Plavecký výcvik 2019

[středa, 19. červen 2019]

Plavecký výcvik 2019

Jako každý rok, i letos jsme jezdili s dětmi na plavecký výcvik do bazénu v Horažďovicích. Plavání se každý týden účastnilo kolem čtyřiceti dětí. Během první lekce, kterou jsme absolvovali již na začátku dubna, byly děti rozděleny do čtyř družstev podle svých plaveckých schopností. Začátečníci se nejprve naučili správnému dýchání a pohybu ve vodě, ti pokročilejší se věnovali zdokonalování svých plaveckých dovedností a nácviku skoků do vody. Na konci plaveckého výcviku se děti ještě seznámily s první pomocí při tonutí, a aby mohly získat mokré vysvědčení, musely děti nejprve ukázat, co vše se během 20 hodin naučily. (ce)Návštěva a prohlídka ZŠ Nepomuk

[pondělí, 17. červen 2019]

Návštěva a prohlídka ZŠ Nepomuk

Texty žáků z hodiny čtení:

Ve čtvrtek 6.6. se jela pátá třída ZŠ Vrčeň podívat do ZŠ Nepomuk. Žáci si prohlédli areál školy, byli provedeni šatnami, odbornými učebnami, jídelnou, chodbami. Po odchodu ze školy se ještě podívali na stanici Policie ČR. Zde si prohlédli vnitřní prostory, policejní auto, vyzkoušeli si neprůstřelnou policejní vestu nebo služební zbraň….. . Byli informováni o bezpečí dětí. – Zoe

Ve čtvrtek 6.6. jsme vyrazili na výlet do Nepomuku, kde jsme navštívili Základní školu a policejní stanici. Pan ředitel s panem zástupcem nás provázeli po areálu školy. Potom jsme se přesunuli do stanice Policie ČR, kde jsme viděli veškerou výbavu policisty. Výlet se mi moc líbil a jsem rád, že jsem se ho zúčastnil. – Kryštof

Výlet do Nepomuku se vydařil. Byli jsme na prohlídce nepomucké školy a na prohlídce policejní stanice. Dozvěděli jsme se o vybavení nejen školy, ale i policejní stanice, vyzkoušeli jsme si dokonce pouta. – Justýna

Dne 6.6. jel 5. ročník ZŠ Vrčeň do nepomucké základní školy. Pan Demela – ředitel a Pan Pelcr – zástupce školy nás osobně provedli školou. Viděli jsme šatny, tělocvičnu, kabinet, jídelnu a další místnosti školy. Seznámili jsme se se způsobem vydávání obědů. Po prohlídce se žáci přemístili do policejní stanice, viděli veškerou techniku a vybavení stanice. Vyzkoušeli si pouta, helmu i policejní auto. Pak jsme se vrátili autobusem zpět. - Jan

Pepíkovi se výlet líbil, protože se seznámil s prostředím školy, ví kam a do jaké školy půjde po prázdninách.

ZÁVĚR:

Jsem ráda, že nápad pana ředitele Maršalíka a pana ředitele Demely se uskutečnil. Jsme domluveni na opakování i v novém školním roce. Pro žáky je taková zkušenost přínosná, osobní přístup nejen pana ředitele Demely, ale i zástupce Pelcra byl skvělý. Přijali nás přátelsky, seznámili s poháry ze sportovních soutěží, vybavením kabinetu tělesné výchovy i s rozsáhlými prostory školy, možnostmi využití, včetně prostor cvičné kuchyně, školní jídelny i počítačové učebny v nejvyšším místě školy. Žáci, kteří do nepomucké školy přechází, se už nyní mají na co a na koho těšit.

Děkujeme za umožnění a dobrou organizaci setkání. (Pa)Fotoreportáž 1 - STAVBA únor 2019

[pondělí, 17. červen 2019]

Fotoreportáž 1 - STAVBA únor 2019

Stavba - únor 2019Den dětí ve škole

[pondělí, 17. červen 2019]

Den dětí ve škole

Školní den dětí proběhl již tradičně na školní zahradě ve středu 5. června. Žáci pátého ročníku připravili pro mladší spolužáky soutěže, které spojovalo téma "100 let vzniku Československa". Děti si vyzkoušely, jak trénují významní čeští sportovci, poznávaly české památky, sbíraly znojemské okurky nebo lázeňské oplatky. Za splněné úkoly bylo možné získat část státního znaku. Ten, komu se podařilo sestavit znak celý, se mohl těšit na sladkou odměnu. I přes omezený prostor, který nám školní zahrada během stavebních prací poskytuje, si děti svůj den užily. (ce)

Více...Informace o zakončení školního roku

[čtvrtek, 13. červen 2019]

Zakončení školního roku 2018/19 se uskuteční v pátek 28.6.2019.

Zveme rodiče, prarodiče a další hosty do tělocvičny na závěr školního roku

  • 7:40 - 8:30 program v tělocvičně
  • 8:30 - 9:00 předání vysvědčení v učebnách
  • 9:00 - 9:30 svačinooběd v jídelně (kdo nechce jít na svačinooběd, doporučujeme včas odhlásit)
  • 11:00 - konec provozu ŠD z provozních důvodů (stěhování nábytku a úklid školy před předáním stavební firmě)
Více...Obecní Den dětí ve Vrčeni 2019

[úterý, 11. červen 2019]

Obecní Den dětí ve Vrčeni 2019

Jako každoročně byl i letos uspořádán společný dětský den tří obcí - Vrčeň, Srby a Sedliště. Letos se konal přímo na Den dětí, 1. června na vrčeňské návsi. Stanoviště se soutěžemi byly tento rok laděny ve stylu Pevnosti Boyard, kde si děti mohly zasoutěžit celkem v sedmi disciplínách. Mimo jiné si děti mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky, lezení po lanovém žebříku, výstroj a zátěž hasičů a další připravené aktivity. Celkem se dětského zúčastnilo 62 dětí, které po splnění všech soutěžních disciplín získaly za odměnu cukrovinky a poukázku na limonádu a hranolky. Hojná účast a příznivé počasí zajistily vydaření akce i přesto, že se dětský den konal i v sousedních obcích. Škoda jen, že se na termínech dětských dnů nepodařilo domluvit se sousedními obcemi tak, aby si děti mohly užít více dětských dnů v průběhu měsíce června. (sý)

Více...Setkání tříd, narozeniny JARO

[úterý, 11. červen 2019]

Setkání tříd, narozeniny JARO

Bylo jaro, odešlo, narozeniny některým přineslo....... .

A tak jsme se setkali zase všichni v jedné třídě. Pan ředitel nás přivítal a seznámil s plány na poslední část školního roku. Narozeňátka nastoupila podle jarního měsíce, ve kterém slavili narozeniny. Vybrali si malý dáreček, přijali blahopřání a usmáli se do fotoaparátu na památku. Bylo to naše předposlední setkání v tomto roce. Čekají nás už jen letňáčci. Školní rok se naplnil a blíží se ke svému konci. Všichni se těšíme !!! (pa)

Více...Návštěva z MŠ Čížkov

[úterý, 11. červen 2019]

Návštěva z MŠ Čížkov

Předškolní děti z čížkovské mateřinky přijely na návštěvu do naší 1.třídy. Spolu s paní ředitelkou Věrou Tomáškovou vyslechly pohádku, kterou jim naši prvňáčci přečetli. Školáci pak školkovým dětem pomáhali s plněním úkolů výukového počítačového programu. Potom šli na prohlídku školy. Děkujeme za návštěvu a doufáme, že se všem u nás líbilo. (mk)

Více...Dobré vztahy ve 3. ročníku

[úterý, 11. červen 2019]

Do třetího ročníku přijel rozvíjet dobré vztahy v úterý 28. května 2019 Mgr. Milan Žižka z Pedagogické-psychologické poradny v Plzni. Jeho preventivní program začal kresbou balónu, do kterého žáci vpisovali své dobré vlastnosti, které je povznáší, a záporné vlastnosti, které je "kotví" při zemi. Někteří své balóny předvedli a popsali ostatním spolužákům. Další část byla zaměřena na řešení konfliktních situací. Žáci společně sestavili, jak postupovat, když se dostanou do problému se spolužákem. Program se dětem líbil, ale hned další den bylo téměř vše stejné, jako před tímto povídáním. Je to škoda, protože to byl velmi poučný program. (je)

Více...Vystoupení v Tojicích pro maminky

[úterý, 11. červen 2019]

O první květnové sobotě několik dětí z kroužku "Hry s hudbou" předvedlo pár písní a básní na setkání maminek a žen v Tojicích. Děkujeme všem, kteří nás na tuto akci do sousední vsi dopravili. Díky i OÚ Tojice za pozvání a sladkou odměnu pro účinkující. (šle)

Více...Omezený provoz tělocvičny

[neděle, 9. červen 2019]

V týdnu od 10.6. se bude v tělocvičně pracovat s okny (vyjmutí dvou oken), a proto bude v tělocvičně omezený provoz. Tělesná výchova bude probíhat venku, v případě nepříznivého počasí bude náhradní program v učebnách (učitelé operativně rozhodnou).

Více...Noc kostelů 2019

[sobota, 8. červen 2019]

Noc kostelů 2019

V pátek 24. května 2019 se konala již druhá ,,Noc kostelů'' ve Vrčeni v kostele sv. Vavřince. Paní učitelky Šlajerová a Sýkorová připravili s dětmi naší školy k této akci vystoupení. Zazněly klávesy, flétny, sborový zpěv i sólistky, byla recitována báseň. Návštěvníci si odnesli krásný kulturní zážitek. (je)

Více...Strana 9 z 87
«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň