Posvícení

[neděle, 9. říjen 2005]

Posvícení [2005]Již několik roků slavíme ve školní družině posvícení. Není tak velkolepé jako to domácí, ale děti si mohou samy vyzkoušet zdobení posvícenských placiček – hnětýnek. V letošním roce paní vychovatelky upekly placky a děti je s velkým zájmem zdobily. V minulých letech dokonce děti samy pekly posvícenské koláče.První ročník

[pátek, 9. září 2005]

První ročník [2005]Do I. ročníku ZŠ Vrčeň nastoupilo 8 dětí:


1.Bříza Antonín – Vrčeň

2.Čejková Nikola – Čečovice

3.Hošková Lucie – Čečovice

4.Kühnl Karel – Nepomuk

5.Roušalová Magdaléna – Vrčeň

6.Terč Štěpán – Liškov

7.Vaněček Patrik – Vrčeň

8.Vaníková Adéla - Čečovice


Celkový počet dětí v základní škole pro školní rok 2005/2006 je 46


Popis fotky: 1.třída v uvítacím rozhovoru s panem ředitelem a zároveň třídním učitelem Mgr.Pavlem MaršalíkemVánoční školní jarmark

[sobota, 18. prosinec 2004]

Vánoční školní jarmark [2004]Základní škola Vrčeň uspořádala v pátek 17. prosince 2004 "Vánoční školní jarmark", který se konal na školní zahradě od 16:00 do 18:00 hodin. Děti vystoupily od 16:30 hodin. K mání byly dětské výrobky, perníčky, věnečky a svíčky, keramika, jmelí i občerstvení. Výtěžek byl rozdělen na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně a na potřeby ŠD.Ztráty a nálezy

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout oblečení, které bylo nalezeno různě po škole. Oblečení je možné si také osobně prohlédnout nebo vyzvednout.

Více...Také v průběhu třetího čtvrtletí se třeťáci při hodinách snažili dobře pracovat. Společně jsme pracovali s interaktivní tabulí, tvořili jsme projekty, hráli jsme hry.

Při matematice jsme se učili písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes základ v oboru do 100. Také jsme začali pracovat s číselnou osou do 1000, vyhledávali jsme čísla, zapisovali je a porovnávali. Kromě toho jsme opakovali násobilku, zaokrouhlování. Vysvětlili jsme si převody základních jednotek (mm, cm, dm, m) a tvořili stavby z krychlí. Při geometrii jsme zkoušeli rýsovat přímky a kružnice.

Při hodinách prvouky jsme popsali skupiny hub a stavbu jejich těla. Dále jsme si povídali o dělení rostlin a jejich částech a četli jsme o zvířatech, o stavbě jejich těla, o jejich potravě a také o ochraně přírody a ohrožených druzích rostlin a živočichů.

Při informatice jsme pokračovali v práci s textem, upravovali jsme písmo, vkládali obrázky a tvořili o nich věty. Také jsme začali pracovat s internetem a vyhledáváním informací.

Více...Program v rámci Dne polytechniky. Dopoledne je zamluvené pro žáky a děti. Odpoledne jsou volná pro veřejnost - podrobnosti jsou na plakátku.

Více...Strana 106 z 106
«« « 102 103 104 105 106Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň