4. Vánoční školní jarmark

[středa, 20. prosinec 2006]

4. Vánoční školní jarmark [2006]Vše začalo již 19.12., kdy paní vychovatelky, za pomoci místních hasičů, připravily stánky a osvětlení na školní zahradě. Již dopoledne 20.12. přišly maminky, které měly „volno“ a pomohly s dozdobením zahrady a školní tělocvičny. V 15 hodin se začali scházet rodiče a další hosté. Prohlíželi si výrobky a byli překvapeni, co ve škole děti dokázaly vyrobit. Před 16.hodinou začali žáci ZUŠ Nepomuk, pod vedením pana učitele Krejčího, vyhrávat vánoční skladby na školní zahradě. V tělocvičně se zatím vše připravovalo na vystoupení školních dětí. Pásmo koled a básní se podařilo, úspěch byl veliký. Po vystoupení žáků se hosté rozešli po školní zahradě, hovořili spolu, prostě se potkali.Vyrábíme na jarmark

[pátek, 15. prosinec 2006]

Vyrábíme na jarmark [2006]Začíná příprava na 4.vánoční školní jarmark. Žáci pilně trénují básně, koledy, jednotlivá hudební vystoupení. Většinou odpoledne v družině a později, když už čas kvapí, i ve třídách. Do příprav se zapojili všichni zaměstnanci školy. Žáci se pod jejich vedením učili odlévat svíčky, tvořili suché vazby, vystřihovali z papíru, barvili rýži, odlévali sádrové postavičky. Nakonec přišly pomoci i některé maminky. Pod jejich rukama výrobky jen přibývaly. V některých rodinách se vyrábělo doma a rodiny výrobky darovaly škole. I v „Hliněném kroužku“ se pracovalo na výrobě betlémů, které byly na jarmarku vystaveny a děti si je po jarmarku odnesly domů.Školou chodí Mikuláš

[neděle, 10. prosinec 2006]

Školou chodí Mikuláš [2006]Další celodenní událostí byla návštěva Mikuláše, čertů a anděla ve třídách. Žáci za přednesenou báseň dostali sladkou odměnu. V 1.ročníku děti psaly jména čertů, ve 3.a 4.ročníku sepisovaly oblíbenou Knihu hříchů a co by děti chtěly zlepšit. Odpoledne si v družině všichni pohráli při čertovských soutěžích, které připravily čertice z 5.ročníku. Na konci mikulášského týdne byli žáci spolu s dětmi z MŠ v divadle Alfa v Plzni.Začíná Advent

[úterý, 5. prosinec 2006]

Začíná Advent [2006]Celý prosinec je věnován již počtvrté celoškolnímu projektu, který je letos pojmenován Advent. Na počátku adventu začaly přípravy – zdobila se škola, vánoční stromeček v našem školním skanzenu, připravovaly se vyrobené hlavy čertů a Mikuláše. Více...Ukázkové hodiny 1. ročník

[čtvrtek, 30. listopad 2006]

Ukázkové hodiny 1. ročník [2006]V polovině listopadu se v 1.ročníku konaly ukázkové hodiny pro rodiče prvňáčků, paní učitelky a ředitelky z MŠ a jiné zájemce. Děti se při dvou vyučovacích hodinách snažily ukázat, co všechno se za dva měsíce chození do školy naučily. Pan učitel nepředvedl s dětmi klasickou vyučovací hodinu, ale předvedl s dětmi jednotlivé činnosti, které děti baví. Hrály s maňásky divadlo, rozkládaly a skládaly slova, psaly na stírací tabulky a na tabuli. Také předvedly, jak umí číst. Při matematice počítaly přírodniny, vytvářely slovní úlohy na matematickém „divadle“, psaly číslice. Rodiče s paní ředitelkou z MŠ Vrčeň odcházeli z návštěvy spokojeni. Hodiny se všem líbily a děti byly za svůj výkon pochváleny. Více...Divadlo ŠUS

[pondělí, 20. listopad 2006]

Divadlo ŠUS [2006]V listopadu k nám do školy přijelo divadélko ŠUS a herci nám předvedli hru „Holka nebo kluk?“. Představení se dětem ze školy i z mateřské školy líbilo. Více...Slavnost spadaného listí

[pátek, 10. listopad 2006]

Slavnost spadaného listí [2006]Ve škole se celý listopadový týden téměř všichni připravovali na akci, která má ve škole již tradici. V družině děti připravovaly lampionky různých tvarů a velikostí. Před školou děti pomáhaly uklízet spadané listí, aby i náves před školou byla připravená na zimu. Když nadešel den slavnosti, všichni se shromáždili na školní zahradě. Za vydatné pomoci některých maminek děti plnily úkoly. Tvořily housenku z listí, hrály hry. Více...Výlet do Blovic

[pondělí, 30. říjen 2006]

Děti ze školní družiny navštívili Dům dětí a mládeže v Blovicích. Byly se podívat v jednotlivých zájmových útvarech, které v ten den pracovaly. Poděkování patří pracovnicích DDM, které návštěvu našich dětí umožnily. Více...Posvícení ve škole

[pátek, 20. říjen 2006]

Již tradiční „školní posvicení“ se neobešlo bez zdobení hnětýnek. Paní vychovatelky doma upekly placky a děti je ve škole zdobily. Celá družina pak vyhodnotila nejlépe ozdobené placičky. Více...Halloween

[úterý, 10. říjen 2006]

Halloween [2006]Když jsme přišli odpoledne do ŠD, vyrobili jsme si talisman ve tvaru ducha, aby nás zlí duchové nevzali. Následovala stezka odvahy. Nejdříve jsme šli do sklepa. Tam byly rozmístěny úkoly a na konci byl kamínek, který jsme si vzali. Šli jsme na školní zahradu, kde byla strašidla. Když jsme došli do ŠD, vybarvili jsme si dýni a namalovali strašidlo. Velice se mi ten den líbil. Petra Šůsová, 5.ročník Více...Svatováclavský den

[pátek, 29. září 2006]

Svatováclavský den [2006]Dne 29. 9 .2006 se pořádal sportovní den na fotbalovém hřišti ve Dvorci. 5. ročník šel napřed, aby mohl připravit úkoly pro nižší ročníky. Potom přišly všechny děti. Pan ředitel dal nástup a vysvětlil nám pokyny a jak se máme chovat. Šárka Chottová 5.ročník Více...Dopravní hřiště

[středa, 20. září 2006]

Dopravní hřiště [2006]20. září 2006 jsme jeli vlakem do Blovic na dopravní hřiště, kde jsme mohli jezdit na dámských kolech, freestyleových kolech, kolečkových bruslích a koloběžkách. Dopravní hřiště je asfaltová malá silnice, jsou tam také dopravní značky a fungující semafory. Kateřina Maršalíková 5.ročník Více...Strana 82 z 86
«« « 78 79 80 81 82 83 84 85 86 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň