Recyklohraní - Kam s ní? Kdo to ví?

[úterý, 6. říjen 2015]

První letošní úkol programu Recyklohraní je věnován sběru baterií. Pokud budete mít zájem a chuť, můžete dětem (tedy celé škole) pomoci se sběrem malých baterií (tužkové apod.). Baterie můžete poslat po dětech do školy, případně donést osobně, nejdéle do konce října. Podle nasbíraného množství získá škola na svůj účet body a zařadí se do soutěže o různé ceny. Podrobné informace o soutěži si můžete přečíst zde:

http://www.recyklohrani.cz/cs/tasks/view/?id=53

Předem děkujeme za pomoc a za podporu.


Recyklohraní - Kam s ní? Kdo to ví?

Projekt Pomáháme a učíme se v lese IV

Vyhodnocení výtvarné soutěže:

Výtvarné soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci školy ve školním kole. Poté byla stanovena komise složená z pedagogických pracovníků školy. Komise vybrala následující výherce:

1. místo 2. místo 3. místo
1.ročník Mašková Justýna Valenta Michal Kotiš Kryštof
2.ročník Kuchynková Lucie Jankovič Adam Chodorová Žaneta
3.ročník Říhová Kristýna Žiga Jaroslav Hlásková Monika
4.ročník Brožová Bára Poláková Zdeňka Strolená Hana
5.ročník Bandová Jesika Polák Jan Hrachovec Josef

Žáci, kteří se umístili na prvním místě, obdrželi krásné moderní fixy, druzí dostali sadu pastelek a třetí získali vodové barvy.Projekt Pomáháme a učíme se v lese III

Vyhodnocení fotografické soutěže

Soutěž byla organizována během letních prázdnin, poté se uskutečnila anketa na školních webových stránkách. Nebyly počítány jednotlivé získané hlasy, ale po každé části bylo určené pořadí bodově ohodnocené. V závěru hlasovali jednotliví spolužáci soutěžících a úplně na závěr hlasovali všichni přítomní rodiče na třídních schůzkách 18.11.2014. A zde jsou výsledky soutěže o NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM (zúčastnilo se 10 žáků nebo sourozenců) a CO DO LESA NEPATŘÍ (účast 7 žáků).

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM CO DO LESA NEPATŘÍ
1.místo Jedlička Roman Kotišovi Kryštof a Jáchym
2.místo Kotišovi Kryštof a Jáchym Milfortová Štěpánka
3.místo Milfortová Štěpánka Vaněček Pavel
4.místo Kubík Antonín Kuchynková Lucie
5.místo Kuchynková Lucie Jiránková Nataša
6.místo Šulc Matouš Šulc Matouš
7.místo Červený Miroslav Červený Miroslav
8.místo Valentovi Michal a Vít
9.místo Jiránková Nataša
10.místo Vaněček Pavel

Příroda tvoří nádherné stromy, dávají nám všem sílu, kyslík, chrání naši vodu, poskytují odpočinek a relaxaci. My lidé snad schválně bojujeme proti ní. Ústní pochvalu obdrželi ti, kteří se pokusili odstranit ten jejich nalezený nejhorší odpad z lesa za pomoci svých rodičů nebo kamarádů. Kdyby takových dětí a dospělých bylo víc, určitě by byl les krásnější.

Žáci obdrželi jako odměnu závěs sněhuláka, čokoládové figurky, lízátka.Projekt Pomáháme a učíme se v lese II

[čtvrtek, 4. prosinec 2014]

Projekt Pomáháme a učíme se v lese II

Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů

Pouze 15 žáků školy doneslo do školy nějaké sebrané žaludy nebo kaštany. Všechny tyto lesní plody věnujeme místním myslivcům, aby mohli v zimě přilepšit lesní zvěři, o kterou se starají.

Nejlepší sběrači dostali podobné odměny, jaké byly ve fotografické soutěži, tedy závěs sněhuláka, čokoládové figurky a lízátka. Odměnu obdrželi všichni zúčastnění žáci. Nejlepším sběračem byl Šimon Flandera, na druhém místě se umístil Roman Jedlička a na třetí místo vystoupila Štěpánka Milfortová.

Další pořadí je následující: Tereza Dušičková, Antonín Kubík, Nataša Jiránková, Nela Zeithamlová, Miroslav Červený, Jáchym Kotiš, Jaroslav Leňko, Justýna Mašková, Zoe Maršalková, David Menšík, Josef Beránek a Petr Hortenský.

Více...Projekt Pomáháme a učíme se v lese

[úterý, 25. listopad 2014]

Projekt Pomáháme a učíme se v lese

V březnu 2014 jsme požádali Lesy České republiky, s.p. o finanční dar na vybavení moderními učebními pomůckami a na příspěvek na školní a mimoškolní činnost.

Hlavními výstupy byly: nákup pomůcek pro vzdělávání, vybavení kanceláře, výstava fotografií a kreseb. Spolupracovali jsme s rodiči žáků a p. ing. Milanem Kotlanem, zástupcem LČR.

Plánovaný průběh projektu:

04/2014 - 03/2015
04/2014 nákup pomůcek pro žáky se speciálními potřebami
06/2014 Dny s Lesy ČR – účast žáků školy na akci LČR v lesní školce v Nepomuku
06/2014 vyhodnocení školního roku 2013/14 a projektu I z nás budou dospělí
07 - 08/2014 fotografická soutěž – Co do lesa nepatří, Nejkrásnější strom
09 - 10/2014 sběr lesních plodů
11 - 12/2014 výtvarná soutěž žáků
01 – 02/2015 vyhodnocení soutěží, organizace výstavy fotografií a kreseb,
03/2015 závěrečné zakončení projektu, vyhodnocení soutěží

Projekt se líbil a byl schválen. Obdrželi jsme celkovou částku 35.000,-Kč.

Pospíšili jsme si a dnešním dnem, tedy 25. listopadu 2014, jsme projekt zakončili. Splnili jsme veškeré naplánované výše uvedené akce a události, včetně nákupu pomůcek. Pořídili jsme odměny pro zúčastněné žáky, výtvarný materiál na výtvarnou soutěž, do kanceláře jsme zakoupili barevnou kopírku.

Musíme všichni pochválit organizaci akce Den s Lesy ČR, který se konal v areálu lesní školky Pod Zelenou Horou 20. června 2014. Za všechny pracovníky a žáky školy připojuji poděkování, které sepsala paní vychovatelka Vlasta Jankovičová. Děkujeme a těšíme se na další dobrou spolupráci.

Vážení pracovníci Lesů České republiky.

Rádi bychom Vám vyjádřili poděkování za skvěle zorganizovanou a příkladně připravenou akci pro naše žáky. Návštěva Vaší lesní školky obohatila děti i nás dospělé o řadu zážitků.

Oceňujeme uvítání dětí diplomem s jejich jménem i pohoštěním, zahájení s vytrubováním, pěknou poznávací stezku se zajímavými stanovišti, praktickou ukázku kácení a stahování dřeva, perfektně organizované přesuny skupin v prostoru s ohledem na bezpečnost.

Vzorně organizované a připravené opékání buřtů i losování připravených odměn pro děti. Pozitivních zážitků máme z návštěvy u Vás mnoho. Důležité bylo i setkání s převážně mužským povoláním a chlapský příklad. Přejeme Vám mnoho úspěchů při péči o stromy a stromečky, o les a dobrou pohodu ve Vašem osobním životě.

Více...Dobré vztahy [5.6.2014]

[čtvrtek, 5. červen 2014]

Dobré vztahy [5.6.2014]Během uplynulých dvou měsíců se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili projektu Dobré vztahy pod vedením pana Mgr. Milana Žižky. Tento projekt je jeden z mnoha, které nabízí Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni. Program byl rozdělený do čtyř celodenních bloků. Více...Recyklohraní [1.6.14]

[neděle, 1. červen 2014]

Únorovou novinkou (2014) v projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět je možnost sbírat kromě vysloužilých drobných elektrospotřebičů i prázdné laserové tonery a inkoustové cartridge. Některé náplně pro odevzdání nejsou vhodné. Ve škole je umístěn plakát k tomuto sběru. Pomozte nám naplnit sběrný box a získat tak pro školu body do soutěže. Nejvíce bodů obdržíme za vrácení originálního toneru, který ještě nebyl repasovaný. Více...


Recyklohraní [1.6.14]

Rodiče vítáni [11.5.14]

[neděle, 11. květen 2014]

Naše škola splňuje všechna povinná kritéria vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči. Za vstřícnou komunikaci s rodičovskou veřejností byl škole udělen certifikát Rodiče vítáni.

Jak se pozná škola se značkou Rodiče vítáni?

Podle loga projektu u dveří školy a plakátu s pravidly certifikace vyvěšeného poblíž vchodu. Taková certifikovaná škola garantuje, že bude dodržovat povinná a volitelná kritéria.

Více o projektu najdete na http://www.rodicevitani.cz/

Více...


Rodiče vítáni [11.5.14] Zvětšit obrázek

Recyklohraní [24.4.14]

[čtvrtek, 24. duben 2014]

Kampaň Věnuj PC a pojeď do ZOO Více...


Recyklohraní [24.4.14] Zvětšit obrázek

Recyklohraní [5.4.14]

[sobota, 5. duben 2014]

Ve škole je umístěna červená sběrná nádoba (popelnice) na sběr drobných elektrospotřebičů. Za naplnění celé nádoby škola obdrží body do soutěže. Pokud získáme v soutěži více bodů, můžeme je směnit za věcné odměny. Tuto směnu bodů za odměny jsme již jednou uskutečnili. Můžete nás podpořit tím, že přinesete vyřazené drobné elektrozařízení do školy. Nesmí to být například počítač, protože se nevejde do otvoru na víku popelnice. Více...


Recyklohraní [5.4.14] Zvětšit obrázek

Recyklohraní [12.3.14]

[středa, 12. březen 2014]

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět? Více...


Recyklohraní [12.3.14]

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Počáteční vzdělávání
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Modernizace naší školy

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  Naše škola se zapojila do těchto klíčových aktivit:

1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Během trvání projektu se zúčastnili naši pedagogové kurzů dalšího vzdělávání týkajících se českého jazyka a matematiky a vytvořili 240 digitálních učebních materiálů ve 12 sadách. Tyto materiály lze poskytnou zájemcům na požádání na kontaktech: zs@vrcen.cz nebo jedlickova.zsvrcen@seznam.cz. Seznam materiálů:

Anglický jazyk - 4., 5.ročník Matematika - 1.ročník
Český jazyk - 1.ročník Matematika - 2., 3.ročník
Český jazyk - 2., 3.ročník Matematika - 4., 5.ročník
Český jazyk - 4., 5.ročník Prvouka - 1., 2., 3.ročník
Vlastivěda - 4.ročník Přírodověda - 4., 5.ročník
Hudební výchova - 1., 2., 3., 4., 5.ročník Anglický jazyk - 1., 2., 3.ročník  

Všechny materiály jsou vytvořeny v programu eBeam Scrapbook pro interaktivní tabule 3M a PC. Jsou určeny pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Mgr. Hana Jedličková

Více...


Ukončen projekt EU peníze školám [14.1.2014] Zvětšit obrázek

Strana 1 z 2
1 2 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň