Svěcení pramene Dobrá voda

[pátek, 6. červen 2008]

Svěcení pramene Dobrá voda [2008]Na svatého Vojtěcha uspořádal pan farář P.V.Holý slavnost svěcení pramene Dobrá voda na Štědrém. Děti z naší školy zde vystoupily s pásmem, ve kterém se přednášely básně, hrálo se na flétnu a zpívaly se písničky. Vystoupení s dětmi nacvičila paní vychovatelka Eva Šlajerová.Den Země

[sobota, 31. květen 2008]

Den Země [2008]Tento již pravidelný celoškolní projekt byl naplánován na dva dny vždy po dvou vyučovacích hodinách. Nakonec se projekt prodloužil na týdenní.

1.den

V pondělí 21. dubna odpoledne proběhla „Zahradní slavnost jara.“ Při pěkném počasí jsme soutěžili ve skupinách s víčky z PET lahví, zazpívali jsme si u ohýnku, opekli jsme „buřtíky“ a mezi tím vším jsme upravili i celou zahradu. Na tuto slavnost jsme přizvali i rodiče a přátele naší školy. Při posezení u ohně jsme mohli všichni vyzkoušet nové lavičky z recyklovaného plastu, které jsme pořídili za sponzorské dary a za výtěžek z loňského sběru surovin.

2.den

Nejprve jsme na školní zahradě zaseli semena tří druhů borovic – borovice limba, černá a lesní. Každá třída má své tři květináče se semeny. Přihlásili jsme se do projektu Probouzení jara. Paní učitelky rozdělily všechny žáky školy do věkově různorodých skupin. Po skupinách jsme se sešli v tělocvičně, kde na několika stanovištích žáci plnili zadané úkoly (úkoly o obci, ochraně životního prostředí, třídění odpadových surovin, kreslení borovice a zkoumání částí stromu). Dvě hodiny utekly jako voda a děti se ptaly, jaké úkoly budou další den.

3.den

Školáci z 1.a 2. ročníku jeli na divadelní představení do Plzně a starší žáci vydatně pomáhali při nakládání sebraných odpadových surovin do kontejneru, který dorazil ze Západočeských sběrných surovin. V garáži bylo takové množství odpadu, že se kontejner naplnil během chvilky (další týden musel přijet ještě jednou, abychom garáž vůbec vyprázdnili). Jsme zvědavi, na jakém místě se umístíme ve sběrné soutěži v letošním roce a kolik financí získáme na naše další akce.

Odpoledne se družina vydala na Štědrý, kde se děti aktivně zapojily do Svěcení pramene Dobrá Voda. Přednášely zde básně, zpívaly písničku a hrály na flétnu. O studánkách a jejich ochraně jsme si povídali při vyučování.

4.den

Opět byl pěkný den, a proto jsme se mohli zase sejít na školní zahradě. Pokračovala soutěž skupin. Ve skupinách jsme prakticky třídili sběr do sběrných nádob (plasty, papír, hliník), teoreticky jsme třídili sběr do různých skupin, sestavovali jsme nápis „Den Země“ pouze z přírodnin, které najdeme na školní zahradě a hráli jsme pohybovou hru na téma odpady. Potom jsme uklízeli před školou, na školní zahradě a na našem pozemku.

5.den

Tento den jsme vyhodnotili práci skupin, zhodnotili jednotlivé činnosti a obdrželi jsme za svoji snahu kredity do celoročního projektu.Velikonoční projekt

[neděle, 20. duben 2008]

Velikonoční projekt [2008]Týdenní projekt si každý z třídních učitelů a vychovatelek plánuje podle svých představ, ale některé z akcí tohoto týdne jsou společné pro celou školu.

Ve čtvrtek 13. března se ve třídách selo obilí, aby dětem za týden vyrostlo osení, které si pak odnesou domů. Kreslila se kuřata, povídalo se o jarních svátcích. V družině pilně připravovali výzdobu oken pro celou školu. Děti si vyráběly slepičku ze sena.

V pátek k nám přijelo divadlo Dráček s představením Hody, hody, doprovody. Kočička s pejskem tady vítali jaro, pletli pomlázku, pekli mazanec, barvili vajíčka a při tom všem si zpívali.

Nejstarší žáci školy začali vyrábět Morenu. Je to trochu opožděně, ale vzhledem k jarním prázdninám jsme to nestihli včas. Tentokrát jsme vše pojali jako oslavu prvního jarního dne. Povedlo se – Morena odplavala po Úslavě. Jaro může přijít!

Od pondělí do středy před velikonočními prázdninami máme již několik roků barevné dny (Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredou středu).

Celý týden se pilně pracovalo ve školní družině na výrobcích, které byly nabídnuty občanům obce. Za získané prostředky jsme podpořili projekt České televize „Pomozte dětem“. Stánek s výrobky jsme měli umístěný v místní prodejně.Maškarní karneval

[pátek, 29. únor 2008]

Maškarní karneval [2008]Na poslední únorový den byl naplánován maškarní karneval. Více...Školní Valentýn

[pátek, 15. únor 2008]

Školní Valentýn [2008]Na svátek všech zamilovaných a těch, kteří mají někoho rádi se v družině konala soutěž dvojic. Dvojice musely spolupracovat v držení balonků čelem, pažemi a nohami. A protože máme rádi tanec, samozřejmě se tančilo. Při oblíbené „židličkové“ soutěži jsme se dost nasmáli. Vítězové dostali sladká lízátka ve tvaru srdíček. Více...Zápis žáků do 1.ročníku

[neděle, 10. únor 2008]

Zápis žáků do 1.ročníku [2008]A zase je tu doba zápisů. Od 15.ledna do 15.února bylo období, ve kterém mohly být zapsány děti do 1.ročníků. Více...Zakončení 1.pololetí

[čtvrtek, 31. leden 2008]

Zakončení 1.pololetí [2008]Ve čtvrtek 31.1.2008, kdy jsme čekali na návštěvu pana Jana Vodňanského z Prahy, jsme se všichni sešli ve třídě u našich prvňáčků. Více...Vystoupení Jana Vodňanského

[neděle, 20. leden 2008]

Vystoupení Jana Vodňanského [2008]Naši školu potěšil svou návštěvou pan Jan Vodňanský, kterého děti mohou znát hlavně z televize. Píše texty pro děti a skládá pro ně písničky, které často zpívá Magda z Kouzelné školky. Více...Naše sbírky

[úterý, 15. leden 2008]

Naše sbírky [2008]Ve školní družině jsme předvedli naše domácí sbírky – sáčky s cukrem, pivní víčka, mince, hračky, plyšové hračky, obaly od čehokoliv (čaje, čokolády, …), korálky, známky, přívěsky a jiné důležité věci. Prostě družina a tělocvična byly po dva dny zaplněny našimi poklady. Nejpočetnější a nejzajímavější sbírky zajistily jejich majitelům odměnu. Více...Plavecký výcvik

[čtvrtek, 10. leden 2008]

Plavecký výcvik [2008]Od listopadu 2007 jsme jedenkrát týdně jezdili na plavecký výcvik do krytého bazénu v Horažďovicích. Plavání jsme ukončili v lednu 2008. Více...Vánoční ladění

[čtvrtek, 20. prosinec 2007]

Vánoční ladění [2007]Po úspěšném zvládnutí našeho vánočního jarmarku jsme téměř celý týden věnovali povídání o Vánocích, o zvycích, o pohodě a štěstí. Více...5.vánoční školní jarmark

[sobota, 15. prosinec 2007]

5.vánoční školní jarmark [2007]Na 14.prosince byl naplánován školní jarmark. Asi tři týdny před tímto datem se začalo velmi pilně pracovat na výrobcích, které děti chtěly nabídnout k prodeji návštěvníkům jarmarku. Školou se ozývaly koledy, básně, čtený text. V posledním týdnu před jarmarkem jsme vše spojili do kulturního pásma. Více...Strana 80 z 87
«« « 76 77 78 79 80 81 82 83 84 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň