Kaštany a žaludy

[pondělí, 25. listopad 2019]

Kaštany a žaludy

Téměř dva podzimní měsíce v tomto roce děti i celé rodiny se podílely na sběru kaštanů a žaludů. Celkem 876 kg kaštanů a 23 kg žaludů jsme sesypali do pytlů pro Myslivecké sdružení Vrčeň. Lesní zvěř si tak v zimě pochutná na těchto plodech. Za toto snažení bylo oceněno všech 31 žáků "sběračů". Děkujeme i všem členům rodiny dětí, kteří k této blahodárné činnosti přispěli. Mezi nejpilnější patří: Petřík Vídršperk, Šárka Lavrinčíková, Lukáš Krejcar, Nelinka Strolená a Vanesa Skalová. (šle)Den otevřených dveří

[pondělí, 25. listopad 2019]

Den otevřených dveří

Obec Vrčeň ve spolupráci se ZŠ Vrčeň uskutečnila v pátek 8. listopadu 2019, v době mezi 16:00 - 18:00 hod., prohlídku nové učebny a kanceláře v 1. patře, ale i celé naší krásné školy. Přišlo se podívat cca 100 lidí ze širokého i blízkého okolí.

Zastupitelstvo obce Vrčeň pozvalo samostatně na prohlídku školy také všechny obecní zastupitele ze sousedních Srb, aby jim mohlo poděkovat za poskytnutí dočasné finanční podpory ve výši 4 000 000,- Kč na projekt „Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni“. Tento projekt, který schvalovalo ještě minulé zastupitelstvo obce, byl spolufinancován Evropskou unií. Obec Vrčeň nemusela díky šlechetnosti našich sousedních přátel ze Srb žádat o překlenovací úvěr u některé z bankovních institucí, procházet jejich složitou schvalovací procedurou a platit nesmyslné bankovní poplatky. Pro zajímavost uvádíme, že dne 4. listopadu 2019 nám byla již na účet naší obce připsána slíbená evropská dotace ve výši 3 676 649,07 Kč.

Dobrá věc se podařila a my ještě jednou tímto děkujeme všem dobrým lidem, kteří se podíleli na zdárném úspěchu této investiční akce.

(text převzat z www.vrcen.cz )

Tento den byl sice pátek,  8.11.2019, ale škola se místo vyprázdnění okolo 16.hodiny naplnila téměř stovkou návštěvníků. Ti postupně procházeli celou školou. Seznámili se s nově zrekonstruovanými a vzniklými prostory polytechnické učebny, včetně upravené tělocvičny i venkovního prostoru před přístavbou školy. V horním patře školy byly k náhledu a zavzpomínání připraveny pro návštěvníky kroniky a fotoknihy jednotlivých školních let. V dalších učebnách na všechny čekaly školní výrobky, školní pomůcky a výtvarné práce žáků. V nově vytvořené místnosti - poradenském pracovišti - byl již nový vyhovující nábytek, skříně, ale i nově vytvořené zázemí pro pedagogické pracovníky školy. Přišli se podívat bývalí žáci a jejich rodiče, zastupitelé okolních obcí, které se na projektu přístavby aktivně účastnili, ale i ostatní obyvatelé, kteří si na tento významný den udělali čas a potěšili nás nejen chválou, ale i vzpomínkami. Po 18.hodině byl Den otevřených dvěří naší školy ukončen. Děkujeme za Váš čas a návštěvu. Těšíme se na další akci, při které k nám zavítáte. Zrovna sv. Lucie zavoní 13.12. 2019 vánočním jarmarkem, tak se zastavte nasát vánoční atmosféru. (pa)Co už umíme v 1. ročníku

[pondělí, 25. listopad 2019]

Co už umíme v 1. ročníku

Na počátku listopadu se v naší 1. třídě sešli rodiče, paní učitelky z mateřských škol a další zájemci, aby se podívali na práci dětí. Ve škole se konaly ukázkové hodiny čtení, psaní a matematiky. Největší radost, doufám, měli samotní rodiče prvňáčků, protože prvňáčci předvedli celou řadu dovedností, které se od počátku září naučili. Celá událost se podařila, děti nezklamaly a dvě hodiny utekly jako voda. Děkuji rodičům, že si udělali volný den a přišli za svými dětmi do školy. (mk)Setkání s hostem - povídání o Gruzii

[pondělí, 25. listopad 2019]

Setkání s hostem - povídání o Gruzii

Povídání o cestování jsme si tentokrát vyslechli od žáka naší školy Tondy a jeho maminky. Vyprávění zážitků z letního putování po gruzínských horách doplňovaly fotografie, mapy, brožury a pohlednice. Mohli jsme si prohlédnout i tamní měnu - lari . Třeťáci měli poté možnost vidět Tondův zabalený batoh, se kterým po horách chodil. Největší úspěch však sklidil gruzínský chléb, který pro nás paní Fantová připravila. Ještě jednou děkujeme za ochotu přijít do školy a vyprávět. (ce)

Více...Družinový výlet - muzeum Blovice

[úterý, 19. listopad 2019]

Družinový výlet - muzeum Blovice

Blovické muzeum nás nalákalo na uspořádání odpoledního výletu se ŠD na téma "Člověk na měsíci". Upřednostněny byly starší děti z 5. a 4. ročníku a případně další mladší vybraní zájemci. Výlet se vydařil, i když jsme měli málo času na užití prohlídky, nákupu suvenýrů a návštěvy naší loňské fajn pracovnice v jejím skvělém obchůdku "Bylo nebylo". Hlavně děkujeme pracovnicím muzea, které nám umožnily prohlídku více jak hodinu přes otvírací dobu. Rovněž děkujeme paní Mgr.Pelcrové, která nám výborně a zajímavě celé téma vysvětlila.

Co o tom napsali některé páťačky:

Josefína V.: Muzeum v Blovicích na téma PRVNÍ PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI. Vyšli jsme od školy a šli jsme na vlak na nádraží do Dvorce, kde jsme nasedli na vlak. Jeli jsme do Blovic a šli jsme do muzea. Povídali jsme si tam o tom, že USA řekla, že do deseti let přistanou na Měsíci. Mezitím si SSSR řekli, že Ameriku překonají a zkusí to také. Nejdřív byli napřed, ale potom odstoupili. Dokonce jsme si mohli vyrobit i kus skafandru z papíru. Šli jsme se ještě podívat do obchodu (Bylo nebylo) a mohli jsme si něco koupit. Málem jsme nestihli vlak. Nakonec to dobře dopadlo. Výlet byl moc hezký!

Vanesa S.: 5.listopadu 2019 byl družinový výlet do Blovic. Jela část 5., 4. ročníku a také děti z ostatních ročníků - dohromady nás bylo 25 dětí. Ještě jela p.učitelka Jedličková a Šlajerová. Jeli jsme vlakem. V muzeu to bylo o tom, jak to všechno vzniklo a co se všechno stalo, než první člověk šlápnul svojí nohou na Měsíc. Dozvěděli jsme se, že APOLLO je bůh poutníků. V muzeu se mi to moc líbilo.

Romana K.: Byli jsme na odpoledním výletu s družinou. Jeli jsme do muzea do Blovic. Bylo to tam super, mohli jsme si vyrobit helmu, měli jsme na to 3/4 hodiny. Rozdělili jsme se na 2 skupiny. Jedna skupina šla na vyrábění helmy, druhá zase na výstavu. Mohli jsme si to vyrábění i výstavu fotit. Na konci jsme si mohli něco koupit. Zašli jsme i za p. Janíčkovou. Málem nám ujel i vlak.

Káťa L.: Líbila se mi i prohlídka, ale ze začátku mě to moc nebavilo. "Měsíc" není úplně moje parketa, ale moc mě bavilo vyrábění kosmonautské helmy. Koupila jsem si turistickou vizitku. Výlet byl super.

Emma J.: 5.11. jsme jeli do muzea v Blovicích. Jeli jsme na program Apollo. Výstava byla o prvním vstupu na Měsíc. Nejvíc mě překvapilo, že dva letci (kosmonauti) mají předky z ČR, přesněji z Týna nad Vltavou a z Dolní Lukavice. Mise Apollo měla 17 etap. Američané proti SSSR. Sovětský svaz to ale po 3 etapách vzdal. Tři pokusy se jim nepovedly a vzdali to a jeden sovět při pokusu zemřel. Američanům první Apollo skončilo katastrofou. Tři piloti při Apollu 1 zemřeli. Výlet se mi hrozně moc líbil. Jeli jsme krásným vlakem tam i zpátky.

Více...Divadlo Dráček: Perníková chaloupka

[úterý, 19. listopad 2019]

Divadlo Dráček: Perníková chaloupka

4. listopadu k nám opět zavítalo divadélko Dráček s klasickou pohádkou O perníkové chaloupce ve zcela novém kabátě. Jako obvykle jsme se opět všichni sešli v naší tělocvičně a naše pozvání přijala i MŠ Vrčeň a MŠ Čížkov. Pohádka byla plná veselých a vtipných situací, které zpestřily klasickou dějovou linii pohádky. Jako vždy pohádka skončila dobře a dobro zvítězilo nad zlem. A tak nakonec ježibaba musela slíbit, že už nikdy nebude chtít žádné děti sníst. (sý)

Více...S bludičkou za vodníkem

[úterý, 19. listopad 2019]

S bludičkou za vodníkem

První listopadový den jsme ve škole uspořádali akci s názvem S bludičkou za vodníkem. Jednalo se o strašidelnou stezku, kterou děti absolvovaly samostatně nebo ve dvojicích. Po škole bylo několik stanovišť, na kterých byli žáci pátého ročníku v masce a měli pro ostatní připravené různé úkoly. Každý, kdo se chtěl stezky zúčastnit, si nejdříve musel vyrobit malou vílu bludičku z vlny a korálků. S vílou pak pokračovali za kostlivcem, kde skládali kostru. Dále prolézali tunel plný hmyzu, na zahradě navštívili Hejkala a s čarodějnicí si ve skladu nové učebny zahráli čichací pexesu. V patře u Bílé paní zanechali svůj otisk prstu. Na půdě navštívili ještě jinou čarodějnici, u které hledali ducha a u strašidelného ducha předváděli strašidelný smích. A nakonec ve sklepě (v rybníce) u zlaté rybky hledali dušičku ve sklenicích plných různých potvor a s vodníkem hráli o dušičku. Všichni si za odvahu odnesli sladkou odměnu a dukátky. (ku)

Více...Třídní Halloween

[pondělí, 18. listopad 2019]

Třídní Halloween

V pátek 1. 11. 2019 pracovali žáci 5. ročníku celý den ve dvojicích na projektu, kterým si oživili své znalosti o cizí tradici Halloween a našich Dušičkách. Přečetli si informace k jednotlivým příležitostem, pracovali s textem, procvičili si své znalosti z českého jazyka, vlastivědy a matematiky. Všichni se zapojili a pracovali, tak nám celý den rychle utekl. (je)

Pan učitel dětem přečetl informace o tomto cizím svátku poslední říjnový den. Porovnali jsme tento cizí svátek s naším svátkem Dušiček. Rozkládali jsme slova, které se hodí k danému tématu. Žáci pak vytvořili krásné zpracování všech informací do svých sešitů. (mk)

V druhé polovině dopoledně se společně besedovalo nad zvyky tzv. Dušiček, svátku všech zemřelých, zavzpomínalo se nejen na zemřelé, ale i na ty, se kterými se v tento den setkáváme. Při vzpomínce ukáplo i pár slziček. (pa)

Halloween - Pátek 1.11., přesně mezi dvěma svátky, jsme měli ve druhém ročníku projekt Halloween vs. Dušičky. Skoro celé dopoledne se neslo v duchu této sváteční nálady. Děti měly možnost přijít do školy oblečeny s halloweenskými doplňky. Četli jsme si o původu svátků, poslechli si legendu o zlém Jackovi, podle kterého se v anglicky mluvících zemích říká vydlabaným a ozdobeným dýním. Našli jsme zásadní rozdíly mezi těmito dvěma svátky a povídali si o tom, jak se kde slaví. Počítali jsme dýně, hledali rozdíly ve strašidelných obrázcích, zpívali anglickou píseň o dýních a nakonec jsme si dýně nalepili na černý papír z barevné mozaiky. (sý)

Více...Divadlo Alfa: Jako knoflík v hlavě

[pondělí, 18. listopad 2019]

Ve čtvrtek 31.10.2019 jsme vyrazili do divadla Alfa. Viděl jsem krásné divadlo Jako knoflík v hlavě. Koralíně se nelíbila její rodina a utekla k lepší rodině. Ta ji ale přišla divná. Z lepší rodiny se staly zrůdy a uvěznily pravou rodinu. Koralína je však zachrání a uteče k pravé rodině. (Matěj, 5.roč.)

Po podzimních prázdninách jsme jeli do Divadla Alfa. Viděli jsme hru Jako knoflík v hlavě. Líbilo se mi tam. Bylo to hezké. Bylo to o jedné dívce, která nebyla spokojená se svojí rodinou. Potom našla svojí druhou rodinu, která chce, aby měla místo očí knoflíky stejně, jako mají otec a matka. Nejvíc jsem se lekl druhé maminy. Koralína naštěstí osvobodila své rodiče i sebe. Žijí jako šťastná rodina. (Lukáš, 5. roč.)

Jeli jsme ve čtvrtek 31.října  do Plzně do divadla Alfa. Byli jsme na pohádce Jako knoflík v hlavě. Líbilo se mi to. Bylo to dobré. V divadle měli skvělé sedačky. Byl to dobrý den. (Petr, 5. roč.)

Ve čtvrtek 31.10. jsme jeli do divadla do Plzně. Viděli jsme pohádku Jako knoflík v hlavě. Koralína měla rodiče, kteří jí nic nedovolili. Pak našla jinou rodinu, která byla hodná a vše ji dovolila. Ale nebylo to tak, protože ji pravé rodiče uvěznila. Koralína je vysvobodila a pak šla k pravé rodině. Líbili se mi krysy a pan soused. Divadlo se mi moc líbilo. A chtěla bych jet znovu. (Kristýna, 5.roč.)

Ve čtvrtek jsme autobusem jeli do divadla Alfa v Plzni. Divadlo se jmenovalo Jako knoflík v hlavě. Jeli jsme na Koralínu, která měla dvě rodiny. Jednu za tajnými dveřmi a druhou svoji nudnou. Druhá rodina za dveřmi chtěla, aby měla Koralína také oči z knoflíků. Ale Koralína odmítla, maminka se naštvala a uvěznila Koralíniny skutečné rodiče. Tak Koralína musela osvobodit svojí rodinu. To se jí podaří a je moc ráda. Představení bylo moc hezké. Krásně to herci hráli. (Eliška, 5. roč.)

Divadlo bylo v Plzni 31.10 2019. Mně se líbilo všechno. Koralína měla normálně rodiče, ale našla dveře, za kterými byla jiná rodina. Noví rodiče ji poslouchali. Ona myslela, že jsou lepší, ale nejsou. Uvězní její pravé rodiče. Aby je osvobodila, musí splnit úkoly. Měla hledat 2 mrtvé děti a její opravdové rodiče. Úkol splnila. Osvobodí je.(Xyno, 5. roč.)

Ve čtvrtek 31.10. 2019 jsme jeli do divadla. Viděli jsme krásné hororové představení. Jmenovalo seto Jako knoflík v hlavě. Bylo to o jedné malé holce a jejich rodičích. Koralína vstoupila i s kočkou do tajných dveří. Šla a objevila se u sebe doma, ale u jiných rodičů. Nějakou dobu u nich byla. Za tu dobu zjistila, že to je divné a pak se to stalo. Máma byla zlá. Táta měl masku. Máma sice taky, ale uvnitř ještě byla monstrum. Ve tmě věznila i jiné dvě děti.Koralína hledala v té tmě jejich duše. Hledala i své rodiče. Vzala je a utíkala do svého domova. Osvobodila je a žili šťastně až do smrti. (Jan, 5. roč.)

Jeli jsme po prázdninách do divadla Alfa. Moc se mi to líbilo. Koralíniny vlastní drazí rodiče se jí nelíbí. Tak chce k jiným. Ty se Koralíně po nějaké době také moc nelíbili, proto se rozhodla jít domů. Ale její praví rodiče tam nebyli. Musí o své rodiče bojovat a zachrání je. (Natálie, 5.roč.)

Více...Vznik ČSR

[pondělí, 18. listopad 2019]

Vznik ČSR

Vznik ČSR - Oslava samostatnosti ČR. V pátek 1. 11. 2019 pracovali žáci 5. ročníku celý den ve dvojicích na projektu, kterým si oživili své znalosti o vzniku naší první republiky, Vždy si přečetli informace k jednotlivým příležitostem, pracovali s textem, procvičili si své znalosti z českého jazyka, vlastivědy a matematiky. Nechyběla ani výtvarná část, kdy žáci kreslili naši státní vlajku a znak. (je)

Prvňáčci si vzájemně povídali už v pátek 25. října, prohlíželi si připravené obrázky, psali slova do myšlenkové mapy. Potom už každý sám za sebe vypracoval svůj projekt k tomuto velmi významnému dni. (mk)

Ve 4. ročníku žáci pracovali na pracovní listy ve skupinách. Pracovali s mapou, luštili jména zakladatelů a prvního prezidenta, doplňovali text státní hymny. V hodině Vl si připomněli dlouhotrvající vládu Habsburské monarchie, pracovali s výpočty, připomenuli se význam slov vlast a vlastenectví. Práce žáky bavila. (pa)

Vznik ČSR - Společně s druháky jsme si povídali o tom, co se stalo před 101 lety, o vzniku ČSR v čele s T. G. Masarykem. Ukázali jsme si mapu původního ČSR, české státní symboly a závěrem jsme zazpívali českou hymnu naší krásné zemi k narozeninám. (sý)

Více...Český den proti rakovině - certifikát

[středa, 13. listopad 2019]

Naše škola se již několik let zapojuje do sbírky Českého dne proti rakovině, který letos probíhal 15. května 2019. Ani letos jsme při prodeji nechyběli, proto nám přišlo poděkování, se kterým se s vámi chceme podělit. Bez podpory vás, lidí ochotných koupit si kytičku, bychom této částky 4.110 Kč nedosáhli. Děkujeme! (je)Více...


Český den proti rakovině - certifikát Zvětšit obrázek

Draci a dýňování

[středa, 13. listopad 2019]

Draci a dýňování

Z činnosti  I. oddělení školní družiny: "Mimoni" a "Lvi". Od začátku školního roku jsme toho už dosti prožili v odpolední činnosti naší školy. Pro mladší spolužáky jsme připravili pohádkovou stezku Vrčení. Každý si mohl vyrobit veselou housenku z kartonových koleček, dobrou zábavou bylo pouštění draků po větru a na konci října bylo oblíbené zdobení malých dýniček a dlabání "halloweenských světýlkových" mega dýní. Děkujeme tak rodičům a prarodičům, kteří nám dýně věnovali. (šle)

Více...Strana 12 z 94
«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň