Žinkovský turnaj v T-Ballu [2.6.2009]

[úterý, 2. červen 2009]

Děti si byly zahrát T-Ball v Žinkovech u základní školy. K nahlédnutí jsou fotografie. Žáci, kteří se turnaje zúčastnili, by mohli dopsat text v komentářích.Školní dětský den [1.6.2009]

[pondělí, 1. červen 2009]

Školní dětský den letos připadl podle kalendáře na pondělí. Ráno bylo zataženo a vypadalo to, že ani žádné soutěže nebudou. Jenže desátá rozhodla! Začalo svítit sluníčko, a proto nejstarší děti vyrazily s paní vychovatelkou na zahradu, kde připravily soutěže pro své mladší spolužáky. Cvičil se hmat, chuť, zručnost jazyka při namotávání bonbonu, jízda na koloběžce, strefování do plechovek, skládání rozstříhaného obrázku, trpělivost při přenášení míčku na pálce. Děti měly na krku zavěšenou berušku a po slnění všech sedmi úkolů měla beruška 7 teček jako ve skutečnosti. Za splnění si žáci vyzvedli u paní vychovatelky sladkou odměnu. Po obědě pokračovaly soutěže v družině. Při přetahování lanem se všichni pořádně pobavili. A vůbec celý den se povedl.Slavnostní den pro maminky [16.5.09]

[sobota, 16. květen 2009]

Paní vychovatelky připravily ve školní družině Slavnostní den pro maminky (a babičky), ale mohli přijít i tatínkové a další hosté. V pátek 15.5. se hosté sešli v naší tělocvičně a program mohl začít. Vystoupili žáci ze všech ročníků při společné recitaci či zpívání písní. V družině děti nacvičily krátkou scénku s názvem „Vidle“ a velmi zdařile ji předvedly před publikem. Jednotlivci se snažili při svém vystoupení o co nejlepší výkon (mažoretka Bára, mažoreťák Matěj, hudebnice Anička, baletky Terezka a Madlenka, gymnastky Pavla a Michalka, tanečnice Anička, kouzelník Vojta s asistentem Dominikem, tanečnice Marta a Nikola). Kluci z pátého ročníku si sami vymysleli a vzali na starost „bar“ a připravovali pro hosty pohoštění – kávu, čaj, brambůrky. Nakonec se utkaly rodinné dvojice v rukodělné soutěži, když společnými silami zdobily vařečky. Poděkování patří paním vychovatelkám za velmi pěkně připravené a zdařilé odpoledne.Dopravní hřiště [15.5.09]

[sobota, 16. květen 2009]

V rámci dopravní výchovy jezdíme na dopravní hřiště do Blovic. Naši žáci 3. – 5.ročníku, opět pod vedením pana Jaroslava Tolara, bravurně zvládali nástrahy dopravního hřiště. Děti se mnohému přiučily, a proto jistě zvládnou bezpečnou jízdu na kole. Více...Čarodějnice [9.5.09]

[sobota, 9. květen 2009]

Děti se jako každý rok těšily, co nového bude připraveno na dnešní čarodějnický den. Kostýmy byly téměř samozřejmostí. Třídní projekty o čarodějnicích čekaly na děti pod vedením svých třídních učitelů – počítalo se, četly se texty o těchto bytostech. Při tvořivém psaní menší děti čarodějnici popisovaly, poznávaly její vlastnosti a obydlí. Dále říkaly, co má čarodějnice ráda nebo nerada. Odpolední hry a soutěže se zaklínadly a spálením čarodějnice zakončily školní čarodějnický den. Více...Projekt Den Země [9.5.09]

[sobota, 9. květen 2009]

Den Země měl 24.dubna pokračování po nádherné exkurzi u pana Barocha. Dvě páteční vyučovací hodiny byly věnovány školním projektu, kdy děti pracovaly ve smíšených skupinách. Skupiny měly své vedoucí z řad dětí. Paní učitelky stály na stanovištích a děti poznávaly rostliny, třídily odpad, stavěly z víček od PET lahví obrázek, sázely strom, povídaly si o žížalách a vytvořily žížalárium. Toto žížalárium máme vystavené ve škole na chodbě a pozorujeme, co žížaly dokáží. Všichni vedoucí skupin se moc snažili, aby ohlídali členy svých skupin, organizovali pohyb žáků po zahradě. Nejlepšími vedoucími byli Dominik a Barunka. Sami vedoucí ale řekli, že uhlídat mladší spolužáky není vůbec jednoduché. Více...Barochův mlýn [3.5.09]

[neděle, 3. květen 2009]

Ve středu 22.4., kdy se slaví Den Země, jsme se po předchozí domluvě vydali do mlýna v lukách, kde bydlí pan Baroch s manželkou. Více...Velikonoční týden II [11.4.09]

[sobota, 11. duben 2009]

Tento předvelikonoční týden je u nás zaměřen na školní projekt. Barvy, projekty ve třídách, jaro, vajíčka, osení. Více...Vynášení Morany [6.4.09]

[úterý, 7. duben 2009]

Jako každý rok jsme letos vyrazili k řece, abychom pustili po vodě Moranu – symbol zimy. Na naší cestě vsí jsme zvyklí vítat jaro básničkami. Obešli jsme spodní náves, pak jsme přešli před obchod a potom jsme vyrazili ke Dvorci. Ještě ve Vrčeni jsme ji hodili z mostu do vody. Paní vychovatelka ji zapálila a pak už jsme pozorovali, jak plave Morana po vodě. Cestou zpět ke škole šli v čele průvodu naši nejmenší školáci, ti pyšně nesli „líto“ a donesli ho až na naši školní zahradu. Zde jsme odříkali naposledy jarní básničky a prvňáčci líto zasadili na naše záhony. Ve škole pak děti psaly o této tradici věty. Některé z nich zde uvádím. Více...Velikonoční týden [6.4.09]

[pondělí, 6. duben 2009]

Dnes jsme plnili úkoly modré (Modré pondělí), zítra budou děti plnit žluté úkoly (Žluté úterý) a na středu mají za úkol napsat, co je v naší škole pěkného, abychom se na sebe neškaredili po celý další rok. Více...Hliněný kroužek [14.3.09]

[sobota, 14. březen 2009]

Jednou měsíčně se děti schází s paní Jitkou Kahounovou na kroužku, při kterém tvoří z hlíny různé výrobky. V tomto školním roce jí zdařile pomáhá paní Jitka Břízová. Tento kroužek je velmi oblíben, protože do něj chodí více než 20 dětí. Po skončení kroužku paní Kahounová výrobky odnáší domů, kde je vypaluje ve své soukromé peci. Na fotografiích je vidět část toho, co s dětmi tvoří. Více...Autíčkový závod [14.3.09]

[sobota, 14. březen 2009]

V pátek před jarními prázdninami se konal závod autíček ve školní tělocvičně. Kluci každou dopolední přestávku diskutovali nad svými modely a po obědě to vypuklo - pravá předstartovní atmosféra v depu, zkoušení jízdy, pozorování pana Krochota, který předváděl model vrtulníku. Po důkladných přípravách přišli diváci a závod mohl začít. Do soutěže se přihlásilo 14 dětí. Startovní – výsledkovou listinu si můžete prohlédnout na fotografii. Po závodech zkusily své umění některé maminky, které statečně a odhodlaně projížděly slalomovou dráhu. Více...Strana 75 z 87
«« « 71 72 73 74 75 76 77 78 79 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň