Budu školák 2020 - školní družina

Také v letošním školním roce čeká na předškoláky a jejich rodiče projekt „Budu školák“. První část projektu proběhla ve školní družině ve středu 19. února. Děti přišly ve dvou skupinách. Nejdříve jsme se přivítali a navzájem se představili na koberci. Také jsme si zazpívali pohybovou písničku „Když si kamarád“.

Poté jsme shlédli loutkové divadélko „Smolíček pacholíček“, které nám připravily starší děti. Společně jsme si povídali o tom, proč nesmíme nikomu cizímu otevírat dveře. Dále už si děti hrály, s čím chtěly – někdo vybarvoval omalovánky, jiní zkoušeli stavebnice nebo si prohlíželi hračky. Na konci jsme se rozloučili podáním ruky. Celkem se zúčastnilo 14 dětí a 8 žákyň, které pomáhaly s projektem. (Ku)Vědomostní soutěž

[pátek, 21. únor 2020]

Vědomostní soutěž

V pondělí 17. února tři žákyně 2. oddělení ŠD pod vedením paní vychovatelky připravily a zorganizovaly pro ostatní vědomostní soutěž o zvířatech. Celkem se zapojilo 18 dětí, které se podle věku rozdělily na starší a mladší. Soutěž se skládala ze tří kol. V prvním kole děti měly děti za úkol vyplnit různé pracovní listy. Sedm nejlepších postoupilo do druhého kola, kde se snažily rozpoznat pobytové stopy a zjistit tak, o které zvíře se jedná. Takto děti měly možnost prohlédnout si parůžek, chlupy, lebku, peří, trus a otisk stopy. A která zvířata měly poznat? Srnce, sojku, veverku, králíka, morče, kočku a dravce. Do finále za starší postoupily Laura T. a Eliška N. a za mladší Michal K. a Maruška H. Finálovým úkolem bylo postupně podle souřadnic odkrýt obrázek a hádat zvířata. Všichni účastníci získali dukáty a něco dobrého na zub. (Ku)Zakončení 1. pololetí 2019/2020

[čtvrtek, 6. únor 2020]

Zakončení 1. pololetí 2019/2020

Ve čtvrtek 30.ledna 2020 jsme společně zakončili 1.pololetí školního roku. Sešli jsme se ve třídě u čtvrťáků.

Pan ředitel poučil žáky o chování během pololetních prázdnin, paní učitelka Sýkorová vyhodnotila matematickou soutěž Pythagoriáda. Pak jsem žáky seznámil s výsledky za 1.pololetí.

Úrazy

Do knihy úrazů byly zaznamenány 22 úrazy, u jednoho z nich byl vystaven záznam o úrazu pro ČŠI a pojišťovnu školy. Děti jsou neopatrné k sobě a ke svým spolužákům. Některé úrazy jsou způsobeny zbrklostí, neuposlechnutím pokynů pedagogických pracovníků a nekázní.

Po společném setkání všech žáků jsme se rozešli do svých tříd, kde učitelé rozdali žákům výpisy z vysvědčení.

Doufám, že druhé pololetí bude přinejmenším stejně úspěšné. Přeji ale všem žákům, aby se dokázali ještě zlepšit ve svých výkonech.

Zpracoval Pavel Maršalík


Zakončení 1. pololetí 2019/2020 Zvětšit obrázek

Královská dáma

[středa, 5. únor 2020]

Královská dáma

Ještě před koncem 1. pololetí se děti v družině mohly zúčastnit turnaje v dámě. Dáma je velmi stará hra, která se k nám díky šlechticům dostala už v 16. století. A protože v mnoha pohádkách šlechtici a králové porovnávají své schopnosti a dovednosti v různých turnajích, tak se do takového turnaje pustily i naše děti. Nejdříve proběhli turnaje v jednotlivých odděleních ŠD. Ti nejšikovnější postoupili do finále, kde turnaje pokračovali. Na stupních vítězů se v kategorii mladších umístila Katka, Kája, Matěl P. V kategorii starších se nejlépe umístil Matěj J., Josefka a Oskar. Za odměnu všichni dostali sladkost a dukáty. (ku)

Více...BOVYS - exotická bedýnka

[středa, 5. únor 2020]

BOVYS - exotická bedýnka

Opět po roce jsme mohli díky projektu Ovoce do škol ochutnat méně obvyklé druhy ovoce a zeleniny. Každá třída obdržela bedýnku, ve které děti našly např. mango, avokádo, physallis, granátové jablko, nashi, ředkev nebo pitahayu (dračí ovoce). Nechyběla ani mapka, na které byla označena místa původu jednotlivých plodin. Tak co děti, chutnalo vám? (ce)

Více...Setkání s hostem - těžba dřeva

[středa, 22. leden 2020]

Setkání s hostem - těžba dřeva

V úterý 14. ledna bylo pro žáky připraveno zpestření vyučování. Celá škola se vypravila na zimní procházku kolem Vrčeně až k lesu, kde se uskutečnilo setkání se zajímavým hostem. Pan Roušal, tatínek jedné z žákyň, nám předvedl ukázku práce v lese. Nejprve nám představil svého pomocníka, jímž nebyl nikdo jiný než jeho tažný kůň jménem Martin. Pan Roušal nám pověděl, co je Martin za plemeno, jaké povely poslouchá a jak k němu přistupovat, aby to bylo bezpečné. Všichni jsme s úžasem v očích sledovali, jak dovede zvíře pomáhat člověku v jeho práci. Dvacetiletý kůň Martin byl toho příkladem. Pokáceli spolu několik stromů a kůň odtáhl klády na určené místo. Po ukázce jsme si Martina mohli pohladit a klást panu Roušalovi naše dotazy. Nakonec si děti mohly vyzkoušet Martina povodit za opratě po poli, což uvítaly s nadšením. Poté jsme se již ubírali zpět ke škole. Bylo sice mrazivo, ale my jsme si odnášeli opravdu zajímavý zážitek a tímto ještě jednou panu Roušalovi i Martinovi moc děkujeme. (vá, ží)

Více...Kostel - betlém

[úterý, 14. leden 2020]

Kostel - betlém

Zase po roce jsme se 8. ledna 2020 vydali do vrčeňského kostela sv. Vavřince, kde nás páter Ing. Jiří Špiřík seznámil s tradicí Tří králů. Žáci si přivoněli ke kadidlu, měli možnost namazat se olejem a společnými silami doputovali jako tři králové s dary do Betléma, kde podarovali Ježíška. Cesta nebyla jednoduchá, protože během ní plnili poučné úkoly. Za odměnu každý z truhly s pokladem dostal FIDORKU. (je)

Více...Bábovka

[úterý, 14. leden 2020]

Bábovka

Naši páťáci provoněli školu v úterý 7. ledna  2020 pečením bábovek. Nejprve došli nakoupit suroviny do obchodu, seznámili se s receptem a začali přípravou těsta. Během tření bábovky si každý recept opsal, aby si ho mohl doma vyzkoušet, dále žáci vymazali a vysypali dvě formy. K utřenému těstu doplnili zbývající suroviny a hotové přelili do forem. Pak už následovalo pečení. Čekání na bábovky využili k hraní stolních her. Druhý den si při svačině na bábovkách pochutnávali a pochvalovali svůj výtvor. Protože je pečení bavilo, domluvili se, že si ještě příště vyzkouší pizzu. (je)

Více...Tříkrálové hry 2020

[úterý, 14. leden 2020]

Tříkrálové hry 2020

Připomínkou legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíšovi, jsme zahájili první den v novém roce. Hned po vánočních prázdninách 6.1. jsme si ve ŠD tříkrálově hráli a soutěžili. Každý si vyrobil korunu z papíru na svého krále a pak jsme soutěžili v obratnosti, rychlosti, také ve spolupráci a pomoci si.

Toto v hodnocení napsala Emma J. (5.roč.):  "Akce družiny byla jako každý rok velmi dobře zorganizovaná. Soutěže se mi moc líbily, byly zábavné a do motivace Tří králů. Každý si mohl vybrat, jaký král chce být. Rozdělili jsme se do skupin podle počátečních písmen naší koruny a už se soutěžilo!"

A tak to má být : CELÝ NOVÝ ROK VE ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, RADOSTI A OCHOTĚ POMOCI DRUHÝM. Toť přání naše všem ! K+ M+ B  2020 (šle)

Více...Družinové Vánoce a nadílka

[úterý, 24. prosinec 2019]

Družinové Vánoce a nadílka

Dopoledne jsme ale ještě netušili, že se ve stejném duchu ponese i celé odpoledne v družině. Na děti čekalo milé překvapení v podobě vánoční nadílky. Společně jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme zpívali vánoční písně, koledy a na závěr si děti rozbalily nadílku, která byla velmi štědrá. Děti se samou radostí nemohly od her odtrhnout. Jejich radost a nadšení byla pro nás obrovskou odměnou a takto spokojeni a vánočně naladěni jsme se odebrali do svých domovů. 

Všem dětem a rodičům přejeme i za školní družinu kouzelné vánoční svátky a abychom se ve zdraví scházeli po celý příští rok. (pe)

Více...Vánoce ve třídách 2019

[pondělí, 23. prosinec 2019]

Vánoce ve třídách 2019

Nadešel poslední pracovní den před vánočními prázdninami a my ve škole jsme opět po roce zorganizovali třídní Vánoce.

Každý třídní učitel naplánoval den podle svých představ tak, aby žáci byli zabaveni celé dopoledne. Malí žáčci ještě chvíli pracovali na školních úkolech, ale potom ve všech třídách zavonělo vánoční cukroví, uvařili jsme čaj, rozmlouvalo se o Vánocích, někde byla k ochutnání i vánočka. Dozvěděli jsme se, jak která rodina tráví svoje svátky, jaké dodržuje tradice. Ve škole jsme rozkrajovali jablíčko, pouštěli ořechové skořápky se svíčkou po vodě. Starší žáci si pod stromeček nadělili drobné dárky. Dopoledne docela rychle uteklo a bylo to fajn. (mk)

Také v pátem ročníku jsme si užívali předvánoční atmosféru. Začali jsme dovyšitím vánočních přání, která si žáci odnesli domů. Během svačiny jsme si pochutnávali na cukroví a teplém čaji. Nechybělo ani rozdávání dárků, kterých se pod stromečkem sešla celá kopa. Závěrem jsme si pustili skořápkové lodičky a zapálili prskavky. Velmi nás potěšila návštěva paní učitelky Zemanové, která žákům také přinesla dárečky a popřála krásné Vánoce. (je)

V závěru dne jsme si vzájemně popřáli klidné a pohodové svátky, hodně zdraví i štěstí. A tohle všechno přejeme i vám, kteří čtete naše školní webové stránky. Mějte se všichni dobře. (mk)

Více...Školní Vánoce 2019

[sobota, 21. prosinec 2019]

Školní Vánoce 2019

Tak se ve vrčeňské škole zase v pátek třináctého rok s rokem sešel. Kostel a jeho okolí se naplnilo příjemnou atmosférou, příjemnými lidmi, nadšenými dětmi. Voňavé stánky lákaly k nákupu vánočních dekorací, dárečků, svícnů, ale i vánoček, buchet a jablkových závinů. Místní hasiči se opět postarali o vůni punče a svařáku, klobásy i o křupavou topinku s česnekem. Odbíjení 16.hodiny všechny zvalo do kostela a očekávané vystoupení dětí mohlo začít. Proslov p. ředitele a symbolické propůjčení kostela panem farářem p. Špiříkem přivítalo i ztišilo publikum. Žáci měli s učiteli připraveno pohádkové téma plné písniček, veršů a nechyběla ani dramatizace pohádky O dvanácti měsíčkách. Pásmo o adventním věnci připomnělo nejen mír, lásku, víru, ale hlavně naději, se kterou vždy končíme rok uplynulý, ale také vítáme rok následující. Věříme, že nový rok 2020 přinese naději i lásku do mnoha domovů, životů i dětských očí. Děkujeme všem za pomoc a organizaci, výrobu i dobrou náladu, bez které by se tato akce školy neobešla. Zdraví a pohodu do roku 2020 i světlo na cestě životem přejeme. (pa)

Více...Strana 10 z 94
«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň