Rozsvěcování vánočního stromku

[sobota, 8. prosinec 2018]

Rozsvěcování vánočního stromku

O první adventní neděli jsme se sešli i s žáky naší školy na vrčeňské návsi. Žáci zde vystoupili u příležitosti rozsvícení vánočního stromku. Vystoupení se dobrovolně zúčastnil celkem 21 žák z celé školy. I přes nepřízeň vytrvalého deště žáci přednesli vánoční básně a koledy, které někteří žáci doprovodili drobnými nástroji a Kateřina Roušalová (žákyně prvního ročníku) hrou na sopránovou zobcovou flétnu. Pan starosta odměnil žáky za vystoupení sladkými dobrotami a pan ředitel ještě pěti kredity za dobrovolnou účast na víkendové akci. (sý)Výrobky z vánoční dílny

[sobota, 8. prosinec 2018]

Výrobky z vánoční dílny

Během vánoční dílny se všichni snažili a povedlo se vyrobit mnoho pěkných dekorací k prodeji na vánoční jarmark. Výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.Vánoční dílna 2018

[pondělí, 3. prosinec 2018]

Vánoční dílna 2018

Blíží se Advent a ve škole nezahálíme, protože tohle období máme rádi a těšíme se na něj. Uspořádali jsme opět po roce vánoční dílnu, na které jsme vyráběli dárky pro hosty našeho vánočního jarmarku. Termín jarmarku a školního vystoupení se velmi rychle přibližuje. Děti se moc snažily a vyrobily pěkné dekorace, drobné dárky a dokonce pekly vánoční cukroví. Všichni doufáme, že zájem rodičů i veřejnosti bude jako v loňském roce veliký. (mk)Narozeniny - školní PODZIM

[pondělí, 3. prosinec 2018]

Narozeniny - školní PODZIM

Školní rok máme rozdělený na období. Tentokrát končí podzim a my jsme využili společného setkání tříd a poblahopřáli jsme podzimním dětem k narozeninám. Všichni, kdo se v období měsíců září, říjen a listopad narodili, obdrželi přání a drobný dárek. Při té příležitosti jsme také vyhodnotili kreditovou soutěž za 1. čtvrtletí školního roku. Zde je umístění na prvních deseti místech. (mk)

1.Šestáková Anna

2.Roušalová Kateřina

3.Eichler Filip, Kuták Jakub, Nováková Eliška

4.Krejcar Lukáš

5.Strolená Nela, Skalová Vanesa

6.Kokeisl Tomáš

7.Maršalková Zoe

8.Velíková Josefína

9.Kotiš Oskar, Strolený Jindřich, Troch Sébastien

10.Jabůrková Emma, Skalová Kristýna, Levá Kateřina

Více...Průvod s lampiony

[středa, 28. listopad 2018]

Průvod s lampiony

Po ukončení slavností jsme se v 16 hodin seřadili a připravili na Lampionový průvod. Připojili se k nám rodiče i přátelé a společně jsme prošli Vrčení. Celkem se zapojilo 102 účastníků. Vše jsme zakončili na školní zahradě ochutnávkou Martinských rohlíčků a vypuštěním balónu přání, který nás trochu potrápil, protože přistál na střeše naší školy.

Vše ale naštěstí dopadlo dobře a my jsme se v klidu rozešli ke svým domovům. (ku)

Více...Slavnosti spadaného listí

[středa, 28. listopad 2018]

Slavnosti spadaného listí

Letošní slavnosti spadaného listí jsme propojili s celoročním projektem " Ahoj Česko" z časopisu Pastelka. V souvislosti s tímto projektem se žáci postupně seznamují se všemi kraji ČR, v listopadu s krajem Vysočina. Na školní zahradě byly pro děti připravené různé aktivity a soutěže. Děti vyráběly razítka z brambor, závodily ve sběru brambor. Kromě toho měly možnost házet listy na cíl, tvořit v tělocvičně obrazce listů z PET víček nebo v družině vyráběly frotáž listů, na které psaly různé vzkazy. (ku)

Více...Výroba makových květů

[pondělí, 26. listopad 2018]

Výroba makových květů

II. oddělení ŠD si výrobou makových květů připomnělo 100 let od ukončení 1. sv. války (neděle 11.11.). Celá družina pak plní projekt ke 100. výročí vzniku Československa. Pro tuto příležitost si děti vyráběly vláčky, kterými putují po České republice.

Více...Sběr kaštanů a žaludů - vyhodnocení

[pondělí, 26. listopad 2018]

Sběr kaštanů a žaludů - vyhodnocení

Letošní rok byl na sběr kaštanů a žaludů velmi bohatý. Celý říjen až do listopadových prvních mrazíků jsme ve školní družině přijali celkem 850 kg kaštanů a téměř 130 kg žaludů. Celé množství jsme věnovali Mysliveckému sdružení Vrčeň-Tojice. Do této činnosti se zapojilo z celé školy více jak 30 dětí a jistě jim pomáhali i někteří členové rodiny.

Díky těmto sběračům budou mít lesní zvířátka v zimě "co na zub". Odměnou těmto dětem byla sladkost a kredity podle pravidel naší celoškolní hry.

Ti, co sebrali více než 50 kg kaštanů byli: Lukáš Krejcar, Eliška Nováková, Eliška Sýkorová, Roman Jedlička, Laura a Sebík Trochovi. Ve sběru žaludů nad 8 kg : Lukáš Krejcar, Anička Šestáková a Filip Brož. Myslivecké sdružení nám naopak věnovalo finanční dar ve výši 1.000,-Kč. Za peníze moc děkujeme a využijeme je pro všechny děti na nákup odměn nebo sladkostí. (šle)

Více...Ukázkové hodiny v 1. ročníku 2018

[středa, 7. listopad 2018]

Ukázkové hodiny v 1. ročníku 2018

Prvňáčci chodí do školy již 9.týden. Umí hodně nových věcí, a proto jsme opět zorganizovali ukázkové hodiny čtení, psaní a počítání. Rodiče dětí, prarodiče, paní ředitelka z MŠ, paní učitelka z MŠ, studentka PF a jedna maminka předškoláka - ti všichni projevili zájem a přišli ráno v půl osmé do 1.třídy. Prvňáčci předvedli téměř vše, co se již naučili. Vzhledem k omezenému času dvou vyučovacích hodin jsme toho, bohužel, nepředvedli více. Nebyly to klasické hodiny, ale průřez činnostmi, pomocí kterých se děti ve škole učí číst, zapisovat slova a počítat včetně znázorňování slovních úloh. Děti asi mají nejraději, když mohou ze zásobníku písmen skládat slova a mohou pracovat s kaštany a tvoří tak slovní úlohy.

Po ukončení těchto dvou hodin jsme ještě chvíli poseděli a povídali jsme o adaptaci dětí na školu, jaké mají potíže, nebo naopak, v čem jsou dobří.

Děkuji všem rodičům, kteří se přišli podívat do školy na své děti. (mk)

Více...Dobrodružná stezka odvahy

[středa, 7. listopad 2018]

Dobrodružná stezka odvahy

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích světa nese ve znamení svátku Halloween. Tento svátek má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den.

Ve školní družině jsme tento den nazvali "Cestou se světýlky za strašidýlky", kdy mohou nebojácné děti projít školu, sklep i půdu při plnění zábavných úkolů. Někteří páťáci a dospěláci se převlékli za různé "příšerky" a tak zajistili stanoviště, např. hledání kostlivce z plastu v tajuplné sklenici, počítání zavěšených kostí, proplétání pavučiny z nitě, otisk palce jako "ducha" na namalovaný vláček, umění zapálit svíčku, skládání dýňového pexesa na PC, skládání puzzlí, hod šipkou do namalované dýně. Během čekání na trasu si děti vyrobily krásné dýničkové dekorace z přírodnin. To vše bylo odměněno sladkostí a diplomem. Celá cesta byla světýlková i trochu strašidelná, což někteří mají rádi, někdo šel raději s kamarádem. Někdy je dobré se naučit překonat obavy z neznámého a strach! (šle)

Více...100 let republiky

[pondělí, 29. říjen 2018]

100 let republiky

V pátek 26.10., tedy dva dny před velkým výročím naší vlasti, jsme s kolegyněmi zorganizovali třídní projekty zaměřené na tuto událost. Ve třídách jsme si povídali, prohlíželi encyklopedie, poznávali jsme státní symboly, tvořili výstupy v podobě koláží. U nejstarších žáků zněla třídou prvorepubliková hudba, která provázela žáky při jejich práci. Družina pro tuto slavnost zhotovila dort pro republiku, ale protože republika nemá ústa, dort s velkou chutí snědly děti v pátek odpoledne. Byl to moc pěkný den zahalený do modré, červené a bílé barvy. Projekty budou zakončeny po podzimních prázdninách.

Nad vším konáním držela ochrannou ruku naše státní vlajka, kterou jsem za pomoci Jindřicha vyvěsil na naší školu. (mk)

Více...Rukodělné činnosti

[pondělí, 29. říjen 2018]

Rukodělné činnosti

Ve škole rádi pracujeme s dětmi na dekoracích a využíváme různé přírodní materiály. Šikulové s paní asistentkou vyzdobili okna a chodbu. Pracovali s papírem a šiškami, vytvořili podzimní strom Šikulů. Paní vychovatelky zajistily dýně a děti dlabaly dužinu. Máme hezkou dekoraci u vstupních dveří do školy. (mk)

Více...Strana 14 z 87
«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň