Budu školák 2022 - matematika

[středa, 23. únor 2022]

Budu školák 2022 - matematika

 

Po dvouleté „kovidové“ pauze se do naší školy vrátili předškoláci se svými rodiči, kteří se zapojili do projektu Budu školák. Ve čtvrtek 17. února proběhla první hodina zaměřená na matematiku. Po úvodním seznámení jsme se mohli čile vrhnout do práce. Poznat číslo a postavit k němu komín se správným počtem kostiček zvládly děti výborně, stejně jako přidávání a ubírání kaštanů podle vyprávění. Poznávali jsme geometrické tvary, třídili je podle velikosti a barev, největší zájem však u dětí sklidilo psaní čísel na velkou tabuli. V druhé části hodiny jsme schovávali plyšáky a vyzkoušeli si i práci ve školní lavici. Děti byly velmi šikovné a všechny úkoly zvládly skvěle. Teď už nezbývá než se těšit na další setkání! (ce)Vybíjená

[středa, 23. únor 2022]

Vybíjená

 

Den před pololetními prázdninami se uskutečnilo utkání ve vybíjené žáků z 5.ročníku proti 4.roč. a výběr chlapců ze 3.ročníku. Ač byl zápas dosti vyrovnaný, putovní pohár za vítězství získali páťáci.

Všichni zúčastnění dostali po zásluze malou čokoládovou medaili. Vyhodnoceni byli 3 nejlepší hráči z každého družstva: 5.roč.: Oskar K., Filip E. a Patrik N.; 4.roč.: Karolína K., 3.roč.: Matěj P.  a Olda V.

Pohybová aktivita nás všechny bavila. Nechyběli ani fanoušci a vtipné hlášky. Vybíjená je nejoblíbenější sportem asi všech žáků, ale naše malá tělocvična by potřebovala "nafouknout".

Tímto pro děti zábavným a nadšeným utkání jsme tak trochu vzdali hold zahájení ZOH 2022 v Pekingu. Olympijské hry motivují náš letošní školní rok. Není marné mít vysoké cíle a ctižádost ve vědění i ve sportu. Přejeme hodně úspěchů všem našim sportovcům. SPORTU ZDAR! (šle)Návštěva v ZŠ Nepomuk a v muzeu

[středa, 9. únor 2022]

Návštěva v ZŠ Nepomuk a v muzeu

 

Nastalo nové pololetí. Hurá! S nadšením jsme hned první středu, 2.2.2022, v magický datum, zavítali na plánovanou návštěvu ZŠ v Nepomuku. Vydali se nejen žáci 5. ročníku, ale i čtvrťáci, které přestup na 2. stupeň také nemine. Byli jsme zvědaví, do jakého prostředí se budoucí šesťáci chystají, chtěli jsme se seznámit se zástupcem Mgr. Pelcrem a příjemně si užít středeční dopoledne. To bylo překvapení! Nová učebna s počítači a se sluchátky na výuku jazyků, krásná tělocvična, na kterou se všichni těšili, čekala nás také velká školní jídelna s výběrem jídel. Potkali jsme známé tváře učitelů, ale i bývalých žáků naší školy, pozdravili i pane ředitele Mgr. Tolara při výuce ve třídě 6. ročníku. Po rozloučení jsme se přemístili procházkou do muzea v Nepomuku. Tady nás čekala příjemná průvodkyně se zajímavostmi o Zelené Hoře, Dubči i o černé paní, která straší na zámku. Dokonce jsme vyzkoušeli kostýmy a přilbice. Prošli jsme nepomucké náměstí, prohlédli sochy před starou školou, na parkovišti, na nepomucké kašně.  Vedle kostela Sv. Jana jsme spočítali všechny známé patrony české země. I přes nepřízeň počasí se výlet vyvedl a příjemně zahájil poslední pololetí našich páťáků v naší škole ve Vrčeni. (pa)Ukončení 1. pololetí 2021/2022

[středa, 9. únor 2022]

Ukončení 1. pololetí 2021/2022

 

31.ledna jsme zakončili 1.pololetí školního roku 2021/22. Své výpisy z vysvědčení obdrželo 72 žáků naší školy. Čtyřicet žáků našlo na vysvědčení samé jedničky. Jeden žák byl hodnocen známkou čtyři ze třech předmětů. Všichni žáci prospěli. Jeden ze žáků nebyl hodnocen z důvodu dlouhodobé absence ve výuce.

Vzhledem k vyhlášeným karanténám, izolacím a dalšími nemocem žáci zameškali obrovské množství vyučovacích hodin. Číslo 6 877 nás zarazilo úplně všechny. Průměrně každý žák školy zameškal 95,5 hodiny. Čtyři žáci zameškali 200 – 299 hodin za 5 měsíců, což je přibližně 8 – 12 týdnů.

Třídní učitelky a učitel udělili za celé pololetí celkem 7 pochvalných listů, 48 pochval třídního učitele a navrhli řediteli školy, aby udělil 11 pochval ředitele školy. Naopak uložili 6 napomenutí třídního učitele a 2 třídní důtky.

Do statistiky patří i počet žáků, kteří byli vyšetřeni pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Takových žáků s různými speciálními vzdělávacími obtížemi máme ve škole 20, což je z celkového počtu skoro 28%. Pět žáků má doporučenou pomoc asistenta pedagoga.

V prosinci školu navštívili pracovníci České školní inspekce a vykonali na škole dvoudenní inspekci. Zápis z inspekce brzy vložím do dokumentů školy.

Moc se těšíme, až budeme zase pracovat na školních projektech. Již nyní připravujeme projekt Budu školák pro předškolní děti. Plánujeme vynášení Morany a vítání jara, velikonoční týden, čarodějnice. Snad nám naše plány nezhatí nějaká epidemie.

Do druhého pololetí přeji žákům i zaměstnancům školy hodně úspěchů, radosti z práce a odvahy při zdolávání překážek, které se nám postaví do cesty.

Pavel Maršalík

Více...Veselá věda

[čtvrtek, 3. únor 2022]

Vážení rodiče, tento týden proběhla 15. lekce kroužku Veselé vědy, tedy poslední z prvního pololetí. Po prázdninách v bádání plynule pokračujeme. Čeká nás kromě barev a bonbónové chemie také tvorba rakety a její odpálení pomocí chemické reakce či odhalení principu fungování periskopu. Zahrajeme si na kapelu a také vyrobíme obří bubliny. Vše pak zapijeme šampaňským s překvapením. Čeká nás toho spousta. Na děti se opět těším každou lichou středu od 14 do 16 hod. 

Ocením, pokud mi napíšete, jak se dětem na kroužku líbí, co je baví, co naopak, zkrátka děkuji za případnou zpětnou vazbu!

Není třeba znovu vyplňovat přihlášku, automaticky jste přihlášeni na celý školní rok. Druhé pololetí je možné hradit pod stejnými platebními údaji jako pololetí první. V případě, že si nejste jisti, vyčkejte na zaslanou fakturu.

Za Veselou vědu

Lektor kroužku Lenka Skřivanová

608 352 202

skrivanovalenkaa@seznam.cz

Více...Uzavření školní jídelny

[pondělí, 31. leden 2022]

Uzavření školní jídelny

Z důvodu karantény zaměstnanců školní jídelny je školní jídelna od 31. 1. 2022 do 1. 2. 2022 pro žáky ZŠ Vrčeň a cizí strávníky uzavřena. Stravování pro děti MŠ Vrčeň je zajištěno.

Děkujeme za pochopení.

Renáta Šustrová, ředitelka MŠ

Pro školní žáky jsme stihli zajistit náhradní studenou stravu za pondělní oběd. Potraviny platila škola. Chleby a rohlíky připravovali nejstarší žáci při výtvarné výchově. Pečivo děti mazaly paštikou, máslem, taveným sýrem a obkládaly šunkou a tvrdým plátkovaným sýrem. Jako provizorní řešení to bylo úplně výborné. Zítra už budou mít děti dvě jídla z domova.

Pavel Maršalík

Více...Tříkrálové hry bez hranic - trojboj

 

Po vánočních svátcích jsme ve školní družině navázali na příchod tří králů, Kašpara, Baltazara a Melichara. Mlhavé odpoledne jsme si s dětmi zpříjemnili soutěžemi. Odpoledne jsme zahájili zpěvem písně My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

6.ledna se slaví svátek Tří králů, což je svátek Zjevení Páně. Ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše. Jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. Děti ze všech oddělení měly proto také za úkol najít tyto dary schované někde ve škole. Další připravené soutěže už byly ryze sportovní. Hra s lezením do výšky na žebřiny, kde museli zazvonit na zvoneček a také všemi oblíbená překážková dráha.

Tříkrálovské odpoledne uteklo velmi rychle. Všichni dle zásluh obdrželi sladkou odměnu. (pe)

Více...Pozvání do kostela sv. Vavřince

[neděle, 16. leden 2022]

Pozvání do kostela sv. Vavřince

 

Na začátku týdne se vydaly všechny oddělení ŠD do místního kostela, kterým nás provedl pan farář Jiří Špiřík. Dostali jsme pozvání, které jsme rádi přijali. Povídali jsme si o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, jejich cestování, darech, které přinesli Ježíškovi a o tradici jejich svátku. Po krátkém povídání jsme si prohlédli krásnou výzdobu kostela, betlém a společně si zazpívali píseň „My tři králové” :) Pan farář nám položil několik krátkých otázek, aby vyzkoušel znalosti dětí a za odměnu dal všem zlaťák. Děti se dozvěděly něco nového a jistě je to i obohatilo. My děkujeme za pozvání a milé povídání. (pe)

Více...Vánoční nadílka 2021

[čtvrtek, 23. prosinec 2021]

Vánoční nadílka 2021


Vánoční nadílka ve školní družině probíhala 17.12. v tělocvičně. Na zahájení nás potěšili žáci prvního a čtvrtého ročníku zpěvem krásných vánočních písní pod vedením paní vychovatelky Šlajerové. Oddělení Včelek si připravilo stínohru o narození Ježíše. Pak již následovalo rozbalování nádherných dárků. Někteří chlapci se pustili do montování stojanu jedné stavebnice. Jiní testovali lehátka, zkoušeli hlavolamy, stavebnice a hry. Krásné odpoledne jsme zakončili ochutnávkou výborné vánočky od paní Beranové, domácího cukroví od žáků a výborného punče, který připravili Dráčci. Všem přejeme krásné Vánoce plné lásky a pohody. (ku)

Více...Vánoce v oddělení Dráčků

[čtvrtek, 23. prosinec 2021]

Vánoce v oddělení Dráčků

 

My jsme už Ježíška přivítali. Byl opravdu štědrý, a tak se radujeme z nových her. Vánoční atmosféru nám podtrhlo poslouchání koled, pití čaje a také ochutnávky cukroví od našich maminek. Poté se děti pustily do rozbalování dárků, či sestavování her a hraček. Věříme, že si každý našel to své a byl spokojený. Také bych chtěla poděkovat paní Vlastě Jankovičové, která začala s dětmi tvořit svícínky, které už jsme jen dozdobily mašličkou. Další den už jsem si s dětmi uvařili voňavý vánoční punč a naladily se na vánoční atmosféru. Přejeme touto cestou všem dětem a rodičům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví do nového roku a rozzářené oči dětí pod vánočním stromečkem. (pe)

Více...Třídní Vánoce 2021

[čtvrtek, 23. prosinec 2021]

Třídní Vánoce 2021

 

Na poslední pátek před Vánocemi se těšily snad všechny děti. Čekaly na ně totiž třídní Vánoce. U prvňáčků jsme si upravili stolečky, abychom mohli sedět všichni spolu a pak jsme se pustili do práce. Nejdříve jsme si vybarvili obrázky, přilepili je k sobě a tím nám vzniklo vánoční leporelo. Pak jsme si uvařili čaj a ochutnávali vánoční cukroví. Kromě toho jsme si vyzkoušeli některé tradice – hledali jsme hvězdičky v rozkrojených jablíčkách, pouštěli jsme lodičky ze skořápek ořechů, a nakonec jsme si zazpívali české i anglické vánoční koledy. (ze)

Vánoce u druháků: Stejně jako v ostatních třídách i my jsme 17. prosince oslavili naše třídní Vánoce. Přečetli jsme si obrázkový vánoční příběh, pak jsme vybarvovali obrázek z Betléma při poslechu trochu delšího povídání o Vánocích. Popovídali jsme si o vánočních symbolech a zvycích a také jsme si některé vyzkoušeli, např. rozkrajování jablíček, házení botou a pouštění lodiček. Pro radost někoho blízkého jsme vyrobili vánoční přáníčka a věříme, že udělají opravdu radost. Strávili jsme také čas u stromečku s rozbalování dárečků, popíjením čaje a ochutnáváním cukroví za doprovodu koled a vánočních písní. Shlédli jsme také pohádku, protože ty k Vánocům neodmyslitelně patří. V neposlední řadě jsme se zamysleli nad tím, co je pro nás opravdu důležité a sdělili si svá největší přání. Nikdo nemyslel jen na sebe a proto doufáme, že se nám alespoň některá o kouzelných Vánocích splní...(sý)

Třídní Vánoce jsme ve 3. ročníku slavili už 17. 12. 2021. Začali jsme čtením o adventu, vánočním stromečku a ozdobách. Získané informace jsme využili v pracovních listech. Dokončili jsme si zimní obrázky stromů a lesa, které nám zkrášlily třídu. Svačinu jsme měli slavnostní - čajíčky, cukroví a vánočka. Z tradic jsme vyzkoušeli pouštění lodiček a krájení jablíček. Také jsme se potěšili dárečky a na závěr jsme si pustili pohádku. Celý den byl moc příjemný! (je)

Třídní Vánoce jsme se 4. ročníkem oslavili v poslední školní pátek tohoto roku. Přichystaný stromeček, dárečky, vonící cukroví a čaj. Nezapomněli jsme na koledy a vzpomínky, ochutnávku cukroví a řekli si o nej pochoutce Vánoc. Dárky potěšily, někteří žáci dokonce zažili třídní Vánoce poprvé a byli příjemně překvapeni. Děkujeme rodičům za přípravy, pomoc a přejeme všem krásné vánoční svátky, pohodu a dostatek optimismu. (pa)

V pátek 17.12. jsme s páťáky slavili třídní Vánoce. Již od rána se nám pod stromečkem začaly hromadit krásné balíčky. Nejdříve jsme si povídali o vánočních tradicích, jako třeba krájení jablíček nebo házení střevícem. Shromáždili jsme se u stolu, uvařili si čaj a dali se do ochutnávky vánočního cukroví. Potom jsme se konečně vrhli na rozbalování dárečků. Na závěr jsme pouštěli lodičky se svíčkami a hádali jsme, co nás asi v budoucnu čeká. Všichni jsme si to moc užili. Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. (vá)

Více...Předvánoční čas v I. oddělení ŠD

[středa, 22. prosinec 2021]

Předvánoční čas v I. oddělení ŠD

 

V době adventní si děti ve družině mohly vyrobit malý svícínek jako dárek nebo jen tak pro radost. O radosti, štěstí a o dobrém zdraví jsem si společně v době předvánoční s dětmi povídala při "čajíčkovém" pátečním odpoledni. Děkujeme těm, kteří nám přispěli dobrotou k šálku čaje. Všichni sobě, dobrým lidem a svým blízkým přejeme usměvavé Vánoce, pohodovější a úspěšný nový rok 2022. Vaše děti "Sovičky" s p. vychovatelkou. (šle)

Více...Strana 8 z 101
«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň