Zahájení školního roku 2019/2020

[pondělí, 9. září 2019]

Společné zahájení školního roku se uskutečnilo opět v tělocvičně. Sešli jsme se po prázdninách v hojném počtu. Tělocvičnu zaplnili rodiče i prarodiče žáků a další hosté. Dorazili i žáci, což je pro školu velmi důležité. Letos jich nastoupilo 76, z toho je 18 nových žáčků prvňáčků. Během proslovu ředitele školy promluvil k hostům i pan starosta Ing. Vratislav Chodora a P.Ing. Jiří Špiřík.

Poté jsme se odebrali do tříd, kde paní učitelky a pan učitel přivítali své žáky.

Před zahájením školního roku si hosté mohli prohlédnout novou přístavbu – polytechnickou učebnu a nový kabinet v 1.patře – školní poradenské pracoviště.

V ten samý den proběhla úspěšná kolaudace nových prostor.(mk)Příprava nového školního roku 2019/2020

Nový školní rok začíná..Fotoreportáž 8 - STAVBA srpen 2019

[pondělí, 2. září 2019]

Fotoreportáž 8 - STAVBA srpen 2019

Stavba - srpen 2019, 2. částZahájení školního roku se uskuteční v pondělí 2.září 2019. Začneme v 7,45 hodin v tělocvičně. Zveme všechny žáky, jejich rodiče, prarodiče i další zájemce na společné setkání, které je v naší škole již tradicí.

Prohlídka nové učebny: hosté si mohou prohlédnout novou učebnu před zahájením programu v tělocvičně (7,15 - 7,40 hodin), nebo následně po skončení programu v této třídě (cca 9,30 - 10,00 hodin). Nová učebna nebude v pondělí dokonale připravena, bude se do ní ještě dodávat některé zařízení a vybavení.

První školní den:

  • Žáci a hosté se nemusí přezouvat
  • Ve třídách budou podány informace o dalších dnech; předpokládané ukončení prvního školního dne bude ve třídách nejpozději v 9,30 hodin
  • Žáci předají třídním učitelkám a učiteli informaci od rodičů, zda se budou stravovat ve školní jídelně.
  • Přijde-li dítě (2.září) do školy samo, má na lístku napsanou a podepsanou informaci kdy a jak jde domů.
  • Školní družina má první den zkrácený provoz jen do 14 hodin pro žáky, kteří přijdou do školy bez doprovodu dospělých.

Stravování ve školní jídelně bude pro školu zahájeno v úterý 3.září. Sledujte jídelní lístek v horní části našich webových stránek a pokud vaše dítě něco nejí, odhlašujte obědy dle pokynů v záložce Informace nejlépe 1 den dopředu.

Užijte si poslední dny prázdnin a všichni se už těšíme na setkání s vámi všemi.

Pavel Maršalík

Více...Fotoreportáž 7 - STAVBA srpen 2019

[neděle, 25. srpen 2019]

Fotoreportáž 7 - STAVBA srpen 2019

Stavba – srpen 2019

Více...Setkání rodáků

[neděle, 25. srpen 2019]

Setkání rodáků

V sobotu 10. srpna 2019 se uskutečnilo v obci setkání rodáků k příležitosti 830. výročí od první písemné zmínky o Vrčeni. I my ve škole jsme přispěli k důstojné oslavě tohoto výročí tím, že jsme zorganizovali výstavu školních kronik psaných i fotografických. Téměř všichni hosté se nám podepsali do naší školní kroniky. Děkujeme za návštěvu. (mk)

Více...Informační schůzka

[neděle, 25. srpen 2019]

Pro rodiče nastupujících prvňáčků:

Třídní učitel žáků 1.ročníku zve rodiče žáků 1.ročníku na informační schůzku, která se koná v úterý 3.září 2019 od 16 hodin. Plánované ukončení našeho setkání je v 18 hodin.

Žádám rodiče, aby si v tuto dobu udělali čas a přišli do školy. Stačí účast jednoho z rodičů. Děti, prosím, s sebou neberte, aby schůzka měla hladký průběh. Informace se budou týkat průběhu školního roku, výuky, školní družiny a dalších věcí.

Na setkání se těší Pavel Maršalík

Více...Úřední hodiny od 26.8.2019

[sobota, 24. srpen 2019]

Vyhlašuji úřední hodiny v týdnu od 26.8. do 30.8.2019

·         26.8.   od 12 do 13 hodin

·         27.8.   od 9 do 10 hodin

·         28.8.   od 12 do 13 hodin

·         29.8.   od 9 do 10 hodin

Můžete také psát kdykoliv na e-mailovou adresu školy: zs@vrcen.cz, psát sms a volat na tel.číslo 728 550 788, volat na telefon 371 591 563

Více...Fotoreportáž 6 - STAVBA červenec 2019

Stavba - červenec 2019

Více...Závěr školního roku 2018/2019

[úterý, 9. červenec 2019]

Závěr školního roku 2018/2019

Setkali jsme se zase po nějaké době v naší tělocvičně a jediným úkolem bylo slavnostně zakončit školní rok 2018/2019.

Na počátku setkání žáci 1.ročníku předvedli básničku, která se dětem moc povedla.

Na počátku školního roku jsme měli 78 žáků, tento počet se tentokrát nezměnil a stejný počet žáků školní rok zakončuje (1.ročník ukončuje 13 žáků, 2.ročník 15, 3.ročník 17, 4.ročník 16 a pátý ročník 17).

Hostům jsem představil některé události a akce, které se nám ve škole povedly a dětem i dospělým se líbily. Poté jsem poděkoval za práci svým kolegyním.

Mohu s klidným svědomím říci, že to nebyl klidný rok. Každý ročník měl svoje specifika, ale práci nám od dubna ztěžovala práce na přístavbě za provozu školy. Hodně práci stavební firmy zdržely archeologické výzkumy, ale firma zatím vše zvládá, i když už teď má posunutý termín o 2 měsíce a musí se vše dokončit do posledního srpna včetně vybavení učebny. Poprvé lituji, že jsem nedal žádné ředitelské volno, protože učit za zvuků vrtačky a z druhé strany sbíječky bylo chvílemi šílené. Prvňáčci mnohokrát raději poslouchali popěvky a výkřiky zedníků. A někdy jsme kvůli prachu a hluku nemohli ani vyvětrat.

K hodnocení školního roku patří i hodnocení znalostí, které se dětem snažíme vštípit do jejich hlaviček. Seznámil jsem hosty s výsledky žáků, které mají na vysvědčení napsány.

V srpnu proběhne ve Vrčeni setkání rodáků k 830.výročí první písemné zmínky o Vrčeni. Měli jsme také vystupovat, ale dle ankety, kterou jsem posílal do domovů, se přihlásilo jen 7 žáků. Po dohodě s místostarostou obce panem Petrem Maškem jsme vystupování žáků zrušili. Škola bude v tu dobu otevřená, ale dnes nemohu říci, co hosté uvidí, protože stále budeme na staveništi.

Až bude vše na stavbě hotovo, včas se to dozvíte, plánuji umožnit návštěvu těchto prostor, abyste vy rodiče i další zájemci viděli, co zřizovatel dokázal zajistit.

Během prázdnin se počet žáků téměř nezmění a v září nás bude přibližně stejně jako letos. A protože bude nová učebna a nemám žádné zprávy o stěhování nebo odchodu dětí z naší školy, předpokládám zřízení 5.samostatné třídy. Od září by tedy neměly být děti vyučovány ve spojených třídách. Dva měsíce jsou ale dlouhá doba a stát se může cokoliv.

Dnešní den. 28.červen, byl slavnostní pro všechny žáky. Prvňáčkové dostali své velké první vysvědčení za velmi povedený školní rok plný práce a snad i zábavy. Všichni vyrostli o jeden rok, ale ti nejstarší u nás ve škole dnes končili a v září přejdou na jinou školu.

Pozval jsem žáky 5.ročníku před hosty a oni se s námi a s naší školou rozloučili velmi dobrými scénkami, písní. Jen kdyby mluvili nahlas, aby všichni v tělocvičně slyšeli, kdo a kam jde do 6.ročníku. Poděkování patří třídní učitelce a paní asistentce pedagoga, které nás provedly jejich rozloučením a hlavně nácvikem tohoto vystoupení.

Pak už jsme šli všichni do tříd, kde se jednotlivé ročníky rozloučily se svými třídními učiteli a očekávané prázdniny mohly začít.

Všem přeji klidné a krásné léto a užijte si dva prázdninové měsíce ve zdraví a v pohodě.

Pavel Maršalík

Více...


Závěr školního roku 2018/2019 Zvětšit obrázek

Fotoreportáž 5 - STAVBA červen 2019

[pondělí, 8. červenec 2019]

Fotoreportáž 5 - STAVBA červen 2019

Stavba – červen 2019

Více...Ahoj, Česko!

[pondělí, 8. červenec 2019]

Ahoj, Česko!

Jako poslední tečkou za naším celoročním projektem "Ahoj Česko!" byla vědomostní soutěž inspirovaná televizní soutěží "Kde domov můj". Měli jsme připravené otázky týkající se naší republiky a našich krajů tak, jak jsme je procházeli během celého roku podle časopisu Pastelka.

Žáci nesoutěžili sami za sebe, ale vytvářeli tříčlenné týmy. Celkem se přihlásilo 21 žáků, tudíž 7 týmů.

Na začátku všichni podstoupili vyřazovací test a do samotné soutěže postoupili jen tři týmy. Pak vše probíhalo jako v televizi. Do druhého kola postoupily dva týmy. Souboj byl velmi vyrovnaný a tým složený z Adama, Kryštofa a Oskara vyhrál nad Lukášem, Toníkem a Kubou jen o pět bodů. Ve třetím kole za správnou odpověď dostával výherní tým bonbony, které si potom mezi sebou rozdělili.

Každý účastník soutěže dostal za odměnu sladkost, drobnost a kredity. U celé soutěže samozřejmě nechyběli diváci, kteří povzbuzovali soutěžící. Ať žije naše republika! (ku)

Více...Strana 7 z 87
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň