Družina maminkám

[čtvrtek, 13. květen 2021]

Družina maminkám

 

Ve školní družině jsme na svátek maminek nezapomněli, proto jsme jim upekli voňavý dárek.  Většina z Vás se mnou bude asi souhlasit v tom, že snad nikdo na světě si nezaslouží víc, abychom mu udělali radost než naše maminky. Samozřejmě můžeme také obdarovat babičky, vždyť jsou to maminky našich rodičů, a tedy tak trochu i naše. Většina dětí pomáhala, jak jen se dalo. Těšily se na velké tvoření a bylo opravdu na co. Ano, Vaše děti jsou pod vedením našich pilných učitelek velmi šikovné! Doufáme, že i doma svým maminkám při pečení pomáhají. Víme, že to umí!!! Někteří tak činili poprvé a jiní byli „staří mazáci“. Pekli jsme perníčky, práce nám šla od ruky. Hnětli jsme, vykrajovali, zdobili a ochutnávali. Přejeme všem maminkám hodné, zdravé a šťastné děti. (pe)

Květinka z krepového papíru se srdíčkem, náramek navlékaný z korálků. Tím mohli prvňáčkové obdarovat své maminky k příležitosti jejich nedělního svátku. Zájem o toto vyrábění měla především děvčátka. Nechyběla ani srdíčková přáníčka. Děti jistě udělaly velkou radost své mamince v tento den vroucím objetím, pusinkou a krásnou větou: "Maminko, mám tě rád!" (šle)Malované kamínky

[úterý, 11. květen 2021]

Malované kamínky

 

Některé děti ze školní družiny s nadšením malovaly kamínky pro výstavku pořádanou Pionýrem Nepomuk. I z vrčeňské školy máme výhled na Zelenou horu, a tak ona se stala hlavním motivem malování. Krásný byl malovaný kámen s vrč. kostelem od Madlenky M. s pomocí maminky. Všechny vystavené kamínky lze vidět na terase před nepomuckým IC. Vlastně, ne všechny – některé už byly někým přemístěny...ač to nebyl záměr výstavy, která potrvá nejméně do poloviny května. Děkujeme p.Dvořákovi za zprostředkování a spolupráci. Všechny namalované kamínky z výstavky můžete shlédnout na https://pusikovci.estranky.cz/fotoalbum/obrazky-2021/kaminky/. (šle)Druháci pro maminky

[neděle, 9. květen 2021]

Druháci pro maminky

 

Pátek 7. 5. 2021 dokončovali žáci druhého ročníku při pracovních činnostech dárečky pro maminky ke Dni matek. Nejprve míchali a odlévali sádru, pak sádrové odlitky barvili a na závěr své dárečky krásně zabalili. Určitě tyto dětské výrobky udělaly maminkám v neděli 9. 5. radost, protože se dětem velmi povedly! (je)Zimní narozeniny 2021

[neděle, 9. květen 2021]

Zimní narozeniny 2021


Kvůli distanční výuce z důvodu covidu jsme přáli dětem k narozeninám, které slavily v zimních měsících, až ve čtvrtek 6. 5. 2021. Oslavenci byli překvapení a z drobných dárečků měli radost. Někteří si ani z nabídky nemohli vybrat. Tak ještě jednou přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ! (je)

Více...Kouzelný měšec

[neděle, 9. květen 2021]

Kouzelný měšec

 

Poslední dubnový den jsme se ve škole připravovali na čarodějnice. Proběhla akce s názvem Kouzelný měšec. Akce plná lidových tradic, pokusů a kouzel. Úkoly se nesly v duchu pálení čarodějnic. Žáci štafetově závodili ve zdobení májky, u ohniště se trefovali drobnými pavoučky a kočkami do sklenice a u kostela se prolétli na koštěti přes překážky.

Na závěr měli všichni možnost vystřídat se u pokusů a kouzel, které si připravili páťáci a čarodějka Evík. Také jsme nezapomněli postavit májku před vchod. Každý účastník si odnesl něco na zub a jeden dukátek. (ku)

Více...Čarodějnická 3. A

[neděle, 9. květen 2021]

Čarodějnická 3. A

 

V pátek 30. dubna zavítali do naší 3. třídy čarodějové a čarodějnice, kteří se nebáli přiletět na svých košťatech ve svých pravých hábitech s vysokými klobouky. Společně jsme se zamysleli a každý vytvořil životabáseň opravdového čaroděje nebo čarodějnice. Pak jsme se rozdělili do 3 týmů, které plnily čarodějnické úkoly, aby se dostaly ke svým košťatům, mazlíčkům a lektvarům. Takový lektvar plný bublin jsme si vyzkoušeli pomocí pokusu s octem, jarem a jedlou sodou. Na závěr jsme svůj lektvar plný bublin vyobrazili na naše kotlíkové výkresy. Škoda jen, že nemůžeme takhle hodné a šikovné čaroděje a čarodějky potkávat na Zemi častěji. (sý)

Více...Žádost školy - rotační výuka

[sobota, 8. květen 2021]

Vážení rodiče, chci vás seznámit s dokumenty, které se týkají rotační výuky vašich dětí. Rotační výuka nám nevyhovuje z mnoha důvodů a navíc jsme stanovenou hranici počtu žáků pro prezenční výuku přesáhli o dva žáky. Proto jsme napsali žádost na MŠMT a Ministerstvo zdravotnictví. Žádost se týká zrušení rotační výuky a umožnění docházet do školy prezenčně a to každý den.

Žádost školy o výjimku

Odpověď z MŠMT ale byla negativní, a proto musíme i nadále rotovat po týdnech.

Odpověď z MŠMT

Tentokrát naše snaha nevyšla, ale snad brzy bude líp.

Pavel Maršalík

Více...Den Země 2021

[pátek, 30. duben 2021]

Den Země 2021


První a druhý ročník oslavil Den Země 23. 4. 2021. Ostatní ročníky pracovaly na tomto projektu v jiných dnech. Skupiny žáků procházely stanovišti a plnily jednotlivé úkoly. Za splnění si vždy každý žák nalepil do obrázku dílek = puzzle. Žáci určovali názvy živočichů a rostlin jednotlivých ekosystémů. Poznávali, čím jsou pro nás společenstva přínosná. Dověděli se, co je Den Země a proč se slaví. Zopakovali si principy třídění odpadů. Cílem bylo uvědomit si, že o naši planetu bychom se měli starat a chránit ji po celý rok. (je)

Prvňáčkové na Den Země nezaháleli. Po výuce a rozhovorech o tomto Dni dostal každý do dvojice gumové rukavice a igelitku. Krátkou procházkou po obci jsme posbírali nemálo odpadků po nepořádnících. Děti dobře vědí, co je správné a nesprávné, umí celkem dobře třídit odpad. Skleněné a plastové lahve děti odnášely hned do kontejnerů. Až s údivem pilně sbírali po cestě - necestě leccos (jak lze vidět na fotce). Snad alespoň touto troškou jsme zvelebili naše okolí. Pro zajímavost si děti tipovaly dobu rozkladu různého odpadu v přírodě. No, někdy jsme se podivili nad tak dlouhou dobou. Víme, že sklo se nerozloží nikdy! Abychom nedělali jen sběr nepořádku, na školní zahradě jsme si zasadili jarní květinky za odměnu, pro radost i krásu. (šle)

Ve dnech 26. a 27. dubna proběhl projekt Den země pro 3.-5. ročník. Samostatné třídy se sešly v tělocvičně na tematicky zaměřených stanovištích, kde žáci ve skupinkách plnili úkoly zaměřené na jednotlivé přírodní ekosystémy - vodu, les, louku, pole a okolí lidských obydlí. Na těchto stanovištích si zopakovali, co ve kterém ekosystému roste a žije, zároveň si ověřili, zda ví, k čemu tento ekosystém slouží a jak ho může člověk využívat. Na dalších stanovištích si žáci pročetli plakáty zaměřené na svátek naší planety, kdy, od jakého roku, proč a jak ho slavíme. Také prošli stanovištěm zaměřeným na ekologii, kde si zopakovali, co do kterého kontejneru patří a nepatří, jak můžeme šetřit naše životní prostředí a jak mu pomáhat. Po splnění stanoviště žáci obdrželi výřez obrázku, který si nalepili do své neúplné skládačky naší planety. Na závěr si žáci ověřili své znalosti na pracovním listu, který shrnul informace z jednotlivých stanovišť. (sý)

Více...Velikonoce u prvňáčků

[pátek, 30. duben 2021]

Velikonoce u prvňáčků


Během uzavření škol nejen děti z 1.třídy doma slavily svátky jara. Rodiče dětí mi poslali fotky, jak jejich Velikonoce doma probíhaly. Škoda, že jsme nemohli Velikonoce prožít společně ve škole. (mk)

Více...Minikarneval v 1. ročníku

[sobota, 6. březen 2021]

Minikarneval v 1. ročníku

Poslední únorový den ve škole jsme oslavili mini KARNEVALEM. A to jsme ještě netušili, že dle rozhodnutí vlády ČR v pondělí 1.března se ve škole nesejdeme. Ač bylo po masopustní době, v maskách vyrobených ve družině jsme prošli náves a nabídli jsme v kuchyni p.kuchařovi a p.kuchařce tradiční "boží milosti". Oplátkou nám všem rozdali koblížek od oběda. V obchodě nám p.prodavačka zase jako vždy věnovala sáček s bonbóny. Ve družině si děti trochu zatančily, zasoutěžily, a hlavně se dosti nasladily. Bábovka od Eliščiny maminky byla moc dobrá. Bonbónky, které donesla Anetka K., přišly vhod. Děkujeme! Škoda jen, že se s námi nemohlo veselit více kamarádů a jiní spolužáci. Mějme všichni veselejší jaro, a hlavně se všichni brzy ve zdraví sejděme v naší škole. (šle)

Více...Žofka, ředitelka ZOO, šla na masopustní průvod

 

Únor je období masopustu a je již tradicí, že pořádáme ve školní družině zábavné odpoledne. Pátek 19.2. a pondělí 22.2. proběhlo ve školní družině ve znamení masopustu pro žáky 2.ročníku. Žáci si v první části odpoledne ve školní družině o této tradici vyprávěli, připomněli si písničky a naučili se krásnou básničku související s masopustem. Následně se přestrojili do zvířecích masek, které si samy vyrobily. Paní vychovatelka vyrobila pěkného koně a mohlo se vyrazit na masopustní průvod. Hlavní „veselí“ se rozpoutalo před školní družinou, kde děti zopakovali několikrát básničku, za kterou dostali od milých paních prodavaček sladkost v podobě bonbonu. Pro všechny zúčastněné to byla hezká sladká tečka. Tak za rok, opět masopust. (Pe)

Více...Volný čas prvňáčků ve školní družině

 

Dva měsíce ve škole po vánočních prázdninách utekly jako voda. Alespoň prvňáci a druháci se v tento čas mohli potkávat s kamarády i s učiteli ve škole a trávit spolu i volný čas.

Prvňáčci, ve svém oddělení ŠD, si užívali v mrazivém a sněhovém počasí klouzaček, her na sněhu a stavění iglú na zahradě. V době nepříznivého počasí jsme si zkusili retro zábavu točení knoflíku na niti. K tomu bylo třeba trochu umu, dobré motoriky a trpělivosti. Jako prvnímu se to podařilo Péťovi S. Stavění z kostek zabaví snad všechny děti. A tak byla vyhlášena soutěž o nejlepší stavbu. No, vyhodnocení nebylo lehké, protože "malí nepromovaní inženýři" byli velice tvůrčí a nápadití. To se muselo ocenit! Stavby byly k vidění a k dispozici ke hraní více než týden. (šle)

Více...Strana 8 z 97
«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň