Dopravní hřiště

[pondělí, 29. září 2008]

Dopravní hřiště [080929]Dnes žáci 3., 4. a 5.ročníku navštívili dopravní hřiště u ZŠ v Blovicích. Učili se v učebně, jezdili na kole. Jízda na kole nebyla jednoduchá, protože žáci museli dodržovat dopravní předpisy. Pan Jaroslav Tolar byl přísný, ale spravedlivý rozhodčí.

Už teď se těšíme na jaro, protože sem zase určitě pojedeme.Rekonstrukce prostor školní družiny

[neděle, 14. září 2008]

Rekonstrukce prostor školní družiny [2008]Dne 30. července 2008 se započalo s opravou prostor stávající školní družiny. Záměrem bylo zvětšení prostor pro hry a pro odpolední odpočinkové činnosti dětí. Původní místnosti (družina a sousedící kabinet školních pomůcek) se zbouráním stěny propojily, tím se rozšířil vstup do herny vybouráním původních dveří. Okno na školní zahradu se vzhledem k jeho špatnému stavu muselo vyměnit za nové plastové. Dřevěná podlaha v kabinetu byla nahrazena betonovou. Celá podlaha byla pokryta novým linoleem. Byly instalovány nové elektrické rozvody k zásuvkám. Závěrečná estetická úprava – vymalování – byla nutnou tečkou za touto opravou. Práce byly ukončeny 15. srpna 2008.

Chtěl bych touto cestou poděkovat:

• Obci Vrčeň za hlavní financování této opravy

• Ing. Vladimíru Kotrbovi, jednateli firmy Elitex Nepomuk, a.s., za poskytnutý sponzorský dar

• Panu Pavlu Kordovi, majiteli stavební firmy STAZAP, která opravu prováděla

• Panu Václavu Průchovi za vymalování prostor družiny

• Členům SDH Vrčeň za pomoc při stěhování regálů a nábytku

• Zaměstnancům školy, kteří v době svého osobního volna stěhovali pomůcky a provedli úklid prostor nové družinyZahájení školního roku 2008-2009

[čtvrtek, 11. září 2008]

Zahájení školního roku 2008-20091.září jsme se opět po roce sešli v tělocvičně školy, abychom společně zahájili nový školní rok. Po přivítání hostů, vystoupení žáků, krátkém proslovu ředitele školy a přivítání nových prvňáčků se všichni přesunuli do rekonstruované školní družiny. Po prohlídce jsme odešli do tříd, kde třídní učitelé seznámili své žáky s úkoly na další den.

Byli jsme potěšeni, že nás navštívili:

• Pan Petr Mašek – starosta obce Vrčeň

• Ing. Vladimír Kotrba – ředitel firmy Elitex Nepomuk, a.s.

• Pan Pavel Korda – majitel stavební firmy STAZAP

• Paní Emilie Harangová - členka školské rady a členka zastupitelstva obce

• Mgr. Věra Nováková - ředitelka Dětského domova Nepomuk

• Bc. Blanka Čubrová – vedoucí odboru školství MÚ Nepomuk

• Rodiče a prarodiče našich žáků, kteří letos přišli v hojném počtu

Do 1.ročníku nastoupilo 9 nových žáků:

• Josef Zeithaml – Nepomuk

• Petr Paleček – Nepomuk

• Matěj Mošna – Kozlovice

• Josef Lohynský – Nepomuk

• Zdeňka Martincová – Dvorec

• Tereza Trhlíková – Srby

• Vojtěch Havlík – Kladrubce

• Matěj Brašna – Dvorec

• Antonín Kühnl – NepomukDružinová pouť

[čtvrtek, 7. srpen 2008]

Družinová pouť [2008]Letos poprvé se uskutečnila na školní zahradě družinová pouť. Stalo se tak poslední družinové odpoledne ve školním roce. Všude na zahradě se soutěžilo, získávaly se odměny. Dokonce děti mohly ochutnat párek v rohlíku. Všude byla radostná nálada, neboť soutěže byly výborně připravené a také proto, že další den dostanou děti vysvědčení a pak nastanou tolik očekávané letní prázdniny. Více...Celoškolní projekt: I z nás budou dospělí [2008]Letos v červnu jsme zakončili pátý ročník celoškolního projektu. Předposlední školní den se uskutečnilo tolik očekávané vyhodnocení. Více...Školní výlet

[pondělí, 4. srpen 2008]

Školní výlet [2008]V posledním červnovém týdnu jsme se vydali na školní výlet. Nejdříve jsme zavítali do Chanovic, kde jsme s průvodkyní prošli naučnou přírodovědnou stezku. Navštívili jsme muzeum chanovického zámku a galerii. Děti se seznámily s vesnickým nářadím a náčiním našich předků. Děti zaujala přehlídka dřívějších řemesel. Více...Projekt Budu školák

[pondělí, 4. srpen 2008]

Projekt Budu školák [2008]Ve dnech 9. a 10.6. 2008 proběhl společný výukový projekt žáků současného a budoucího 1. ročníku naší školy s názvem Budu školák. Podmínkou účasti předškoláků bylo zapojení se do celodenního provozu školy včetně možnosti účastnit se činností při ranní a odpolední družině. V pondělí přišlo 9 dětí z mateřské školy a v úterý 5 dětí. Více...Nocování ve škole

[pondělí, 4. srpen 2008]

Nocování ve škole [2008]Jednou z odměn pro děti ve školní družině, které pracují, pomáhají a chovají se slušně po celý rok, je spaní v prostorách školy. Je to určitě pro děti zážitek. A kdo spí ve škole, lépe se mu pak učí?! Letošní povinnou výbavou byla maska nějakého strašidla. Paní vychovatelky letos vybraly 25 dětí. Více...T Ball

[čtvrtek, 17. červenec 2008]

T Ball [2008]Již popáté jsme byli pozváni na krajské mistrovství základních škol v T-Ballu. Opět se hrálo ve Spáleném Poříčí. V letošním roce se našemu týmu příliš nedařilo a tak děti skončily na 6.místě. Ale být šestí v kraji, to je dost dobré, neříkáte? Více...Atletický trojboj

[čtvrtek, 17. červenec 2008]

Atletický trojboj [2008]V letošním roce bylo vybráno 8 žáků školy, aby reprezentovali naši školu v atletickém trojboji, který se opět konal v prostorách ZŠ Přeštice. Atletický trojboj se skládá z hodu míčkem, skoku do dálky a ze sprintu. Více...Preventivní program Policie ČR Ajax

[pondělí, 7. červenec 2008]

Preventivní program Policie ČR Ajax [2008]V letošním roce prošly všechny děti 2.ročníku projektem Policie ČR s názvem Ajax. Projekt ukázal a naučil děti, jak se mají správně chovat v různých situacích, ať už v dopravě nebo v běžném životě. Děti již samy dokázaly zvládat různé situace a řešit různé problémy, do kterých by se mohly dostat. Více...Dětský den v Srbech

[pondělí, 7. červenec 2008]

Dětský den v Srbech [2008]Již počtvrté byla škola požádána, aby připravila soutěže ke dni dětí. Obecní úřady Vrčeň, Sedliště a Srby se společně podílejí na organizaci této dětské oslavy. Letos byl velký den dětí uspořádán v Srbech. Více...Strana 85 z 94
«« « 81 82 83 84 85 86 87 88 89 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň