Vrčeňský školáček

[neděle, 9. říjen 2005]

V tomto roce nastoupilo do 1.ročníku 8 nových žáků z Vrčeně, Čečovic, Nepomuka a Liškova. Do ostatních ročníků chodí 38 žáků. Celkem je v naší trojtřídní škole 46 žáků, což je o 7 méně než v loňském školním roce. V pedagogickém sboru nenastaly žádné změny – vyučují Mgr. Pavel Maršalík, Mgr. Hana Třeštíková, Mgr. Gabriela Svobodová, Hana Nová a Eva Šlajerová. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola. Rodiče žáků mohli vybrat pro své děti jeden z cizích jazyků (anglický nebo německý), který se učí od 4.ročníku. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat podle svého zájmu modelářský kroužek, výuku hry na flétnu, kroužek angličtiny, novinářský kroužek, hliněný kroužek nebo míčové hry. Sedm žáků navštěvuje nepovinný předmět Náboženství. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Do ní dochází žáci za úplatu 60,-Kč měsíčně. A právě s akcemi školní družiny bych Vás rád seznámil.

Uveřejněno v Nepomuckých novináchHledání pokladu

[neděle, 9. říjen 2005]

Hledání pokladu [2005]Na konci září se děti sešly při soutěžení na školní zahradě. Plnily úkoly a obdržely odměny. Hlavní odměnou bylo hledání pokladu. V doprovodu některých rodičů šly děti hledat poklad, který byl ukrytý za vsí na Vyšehradě. Po návratu do školy si děti opékaly uzeniny na ohni. Rodiče a další hosté si povídali s učiteli a mezi sebou. Během volné zábavy bylo celé odpoledne zakončeno.Posvícení

[neděle, 9. říjen 2005]

Posvícení [2005]Již několik roků slavíme ve školní družině posvícení. Není tak velkolepé jako to domácí, ale děti si mohou samy vyzkoušet zdobení posvícenských placiček – hnětýnek. V letošním roce paní vychovatelky upekly placky a děti je s velkým zájmem zdobily. V minulých letech dokonce děti samy pekly posvícenské koláče.První ročník

[pátek, 9. září 2005]

První ročník [2005]Do I. ročníku ZŠ Vrčeň nastoupilo 8 dětí: Více...Vánoční školní jarmark

[sobota, 18. prosinec 2004]

Vánoční školní jarmark [2004]Základní škola Vrčeň uspořádala v pátek 17. prosince 2004 "Vánoční školní jarmark", který se konal na školní zahradě od 16:00 do 18:00 hodin. Děti vystoupily od 16:30 hodin. K mání byly dětské výrobky, perníčky, věnečky a svíčky, keramika, jmelí i občerstvení. Výtěžek byl rozdělen na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně a na potřeby ŠD. Více...Ztráty a nálezy

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout oblečení, které bylo nalezeno různě po škole. Oblečení je možné si také osobně prohlédnout nebo vyzvednout.

Více...Také v průběhu třetího čtvrtletí se třeťáci při hodinách snažili dobře pracovat. Společně jsme pracovali s interaktivní tabulí, tvořili jsme projekty, hráli jsme hry.

Při matematice jsme se učili písemné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes základ v oboru do 100. Také jsme začali pracovat s číselnou osou do 1000, vyhledávali jsme čísla, zapisovali je a porovnávali. Kromě toho jsme opakovali násobilku, zaokrouhlování. Vysvětlili jsme si převody základních jednotek (mm, cm, dm, m) a tvořili stavby z krychlí. Při geometrii jsme zkoušeli rýsovat přímky a kružnice.

Při hodinách prvouky jsme popsali skupiny hub a stavbu jejich těla. Dále jsme si povídali o dělení rostlin a jejich částech a četli jsme o zvířatech, o stavbě jejich těla, o jejich potravě a také o ochraně přírody a ohrožených druzích rostlin a živočichů.

Při informatice jsme pokračovali v práci s textem, upravovali jsme písmo, vkládali obrázky a tvořili o nich věty. Také jsme začali pracovat s internetem a vyhledáváním informací.

Více...Program v rámci Dne polytechniky. Dopoledne je zamluvené pro žáky a děti. Odpoledne jsou volná pro veřejnost - podrobnosti jsou na plakátku.

Více...Strana 98 z 98
«« « 94 95 96 97 98Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň