Zakončení školního roku 2020/2021

[neděle, 4. červenec 2021]

Zakončení školního roku 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 jsme se opět dostali do situace, kdy byly na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví několikrát uzavřeny základních školy nebo jejich části. Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Přehled uzavření škol pro jednotlivé ročníky je v tabulce níže:

datum

ročníky na distanční výuce

14. 10. 2020 – 17. 11. 2020

1. – 5. ročník

18. 11. 2020 – 29. 11. 2020

3. – 5. ročník

4. 1. 2021 – 26. 2. 2021

3. – 5. ročník

1. 3. 2021 – 9. 4. 2021

1. – 5. ročník

12. 4. 2021 – 14. 5. 2021

rotační výuka po týdnech 1. – 5. ročník

Po celou dobu uzavření škol probíhala výuka distanční formou.

Opětovný nástup všech ročníků do škol byl umožněn ke dni 14. 5. 2021. Tento nástup byl podmíněn povinným testováním žáků, pedagogů i nepedagogických pracovníků pomocí antigenních testů přímo ve školách, nošením roušek, přítomností dezinfekce ve třídách i na WC. Žák, jehož rodiče nesouhlasili s podmínkami nástupu, zůstal doma a jeho absence byla vedena jako omluvená. Pro tyto žáky nebyla dále vedena distanční výuka, byly jim pravidelně zasílány domácí úkoly a informace o tom, co děti ve škole probraly.

Přesto jsme celý školní rok ukončili 30.června. Žáci obdrželi svá vysvědčení. Někteří se moc těšili na prázdniny, kdy to bude tentokrát bez domácích úkolů.

Statistika prospěchu za 2.pololetí 2020/21


Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Hodnoceno slovně
Nehodnoceno
1.ročník
17
1
1
1
1
2.ročník
14
2
1
0
1
3.ročník
9
4
0
0
0
4.ročník
7
5
1
0
1
5.ročník
8
8
0
0
0
Celkem
55
20
3
1
3

Na konci 2.pololetí platí: nehodnocen = neprospěl.

Kázeňské pochvaly – souhrn 2020/21

Během celého školního roku jsme udělili 93 pochvaly (61 - pochvala třídního učitele, 32 - pochvala ředitele školy uvedená na vysvědčení).

Kázeňské tresty – souhrn 2020/21

Uložili jsme tři kázeňské tresty (3 - napomenutí třídního učitele).

Byl to hodně zvláštní školní rok. Učivo je z větší části probráno, ale není nacvičeno. Neprocvičené učivo přesouváme do dalšího školního roku. To už jsme ale udělali i v loňském roce. Pořád něco odsouváme a posouváme. Zmatek v tom všem mají učitelé, rodiče, ale hlavně se vše podepisuje na dětech. Všichni si moc přejeme, aby ten následující školní rok byl, pokud možno, normální.

Přejeme vám všem krásné a klidné léto.

Pavel Maršalík
Výlet na Rabí

[neděle, 4. červenec 2021]

Výlet na Rabí

 

Den před koncem školního roku se vydali žáci 4. a 5. ročníku na školní výlet na zříceninu hradu Rabí. Vlak nás dovezl až do Žichovic a odtud jsme se vydali už po svých k našemu vytouženému cíli. Během příjemného putování kolem řeky Otavy jsme byli nuceni překonat několik nečekaných překážek, ale vše jsme všichni zdárně zvládli a odměnou nám byl pohled na bělavé hradby hradu Rabí. Během prohlídky jsme měli možnost vidět 16 m hlubokou studnu, krápníky v hradním sklepení i místo, kde přišel Jan Žižka o své druhé oko. Plni dojmů jsme se přesunuli ke stánku se suvenýry a občerstvením, kde jsme načerpali síly na zpáteční cestu. Tak Rabí, zase někdy ahoooj. (ce)Vyhodnocení dukátů 2021

[pátek, 2. červenec 2021]

Vyhodnocení dukátů 2021


Letošní školní rok byl pro žáky neobvyklý díky distanční a rotační výuce. Přesto jsme pokračovali v našem školním projektu "I z nás budou dospělí". Žáci celý rok dostávali za svoji práci, chování a také ochotu a pomoc dukáty. Ty pak směňovali za truhly a měšce. V pondělí 28. 6. 2021 si za své "poklady" každý žák mohl vybrat odměnu. A že bylo z čeho vybírat! Na stolech bylo kolem 100 odměn - např. společenské hry, lego, panenka, tvořivé sady, spací pytel, vodní skluzavka, míče, solární stavebnice, hračky do vody, láhve na pití ... Někteří se ani nemohli rozhodnout, kterou odměnu si vzít. Podle počtu truhel, měšců a dukátů si žáci postupně přícházeli pro odměny. Začala žákyně MM z 1. třídy, která celkem nashromáždila 3 truhly, 1 měšec a 8 dukátů. Do první desítky bylo umístěno ještě dalších 7 prvňáčků a 3 třeťáci. Všichni žáci naší školy dostali odměnu. Snad si své vybrané dárečky o letních prázdninách dostatečně užijí! Doufáme, že děti odměny motivovaly na příští rok a budou se i nadále snažit svou pílí a chováním dostávat pohádkové dukáty. (je)Letní narozeniny

[pátek, 2. červenec 2021]

Letní narozeniny

 

Tak jsme se při setkání v tělocvičně potěšili s těmi, co slaví narozeniny v letních měsích. Červencových žáků bylo nejvíce! Všichni si vybrali malý dáreček a sklidili potlesk od spolužáků. Ještě úsměv a foto pro webové stránky ......... a už se můžeme všichni těšit na prázdniny! A po nich zase na další školní rok, který zahájí podzimní měsíce, které zase čekají s dárkem k narozeninám, i pro nové prvňáčky. Tento neobvyklý školní rok nám končí a jsme rádi, že ho máme všichni ve zdraví za sebou. Krásné prázdniny přejeme všem žáčkům, rodičům a učitelům! (pa)

Více...Rozloučení s letošními páťáky

[pátek, 2. červenec 2021]

Rozloučení s letošními páťáky


Tak zase přišla ta chvíle, kdy několik žáků opouští naši školu a jdou pokračovat v dalších krocích své budoucnosti do nové školy 2. stupně ZŠ.

Na rozloučenou si již tradičně připravili pro sebe, pro radost, pro rodiče i spolužáky vystoupení, překvapení, něco k pobavení všech. Ani letošní páťáci se nenechali zastrašit kovidem a připravili společné rozloučení. V několika posledních týdnech pracovali na školních novinách, nástěnce, která byla plná vzkazů, zážitků a povzdechů nad uplynulými pěti lety. V hodinách PČ pracovali na středověké vesnici z přírodnin. V závěru posledního týdne k vesnici vytvořili společně příběh. "Vesnice starých mágů", jak ji nazvali, co hlídá rodinné štěstí. Povedla se jim na výbornou.

A na závěr? Samozřejmě tanec - hudba! I naši páťáci přijali výzvu a nacvičili tanec na píseň Jeruzaléma. V tělocvičně vše ukázali spolužákům a nenechali se vykolejit ani tím, že se k nim připojili při tanci paní učitelky i pan ředitel. Při předávání vysvědčení se stihli ještě před úprkem na prázdniny pochlubit rodičům. Byli a jsou - i budou skvělí!  Děkujeme všem za pomoc a účast na přípravách.

Našim páťákům přejeme hodně zdaru v nových školách a krásné zážitky do dalších školních let. (pa)

Více...Křížová cesta - Nepomuk

[čtvrtek, 1. červenec 2021]

Křížová cesta - Nepomuk

 

V pátek 25.6. jsme společně se druháky a třeťáky vyrazili na pěší výlet po Nepomuku. Ráno jsme vyjeli běžným linkovým autobusem a z nepomuckého náměstí už jsme se mezi kapkami deště vydali směrem k nepomuckému hřbitovu. Tam totiž začíná křížová cesta, která nás dovedla až na šibeniční/lipový vrch. Cestou jsme potkali celkem 14 zastavení - výjevů událostí z doby ukřižování Ježíše Krista. U každého jsme se na moment zastavili, prohlédli si ho a poslechli příběh s ním spojený, na chvilku jsme se také zamysleli nad námi samými. Na vrcholku jsme se nasvačili a cestou dolů už jsme se těšili lepšímu počasí. Došli jsme až na nepomucké náměstí, kde jsme navštívili místní infocentrum. Tam jsme si měli možnost prohlédnout fotografie z projektu Tady jsem doma, jehož účastníky byly děti ze ZŠ Mileč, protože všechny vystavované fotografie fotily děti samy. Po prohlédnutí výstavy jsme si zakoupili drobné upomínkové předměty a vydali jsme se za sladkou tečkou našeho výletu. Zamířili jsme totiž do cukrárny u sokolovny a velice jsme si pochutnali na jejich výborné domácí zmrzlině. Když se nachýlil čas, vyrazili jsme na linkový autobus z Nepomuka a svezli se s ním zpět do naší školy. (sý)

Více...Sběr druhotných surovin a práce dětí

[čtvrtek, 1. červenec 2021]

Sběr druhotných surovin a práce dětí

 

Tentokrát jsme v naší škole vybírali druhotné suroviny (papír, víčka, hliník) po dobu 14 dnů. Vzhledem k různým opatřením vlády nebylo sběru tolik jako v minulých letech. Ve čtvrtek 24.6. byl všechen nahromaděný sběr odvezen firmou FII GROUP s.r.o. I tak byl plný návěs auta na 3 t, což je minimum pro bezplatnou dopravu. Kluci z 5.a 4.ročníku si "mákli" při nakládce a posílili tak nejen nohy, ale i bicepsy. No, to byl tělocvik!

Poděkování patří všem, kteří nám přispěli vytříděným odpadem pro recyklaci. Podílí se na tom rodiny i známí žáků naší školy. Rovněž nám tak sbíralo víčka od pet lahví osazenstvo Domu seniorů Vlčice prostřednictvím p.Sýkorové. Jako poděkování jsme pro ně za školu poslali od dětí výtvarné práce. 1. a 2. ročník - krásné květinové vázy (koláž), 3. a 4. ročník - různé obrázky a moc hezké dopisy pro babičky a dědečky. Děti ve školní družině vyrobily přáníčka s vymodelovanou kytičkou ze samotvrdnoucí hmoty. Díky dětem a paním učitelkám tak bylo potěšení a radost na obou stranách. (šle)

Více...Pouťová pohádka - družinová pouť

[sobota, 26. červen 2021]

Pouťová pohádka - družinová pouť

 

Přijela k nám pouť plná dovádění. Zahrada plná atrakcí. Ne však kolotoč ani labutě, to bylo jen na obrázku, který žáci mohli dotvořit svými otisky a kresbou. Na žáky čekala netradiční stanoviště. Hod míčkem na sucháč; souboj v házení hrací kostkou; zavazování kličky; závodění v namotávání provázku s beruškou či ještěrkou; sestřelování lahviček stříkačkou; střelba z luku na terč; stezka na boso; chytání rybiček; skákání v pytli; stavění komínu z kostek; házení kroužků na tyč; závod ve skládání zápalek do krabičky jednou rukou a šroubování matic na šrouby. Protože bylo velké horko, vše jsme zakončili přihráváním si vodními bombami. Každý si za snahu odnesl sladkost a dukát. (ku)

Více...Společná hodina výtvarné výchovy

[pondělí, 21. červen 2021]

Společná hodina výtvarné výchovy

 

Ve středu 16.6. vyrazili čtvrťáci s prvňáčky spolu do přírody. Usadili se u rybníka a rozdělili se do skupin. Každá skupina musela sestavit obrázek květiny a určit její název. Pokud květinu děti nepoznaly, tak si jí mohly vyhledat v atlase rostlin. Potom ty své květiny pastelkami nakreslily. Kdo chtěl, mohl si po okolí natrhat volně rostoucí květiny a s pomocí paní učitelky je zkusit vylisovat. Celý výlet žákům zpestřil místní rybář, kterému se podařilo chytit krásného kapra. Děti si kapra mohly prohlédnout, než se kapřík vrátil zpět na svobodu. (vá)

Více...Jarní narozeniny

[pondělí, 21. červen 2021]

Jarní narozeniny

 

Na počátku června jsme společně popřáli dětem, které měly své narozeniny v jarním období. Oslavenci si měli možnost vybrat drobný dárek. Tak ještě jednou všem přejeme hodně zdraví a pohody. (mk)

Více...Zakončení školního roku

[středa, 16. červen 2021]

30. června 2021 bude ukončen školní rok 2020/21. Bude rozdáno vysvědčení ve třídách. Zahájení je plánováno na 7,45 hodin a ukončení hned po rozloučení, přibližně v 9 hodin. Jen žáci 1.ročníku zahájí předávání vysvědčení v 8 hodin, protože pan ředitel se jde rozloučit se žáky 5.ročníku. Na třídní rozloučení jsou zváni i rodiče žáků. Všichni hosté budou mít roušky a ve společných prostorech i žáci. Nikdo nemusí mít přezůvky.

Tento den je bez oběda, všichni žáci mají oběd odhlášený.

Žák odchází domů s rodičem nebo přinese lístek s údajem, kdy a s kým jde domů. Školní družina končí svůj provoz nejpozději ve 12 hodin.

Vážení rodiče, až přijdete v následujících dnech do školy pro své dítě, prosím, navštivte šatny a rozhlédněte se, které kusy oblečení jsou vašich dětí. Některé kusy oblečení jsou v šatnách ještě od zimy. Děkuji.

Více...MDD v družině 2021

[sobota, 12. červen 2021]

MDD v družině 2021

 

Ve školní družině v oddělení "Sov" si děti celý týden mohly užít MDD i ve formě vlastnoručně připravených dobrot. V pondělí jsme napekli veselé tvary z lineckého těsta a ve středu si děti cukroví slepovaly marmeládou nebo čokoládou. V těchto horkých dnech přišlo vhod občerstvení zmrzlinovým pohárkem. Odměnou bylo pochutnáníčko na všech dobrůtkách i pro ty, co zrovna ve škole v dané dny chyběli. Úterní soutěže byly fajn a čokoláda byla mňam a byla až "za ušima". (šle)

Již tradičně se ve školní družině konal Mezinárodní den dětí na prosluněné školní zahradě. Tentokrát byl přichystán na úterý 1. června. Počasí nám přálo a dětský den se mohl uskutečnit za velkého nadšení dětí. Na školní zahradě bylo připraveno 8 stanovišť, kde na děti čekalo plnění úkolů – házení míčku na klauna, slalom s kolečkem, skok do dálky, morseovka, historický souboj, hledání pokladu. Děti si vyzkoušely svůj sportovní um a zdatnost v různých sportovních disciplínách. Po vyplnění celé hrací karty si děti vybíraly drobné dárky v podobě sladké odměny a dukátu. Celé odpoledne se moc povedlo a všichni jsme si dětský den užili. Počasí vydrželo a děti byly podle jejich reakcí nadšené! Potom už následovala volná zábava. Za spolupráci děkuji všem vychovatelkám i dětem za pomoc s přípravou jednotlivých stanovišť. (pe)

Více...Strana 7 z 97
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň