Připraveno na 1. září

[čtvrtek, 10. září 2020]

Připraveno na 1. září

 

Podívejte se do naší školy před zahájením školního roku 2020/2021. Jsme připraveni začít!Informace k prvnímu školnímu dni

[pátek, 28. srpen 2020]


Zahájení školního roku se bude konat 1.září 2020 (úterý) od 7,45 hodin.

První varianta je krátké společné setkání na školní zahradě (při příznivém počasí). Po krátkém společném zahájení se přesuneme do jednotlivých tříd.

·    Na zahradě nikdo nemusí mít roušku.

·   Ve třídách budou mít všichni dospělí roušku.

Druhá varianta zahájení je pouze ve třídách žáků (při nepříznivém počasí) jen s třídním učitelem a třídními učitelkami.

·   S prvňáčkem mohou jít do třídy nejvíce dva dospělí.

·  Budeme rádi, když starší žáci půjdou do třídy sami nebo pouze s jedním dospělým, abychom zamezili velkému hromadění osob v jedné třídě.

·  Ve třídách budou mít všichni dospělí roušku.

Nikdo se tento den nebude přezouvat. Noví prvňáčci budou mít aktovku. Ostatní žáci aktovky mít nemusí (stačí např. igelitka) a nemusí mít ani psací potřeby. Pokud bude potřeba, vše obdrží od třídních učitelek. Žáci si již mohou přinést přezůvky, které si ráno uloží ve své šatně.

Zakončení tohoto prvního školního dne je naplánováno nejpozději na 9 hodin. Tento den není v provozu školní družina a není zajištěno stravování.

My ze školy vás zdravíme a moc se těšíme na setkání s vámi všemi, i když letošní zahájení nebude takové, na jaké jsme všichni zvyklí.

Pavel Maršalík

Aktualizace 29.8.: žáci, kteří přijdou první den do školy bez doprovodu rodičů, budou mít napsáno na lístku, kdy a jak (s kým) odcházejí ze školyZakončení školního roku 2019/2020

[středa, 1. červenec 2020]

Zakončení školního roku 2019/2020

 

Letošní zakončení školního roku se odehrálo vzhledem ke známým skutečnostem v učebnách a to v pátek 26.června. Na dny 29 a 30.června bylo naplánované ředitelské volno již od pololetí. Na rozdávání vysvědčení jsme pozvali i žáky, kteří nechodili od 25.května do školy. Po dlouhé době jsme se tedy viděli téměř všichni.

Na počátku školního roku jsme měli 77 žáků a školní rok zakončuje 76 žáků (1.ročník ukončuje 18 žáků, 2.ročník 12, 3.ročník 14, 4.ročník 17 a pátý ročník 15).

Byl to zvláštní školní rok. Byl zkrácený od 11.března do 24. května. V tomto období probíhala dálková výuka. Každý z učitelů tuhle práci pojal po svém a myslím, že se všichni pedagogové této nelehké situace zhostili nadmíru dobře. Natáčeli jsme videa, zkoušeli on-line hodiny přes Messenger, využívali jsme portál Škola v pyžamu. Od 25.května byla umožněna docházka do školy, ale byla to docházka nepovinná. A paní učitelky i nadále pokračovaly v dálkové výuce se žáky, kteří do školy nenastoupili.

Do počátku března jsme splnili všechny naplánované akce a události. Nelze zapomenout na vánoční vystoupení v kostele, na připomínání lidových tradic, zápis nových dětí do naší školy, posvícení, divadelní představení. Více bude určitě sepsáno ve výroční zprávě za tento školní rok. Mnoho naplánovaných školních akcí ale bylo zrušeno, některé z nich je možné přesunout do dalšího školního roku.

I z důvodu zavření škol bylo uloženo méně kázeňských trestů. Naopak pochval jsme udělili více, protože si žáci zasloužili být pochváleni za jejich domácí přípravu a vykonávání zadaných prací.

Všichni žáci, kteří získali pochvalu ředitele školy, obdrželi knihu.

Pochvalný list obdrželi i rodiče za spolupráci a trpělivost při domácím vzdělávání svých ratolestí.

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které bylo ve 2.pololetí ovlivněno domácím vzděláváním. Ve většině případů žáci obdrželi stejná vysvědčení jako v 1.pololetí. Někteří žáci docházeli do školy na přezkoušení a předvedení svých dovedností a znalostí. Několik žáků si své hodnocení pohoršilo, protože v době domácí výuky nevykonávali vůbec žádnou, nebo téměř žádnou práci a občas se stalo, že práci vyplnili starší sourozenci nebo rodiče žáků. Jiní žáci si naopak svými výkony své známky vylepšili.

V naší škole končí svojí školní docházku 15 žáků, z toho jeden odchází do 6.ročníku do ZŠ Kasejovice, tři jdou do ZŠ Blovice a 11 přechází do ZŠ v Nepomuku. V září by mělo nastoupit 20 nových prvňáčků. Pokud tedy počítám správně, měli bychom mít v září 81 žáka. Budeme tedy žáky vyučovat opět v pěti samostatných třídách a v provozu budou tři oddělení školní družiny.

Všem přeji klidné a krásné léto a užijte si dva prázdninové měsíce ve zdraví a v pohodě. Ještě jednou děkuji všem rodičům a kolegyním, že jsme těžké období uzavření škol zvládli se ctí bez kotrmelců!

Pavel Maršalík


Zakončení školního roku 2019/2020 Zvětšit obrázek

Absolventi - žáci 5. ročníku

[středa, 1. červenec 2020]

Absolventi - žáci 5. ročníku

 

Zanedlouho ukončí docházku do naší školy 15 žáků pátého ročníku. Jeden z nich odchází do ZŠ Kasejovice, tři do ZŠ Blovice a 11 do ZŠ Nepomuk.

Přejeme vám všem, aby vaše další kroky byly úspěšné a šťastné. Bylo to s vámi moc fajn a je jen škoda, že jste si skoro vůbec neužili roli nejstarších dětí na škole a roli pomocníků učitelů při různých projektech a akcích.

Přijďte se za námi někdy podívat. Určitě vás rádi uvidíme.

Pavel Maršalík

Více...Nutrie v Tojicích

[středa, 1. červenec 2020]

Nutrie v Tojicích

 

25.6.2020 vyrazili druháci se svojí třídní učitelkou od školy směr Tojice. Pěšky s plnými baťůžky tvrdého chleba a rohlíků cesta trvala asi hodinku. Samozřejmě na zádech nesměla chybět ani svačina ve formě špekáčků a pití.

Cestou do Tojic jsme potkali několik traktorů, které akorát vyrazily sekat trávu. Silnici ze všech stran lemují pole, a tak jsme názorně viděli mnoho plodin jako například pšenici, ječmen, oves, a dokonce i hrách.

Na hřišti jsme jako první vyrazili k nutriím. Ovšem k našemu zklamání ten den byly zrovna někde na výletě, a proto jsme se museli spokojit pouze s obrázkem a s informacemi na naučné tabuli. Po přečtení všemožných informací o nutriích jsme si opekli špekáčky na ohni a nasvačili se.

Nakonec jsme prolezli vše, co se dalo prolézt a zhoupli se na všem, na čem se dalo zhoupnout a tvrdé rohlíky a chléb jsme uložili do speciálního zásobního boxu pro nutrie.

Po řádném uklízení prolézaček od všech papírků a flašek pití, co by tam po nás zbyly, jsme se vydali zpátky po silnici do Vrčeně, kde na nás ve 12 hodin už čekal oběd ve školní jídelně. (sý)

Více...Návštěva v 5. ročníku

[středa, 1. červenec 2020]

 

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 přišla paní učitelka Jitka Zemanová. Přinesla nám muffiny a zalaminovanou vzpomínku na ZŠ Vrčeň – minitablo s našimi fotkami a původem našich jmen. Dali jsme jí dárky. Pak odešla na návštěvu za naším panem ředitelem.

Katka, 5. ročník

Více...


Návštěva v 5. ročníku Zvětšit obrázek

Dukátové vyhodnocení v 5. ročníku

[úterý, 30. červen 2020]

Dukátové vyhodnocení v 5. ročníku

 

I dukátová soutěž byla ovlivněna dlouhým zavřením škol. Přesto jsme museli vyhodnotit alespoň žáky 5.ročníku, kteří z naší školy odcházejí.

Nejlepšími třemi žáky byli Vanesa S., Lukáš K., Emma J.

Všichni ostatní páťáci obdrželi odměnu, kterou si mohli vybrat z nabídky všech cen.

Ostatní děti dostanou své odměny na počátku září. (mk)

Více...Sběr papíru 2020

[úterý, 30. červen 2020]

Sběr papíru 2020

 

V letošním školním roce 2019/20 nám odebrala sběr opět firma FII GROUP s.r.o..

Množství nebylo až tak velké jako v minulých letech, rovněž cena sběrného papíru klesla (nejspíš kvůli současné koronavirové situaci). Za školu jsme odevzdali: 3 080 kg papíru, 173 kg hliníku, 235 kg víček.

Mezi dobrými "sběrateli" recyklovatelného materiálu jsou rodiny Laury a Sebíka T., Lukáše K., Káji a Michala K., Tomáše Kr., Tomáše K., Filipa E., Elišky N., Nikoly S. a OÚ Vrčeň. Všem, kdo nám i trochou přispěl sběrem, a tak i finanční částkou pro školu, velmi děkujeme.

Vřelé díky patří i rodičům Lukáše Krejcara, kteří nám opět pomohli v případném třídění a náročném nakládání do sběrného vozu. (šle)

Více...5. ročník na kolech - stezka Primasrba

[úterý, 30. červen 2020]

5. ročník na kolech - stezka Primasrba


Ve středu 24. 6. 2020 jsme jeli na kolech do Srb na naučnou stezku jménem Primasrba. Vyráželi jsme ráno osm a vrátili jsme se okolo dvanácté. Byli jsme na Harvánku, poté jsme sjeli do Kláštera. Zastavili jsme se v hospody, kde nás přivítala paní Jabůrková a dala limonádu a melouny. Potom jsme jeli zpátky po Helence do školy.    Eliška a Kristýna

Vyrazili jsme v osm hodin a jeli jsme směrem na Sedliště. Pak jsme jeli dál na stezku Primasrba. Potkali jsme spoustu informačních tabulí a také jsme potkali stáda krav. Jednou jsme jeli z velkého kopce a pak jsme museli nahoru, protože jsme odbočili špatně. Jela s námi naše třídní paní učitelka a paní vychovatelka Šlajerová a Hedvika Sýkorová. Do Kláštera jsme se dostali cestou přes Harvánek. Tam jsme si dali svačinu v hospodě a šli jsme na hřiště, kde jsme se nasmáli jako nikdy předtím. Potom jsme jeli kolem Zelené hory po stezce Helenka rovnou do školy.     Emma a Fína

Ve středu 24. 6. 2020 jsme měli naplánovaný výlet do Srb. Jezdili jsme do strašných kopců, pak jsme špatně zabočili a museli jsme jet zase nahoru. Dojeli jsme k mostu, který se strašně klinkal. Tomáš a Honza na něm skákali. Potom jsme byli u mlýna a vraceli jsme se do Srb ke konzumu. Tam jsme se najedli a jeli dál pod most. Cestou na Klášter jsme špatně zabočili. Při otáčení se Matěj v trávě vysekal. Letěl přes řídítka. Kopec na Harvánek nám dal zabrat. Sjeli jsme z velkého kopce do Kláštera do hospody. Potom jsme jeli po Helence a do Vrčeně.     Honza a Lukáš

V 8:00 ráno ve středu 24. 6. 2020 jsme vyráželi na výlet na kolech. Jeli jsme do Srb, kde byla naučná stezka Primasrba. Jeli jsme do strašných kopců. Potom jsme zajeli špatně, takže jsme se museli vrátit. Pak jsme vyjeli z lesa na most, na kterém Honza a Tomáš skákali. Dál jsme jeli po silnici a zastavili jsme u konzumu, abychom se nasvačili a odpočinuli. Potom jsme jeli do Kláštera, kde jsme měli melouny. Po návratu do Vrčeně jsme se na konci vyfotili a šli domů.    Tomáš a Matěj

Více...Vycházka 1. ročníku

[úterý, 30. červen 2020]

Vycházka 1. ročníku

 

Rychlá akce stopovačka prvního ročníku a na konci i poklad v podobě dobrot. Podstatou této akce bylo zpříjemnit dětem poslední dny ve škole, a také připomenout před prázdninami bezpečnost vlastní i spolužáků.

Bylo připraveno několik stanovišť. Na některých z nich žáci plnili vědomostní úkoly, a i trochu zdravovědy. A na dalších zkoušeli své pohybové dovednosti. Také našli putovní kamínek a šupinu, ze které měly velikou radost.

Na konci celé akce si děti snědly odměnu a všichni byli spokojeni. Krásně nám svítilo sluníčko a načerpali jsme energii.

Všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit na další akce.

Za sebe jako paní asistentku a vychovatelku bych také napsala pár vět. Jsem velmi ráda a těší mě, že mohu být právě v této třídě, kde se děti učí toleranci a kde se po dětech vyžaduje, aby se k sobě chovaly hezky. Dokáží být skvělá parta i přesto, že tam převládá více kluků. Neposmívají se jeden druhému, pokud se někomu něco nepovede. I přes tu chválu budu ráda, pokud děti ještě více zapracují na lepší kázni. Věřím tomu, že se nám to společně povede. Hned po prázdninách se zase uvidíme.

Mějte krásné prázdniny a užívejte sluníčka.

Martina Petrášová

Více...Včelí stezka Helenka

[úterý, 30. červen 2020]

Včelí stezka Helenka

 

Na závěr školního roku se třeťáci vydali na vycházku do přírody. Vyrazili z Vrčeně do Dvorce a po cyklostezce Helenka směrem na Klášter. Výlet byl zaměřený na poznávání květin a stromů, ale především na zkoumání včelího světa. Pod železničním viaduktem v ulici Nad Huťákem totiž začíná včelařská naučná stezka, kterou zde vytvořil Včelařský spolek pro Nepomuk a okolí. Ta se skládá z deseti naučných panelů s informacemi o životě včel. Paní učitelka žákům připravila pracovní listy s otázkami o včelách a oni je pak ve skupinách vypracovali. Dozvěděli se například, jak včely dělají med, jak se spolu domlouvají nebo proč mají žihadlo. Nesměla chybět přestávka na svačinu a na hraní her. Všichni si výlet moc užili. (vá)

Více...Osm trpaslíků v lese

[neděle, 28. červen 2020]

Osm trpaslíků v lese

 

V úterý 23.června se vydalo osm trpaslíků z 1.třídy na procházku do lesa. Vydali jsme se k Dobré Vodě. Jen Sněhurák na fotkách chybí.

Cestou trpaslíci házeli šišky, hledali houby, povídali jsme o nich, snažili se určovat druhy stromů, přiřazovali k těmto stromům šišky a větvičky s jehličím. Čím dále jsme vstupovali do lesa, tím zřetelněji byly slyšet zvuky techniky. A ejhle! Místo krásného lesa jsme viděli jen holou pláň, na které se zrovna pracovalo. Využili jsme zájmu kluků o pozorování techniky, obsadili pařezy nebo kameny a v klidu se nasvačili. A teď jsem začal mít obavy, zda vůbec tu studánku najdu. Les se úplně změnil! Ale ano, povedlo se. U studánky jsme probrali základy první pomoci, naučili se záchranářskou stoličku a dokonce jsme si zazávodili v přenášení raněného. Pak jsme chtěli jít stezkou, ale přes stezku ležely pokácené stromy. Kousek jsme se proto vrátili a pak šli pěšinou kolem Čečovického potoka zpátky ke škole.

U brodu na počátku Vrčeně jsme si povídali o potoku, zkoušeli jsme určit levý a pravý břeh potoka. Také jsme zopakovali poznávání přírodnin a pak už rychle do školy, protože nás čekal oběd.

Vycházka se podařila, počasí nám přálo. Jen škoda, že jsme nemohli jít v plném počtu. (mk)

Více...Strana 13 z 99
«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň