dubna ztěžovala práce na přístavbě za provozu školy. Hodně práci stavební firmy zdržely archeologické výzkumy, ale firma zatím vše zvládá, i když už teď má posunutý termín o 2 měsíce a musí se vše dokončit do posledního srpna včetně vybavení učebny. Poprvé lituji, že jsem nedal žádné ředitelské volno, protože učit za zvuků vrtačky a z druhé strany sbíječky bylo chvílemi šílené. Prvňáčci mnohokrát raději poslouchali popěvky a výkřiky zedníků. A někdy jsme kvůli prachu a hluku nemohli ani vyvětrat.

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které se dětem snažíme vštípit do jejich hlaviček. Seznámil jsem hosty s výsledky žáků, které mají na vysvědčení napsány.

V srpnu proběhne ve Vrčeni setkání rodáků k 830.výročí první písemné zmínky o Vrčeni. Měli jsme také vystupovat, ale dle ankety, kterou jsem posílal do domovů, se přihlásilo jen 7 žáků. Po dohodě s místostarostou obce panem Petrem Maškem jsme vystupování žáků zrušili. Škola bude v tu dobu otevřená, ale dnes nemohu říci, co hosté uvidí, protože stále budeme na staveništi.

Až bude vše na stavbě hotovo, včas se to dozvíte, plánuji umožnit návštěvu těchto prostor, abyste vy rodiče i další zájemci viděli, co zřizovatel dokázal zajistit.

Během prázdnin se počet žáků téměř nezmění a v září nás bude přibližně stejně jako letos. A protože bude nová učebna a nemám žádné zprávy o stěhování nebo odchodu dětí z naší školy, předpokládám zřízení 5.samostatné třídy. Od září by tedy neměly být děti vyučovány ve spojených třídách. Dva měsíce jsou ale dlouhá doba a stát se může cokoliv.

Dnešní den. 28.červen, byl slavnostní pro všechny žáky. Prvňáčkové dostali své velké první vysvědčení za velmi povedený školní rok plný práce a snad i zábavy. Všichni vyrostli o jeden rok, ale ti nejstarší u nás ve škole dnes končili a v září přejdou na jinou školu.

Pozval jsem žáky 5.ročníku před hosty a oni se s námi a s naší školou rozloučili velmi dobrými scénkami, písní. Jen kdyby mluvili nahlas, aby všichni v tělocvičně slyšeli, kdo a kam jde do 6.ročníku. Poděkování patří třídní učitelce a paní asistentce pedagoga, které nás provedly jejich rozloučením a hlavně nácvikem tohoto vystoupení.

Pak už jsme šli všichni do tříd, kde se jednotlivé ročníky rozloučily se svými třídními učiteli a očekávané prázdniny mohly začít.

Všem přeji klidné a krásné léto a užijte si dva prázdninové měsíce ve zdraví a v pohodě.

Pavel Maršalík


Závěr školního roku 2018/2019 Zvětšit obrázek

Fotoreportáž 5 - STAVBA červen 2019

[pondělí, 8. červenec 2019]

Fotoreportáž 5 - STAVBA červen 2019

Stavba – červen 2019Ahoj, Česko!

[pondělí, 8. červenec 2019]

Ahoj, Česko!

Jako poslední tečkou za naším celoročním projektem "Ahoj Česko!" byla vědomostní soutěž inspirovaná televizní soutěží "Kde domov můj". Měli jsme připravené otázky týkající se naší republiky a našich krajů tak, jak jsme je procházeli během celého roku podle časopisu Pastelka.

Žáci nesoutěžili sami za sebe, ale vytvářeli tříčlenné týmy. Celkem se přihlásilo 21 žáků, tudíž 7 týmů.

Na začátku všichni podstoupili vyřazovací test a do samotné soutěže postoupili jen tři týmy. Pak vše probíhalo jako v televizi. Do druhého kola postoupily dva týmy. Souboj byl velmi vyrovnaný a tým složený z Adama, Kryštofa a Oskara vyhrál nad Lukášem, Toníkem a Kubou jen o pět bodů. Ve třetím kole za správnou odpověď dostával výherní tým bonbony, které si potom mezi sebou rozdělili.

Každý účastník soutěže dostal za odměnu sladkost, drobnost a kredity. U celé soutěže samozřejmě nechyběli diváci, kteří povzbuzovali soutěžící. Ať žije naše republika! (ku)

Více...Letošní absolventi 5. ročníku

[úterý, 2. červenec 2019]

Letošní absolventi 5. ročníku

Před pěti lety nastoupili do naší školy a teď nastal čas, kdy odcházejí do 6. ročníků a tedy opouštějí naší školu. Na jejich nové cestě jim přejeme hodně úspěšných kroků, samou radost a pohodu.

Do ZŠ Nepomuk odchází 11 žáků, do ZŠ Kasejovice 1 žák a do ZŠ  Blovice 5 žáků.
Budeme rádi, pokud někdy přijdete na návštěvu a pochlubíte se se svými úspěchy a nebo se svěříte se svými potížemi nebo trápením. Určitě vás rádi uvidíme.
Pavel Maršalík

Více...Vyhodnocení kreditové soutěže

[úterý, 2. červenec 2019]

Vyhodnocení kreditové soutěže

Také letos si mohly děti předposlední den školního roku - čtvrtek 27. 6. 2019 vybrat z velké nabídky odměn za kredity, které sbíraly celý školní rok. Každý si odnesl různě hodnotnou odměnu podle toho, kolik se mu podařilo nashromáždit kreditů, vajíček, slepiček a opiček. Celkové vítězství získala Vanesa S., která si vybrala minipetanque. Ale i ostatní ceny byly lákavé (např. sada 40 pastelek, minireproduktor, MP3, flash disk, fotbalový míč, bezdrátová sluchátka, batoh, knihy, lego atd.). (je)

Pořadí deseti nejlepších:


ROČNÍK


OPICE

SLEPICE

VEJCE

KREDITY

1.

4.

Skalová Vanesa

4

0

2

3

2.

4.

Nováková Eliška

3

2

1

3

3.

1.

Roušalová Kateřina

3

0

1

3

4.

1.

Sýkorová Eliška

3

0

0

1

5.

4.

Krejcar Lukáš

2

4

4

3

6.

2.

Šestáková Anna

2

4

4

0

7.

3.

Křelovcová Karolína

2

4

2

0

8.

4.

Velíková Josefína

2

3

4

3

9.

1.

Strolená Nela

2

3

3

0

10.

3.

Trochová Laura

2

3

1

2

Více...Setkání tříd, narozeniny LÉTO

[úterý, 2. červenec 2019]

Setkání tříd, narozeniny LÉTO

Poslední oslava narozenin nastala. Letňáčci dostali dárek, vyfotili se a seznámili ostatní se svými plány na léto. Školní rok se nachýlil ke svému konci a narozeniny letních měsíců oznamují blížící se letní prázdniny. Všichni se nedočkavě chystají na odpočinek a malý dárek pro oslavence je radostí jako vždy. Všem blahopřejeme!

Při tomto setkání také byli vyhodnoceni nejlepší sportovci školy. (pa)

Více...Fotoreportáž 4 - STAVBA květen 2019

[středa, 26. červen 2019]

Fotoreportáž 4 - STAVBA květen 2019

Stavba – květen 2019

Více...Tři svátky k nám letí...pro mámy, táty i děti

Poslední pátek před vysvědčením jsme organizovali akci Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty a děti. Naše škola si připravila besídku, abychom ukázali, co jsme se za celý rok naučili. Některé děti vystupovaly se svým třídním učitelem, jiné potom se svým vedoucím zájmového kroužku. Našly se děti, které se účastnily hned několika vystoupení, jelikož jsou ve škole velice aktivní. Představení se opravdu povedla. Všichni rodiče mohou být pyšní na svá dítka. Pro naše hosty jsme připravili občerstvení. Vyrobili jsme domácí limonádu a různé zdravé zákusky a jednohubky. Po besídce se desítky rodičů vydali s dětmi na běh Vrčení. V rámci naší družinové hry ,,Ahoj, Česko!" jsme uspořádali BĚH PRO RADOST. Děkujeme všem zúčastněným. (ja)

Více...Blovice - dopravní hřiště

[středa, 26. červen 2019]

Blovice - dopravní hřiště

Ve středu 19.6. jsme opět zavítali do Blovic. S pátým, čtvrtým a částečně i s třetím ročníkem jsme navštívili zdejší dopravní hřiště. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Obě skupiny absolvovaly poučení o pravidlech silničního provozu a bezpečném chování při jízdě na kole. Poté žáci jezdili na kolech a zkoušeli si správné projetí křižovatek se světelnými semafory, ale i jen s označením dopravními značkami. Žáci si zkoušeli správné řazení v odbočovacích pruzích, jízdu na kruhovém objezdu i přes železniční přejezd. Mladší žáci v učebně shlédli instruktážní videa o správném chování řidičů v různých situacích a povídali si o pravidlech silničního provozu, která platí zejména pro chodce a pro cyklisty. Žáci pátého ročníku si v učebně zopakovali tato pravidla a následně skládali závěrečné zkoušky na řidičský průkaz pro cyklisty. Celkem 14 žáků bylo úspěšných a svůj řidičský průkaz získalo. Gratulujeme a všem přejeme bezpečnou a radostnou jízdu na kole. (sý)

Více...Šikulové

[středa, 26. červen 2019]

Šikulové

S Šikuly jsme na našem posledním setkání vyráběly přírodní pomádu na rty. S dětmi jsme si řekly, proč je dobré používat přírodní kosmetiku, prozkoumaly recept a pak už jen vyráběly. Nakonec jsme tam přidaly kostičku čokolády a teď máme pomádu k nakousnutí. Bylo to hezké rozloučení. Já všem Šikulům děkuji. (ja)

Více...Beseda s Policií ČR

[úterý, 25. červen 2019]

Beseda s Policií ČR

V průběhu měsíce června se uskutečnila beseda ve spolupráci s Policíí ČR na téma Drogy - jejich druhy, rizika a důsledky požívání návykových látek. Žáci se v průběhu seznámili s názorným materiálem, kterého měla policistka plný kufr. Pečlivě studovali veškeré ukázky nejen ze vzorkovníku, ale i z obrazového materiálu, který dokládal důsledky na vzhled a zdraví konzumentů drog. Beseda probíhala na základě negativního chování žáků 4. a 5. tříd v průběhu počátku školního roku 2018/19.

Věříme, že žáci získali potřebné informace, budou příště opatrnější při jakékoliv experimentaci. (pa)

Více...Strana 1 z 80
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň