Maškarní rej

[pondělí, 20. únor 2006]

Maškarní rej [2006]Jeden týden před masopustním průvodem, který procházel Vrčení, se uskutečnil ve školní družině Maškarní rej.Školní zimní olympiáda

[pondělí, 13. únor 2006]

Školní zimní olympiáda [2006]Podle vzoru dospělých, kteří soutěžili na zimní olympiádě, se i děti snažily v různých sportovních disciplínách. Fotografie jsou ze závěrečného vyhlašování výsledků.Malá velká škola

[pondělí, 23. leden 2006]

Před rokem a půl jsme se přistěhovali z Plzně do obce Vrčeň. Od září letošního roku začala naše dcera navštěvovat základní školu ve Vrčeni. Jedná se o malou trojtřídní školu s pěti ročníky (první ročník samostatný, druhý spojený se třetím a čtvrtý s pátým). Popravdě řečeno neočekávali jsme žádnou zvláštní kvalitu, ale nechtěli jsme dceru vozit do školy jinam. Překvapení přišlo v listopadu během předváděcího dne, kdy děti ukazovaly rodičům a budoucím prvňáčkům, jak vypadá jejich vyučování a co všechno se už naučily. Vyučování probíhalo střídavě vsedě na koberci, na židlích v kroužku před tabulí i v lavicích sražených vždy dvě čelem k sobě (děti sedí čelem ke spolužákům a bokem k tabuli). Nekonalo se žádné čtyřiceti pěti minutové sezení na jednom místě čelem k tabuli, tak dobře známé z našich školních let. To vše bylo podtržené vstřícnou, téměř rodinnou atmosférou. S ostatními rodiči jsme se shodli na tom, že naše ratolesti se do školy skutečně těší a neberou ji jen jako jakési nutné zlo. Osobně jsme se tak přesvědčili o tom, že kvalitní škola nemusí být jen „velká“ škola ve městě. Při zapálení pro věc a ochotě učit se nové alternativní metody lze udělat kvalitní a příjemnou školu i tam, kde se počet žáků pohybuje jen těsně nad hranicí pro zrušení. Za to, že naše dcera má možnost takovou školu navštěvovat, děkujeme pedagogickému sboru vedenému ředitelem školy Mgr. Pavlem Maršalíkem a dále tvořeného Mgr. Hanou Třeštíkovou, Mgr. Gabrielou Svobodovou, Hanou Novou a Evou Šlajerovou. Kdo nevěří, ať tam běží, přesvědčit se může sám.

Vít Roušal a Mgr. Lenka Roušalová, Vrčeň - uveřejněno v Nepomuckých novinách 01/2006Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2006/2007 [2006]K zápisu se dne 19.ledna 2006 dostavilo 15 dětí z mateřských škol Vrčeň a Čížkov. Rodiče jednoho z nich požádali o odklad školní docházky pro své dítě o jeden rok. Více...Zápis dětí do 1. ročníku

[úterý, 10. leden 2006]

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2006-2007 se uskuteční dne 19. ledna od 14 do 16,30 hodin v budově ZŠ Vrčeň Více...


vložil: Webmaster [Úřední deska] 14:42 [comment]


Tříkrálová koleda

[pátek, 6. leden 2006]

Tříkrálová koleda [2006]Po vánočních prázdninách jsme se docela těšili do školy, protože nás čekala další z tradic, které se snažíme každoročně dodržovat - Tříkrálová koleda. 6.ledna jsme se převlékli za tři krále a rozešli jsme se po Vrčeni. Za koledování jsme dostali hodně odměn. Když jsme se vrátili do školy, pochutnali jsme si na vánočním cukroví a horkém čaji. Někteří odcházeli z družiny domů a zbytek, poslední tři králové, obešel ještě domy směrem na Dvorec. Lidé z Vrčeně nás obdarovali sladkostmi a penězi. Část peněz věnujeme spolu s výtěžkem z vánočního jarmarku na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně (1.000,-Kč) a za zbylou část si koupíme odměny na soutěže a pomůcky na výtvarné činnosti ve školní družině. Více...Zimní projekt a Vánoční školní jarmark [2005]Zimní projekt byl směřován téměř ve všech činnostech ke školnímu jarmarku. Děti se naučily básničky, zpívaly koledy, psaly přání, vyráběly papírové dárky, tvořily hliněné drobnosti, odlévaly svíčky, povídaly si o zimní přírodě, četly zimní příběhy. Děti se učily spolupracovat, starší děti učily ty menší, komunikovaly mezi sebou, popisovaly, jak mají při práci postupovat, připravovaly si pomůcky, samy organizovaly práci. Někteří žáci uplatnili své estetické cítění při výrobě svícnů, zvonečků z Více...Čertovský den

[pondělí, 5. prosinec 2005]

Čertovský den [2005]Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš a anděl s čerty. Děti se nebály, protože byly hodné a byly na tuhle návštěvu připravené. Děti z 1.ročníku přečetly Mikulášovi dopis, který psaly svým rodičům a prarodičům. Zmiňovaly se v dopisech o tom, co je ve škole baví nebo naopak nebaví, s kým se kamarádí. Mikuláš je za jejich výkony odměnil naplněnou punčochou, ve které byly sladkosti, žvýkačky, perníky a několik brambor. I v ostatních třídách měl Mikuláš veliký ohlas. Děti přednášely básně a měly tak generální zkoušku na večerní návštěvu těchto bytostí u nich doma. Nejstarší děti ze školy měly svůj Čertovský den, ve kterém plnily úkoly ze čtení, matematiky, německého a anglického jazyka. Menší děti psaly Knihu hříchů a dobrých skutků a vše zapracovaly do papírových desek. Více...Slavnost spadaného listí

[středa, 9. listopad 2005]

Slavnost spadaného listí [2005]Celý týden před školní slavností děti plnily úkoly, které se vztahovaly k podzimu (pilnou prací shrabaly listí z návsi před školou, vytvořily si v družině svůj lampiónek). V den, kdy by měl Martin přijet na bílém koni, začala školní Slavnost spadaného listí. Na počátku měli žáci za úkol zhotovit housenky z listí. Pracovali ve skupinách. Jeden navlékal donesené listy na drátek a ostatní pomáhali nosit listy, které ještě zůstaly na školní zahradě. Poté se všichni přesunuli na náves, kde nalepovali listy na velkou čtvrtku. Vznikly tak velké stromy. Společně pak vytvořili věnec z listí, kterým byl oceněn nejlepší „pracant“ v hrabání listí. Více...Vrčeňský školáček

[neděle, 9. říjen 2005]

V tomto roce nastoupilo do 1.ročníku 8 nových žáků z Vrčeně, Čečovic, Nepomuka a Liškova. Do ostatních ročníků chodí 38 žáků. Celkem je v naší trojtřídní škole 46 žáků, což je o 7 méně než v loňském školním roce. V pedagogickém sboru nenastaly žádné změny – vyučují Mgr. Pavel Maršalík, Mgr. Hana Třeštíková, Mgr. Gabriela Svobodová, Hana Nová a Eva Šlajerová. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola. Rodiče žáků mohli vybrat pro své děti jeden z cizích jazyků (anglický nebo německý), který se učí od 4.ročníku. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat podle svého zájmu modelářský kroužek, výuku hry na flétnu, kroužek angličtiny, novinářský kroužek, hliněný kroužek nebo míčové hry. Sedm žáků navštěvuje nepovinný předmět Náboženství. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Do ní dochází žáci za úplatu 60,-Kč měsíčně. A právě s akcemi školní družiny bych Vás rád seznámil. Více...Hledání pokladu

[neděle, 9. říjen 2005]

Hledání pokladu [2005]Na konci září se děti sešly při soutěžení na školní zahradě. Plnily úkoly a obdržely odměny. Hlavní odměnou bylo hledání pokladu. V doprovodu některých rodičů šly děti hledat poklad, který byl ukrytý za vsí na Vyšehradě. Po návratu do školy si děti opékaly uzeniny na ohni. Rodiče a další hosté si povídali s učiteli a mezi sebou. Během volné zábavy bylo celé odpoledne zakončeno. Více...Posvícení

[neděle, 9. říjen 2005]

Posvícení [2005]Již několik roků slavíme ve školní družině posvícení. Není tak velkolepé jako to domácí, ale děti si mohou samy vyzkoušet zdobení posvícenských placiček – hnětýnek. V letošním roce paní vychovatelky upekly placky a děti je s velkým zájmem zdobily. V minulých letech dokonce děti samy pekly posvícenské koláče. Více...Strana 131 z 132
«« « 127 128 129 130 131 132 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň