Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2006/2007 [2006]K zápisu se dne 19.ledna 2006 dostavilo 15 dětí z mateřských škol Vrčeň a Čížkov. Rodiče jednoho z nich požádali o odklad školní docházky pro své dítě o jeden rok.

V doprovodu rodičů děti plnily úkoly, na jejichž splnění dohlížely pohádkové bytosti (trpaslíci, červená Karkulka a čarodějnice). Děti a rodiče prošli téměř všemi místnostmi školy a všichni si mohli naši školu prohlédnout. Děti byly spokojené a domů si odnášely upomínkový list na zápis, drobné dárky od jejich budoucích spolužáků a „soutěžní“ kartu s razítky za splnění daných úkolů. Rodiče se mohli seznámit s učebnicemi a pracovními sešity, ze kterých se jejich budoucí prvňáček bude učit.Zápis dětí do 1. ročníku

[úterý, 10. leden 2006]

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2006-2007 se uskuteční dne 19. ledna od 14 do 16,30 hodin v budově ZŠ Vrčeň

Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Dotazník pro rodiče je možno vyzvednout v MŠ ve Vrčeni a Čížkově nebo v ZŠ Vrčeň.

Podle Zákona č.561/2004 Sb, §36 (školského zákona) jsou povinni dostavit se k zápisu rodiče (zákonný zástupce) s dětmi, které dovrší šestý rok v době do 31.8.2006.

Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden rok, musí předložit písemnou žádost rodičů dítěte (zákonného zástupce). Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (Zákon č.561/2004 Sb., §37). Stejné náležitosti jsou potřebné i pro případný předčasný nástup do 1.ročníku (takto lze zapsat dítě, které dovrší 6 let věku mezi 1.9.2006 až 31.12.2006).


vložil: Webmaster [Úřední deska] 14:42 [comment]


Tříkrálová koleda

[pátek, 6. leden 2006]

Tříkrálová koleda [2006]Po vánočních prázdninách jsme se docela těšili do školy, protože nás čekala další z tradic, které se snažíme každoročně dodržovat - Tříkrálová koleda. 6.ledna jsme se převlékli za tři krále a rozešli jsme se po Vrčeni. Za koledování jsme dostali hodně odměn. Když jsme se vrátili do školy, pochutnali jsme si na vánočním cukroví a horkém čaji. Někteří odcházeli z družiny domů a zbytek, poslední tři králové, obešel ještě domy směrem na Dvorec. Lidé z Vrčeně nás obdarovali sladkostmi a penězi. Část peněz věnujeme spolu s výtěžkem z vánočního jarmarku na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně (1.000,-Kč) a za zbylou část si koupíme odměny na soutěže a pomůcky na výtvarné činnosti ve školní družině.

Chtěli bychom poděkovat všem lidem z Vrčeně, kteří pro naše koledování měli pochopení a pomohli tím dobré věci.

Žáci 4.ročníku (Petra Šůsová, Hedvika Sýkorová, Jakub Novák) a vychovatelky ŠDZimní projekt a Vánoční školní jarmark [2005]Zimní projekt byl směřován téměř ve všech činnostech ke školnímu jarmarku. Děti se naučily básničky, zpívaly koledy, psaly přání, vyráběly papírové dárky, tvořily hliněné drobnosti, odlévaly svíčky, povídaly si o zimní přírodě, četly zimní příběhy. Děti se učily spolupracovat, starší děti učily ty menší, komunikovaly mezi sebou, popisovaly, jak mají při práci postupovat, připravovaly si pomůcky, samy organizovaly práci. Někteří žáci uplatnili své estetické cítění při výrobě svícnů, zvonečků z Více...Čertovský den

[pondělí, 5. prosinec 2005]

Čertovský den [2005]Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš a anděl s čerty. Děti se nebály, protože byly hodné a byly na tuhle návštěvu připravené. Děti z 1.ročníku přečetly Mikulášovi dopis, který psaly svým rodičům a prarodičům. Zmiňovaly se v dopisech o tom, co je ve škole baví nebo naopak nebaví, s kým se kamarádí. Mikuláš je za jejich výkony odměnil naplněnou punčochou, ve které byly sladkosti, žvýkačky, perníky a několik brambor. I v ostatních třídách měl Mikuláš veliký ohlas. Děti přednášely básně a měly tak generální zkoušku na večerní návštěvu těchto bytostí u nich doma. Nejstarší děti ze školy měly svůj Čertovský den, ve kterém plnily úkoly ze čtení, matematiky, německého a anglického jazyka. Menší děti psaly Knihu hříchů a dobrých skutků a vše zapracovaly do papírových desek. Více...Slavnost spadaného listí

[středa, 9. listopad 2005]

Slavnost spadaného listí [2005]Celý týden před školní slavností děti plnily úkoly, které se vztahovaly k podzimu (pilnou prací shrabaly listí z návsi před školou, vytvořily si v družině svůj lampiónek). V den, kdy by měl Martin přijet na bílém koni, začala školní Slavnost spadaného listí. Na počátku měli žáci za úkol zhotovit housenky z listí. Pracovali ve skupinách. Jeden navlékal donesené listy na drátek a ostatní pomáhali nosit listy, které ještě zůstaly na školní zahradě. Poté se všichni přesunuli na náves, kde nalepovali listy na velkou čtvrtku. Vznikly tak velké stromy. Společně pak vytvořili věnec z listí, kterým byl oceněn nejlepší „pracant“ v hrabání listí. Více...Vrčeňský školáček

[neděle, 9. říjen 2005]

V tomto roce nastoupilo do 1.ročníku 8 nových žáků z Vrčeně, Čečovic, Nepomuka a Liškova. Do ostatních ročníků chodí 38 žáků. Celkem je v naší trojtřídní škole 46 žáků, což je o 7 méně než v loňském školním roce. V pedagogickém sboru nenastaly žádné změny – vyučují Mgr. Pavel Maršalík, Mgr. Hana Třeštíková, Mgr. Gabriela Svobodová, Hana Nová a Eva Šlajerová. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola. Rodiče žáků mohli vybrat pro své děti jeden z cizích jazyků (anglický nebo německý), který se učí od 4.ročníku. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat podle svého zájmu modelářský kroužek, výuku hry na flétnu, kroužek angličtiny, novinářský kroužek, hliněný kroužek nebo míčové hry. Sedm žáků navštěvuje nepovinný předmět Náboženství. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Do ní dochází žáci za úplatu 60,-Kč měsíčně. A právě s akcemi školní družiny bych Vás rád seznámil. Více...Hledání pokladu

[neděle, 9. říjen 2005]

Hledání pokladu [2005]Na konci září se děti sešly při soutěžení na školní zahradě. Plnily úkoly a obdržely odměny. Hlavní odměnou bylo hledání pokladu. V doprovodu některých rodičů šly děti hledat poklad, který byl ukrytý za vsí na Vyšehradě. Po návratu do školy si děti opékaly uzeniny na ohni. Rodiče a další hosté si povídali s učiteli a mezi sebou. Během volné zábavy bylo celé odpoledne zakončeno. Více...Posvícení

[neděle, 9. říjen 2005]

Posvícení [2005]Již několik roků slavíme ve školní družině posvícení. Není tak velkolepé jako to domácí, ale děti si mohou samy vyzkoušet zdobení posvícenských placiček – hnětýnek. V letošním roce paní vychovatelky upekly placky a děti je s velkým zájmem zdobily. V minulých letech dokonce děti samy pekly posvícenské koláče. Více...První ročník

[pátek, 9. září 2005]

První ročník [2005]Do I. ročníku ZŠ Vrčeň nastoupilo 8 dětí: Více...Vánoční školní jarmark

[sobota, 18. prosinec 2004]

Vánoční školní jarmark [2004]Základní škola Vrčeň uspořádala v pátek 17. prosince 2004 "Vánoční školní jarmark", který se konal na školní zahradě od 16:00 do 18:00 hodin. Děti vystoupily od 16:30 hodin. K mání byly dětské výrobky, perníčky, věnečky a svíčky, keramika, jmelí i občerstvení. Výtěžek byl rozdělen na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně a na potřeby ŠD. Více...Ztráty a nálezy

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout oblečení, které bylo nalezeno různě po škole. Oblečení je možné si také osobně prohlédnout nebo vyzvednout.

Více...Strana 117 z 118
«« « 113 114 115 116 117 118 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň