Nabídka výuky náboženství

[středa, 31. srpen 2022]

NABÍDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Vážení přátelé, vážení rodiče,

výuka náboženství je nepovinným předmětem na základních školách v České republice. Chcete-li utvářet charakter svého dítěte podle křesťanských principů a dát mu etické a náboženské vzdělání, máte možnost přihlásit své dítě k výuce náboženství.

Cílem tohoto nepovinného předmětu (kroužku) je vysvětlit dětem, proč věříme v Boha a proč se snažíme rozvíjet kladné osobní vlastnosti (rozdělit se, půjčit, odpustit, mít rád, pomáhat, být ohleduplný, ...), jaký je význam křesťanských svátků (Advent, Vánoce, Velikonoce, ...) a jak je slavíme atd. Výuka je vedena s přiměřeností k věku dětí formou vyprávění, doplňování a malování tematických obrázků, popřípadě formou hry.

Výuka náboženství v naší škole bude probíhat ve středu od 13 hodin. Přihlášku obdržíte ve škole.

Vyučovat bude a tuto informaci sestavil P. Ing. Jiří Špiřík Th.D..

 Poděkování

[středa, 31. srpen 2022]

Chtěli bychom na našich webových stránkách poděkovat panu Fremrovi ze Sedliště, který nám zdarma dovezl kačírek na zasypání záhonu, paní Radové Květiny Kopretina Nepomuk, která nám věnovala bylinky na školní zahradu, a firmě Kovošrot Nepomuk s.r.o., která nám dodávkou zdarma odvezla sběr hliníkových plechovek. (je)Rozdělení ročníků

[pondělí, 29. srpen 2022]

Seznam třídních učitelů:

1.ročník - Mgr. Pavel Maršalík

2.ročník - Mgr. Hana Cejpová

3.ročník - Mgr. Hana Jedličková

4.ročník - Mgr. Johana Sýkorová

5.ročník - Mgr. Blanka Palečková

Další učitelé: Mgr. Markéta Václavková, Eva Šlajerová, Klára Šelmátová

Školní družina:

1.oddělení - Eva Šlajerová

2.oddělení - Jana Kubíková

3.oddělení - Martina PetrášováNový školní rok začne 1.září 2022

[pondělí, 29. srpen 2022]

Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1.9.2022 od 7,40 hodin v tělocvičně. Na společné setkání zveme i rodiče, prarodiče a případné další zájemce.

První den mohou mít děti aktovku, aby si do ní daly věci, které dostanou ve škole. První den se ve škole nepřezouvejte.

Z tělocvičny se přesuneme do tříd. Po skončení ve třídě pak půjdou děti společně s rodiči domů. Předpokládáme, že skončíme nejpozději v 9,00 hodin. Pokud nebude mít žák doprovod, musí mít na lístku napsanou informaci, jak a kdy odejde ze školy. Tento první den není v provozu školní družina.

Stravování ve školní jídelně začíná v pátek 2.9.2022. V září se platí záloha na obědy ve výši 700,-Kč. Žáci 2.-5.ročníku budou mít tuto zálohu odečtenou z účtů rodičů inkasem. Došlo ke zvýšení cen obědů - žáci ve věku 7-10 let mají cenu oběda stanovenou na 31,-Kč, starší žáci pak na 34,-Kč.

Výuka podle rozvrhu hodin bude zahájena 2.září 2022.

Těšíme se na společné setkání.

Pavel Maršalík

Více...Zakončení školního roku 2021/2022

[středa, 6. červenec 2022]

Zakončení školního roku 2021/2022

30.června jsme se sešli v naší tělocvičně po tříleté přestávce, abychom vyhodnotili a zakončili letošní školní rok. Na společném setkání byli přítomni rodiče i prarodiče žáků a další hosté. Byli jsme potěšeni velkou účastí.

Na počátku školního roku jsme měli 73 žáků, tento počet se změnil hned v září a nyní školní rok zakončuje 72 žáků (1.ročník ukončuje 12 žáků, 2.ročník 18, 3.ročník 16, 4.ročník 14 a pátý ročník 12).

Hodně práce se nám podařilo, mám radost z toho, jak jsme letos pracovali s dětmi. Celoškolní projekty jsme uskutečnili, byly zdařilé a splnili jsme očekávané cíle:

1.    Celoroční projekt – I Z NÁS BUDOU DOSPĚLÍ – dukátové dny jsme vyhodnotili 29.6.

2.    Celoroční projekt NAROZENINY ŽÁKŮ, ROK – sešli jsme se během roku celkem čtyřikrát

3.    Celoroční projekt OLYMPIJSKÉ HRY - jednotlivé události a akce byly prostoupeny olympijskou tématikou

4.    Celoroční projekt TRADICE - děti se seznámily s jednotlivými tradicemi a plnily úkoly k daným tradicím

V průběhu roku skvěle probíhal preventivní program, kdy jsme prvky prevence vkládali do jednotlivých událostí (např. prevence kyberšikany, rozhovory s dětmi, řešení konfliktů mezi dětmi). Dále se nám líbily: sportovní den, návštěva Mikuláše s čerty, velikonoční jarmárek, Den Země, dopravní hřiště, hodně povedené byly družinové akce – přespání ve škole, pouť, tříkrálové hry, den s mazlíčky, posvícení, karneval a minibiatlon. Letos jsme neuskutečnili plavecký výcvik, ale již jsem podepsal smlouvu na plavání na další školní rok pro žáky 3.-5.ročníku. Výborně jsme si vedli ve sportu: trénovali jsme podle možností, bez běžecké dráhy a dalších vymožeností, které mají v jiných obcích (doskočiště do písku, velké hřiště na dlouhé běhy a hody) a přesto jsme neudělali ostudu na okresním a krajském kole Odznaku všestrannosti v Žinkovech a v Tachově. Sportovci byli vyhodnoceni 29.6., obdrželi své diplomy od organizátora OVOVu. Soutěžili jsme v matematice, byli jsme testováni ČŠI v 5.ročníku, dále se konalo testování Kalibro ve 3. a 5.ročníku.

Za celý školní rok jsem udělil jeden den ředitelského volna z důvodu vysoké nemocnosti (22.12.) a uzavřeli jsme školu z provozních důvodů (4.4.).

Poděkování patří všem, kteří nám pomáhali celý rok a hlavně chci poděkovat mým kolegyním. Bez jejich pomoci bych sám nezvládl vést tuto naší úspěšnou školu.

Mohu s klidným svědomím říci, že to nebyl klidný rok. Každý ročník měl svoje specifika, ale práci nám z počátku školního roku ztěžovalo dokončování učiva z předešlého roku (kovidové volno a distanční výuka).  Potom nás navštívila ČŠI. Zpráva je zveřejněna na webových stránkách školy.  Myslím, že jsme dopadli hodně dobře a já jsem spokojený, i když nějaké nedostatky inspekce do zprávy zapsala. Další neviditelné překážky nastaly hned po novém roce. Když už „není kovid“, objevily se pokyny a nařízení kvůli válce na Ukrajině.

Poté jsem zhodnotil chování žáků za celý školní rok:

Kázeňské tresty – souhrn 2021/22:

Napomenutí třídního učitele     15

Důtka třídního učitele              6

Důtka ředitele školy                 0

2.stupeň z chování                   0

3.stupeň z chování                   1

Celkem trestů ve čtvrtletích      22

Rádi děti chválíme, a tak jsem představil ty žáky, kteří dosáhli během roku na nějakou z odměn. Rozdělil jsem ohodnocené žáky do skupin podle počtu získaných pochval. Postupně jsme rozdávali odměny a pochvaly. K pochvale ředitele školy žáci obdrželi knihu s věnováním.

Kázeňské pochvaly – souhrn 2021/22

Pochvaly třídního učitele                                  91

Pochvaly ředitele školy na vysvědčení              38

Celkem udělených pochval                              137

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které se dětem snažíme vštípit do jejich hlaviček. Vysvědčení obdrželo celkem 72 žáků. 47 žáků mělo vyznamenání, dalších 24 žáků prospělo, jeden žák neprospěl, protože nebyl hodnocen v jednotlivých předmětech. Dostatečné hodnocení našlo 6 žáků v devíti předmětech

Po tomto úvodu nastoupili žáci 5.ročníku a předvedli svoje představení se závěrečným rozloučením, podáním ruky a předáním fotografie. Žáci 4.ročníku na závěr společného setkání přednesli básničku a pak už jsme všichni šli do svých tříd. Ve třídách se se žáky rozloučili jejich třídní učitelé. Předali jsme vysvědčení a došlo i na předání dárků od žáků. Za dárky všem moc děkujeme.

Všem přejeme klidné léto, hodně osvěžujících zážitků, odpočinek a pohodu. Odcházejícím žáků přejeme v nové škole v 6.ročníku hodně úspěchů a radosti z práce

Mějte se všichni skvěle.

Pavel Maršalík

Více...Žáci 5. ročníku 2022

[středa, 6. červenec 2022]

Žáci 5. ročníku 2022

Letošní školní rok je za námi a s ním odešli další žáci 5. ročníku. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů ve škole i v osobním životě. Jedenáct žáků odchází do ZŠ Nepomuk a jeden žák odchází do Plzně na osmileté gymnázium.

Více...Vyhodnocení projektů

[středa, 6. červenec 2022]

Vyhodnocení projektů

Předposlední den školního roku ve středu 29. června 2022 se sešli žáci a pedagogové naší školy v tělocvičně, aby vyhodnotili tři dlouhodobé projekty.

Všechny na úvod uvítal pan ředitel a následovalo blahopřání k narozeninám "letňáčkům", tedy žákům, kteří měli nebo budou mít narozeniny v červnu, červenci a srpnu. Každý si vybral drobný dáreček.

Dále jsme vyhodnotili projekt "I z nás budou dospělí". Žáci po celý rok sbírali za svoji práci, plnění povinností, vzorné chování a ochotu pomáhat dukáty, které směňovali za měšce a ty pak za truhly. Čím více nashromáždili, tím lépe. Nejlepší sběratel dukátů byla Kateřina R. (4. ročník), na druhém místě se umístila Karolína K. (4. ročník) a třetí byl Tomáš K. (5. ročník). Ti si začali vybírat jako první a měli na výběr velké množství odměn, např.: turistickou svítilnu, minirádio, terč se šipkami, míče, RC pavouka, společenské hry, sady na výrobu slizů, krystalů nebo šperků, výrobník ledové tříště, pokemonové karty, knihy, hlavolamy, házecí letadla ... Pro každého žáka byla připravena odměna. Někteří žáci byli smutní, že na ně odměna, kterou si přáli, bohužel nepočkala. Měli málo nasbíraných dukátků, a proto si ji odnesl lepší sběratel. Snad to bude motivací, aby se příští rok více snažili.

Na závěr paní učitelka Šlajerová rozdala většině žáků Účastnické diplomy za splnění sportovních disciplín v SAZKA Olympijském víceboji a vyhodnotila tři nejzdatnější sportovce naší školy - 1. místo: Oskar K. (5. ročník), 2. místo: Kateřina R. (4. ročník) a 3. místo: Matěj P. (3. ročník). Tím završila letošní školní projekt "Olympijské hry".

Každý si ze setkání odnesl památku a doufáme, že z ní má radost. (je)

Více...Blovice - výlet do muzea

[neděle, 3. červenec 2022]

Blovice - výlet do muzea

Na závěr školního roku 2021/22 jsme se rozhodli pro výlet do Blovic. Všem se líbilo, dobře to dopadlo, ani nepršelo. Těšíme se na další společné zážitky od září 2022. (Pa)

Zde jsou komentáře některých žákyň 4. ročníku:

Jeli jsme autobusem a vlakem do Blovic na zámek. Byla tam výstava plátové zbroje a motorek. Nebylo to jen o brnění, ale i o založení a historii. Když to skončilo, šli jsme do cukrárny U Jílka. Pak jsme šli rychle na vlak, ale ne, že by nám ujížděl, prostě jsme šli ze zvyku rychle. (Roušalová K.)

My jsme byli v Blovicích. Napřed jsme šli do zámku, kde nám paní ukazovala staré věci. Například staré obleky, staré zbraně, malý mlýnek. Také jsme byli v cukrárně, kde jsme si dali zmrzlinu. Nazpátek jsme šli pěšky na nádraží, vlakem do Nepomuka a z Nepomuka autobusem do Vrčeně. Moc se mi ten výlet líbil. (Králová K.)

Viděli jsme stroj na rozehnání mraků. Nejvíce se mi líbily šaty, kroje a kočárky. Zaujalo mě, že v minulosti vynalezli motorku pro ženy. (Holubová M.)

Výlet byl skvělý, byli jsme na zámku v Blovicích. Nejdřív jsme šli do kaple a tam nám povídali o historii zámku. Dozvěděla jsem se, že dříve tu byla zemědělská škola. Pak nám ukázali věci učitele, který tak učil. Také nám ukázali tehdejší módu. A pak nám konečně ukázali plátovou zbroj (brnění). Nakonec jsme si nechali motorky-veterány. (Mírková J.)

Více...Nepomuk - výlet do muzea

[neděle, 3. červenec 2022]

Nepomuk - výlet do muzea

Na závěr školního roku jsme pro první, druhý a třetí ročník naplánovali 28. června 2022 exkurzi do Nepomuku. Po příjezdu autobusem jsme nejprve navštívili kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí A. Němejce. Další zastavení bylo v kostele sv. Jakuba Většího na Přesanickém náměstí. Následovala návštěva Svatojánského muzea a vydovádění se na farní zahradě. Děti si zde užily posezení k občerstvení, kde měly připravené pití, i opečení na krásném ohništi, krmení oveček, zahráli si spoustu her - stolní tenis, basketbal, fotbal... Celým programem nás provázela paní Štěpánka Kodýdková. Na faře se k ní přidal pan farář Jiří Špiřík a Kristýnka Kodýdková. Naši žáci získali nové informace o sv. Janu Nepomuckém, kostelích i historii Nepomuka a blízkého okolí. Poslední zastávkou byla kavárna na Zelenohorské poště, kde jsme ochutnali domácí limonády a zákusky.

Moc děkujeme za báječný program připravený paní Kodýdkovou a panem farářem, který byl skvělý i přestože po noční bouřce nešla elektřina. (je)

Více...Nocování ve škole 2022

[neděle, 3. červenec 2022]

Nocování ve škole 2022

Ve čtvrtek 23.6. se uskutečnilo dlouho očekávané spaní ve školní družině. Tentokrát nám to nic nepřekazilo a konečně jsme se dočkali. Už ráno přišly děti do školy natěšené s karimatkami, spacáky a velkými taškami, ve kterých měly vše potřebné na přespání ve škole. Odpoledne začala poslední akce letošního školního roku v družině. 27 dětí zaplnilo školní družinu do posledního místečka. Jakmile jsme se trošku zabydleli, rozproudila se plánovaná zábava. Nejdříve netradiční sportovní soutěž na lesním hřišti (samozřejmě s odměnami). Hrál se např. indiánský fotbal, hra revoluce nebo HU-TU-TU-TU. A protože nám po cestě nazpět vyhládlo, povečeřeli jsme buřty, které jsme si opekli anebo jsme si dali řízky, které nám připravily hodné maminky a babičky (a byly opravdu výborné). A pak rychle do pyžam a do "hajan". Ne, ne, to by bylo moc brzy na spánek. Ale takové tvořeníčko se spoustou soutěží, to bylo pro děti v tu chvíli to pravé. Na školní zahradě si opět zasoutěžily v kolektivu podle barev, které si vylosovaly. Hrálo se sudoku, pétanque, kuličky a netradiční hra KUBB. Nechyběla ani truhla s pokladem jako výhra. Teprve ve 22 hodin zhasla pochodeň a zazněla poslední píseň státní hymna. Čekala nás noční procházka na zahradu a následovala strašidelná noční výprava za bludičkami. Baterky přišly vhod. Poté povinná hygiena. A pak se na řadu dostaly spacáky a "strašidelná pohádka na dobrou noc". Unavení jsme ve třídách ulehli ke spánku a spali až do rána. Je pravda, že jsme nenaspali svých 8-10 hodin. Ale v 6.45 se podařilo všem vstát, uklidit si svůj pelíšek, posnídat chléb s máslem a sýrem a čaj. Nechyběla ani marmeláda. Poděkování patří i všem rodičům za výborné jídlo, které dětem připravili. Také paní uklízečce, která napekla pro děti buchtu a muffinky. Ráno ještě proběhlo rychlé vyhodnocení. Dobrá nálada nechyběla a to, co nám chybělo, jsme dospali až doma ve svých postýlkách. Uteklo to jako voda a my se budeme těšit zase na příště. (pe)

Více...Výtvarné práce 4. a 5. ročníku

[neděle, 3. červenec 2022]

Výtvarné práce 4. a 5. ročníku

Galerie výtvarných prací žáků 4. a 5. ročníku.

Více...Výtvarné práce 3. ročníku

[neděle, 3. červenec 2022]

Výtvarné práce 3. ročníku

Galerie výtvarných prací žáků 3. ročníku.

Více...Strana 5 z 103
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň