Budu školák - čtení, psaní, povídání 2019

Během posledního setkání projektu Budu školák, které probíhalo ve středu 27. března 2019, jsme si povídali o dědečkovi, zvířatkách, uvolňovali jsme mluvidla i ruce a kreslili. Nejdříve jsme se na koberci seznámili a popovídali o tom, co děti ten den již zažily. K tomu nám pomáhal plyšový medvídek. Povídali jsme o obrázcích zvířat, vyvozovali první hlásku, uvolňovali mluvidla a skládali z hlásek slova. Po krátkem protažení jsme na práci připravili ruce a kreslili na tabuli štětcem zuby pily. Pak také pastelkou na koberci na papír. Na závěr děti nakreslily dědečky a vybarvily míče. Všichni si zvladli své obrázky podepsat. Budoucí školáčci se po celou dobu velmi snažili a skvěle pracovali. Odměnou jim byl diplom za odvedenou práci v projektu. (je)

Na celý projekt se přihlásilo 19 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Jednotlivé hodiny vedly paní učitelky a vychovatelky. Rodiče během závěrečné hodiny vyplnily anketu pro potřeby školy. Anketa se týkala hodnocení jednotlivých hodin. Zjišťovali jsme, zda je tento projekt smysluplný a zda ho rodiče doporučují zorganizovat i v dalším roce. Všem děkujeme za většinou velmi kladné odpovědi na naše otázky. Podle odpovědí soudím, že se projekt líbil a že stojí za to v něm pokračovat. S většinou dětí se uvidíme u zápisu do 1.ročníku, který se koná v pondělí 8.dubna. Již dnes se na vás, milé děti, těšíme. (mk)Společná hodina 1. a 4. ročníku

Taaaaak. Co myslíte, že lze vymyslet, když potřebuje kolegyně k lékaři? A přece si myslím, že Vás také napadne společná tvořivost čtvrťáků a prvňáčků. Lepidlo, nůžky, barevný papír a pastelky na hnízdečko. Společná práce, nápady a hlavně komunikace. Vše zakončeno vzájemným sebehodnocením a dobrou náladou i poděkováním. Radost pana ředitele z ptáčků je slyšet ještě teď. Taaaaak se radoval. (pa)Matematické soutěžení

[pátek, 5. duben 2019]

Jako každoročně jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Matematický klokan. Soutěž je založená na logickém uvažování, matematické a prostorové představivosti, které soutěžící uplatňují v zábavně pojatých textech matematických úloh či problémů.  Druháci a třeťáci měli možnost zúčastnit se v kategorii Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii Klokánek. Obě z kategorií obsahovaly 4 strany s úlohami, které byly podle obtížnosti rozděleny na úlohy za 3 body, úlohy za 4 body a úlohy za 5 bodů. Pokud žák odpověděl špatně, byl mu 1 bod odečten. Z toho důvodu měli žáci již při startu přidělený počet bodů, se kterým vstupovali do soutěže, aby nemohli skončit se záporným počtem bodů. Cvrčci vstupovali do soutěže s 18 body a Klokánci s 24 body. Maximální počet bodů, kterého mohli žáci dosáhnout byl 90 bodů pro kategorii Cvrček a 120 bodů pro kategorii Klokánek. Za dobrovolnou účast na soutěži v odpoledních hodinách všichni žáci získali 3 kredity. Vyšší kreditové ocenění získali ti s nejlepšími výsledky - 1. místo 3 kredity navíc, 2. místo 2 kredity navíc a 3. místo 1 kredit navíc. Celkově se soutěže zúčastnilo 27 žáků z celé školy.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou tito žáci:

V kategorii Cvrček

  • 1. místo: Antonín Fanta
  • 2. místo: Filip Eichler
  • 3.-4. místo: Anna Šestáková a Jindřich Strolený

V kategorii Klokánek

  • 1. místo: Kryštof Kotiš
  • 2. místo: Justýna Mašková
  • 3. místo: Josefína Velíková

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a děkujeme za reprezentaci naší školy. (sý)Matematické soutěžení Zvětšit obrázek

Kamarádské vztahy

[pátek, 5. duben 2019]

Kamarádské vztahy

Žáci druhého ročníku se zúčastnili preventivního programu zaměřeného na podporu vztahů třídního kolektivu. Tříhodinový program vedl metodik prevence z Pedagogicko psychologické poradny v Plzni Mgr. Milan Žižka. Formou her a modelových situací si děti měly možnost vyzkoušet jednání v různých krizových situacích a následně popisovaly, jak se cítily a navrhovaly možná řešení. Většina dětí se do činností aktivně zapojovala a při konečném hodnocení nešetřila kladnými ohlasy. Pro mě, jako třídní učitelku, bylo velmi přínosné vidět děti i při jiných činnostech, než na které jsou zvyklé z vyučování. Teď nás čeká úkol nejtěžší, využívat nově nabyté zkušenosti v běžném školním provozu. (ce)

Více...Družinový biatlon

[neděle, 31. březen 2019]

Družinový biatlon

S naší družinovou hrou jsme se nyní seznámili s Libereckým krajem. A protože je to kraj, kterému není biatlon cizí, tak i my jsme si zasoutěžili jako praví biatlonisti. Na speciálních lyžích děti na čas soutěžily, kdo zvládne trasu nejrychleji a pak je čekala střelba na kuželky. Sečetly jsme čas a trestné body a pak už mohli výherci s hrdostí přebírat diplomy. Děkujeme všem zúčastněným sportovcům.(ja)

Více...Divadlo Dráček: O Karkulce

[neděle, 31. březen 2019]

Divadlo Dráček: O Karkulce

Opět k nám přijelo divadlo Dráček. 14. března se naše škola společně s MŠ Vrčeň a MŠ Čížkov sešly v naší, již zmenšené tělocvičně. Tento den divadlo přijelo opět s novou pohádkou O Červené Karkulce. Pohádka byla založená na tradičním pojetí o Karkulce, mamince, babičce, vlkovi a myslivci. To bylo ovšem netradičně uchopené s odkazy k dnešní době a v současném moderním jazyce. Děti i dospělí se nasmáli vtipným příhodám, které se Karkulce přihodily. Na závěr se nám obě loutkoherečky na památku podepsaly na naši novou, ještě neomítnutou zeď v tělocvičně. Tak uvidíme, za jak dlouho podpisy s obrázkem zmizí. (sý)

Více...Budu školák - školní družina 2019

[pátek, 22. březen 2019]

Budu školák - školní družina 2019

Druhá projektová hodina se uskutečnila tentokrát ve školní družině. Děti byly rozděleny do dvou skupin, kdy každou z nich vedla jiná paní vychovatelka. Ještě nás čeká poslední setkání, na které opět všechny přihlášené děti pozveme.

V pondělí 11. března jsme se s předškolními dětmi sešli v družině při projektu „Budu školák“. S dětmi jsme se seznámili při povídání na koberci. Při té příležitosti jsme si popovídali také o karnevalu, děti rozluštily kreslenou hádanku a měly za úkol uhodnout říkanku „Princeznička na bále“. Společně jsme si tuto říkanku připomněli a děti si za pomoci starších kamarádů navlékly u stolečku papírové korálky. Náhrdelník věnovaly svým rodičům a poté už se mohly v družině pustit do hraní dle vlastního výběru. Tímto si děti prohlédly a vyzkoušely různé hry a stavebnice, které v družině máme. Na závěr jsme na koberci vše zhodnotili a podáním ruky jsme se rozloučili. (ku)

Devět předškoláčků se sešlo v úterý 12.3.2019 odpoledne v naší škole na "zkušenou" do školní družiny. Uvedla nás do této akce písnička "Umíme cokoliv" od Štístka a Poupěnky z Youtube. Děti si v doprovodu rodiče mohly vyzkoušet rytmické bubnování na drumbeny, poté jsme si zahráli společenskou hru "drumbenovou"(na způsob" židličkové") v tělocvičně. Pak si tihle šikulové u stolečků v ŠD vyrobili domeček z roličky, jako upomínku na vrčeňskou školu. No, a kdo měl více času, mohl si i pohrát s hračkami na koberci. Do práce s předškoláky se ochotně zapojily některé šikovné děti  z 1.-4.ročníku (Kačka R.,Karolínka K.,Jindra S., Emma J.,Eliška N.,Kristýnka S.). Je to fajn a správné, když starší žáci pomáhají mladším. Takto je  práce ve školní družině malé školy smyslná.(šle)

Více...Batikování triček

[neděle, 10. březen 2019]

Batikování triček

V naší družině hrajeme celý rok hru ,,AHOJ, ČESKO”. Každý měsíc poznáváme jiný kraj naší krásné republiky. Tak jsme se rozhodli vyrobit si tématická trička. Jedna skupina si vyrobila trička se znakem lva a druhá s obrysem naší české země. Batikování nás moc bavilo a teď už můžeme hrdě nosit nová trika.(ja)

Více...Setkání tříd, narozeniny ZIMA

[čtvrtek, 28. únor 2019]

Setkání tříd, narozeniny ZIMA

Na zimním setkání tříd jsme poblahopřáli všem, kteří se narodili v zimním období a všichni oslavenci obdrželi od školy drobný dárek dle svého výběru.

Paní učitelka Sýkorová vyhodnotila dobrovolnou účast žáků v testování ekonomických dovedností firmy Kalibro. Seznámila všechny žáci s výsledky sportovního dopoledne.

Žáci také byli poučeni o bezpečnosti během jarních prázdnin. (mk)

Více...Karnevalový rej

[čtvrtek, 28. únor 2019]

Karnevalový rej

Poslední akcí v tělocvičně naší školy před zahájením stavebních prací byl tradiční družinový karneval, který proběhl 20. února. Letošní karneval neměl žádné konkrétní téma, takže každý mohl přijít v masce podle své libosti. A opravdu bylo na co se koukat. Navštívily nás různé filmové a pohádkové postavy, nevěsta, selka v kroji nebo policista. Celou akci jsme zahájili průvodem po návsi a poté už jsme řádili při tanci a soutěžili. Lístečky letošní tomboly byly ukryté v nafouklých balóncích. Tak jsme soutěžili, kdo bude šikovnější a rychlejší a praskne balonek sednutím na židli dříve než ostatní. To byla kanonáda! Nechyběl ani tanec s balónkem a štafeta v kopání do balónku. Každý účastník v masce si odnesl kredity a bonbon. (ku)

Více...Sportovní dopoledne

[čtvrtek, 21. únor 2019]

Sportovní dopoledne [is]

Ještě než započnou úpravy naší tělocvičny, rozhodli jsme se, že si jí všichni naplno užijeme. V pátek 15. února jsme proto uspořádali sportovní dopoledne pro všechny žáky naší školy. Žáci 1. - 4. ročníku byli rozděleni do osmi skupin, jež vedli vždy dva kapitáni z řad žáků 5. ročníku. Po škole bylo rozmístěno celkem osm stanovišť s různými disciplínami soutěže Olympijského víceboje a odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)- leh-sedy, kliky, postoj čápa, přeskoky přes švihadlo, hod basketbalovým míčem, hluboký předklon, skok z místa a trojskok. Na každém stanovišti byl vždy pedagog, který plnění úkolu hodnotil a zapisoval. Žáci měli tak možnost ukázat své dovednosti, zasoutěžit si se svými spolužáky a fandit si. Dozajista jsme si to všichni užili, protáhli jsme svá těla a už se těšíme na další sportovní den, který plánujeme venku na hřišti, až bude hezky. (sý)

Více...Budu školák - matematika 2019

[čtvrtek, 21. únor 2019]

Budu školák - matematika 2019

Rok utekl a my opět organizujeme projekt pro předškolní děti. Letos se přihlásilo 19 dětí. Většina z nich má zájem přijít do naší školy k zápisu do dalšího 1. ročníku.

Premiéru měla i paní učitelka Sýkorová, která si vyzkoušela vedení hodiny matematiky. Spolu s dětmi pracovala s kaštany, dominovými kartami, stavěly komíny z kostek a poznávaly geometrické tvary. Děti potom vypracovaly úkol na pracovním listu a v závěru hodiny si vyzkoušely hru na rozvoj logiky. Dětem se líbilo, slíbily, že zase přijdou příště. Podle reakcí rodičů soudím, že i oni byli spokojení. Paní učitelka zvládla svoji premiéru na výbornou. (mk)

Více...Strana 1 z 76
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň