Fotoreportáž 4 - STAVBA květen 2019

[středa, 26. červen 2019]

Fotoreportáž 4 - STAVBA květen 2019

Stavba – květen 2019Tři svátky k nám letí...pro mámy, táty i děti

Poslední pátek před vysvědčením jsme organizovali akci Tři svátky k nám letí, pro mámy, táty a děti. Naše škola si připravila besídku, abychom ukázali, co jsme se za celý rok naučili. Některé děti vystupovaly se svým třídním učitelem, jiné potom se svým vedoucím zájmového kroužku. Našly se děti, které se účastnily hned několika vystoupení, jelikož jsou ve škole velice aktivní. Představení se opravdu povedla. Všichni rodiče mohou být pyšní na svá dítka. Pro naše hosty jsme připravili občerstvení. Vyrobili jsme domácí limonádu a různé zdravé zákusky a jednohubky. Po besídce se desítky rodičů vydali s dětmi na běh Vrčení. V rámci naší družinové hry ,,Ahoj, Česko!" jsme uspořádali BĚH PRO RADOST. Děkujeme všem zúčastněným. (ja)Blovice - dopravní hřiště

[středa, 26. červen 2019]

Blovice - dopravní hřiště

Ve středu 19.6. jsme opět zavítali do Blovic. S pátým, čtvrtým a částečně i s třetím ročníkem jsme navštívili zdejší dopravní hřiště. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Obě skupiny absolvovaly poučení o pravidlech silničního provozu a bezpečném chování při jízdě na kole. Poté žáci jezdili na kolech a zkoušeli si správné projetí křižovatek se světelnými semafory, ale i jen s označením dopravními značkami. Žáci si zkoušeli správné řazení v odbočovacích pruzích, jízdu na kruhovém objezdu i přes železniční přejezd. Mladší žáci v učebně shlédli instruktážní videa o správném chování řidičů v různých situacích a povídali si o pravidlech silničního provozu, která platí zejména pro chodce a pro cyklisty. Žáci pátého ročníku si v učebně zopakovali tato pravidla a následně skládali závěrečné zkoušky na řidičský průkaz pro cyklisty. Celkem 14 žáků bylo úspěšných a svůj řidičský průkaz získalo. Gratulujeme a všem přejeme bezpečnou a radostnou jízdu na kole. (sý)Šikulové

[středa, 26. červen 2019]

Šikulové

S Šikuly jsme na našem posledním setkání vyráběly přírodní pomádu na rty. S dětmi jsme si řekly, proč je dobré používat přírodní kosmetiku, prozkoumaly recept a pak už jen vyráběly. Nakonec jsme tam přidaly kostičku čokolády a teď máme pomádu k nakousnutí. Bylo to hezké rozloučení. Já všem Šikulům děkuji. (ja)

Více...Beseda s Policií ČR

[úterý, 25. červen 2019]

Beseda s Policií ČR

V průběhu měsíce června se uskutečnila beseda ve spolupráci s Policíí ČR na téma Drogy - jejich druhy, rizika a důsledky požívání návykových látek. Žáci se v průběhu seznámili s názorným materiálem, kterého měla policistka plný kufr. Pečlivě studovali veškeré ukázky nejen ze vzorkovníku, ale i z obrazového materiálu, který dokládal důsledky na vzhled a zdraví konzumentů drog. Beseda probíhala na základě negativního chování žáků 4. a 5. tříd v průběhu počátku školního roku 2018/19.

Věříme, že žáci získali potřebné informace, budou příště opatrnější při jakékoliv experimentaci. (pa)

Více...Fotoreportáž 3 - STAVBA duben 2019

[neděle, 23. červen 2019]

Fotoreportáž 3 - STAVBA duben 2019

Stavba – duben 2019

Více...Sběr surovin 2019

[pátek, 21. červen 2019]

Sběr surovin 2019

Letošní sběr surovin byl trochu jiný než ty předchozí. Jako každý rok jsme vybírali papír, karton, PET víčka a hliník, ale tentokrát pouze dva týdny v dubnu z důvodu nedostatku místa způsobeného rekonstrukcí v budově. Veškerý sběr jsme s dětmi a rodiči Lukáše Krejcara odnášeli téměř 4 hodiny do nákladního auta sběrny FII GROUP. Tímto děkujeme manželům Krejcarovým za obětavou a perfektní pomoc, za organizaci nakládky a třídění.

Byla to fuška, ale vyplatila se. Na účet školy jsme získali neuvěřitelnou finanční odměnu 9.062 Kč a už je plán, kam je investovat.

Nejvíce sběru odevzdaly děti: J.+T. Královi, E. Nováková, E.+M. Jabůrkovi, L. Krejcar, T. Kubík, A. Šestáková, K. Křelovcová, P. Beránek, F. Eichler, F.+ A. Holubovi, L.+S. Trochovi. Všichni zúčastnění dostali patřičnou kreditovou odměnu. Všem děkujeme za přispění, rovněž rodičům Elišky S. za kartonový materiál pro tvoření a vyrábění z odpadového materiálu.

Je pravda, že někteří nerespektovali pokyny o třídění a přinesli také jiné věci (například směsný odpad), které jsme pak museli pracně přebírat…

Nahromaděno bylo 6 880 kg sběru rodinami 44 dětí a některými příznivci naší ZŠ, (průměrně na jednoho žáka 76,1kg).V soutěži sběrny FII GROUP jsme obsadili 18. místo z 51 přihlášených škol.

Doufejme, že v příštím školním roce bude opět možnost zapojení se do sběru druhotných surovin. I takto se děti učí třídit recyklovatelný materiál.

Parametry svozu (24.5.2019):

Celková váha:                        6 880 kg

Noviny, letáky a časopisy:        4 890 kg * 1,30 Kč =  6 357,- Kč

Karton:                                      1 090 kg * 0,50 Kč =     545,- Kč

Hliník:                                      210 kg * 7,00 Kč =  1 470,- Kč

PET víčka:                              690 kg * 1,00 Kč =     690,- Kč

 

Částka  9 062,- Kč již  byla zaslána na účet školy. (šle, mk)

Dnes, 21.6.2019, jsme od firmy FII GROUP obdrželi diplom za 2.místo v průměrném množství sesbíraných víček z PET lahví a k tomu 16 drobných odměn. Jsme za diplom i za dárky rádi. Děkujeme. (mk)

Více...Mléko - ochutnávkové koše od Madety

[pátek, 21. červen 2019]

Mléko - ochutnávkové koše od Madety

Po celý školní rok děti dostávaly zdarma skoro každý týden 250ml neochucené mléko od Madety v rámci projektu Mléko do škol. V měsících duben - květen 2019 téměř všechny děti využily nabídky  tzv."ochutnávkových košů", které nám tento dodavatel zdarma poslal. A tak jsme uspořádali několik OCHUTNÁVKOVÝCH DNÍ.

První ochutnávkový den byl "sýrový". Žáci si pochutnávali na několika druzích sýrů, připravené na talířích školními dětmi pro každý ročník.

Druhá ochutnávka proběhla v podobě hádání poslepu "Co ti chutná nejvíce?" (zákys, podmáslí, přírodní cottage nebo bílý jogurt). Děti většinou hlasovaly pro jogurt.

Třetí etapou v ochutnávce bylo: "Co lze uvařit z mléka?". 2. ročník v době vyučování, připravil pod vedení p. učitelky výborné palačinky: (šle)

Chutná to červené mléko stejně jako modré? Tak to jsme se rozhodly společně s druháky vyzkoušet. Mléko, které dodala firma Laktea, jsme nejprve ochutnali, vysvětlili jsme si jaký je v nich rozdíl a nakonec jsme ho použili při našem čarodějnickém kouzlení. Když přidáte do kotlíku vejce, mléko, mouku, vanilkový cukr, zamícháte a řeknete správné zaklínadlo, tak se vám určitě povedou skvělé palačinky, stejně jako druhákům. A jak je to s chutí mléka? Druháci se skoro jednoznačně shodli, že polotučné mléko jim chutná víc.(ce)

Prvňáčci zase v hodině PČ  s paní učitelkou vařily pudingy, na kterých si pochutnávali všichni obdarovaní. Poslední, čtvrtou ochutnávkou byly mixované mléčné koktejly. Ke Dni dětí si mohli sami žáci ve školní družině umixovat čokoládový nebo banánový koktejl. Lahodnou chuť si všichni"ochutnávači" pochvalovali.

Takto jsme si užili všechny mléčné dobroty. Někdo ochutnal i to, co nikdy nechutnal! Většině dětí mléko chutná a vědí, že jíst mléčné výrobky je zdravé. (šle)

Více...Fotoreportáž 2 - STAVBA březen 2019

[středa, 19. červen 2019]

Fotoreportáž 2 - STAVBA březen 2019

Stavba – březen 2019

Více...Plavecký výcvik 2019

[středa, 19. červen 2019]

Plavecký výcvik 2019

Jako každý rok, i letos jsme jezdili s dětmi na plavecký výcvik do bazénu v Horažďovicích. Plavání se každý týden účastnilo kolem čtyřiceti dětí. Během první lekce, kterou jsme absolvovali již na začátku dubna, byly děti rozděleny do čtyř družstev podle svých plaveckých schopností. Začátečníci se nejprve naučili správnému dýchání a pohybu ve vodě, ti pokročilejší se věnovali zdokonalování svých plaveckých dovedností a nácviku skoků do vody. Na konci plaveckého výcviku se děti ještě seznámily s první pomocí při tonutí, a aby mohly získat mokré vysvědčení, musely děti nejprve ukázat, co vše se během 20 hodin naučily. (ce)

Více...Návštěva a prohlídka ZŠ Nepomuk

[pondělí, 17. červen 2019]

Návštěva a prohlídka ZŠ Nepomuk

Texty žáků z hodiny čtení:

Ve čtvrtek 6.6. se jela pátá třída ZŠ Vrčeň podívat do ZŠ Nepomuk. Žáci si prohlédli areál školy, byli provedeni šatnami, odbornými učebnami, jídelnou, chodbami. Po odchodu ze školy se ještě podívali na stanici Policie ČR. Zde si prohlédli vnitřní prostory, policejní auto, vyzkoušeli si neprůstřelnou policejní vestu nebo služební zbraň….. . Byli informováni o bezpečí dětí. – Zoe

Ve čtvrtek 6.6. jsme vyrazili na výlet do Nepomuku, kde jsme navštívili Základní školu a policejní stanici. Pan ředitel s panem zástupcem nás provázeli po areálu školy. Potom jsme se přesunuli do stanice Policie ČR, kde jsme viděli veškerou výbavu policisty. Výlet se mi moc líbil a jsem rád, že jsem se ho zúčastnil. – Kryštof

Výlet do Nepomuku se vydařil. Byli jsme na prohlídce nepomucké školy a na prohlídce policejní stanice. Dozvěděli jsme se o vybavení nejen školy, ale i policejní stanice, vyzkoušeli jsme si dokonce pouta. – Justýna

Dne 6.6. jel 5. ročník ZŠ Vrčeň do nepomucké základní školy. Pan Demela – ředitel a Pan Pelcr – zástupce školy nás osobně provedli školou. Viděli jsme šatny, tělocvičnu, kabinet, jídelnu a další místnosti školy. Seznámili jsme se se způsobem vydávání obědů. Po prohlídce se žáci přemístili do policejní stanice, viděli veškerou techniku a vybavení stanice. Vyzkoušeli si pouta, helmu i policejní auto. Pak jsme se vrátili autobusem zpět. - Jan

Pepíkovi se výlet líbil, protože se seznámil s prostředím školy, ví kam a do jaké školy půjde po prázdninách.

ZÁVĚR:

Jsem ráda, že nápad pana ředitele Maršalíka a pana ředitele Demely se uskutečnil. Jsme domluveni na opakování i v novém školním roce. Pro žáky je taková zkušenost přínosná, osobní přístup nejen pana ředitele Demely, ale i zástupce Pelcra byl skvělý. Přijali nás přátelsky, seznámili s poháry ze sportovních soutěží, vybavením kabinetu tělesné výchovy i s rozsáhlými prostory školy, možnostmi využití, včetně prostor cvičné kuchyně, školní jídelny i počítačové učebny v nejvyšším místě školy. Žáci, kteří do nepomucké školy přechází, se už nyní mají na co a na koho těšit.

Děkujeme za umožnění a dobrou organizaci setkání. (Pa)

Více...Fotoreportáž 1 - STAVBA únor 2019

[pondělí, 17. červen 2019]

Fotoreportáž 1 - STAVBA únor 2019

Stavba - únor 2019

Více...Strana 7 z 86
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň