Závěr 1. pololetí 2022/2023

[pátek, 3. únor 2023]

Závěr 1. pololetí 2022/2023

Půl školního roku máme za sebou. Žáci obdrželi svá hodnocení. Vzhledem k nemocnosti žáků a k plaveckému výcviku, který byl zrovna v den připadající na 31.ledna, se výpisy vysvědčení rozdávaly postupně. Prvňáčci nedostávali svoje hodnocení najednou, ale postupně si pro něj chodili nebo jim vysvědčení vyzvedávali rodiče.

A jako obvykle přidávám trochu statistiky:

nyní je ve škole 78 žáků v pěti samostatných třídách

34 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky

60 žáků prospělo s vyznamenáním

4 žáci našli na vysvědčení hodnocení stupněm 4

2 žáci nebyli hodnoceni

udělili jsme 86 pochval za celé pololetí (12 x pochvalný list, 52 x pochvala třídního učitele, 22 x pochvala ředitele školy)

uložili jsme 6 kázeňských trestů za celé pololetí (6 x napomenutí třídního učitele)

Myslím, že žáci jsou šikovní, ale zároveň musím napsat, že někteří žáci, a to hlavně ti starší, nejsou příliš navyklí na soustavnou práci. Je to z toho důvodu, že vlastně 2 roky byly narušeny velmi nepravidelnou docházkou do školy způsobenou kovidem a střídáním distanční a prezenční formy výuky. Až na nějaké drobnější nesrovnalosti v chování a jednání žáků se první pololetí povedlo a dokázali jsme se vrátit do našich zvyklostí, událostí, akcí.

Držte nám palce, aby i druhé pololetí bylo úspěšné.

Pavel MaršalíkVýtvarné a tvořivé práce u prvňáčků

Lednové výtvarné a tvořivé činnosti u prvňáčků jsou krásné a povedené ..domečky a rodina, zimní les, tučňáci na ledu. Při prvouce obkreslili tělo spolužáka a potom dopisovali části těla. Moc se jim práce povedla. (šlr)Tvořivá a hravá družina

[pátek, 3. únor 2023]

Tvořivá a hravá družina

V družine se nenudíme, tučňáky si vyrobíme, domeček jim postavíme. Sněhu na družinové zahradě máme opravdu pomálu, ale my to přesto nevzdáváme a vymýšlíme spoustu jiných aktivit. Ve školní družině nesmí být nikdy nuda. Proto hrajeme různé hry a vymýšlíme různé aktivity, aby u nás nuda neměla šanci. Posuďte sami. (pe)Pokroky v plavání

[pátek, 3. únor 2023]

Pokroky v plavání

V úterý 24. 1. 2023 jsme byli už na čtvrtém plaveckém výcviku v Horažďovicích. Je báječné sledovat, jak se žáci do vody těší. Paní plavčice naučily žáky za krátkou dobu nebát se vody, potápět se nebo alespoň ponořit do vody obličej, udělat na vodě "mrtvolu", využívat při plavání různé pomůcky, skákat do vody, soutěžit ... Všichni udělali pokrok, ale největší se povedl třetí a čtvrté skupině. (je)

Více...Výstava betlémů

[pátek, 27. leden 2023]

Výstava betlémů

Ve středu 18. 1. 2023 a v pátek 20. 1. 2023 navštívili naši žáci výstavu betlému ve Svatojánském muzeu v Nepomuku. Nejdříve se posadili v arciděkanství na židle a dívali se na pohádku Jak to bylo na tři krále z večerníčku Chaloupka na vršku. Když si zopakovali, které dary tři králové nesli, zahráli si na ně a v průvodu došli do kostela sv. Jakuba, kde položili dary Ježíškovi. Celý kostel si prohlédli, vyzkoušeli si dokonce i hraní na kostelní varhany na kůru a vystoupali na kazatelnu. Po návratu na faru šli na prohlídku betlémů. Nejvíce pozornost žáků upoutaly moderní pohyblivé krajinky. Nechyběl nákup drobných dárečků. Před odchodem na autobus se ještě zahřáli připraveným čajem a posvačili z vlastních zásob. Prohlídka výstavy i kostela se žákům moc líbila, a to i díky skvělé organizaci a výkladu paní Štěpánky Kodýdkové. (je)

Třetí lednový týden zavítala naše škola do nepomuckého Svatojánského muzea a kostela sv. Jakuba. Přivítala nás pracovnice muzea p. Kodýdková, která nás seznámila s legendou tříkrálovou. Potom nám ukázala celý kostel sv. Jakuba zevnitř i zvenku. Jedna z našich spolužaček si vyzkoušela varhany a krásně na nich přehrála vánoční koledu. V muzeu jsme s údivem sledovali všechny vystavené betlémy, které byly z různých materiálů i výstavu obrazů p. Čáslavského. Nakonec jsme společně posvačili, nakoupili malé suvenýry a spokojeně se vrátili do školy na oběd a poslední vyučování. Děkujeme p. Kodýdkové za laskavé přijetí a výborný teplý čajík, co nám tak chutnal v těchto mrazivých dnech. (pa)

Více...Tříkrálové hry 2023

[úterý, 10. leden 2023]

Tříkrálové hry 2023

Celý týden jsme se ve školní družině věnovali tématice tří králů. S dětmi jsme si pověděli, kdo Kašpar, Melichar a Baltazar byli, kam šli, co nesli. Dne 6. 1. 2023 i k nám do družiny dorazili K+M+B. Žáci vyráběli koruny králů a malovali nebo vybarvovali krále. Řešili jsme i tajenku, hledali rozdíly mezi dvěma obrázky a procházeli bludištěm. Potom jsme vyhodnotili a pokračovali v další činnosti. Děti hledaly po škole dary (zlato, myrhu a kadidlo). Také se proběhly a skládaly puzzle s tématikou TŘÍ KRÁLŮ. Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou, proto i my jsme si zahráli soutěž, kde děti sbíraly mince s nominální hodnotou a skupina, která nasbírala nejvíce, vyhrála. Prožili jsme tak opět krásné odpoledne. (pe)

Více...Zahájení plavání

[neděle, 8. leden 2023]

Zahájení plavání

První školní den roku 2023 (3.1.) jsme zahájili plavecký výcvik v Horažďovicích. Po příjezdu autobusem před bazén jsme se rozdělili na chlapce a dívky, abychom mohli do šaten. U bazénu nás přivítala paní ředitelka Bláhová. Naše žáky seznámila s průběhem výcviku a bezpečností v bazénu. Každý si vyzkoušel své plavecké možnosti při rozdělování do skupin podle uplavaných metrů. Druhou hodinu už každá skupinka ve své části bazénu rozvíjela plavecké dovednosti podle svých možností. Na závěr si žáci vymysleli svůj pokřik. (je)

Více...Vešky

[pondělí, 2. leden 2023]

Vážení rodiče, velmi vás všechny žádám, abyste škole nahlašovali výskyt vší u vašich dětí. Budete-li si přát, informace bude neveřejná. Potřebujeme vystopovat jejich hnízdo. Při výskytu vší je dítě doma do doby, než budou vlasy čisté, bez hníd a vší. Jde o "infekční onemocnění" a dítě s infekčním onemocněním nesmí do kolektivu ostatních dětí. Při objevení vší během výuky budete kontaktováni a vyzváni k odvezení svého dítěte ze školy.

Více najdete v pokynu MŠMT, který má naše škola již dlouho na webových stránkách pod názvem "Výskyt pedikulózy (veš dětská)".

Výskyt pedikulózy (veš dětská)


Více...Nadílka v družině 2022

[čtvrtek, 29. prosinec 2022]

Nadílka v družině 2022

22.12. od 13.15 hod proběhla další akce školní družiny "Vánoční nadílka". Všechna tři oddělení se sešla v tělocvičně. Než mohli žáci nahlédnou pod stromeček a rozbalit dárky, museli splnit úkol, který dostali ve vánočním dopise. Každé oddělení mělo jiný úkol. Sovičky zpívaly společně koledu, Dráčci recitovali básničku a Včelky četly příběh o narození Ježíška. Dále mohly děti vyslovit přání za oddělení. S většinou přání paní vychovatelky souhlasně pokyvovaly, protože si děti přály zdraví, větší ticho, aby si vzájemně neubližovaly aj. Potom všem vybraní jedinci odkryli dárky a začalo rozbalování a hraní s novými hračkami. Byla to opravdu štědrá nadílka, děti měly možnost si vyzkoušet nové stavebnice a hry. Doufáme, že napadne sníh, aby děti využily nové boby a kluzáky na sníh. Za družinu všem přeji hodně lásky, zdraví a krásná setkání v novém roce 2023. (ku)

Více...Třídní Vánoce 2022

[čtvrtek, 29. prosinec 2022]

Třídní Vánoce 2022

Poslední letošní den 22.12. 2022 jsme si užívali Třídní Vánoce. V každé třídě dopoledne probíhalo trochu jinak, ale v podstatě všude podobně. Užívali jsme si poslední školní den v tomto roce.

Třeťáci napsali o tomto dni několik vět. Začali jsme pracovními listy, které nám přiblížily tradice vánočního stromečku, vánočních ozdob a adventního věnce. Následovalo vyrábění vánočních přáníček z hliníkových obalů od čokoládek. K svačině jsme si uvařili čajíčky a ochutnali vánoční cukroví. Po návštěvě ostatních tříd jsme si rozdali dárečky a pouštěli lodičky. Na závěr nechyběla pohádka. Třídní Vánoce se nám vydařily. (je)

Více...Školní vánoční jarmark

[čtvrtek, 22. prosinec 2022]

Školní vánoční jarmark

Přišel pátek, 16. prosince, očekávaný den vánočního jarmarku v naší škole. Velké přípravy, které měly podobu vánoční dílny, nácviku básniček, písní a koled, se konečně dočkaly! Babičky a maminky ve škole vyrobily svícny, doma také další výrobky na prodej. Páťáci ozdobili vánoční strom, hasiči pomohli s osvětlením a tradičním občerstvením. Bývalí žáci přišli doplnit prodávající žáky na stánky. Všichni se v průběhu jarmarku sešli i v kostele sv. Vavřince na vánoční vystoupení, poslechli si koledy, zaslzeli a zasmáli se, nabrali si vánoční energie. Děkujeme všem pomocníkům a pomocníčkům, andělům a andělkám, kteří naši akci podpořili, za práci. Přejeme krásné vánoční svátky a pohodu plnou zdraví a dobré nálada do nového roku 2023. (pa)

Více...Družina před jarmarkem

[středa, 21. prosinec 2022]

Družina před jarmarkem

Před jarmarkem napadl sníh a my jsme bobovali. Užívali jsme si bílou nadílku. Ve třídě jsme tvořili vánoční přání. (pe)

Více...Strana 1 z 103
1 2 3 4 5 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň