Besídka pro maminky

[čtvrtek, 3. červenec 2008]

Besídka pro maminky [2008]V květnu jsme uspořádali v tělocvičně vystoupení a soutěže. Vše bylo zorganizováno ke svátku maminek. Nejdříve děti zahrály divadlo o rybářích ze Zlatovlásky, pak následovala pohádka o zlé lišce a zajíčkovi. Maminky společně se svými dětmi soutěžily v dozdobení slaměného klobouku. Maminky a babičky se zapojily do hodnocení této tvořivé soutěže. Na závěr si děti zatančily.Vandalové na zahradě

[středa, 25. červen 2008]

Vandalové na zahradě [2008]Po volných květnových dnech jsme se nestačili divit. Měli jsme návštěvu na školní zahradě. Někdo nám chtěl ublížit. A povedlo se! Děti byly smutné, že bylo zničeno jejich snažení. Rozházené dříví, stržené krmítko pro ptáky, povalený plot u záhonů, rozházené lavičky. Jedna fotbalová branka byla na farní zahradě u kostela a byla pěkně zohýbaná. A před školou nám jakýsi „dobrák“ prošlápl okrasný truhlík s květinami.Návštěva v Dětském domově Nepomuk

[pátek, 20. červen 2008]

Návštěva v Dětském domově Nepomuk [2008]Přijali jsme pozvání k návštěvě Dětského domova v Nepomuku. Naplánovali si tuto návštěvu na 2.května. Od školy jsme vyjeli autobusem. V DD Nepomuk nás přivítali a za chvilku mohla začít krátká beseda s paní ředitelkou Mgr. Věrou Novákovou, při které se školní děti dozvěděly o životě dětí v domově.

Prohlédli jsme si jednotlivé byty. Naše dvě nové žákyně z tohoto domova nám ukázaly svoje pokoje a pochlubily se s vybavením jednotlivých místností. Děti si potom společně hrály na hřišti, kde na ně dohlížely paní vychovatelky z domova. Učitelé zatím byli pozváni na kávu do překrásného podkrovního bytu.

Děkujeme za pozvání. Moc se nám u vás líbilo.

Po rozloučení jsme vyrazili lesem ke Klášteru. U řeky pak odbočili a šli jsme podél náhonu ke mlýnu a pak už kolem Huťského rybníka. Do školy jsme dorazili příjemně unaveni přesně v době oběda. Sluníčko v tu dobu ještě svítilo, a proto jsme si po obědě ještě hráli na naší školní zahradě.Čarodějnice

[pondělí, 16. červen 2008]

Čarodějnice [2008]Již několik roků po sobě si ve škole poslední dubnový den užíváme legrácek, kostýmů a různých her. Ráno se obvykle představí jednotlivé čarodějnice v kostýmech. Představí nám doplňky, bez kterých by čarodějnický život byl nudný. Objevovala se košťata, různí hadi a pavouci, brýle, sáčky s bylinami a klobouky. Během dopoledne čteme texty o čarodějnicích, povídáme si o zvycích, které se váží k tomuto dni. Při tvořivém psaní popisujeme čarodějnice, kreslíme je, „vaříme“ lektvary podle návodu (1.ročník), slovní druhy a podstatná jména rozdělujeme do kotlů (3.a 4.ročník), malujeme hrůzostrašný hrad (2., 5.ročník). Počítáme slovní úlohy, kolik která čarodějnice uletí kilometrů, kolik má hadů a podobné zajímavé úlohy. Při tělocviku jsme opět lítali na košťatech. To byla legrace, když se nám kostým zamotal do nohou. Více...Dopravní hřiště

[čtvrtek, 12. červen 2008]

Dopravní hřiště [2008]28. dubna jsme se opět vydali vlakem do Blovic, abychom se zdokonalili v jízdě na kole. K praxi patří i teorie, a proto jsme část výuky strávili v učebně, kde jsme se seznamovali s pravidly silničního provozu a se správným vybavením jízdního kola. Na skvělém asfaltovém dopravním hřišti jsme si ježdění náramně užili. Více...Svěcení pramene Dobrá voda

[pátek, 6. červen 2008]

Svěcení pramene Dobrá voda [2008]Na svatého Vojtěcha uspořádal pan farář P.V.Holý slavnost svěcení pramene Dobrá voda na Štědrém. Děti z naší školy zde vystoupily s pásmem, ve kterém se přednášely básně, hrálo se na flétnu a zpívaly se písničky. Vystoupení s dětmi nacvičila paní vychovatelka Eva Šlajerová. Více...Den Země

[sobota, 31. květen 2008]

Den Země [2008]Tento již pravidelný celoškolní projekt byl naplánován na dva dny vždy po dvou vyučovacích hodinách. Nakonec se projekt prodloužil na týdenní.
Více...Velikonoční projekt

[neděle, 20. duben 2008]

Velikonoční projekt [2008]Týdenní projekt si každý z třídních učitelů a vychovatelek plánuje podle svých představ, ale některé z akcí tohoto týdne jsou společné pro celou školu. Více...Maškarní karneval

[pátek, 29. únor 2008]

Maškarní karneval [2008]Na poslední únorový den byl naplánován maškarní karneval. Více...Školní Valentýn

[pátek, 15. únor 2008]

Školní Valentýn [2008]Na svátek všech zamilovaných a těch, kteří mají někoho rádi se v družině konala soutěž dvojic. Dvojice musely spolupracovat v držení balonků čelem, pažemi a nohami. A protože máme rádi tanec, samozřejmě se tančilo. Při oblíbené „židličkové“ soutěži jsme se dost nasmáli. Vítězové dostali sladká lízátka ve tvaru srdíček. Více...Zápis žáků do 1.ročníku

[neděle, 10. únor 2008]

Zápis žáků do 1.ročníku [2008]A zase je tu doba zápisů. Od 15.ledna do 15.února bylo období, ve kterém mohly být zapsány děti do 1.ročníků. Více...Zakončení 1.pololetí

[čtvrtek, 31. leden 2008]

Zakončení 1.pololetí [2008]Ve čtvrtek 31.1.2008, kdy jsme čekali na návštěvu pana Jana Vodňanského z Prahy, jsme se všichni sešli ve třídě u našich prvňáčků. Více...Strana 98 z 106
«« « 94 95 96 97 98 99 100 101 102 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň