Výrobky z vánoční dílny 2019

[úterý, 17. prosinec 2019]

Výrobky z vánoční dílny 2019

Vybrané výrobky z letošní vánoční dílny, které se prodávaly na jarmarku.Přírodověda 5. ročník - elektrické obvody

Žáci 5. ročníku propojili své vědomosti a dovednosti ze dvou předmětů - přírodovědy a pracovních činností. V hodině přírodovědy se naučili vytvářet elektrické obvody, které rozsvítily malou žárovku. Během pracovních činností si vytvořili krásné domečky s okénky a dveřmi, které elektrickými obvody osvítili. Všechno se jim díky práci v týmech povedlo a žáci byli z konečného výsledku snažení nadšení. (je)Zahájení Adventu

[neděle, 8. prosinec 2019]

Zahájení Adventu

Naši žáci přispěli svým vystoupením k zahájení Adventu ve Vrčeni. Rozsvěcování stromečku se uskutečnilo na vrčeňské návsi 1.prosince. Program zahájil pan starosta a pak už následovalo vystoupení dětí z mateřské školy. Po nich přednesli své básně naši žáci, kteří také zahráli koledy na flétny. Všechny básničky žáci pilně trénovali pod vedením paní učitelky Sýkorové a paní vychovatelky Kubíkové téměř celý listopad. Poté začal zpívat koledy Vrčeňský smíšený sbor. Poděkování patří všem hostům, kteří vydrželi až do konce a mohli tak ocenit snahu všech zúčastněných dětí i dospělých. (mk)Vánoční dílna 2019

[středa, 4. prosinec 2019]

Vánoční dílna 2019

V pátek 29. 11. probíhala v naší škole již tradiční vánoční dílna. Děti se neučily, ale strávily celé dopoledne tvorbou a zdobením výrobků pro náš vánoční jarmark. Na pomoc dětem přišli i někteří rodiče. Vytvářely se vánoční ozdoby, svícny, zápichy a různé další vánoční dekorace. Dětem se tvoření moc povedlo a na všechny už dýchla sváteční atmosféra. Teď už se těšíme na Vaši návštěvu na vánočním jarmarku. (vá)

Více...Narozeninový projekt - PODZIM

[pondělí, 2. prosinec 2019]

Narozeninový projekt - PODZIM

První letošní NAROZENINOVÝ PROJEKT byl v pátek 29. 11. 2019 před Vánoční dílnou. Všichni žáci se sešli v tělocvičně. Ti žáci, kteří oslavili své narozeniny v září, říjnu a listopadu, si po gratulaci od paní učitelky Cejpové mohli vybrat nějaký drobný dárek. Každý oslavenec si maličkost odnesl a nemocným žákům dáreček vybrala jejich třídní učitelka. Pak následovalo vyhodnocení dukátů, měšců a truhel za první čtvrtletí, které sbírají do projektu I z nás budou dospělí. Na prvních třech místech z celé školy se umístily žákyně pátého ročníku: 1. místo - Eliška N., 2. místo - Josefína V. a o 3. místo se dělí Emma J. s Vanesou S. (je)

Více...Kouzelné lucerny a lampionový průvod

[pondělí, 2. prosinec 2019]

Kouzelné lucerny a lampionový průvod

V pondělí 18.11. od rána pršelo. Kolem poledne však konečně vysvitlo slunko a naše akce mohla odstartovat. Po obědě jsme se všichni ze ŠD vrhli na úklid školní zahrady a prostoru před školou. Odvezli jsme několik koleček listí do BIO kontejnerů. David, Sebík a Fínka mezitím vyřezávali z borové kůry loďky. Ovšem někomu se pracovat nechtělo a raději si hrál nebo někde jen postával. Po hodině se už mohly nadšené děti účastnit připravených soutěží po naší škole. Na 7 stanovištích se vystřídalo bezmála 49 dětí. Zkusily po skupinách sestavit puzzle, slalom s nafouknutým balónkem, závod v přenášení kaštanů, "slupnutí" cukříku při natáčení jazykem, vytváření listových obrazců z víček a nechyběla vědomostní hra s poznáváním listů stromů. Pak každá skupina družiny napsala své přání na vytvořené "kouzelné lucerny" s loďkou. Po půl čtvrté jsme vyrazili s rodiči a ostatními příznivci na průvod Vrčení s rozsvícenými lampióny. Zároveň k oslavě 30. výročí Sametové revoluce dostal každý dospělák mini klíčky s trikolórou. Okruh kolem rybníka završilo vypuštění 4 loděk s kouzelnými lucernami po vodě. Snad tak dopluly do správných proudů ke splnění našich přání! Ještě po setmění na rybníce krásně svítily. Byla to příjemná procházka. Děkujeme všem za účast. Pozdní odpoledne bylo prosvícené slunkem a světýlka byla tak málo viditelná. Až při setmění nás kouzlo svítících lampiónků doprovázelo domů.(šle)

Více...Foto školy

[neděle, 1. prosinec 2019]

Foto školy

Podívejte se, jak to u nás vypadalo v listopadu.

Více...Divadlo Alfa: Cirkus zlodějů

[neděle, 1. prosinec 2019]

Stejně jako starší žáci, i my z 1., 2. a někteří z 3. ročníku jsme vyrazili autobusem do divadla V Plzni. 14. listopadu jsme navštívili divadlo Alfa, kde jsme měli možnost shlédnout velmi zajímavé představení, které se jmenovalo Cirkus zlodějů. Celé představení bylo v cirkusovém prostředí a začalo pravou cirkusáckou svatbou Vildy a Hanky. Ze vzpomínek nastávajících novomanželů jsme se dozvěděli, při jaké dramatické situaci v cirkuse se zrovna seznámili. Shlédli jsme zároveň loutkové, ale i hrané divadlo, které bylo velice poučné. Viděli jsme, jak ředitel cirkusu Kudla nutil své zaměstnance krást ve zdejším městě a jak se Vilda s Hankou, tehdy ještě jako děti, rozhodli být čestní a odkryli pravdu všem ve městě. Zlo bylo potrestáno a cirkus se dostal zpět do rukou Vildy Estrady, jehož rodičům dříve patřil. (sý)

Více...Návštěva Policie ČR

[pátek, 29. listopad 2019]

Nechci dělat paniku, ale potřebuji vás všechny informovat. Ve čtvrtek byla u nás ve škole na návštěvě Policie ČR, aby prověřila informaci, kterou jsme obdrželi od jedné maminky. V pondělí oslovil její dceru muž v červeném autě a nabízel jí bonbony. Celou věc prošetřuje Policie. Žádám rodiče, aby řádně poučili své děti, jak se mají v podobných případech zachovat.

Více...Vánoční fotografování

[pátek, 29. listopad 2019]

Přikládám náhled nabídky na vánoční fotografování. Většina rodičů již má objednáno z osobní návštěvy školy. Ostatní by měli najít nabídku v notýsku. Fotíme se v úterý 3.12.

Více...


Vánoční fotografování Zvětšit obrázek

Kaštany a žaludy

[pondělí, 25. listopad 2019]

Kaštany a žaludy

Téměř dva podzimní měsíce v tomto roce děti i celé rodiny se podílely na sběru kaštanů a žaludů. Celkem 876 kg kaštanů a 23 kg žaludů jsme sesypali do pytlů pro Myslivecké sdružení Vrčeň. Lesní zvěř si tak v zimě pochutná na těchto plodech. Za toto snažení bylo oceněno všech 31 žáků "sběračů". Děkujeme i všem členům rodiny dětí, kteří k této blahodárné činnosti přispěli. Mezi nejpilnější patří: Petřík Vídršperk, Šárka Lavrinčíková, Lukáš Krejcar, Nelinka Strolená a Vanesa Skalová. (šle)

Více...Den otevřených dveří

[pondělí, 25. listopad 2019]

Den otevřených dveří

Obec Vrčeň ve spolupráci se ZŠ Vrčeň uskutečnila v pátek 8. listopadu 2019, v době mezi 16:00 - 18:00 hod., prohlídku nové učebny a kanceláře v 1. patře, ale i celé naší krásné školy. Přišlo se podívat cca 100 lidí ze širokého i blízkého okolí.

Zastupitelstvo obce Vrčeň pozvalo samostatně na prohlídku školy také všechny obecní zastupitele ze sousedních Srb, aby jim mohlo poděkovat za poskytnutí dočasné finanční podpory ve výši 4 000 000,- Kč na projekt „Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni“. Tento projekt, který schvalovalo ještě minulé zastupitelstvo obce, byl spolufinancován Evropskou unií. Obec Vrčeň nemusela díky šlechetnosti našich sousedních přátel ze Srb žádat o překlenovací úvěr u některé z bankovních institucí, procházet jejich složitou schvalovací procedurou a platit nesmyslné bankovní poplatky. Pro zajímavost uvádíme, že dne 4. listopadu 2019 nám byla již na účet naší obce připsána slíbená evropská dotace ve výši 3 676 649,07 Kč.

Dobrá věc se podařila a my ještě jednou tímto děkujeme všem dobrým lidem, kteří se podíleli na zdárném úspěchu této investiční akce.

(text převzat z www.vrcen.cz )

Tento den byl sice pátek,  8.11.2019, ale škola se místo vyprázdnění okolo 16.hodiny naplnila téměř stovkou návštěvníků. Ti postupně procházeli celou školou. Seznámili se s nově zrekonstruovanými a vzniklými prostory polytechnické učebny, včetně upravené tělocvičny i venkovního prostoru před přístavbou školy. V horním patře školy byly k náhledu a zavzpomínání připraveny pro návštěvníky kroniky a fotoknihy jednotlivých školních let. V dalších učebnách na všechny čekaly školní výrobky, školní pomůcky a výtvarné práce žáků. V nově vytvořené místnosti - poradenském pracovišti - byl již nový vyhovující nábytek, skříně, ale i nově vytvořené zázemí pro pedagogické pracovníky školy. Přišli se podívat bývalí žáci a jejich rodiče, zastupitelé okolních obcí, které se na projektu přístavby aktivně účastnili, ale i ostatní obyvatelé, kteří si na tento významný den udělali čas a potěšili nás nejen chválou, ale i vzpomínkami. Po 18.hodině byl Den otevřených dvěří naší školy ukončen. Děkujeme za Váš čas a návštěvu. Těšíme se na další akci, při které k nám zavítáte. Zrovna sv. Lucie zavoní 13.12. 2019 vánočním jarmarkem, tak se zastavte nasát vánoční atmosféru. (pa)

Více...Strana 4 z 87
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň