Velikonoce

[čtvrtek, 20. duben 2006]

V období před Velikonocemi jsme již potřetí zorganizovali pro děti Barevný týden. V pondělí byly téměř všechny děti oblečeny do modrého, v úterý škola zářila žlutě a ve středu jsme se oblékli do černého nebo šedého, protože byla Škaredá středa. Rodiče si při své návštěvě školy mohli vybrat výrobek dětí při Velikonočním jarmárku. Děti vyráběly při výuce v rámci pracovních činností, ve školní družině, ale také při Hliněném kroužku s paní Jitkou Kahounovou.

Po Velikonočním pondělí děti z družiny hledaly zapomenutého zajíčka. Stopovaly ho a nakonec ho našly ukrytého za Vrčení. Soutěžily v „popovejšání“ vajec a plnily různé úkoly.Sběr druhotných surovin

[sobota, 15. duben 2006]

Začali jsme přinášet do školy tříděný sběr. Papír, plastové lahve, hliníkové folie a víčka od lahví necháme odvézt do Sběrných surovin a za získané peníze pořídíme pro děti odměny do školních soutěží.V sobotu 22.4. děti přednášely básně a zpívaly píseň na církevní slavnosti, která se konala ve Štědrém u studánky Dobrá voda. Vystoupení školních dětí se líbilo a pan farář P.Vítězslav Holý byl spokojen.Den čarodějnic

[středa, 5. duben 2006]

Den čarodějnic [2006]Duben jsme společně zakončili čarodějnickým dopolednem. Děti přišly v kostýmech čarodějnic. Paní učitelky se nedaly zahanbit a také se řádně vyzdobily. Při čtení si děti vymyslely svá čarodějnická jména, psaly věty o čarodějnicích a rozmlouvalo se o stavění máje. Při tělocviku si děti také užily, protože lítaly na koštěti. Učili jsme se novým věcem, ale hezky jsme si dopoledne užili. V odpoledních hodinách ale den s čarodějnicemi pokračoval v družině. Na školní zahradě byl totiž sněm čarodějnic. Přišlo jich celkem 21. Lítaly mezi kapkami deště, plnily úkoly, byla vyhodnocena nejlepší čarodějnice. Odpoledne bylo sychravé, ale i přesto si většina stačila opéci špekáčky. Více...Plavecký výcvik

[neděle, 19. březen 2006]

Žáci 1.-4.ročníku jezdili po devět týdnů do plaveckého bazénu v Horažďovicích. Spolu se školou jezdily i děti z vrčeňské mateřské školy. Více...Maškarní rej

[pondělí, 20. únor 2006]

Maškarní rej [2006]Jeden týden před masopustním průvodem, který procházel Vrčení, se uskutečnil ve školní družině Maškarní rej. Více...Školní zimní olympiáda

[pondělí, 13. únor 2006]

Školní zimní olympiáda [2006]Podle vzoru dospělých, kteří soutěžili na zimní olympiádě, se i děti snažily v různých sportovních disciplínách. Fotografie jsou ze závěrečného vyhlašování výsledků. Více...Malá velká škola

[pondělí, 23. leden 2006]

Před rokem a půl jsme se přistěhovali z Plzně do obce Vrčeň. Od září letošního roku začala naše dcera navštěvovat základní školu ve Vrčeni. Jedná se o malou trojtřídní školu s pěti ročníky (první ročník samostatný, druhý spojený se třetím a čtvrtý s pátým). Popravdě řečeno neočekávali jsme žádnou zvláštní kvalitu, ale nechtěli jsme dceru vozit do školy jinam. Překvapení přišlo v listopadu během předváděcího dne, kdy děti ukazovaly rodičům a budoucím prvňáčkům, jak vypadá jejich vyučování a co všechno se už naučily. Vyučování probíhalo střídavě vsedě na koberci, na židlích v kroužku před tabulí i v lavicích sražených vždy dvě čelem k sobě (děti sedí čelem ke spolužákům a bokem k tabuli). Nekonalo se žádné čtyřiceti pěti minutové sezení na jednom místě čelem k tabuli, tak dobře známé z našich školních let. To vše bylo podtržené vstřícnou, téměř rodinnou atmosférou. S ostatními rodiči jsme se shodli na tom, že naše ratolesti se do školy skutečně těší a neberou ji jen jako jakési nutné zlo. Osobně jsme se tak přesvědčili o tom, že kvalitní škola nemusí být jen „velká“ škola ve městě. Při zapálení pro věc a ochotě učit se nové alternativní metody lze udělat kvalitní a příjemnou školu i tam, kde se počet žáků pohybuje jen těsně nad hranicí pro zrušení. Za to, že naše dcera má možnost takovou školu navštěvovat, děkujeme pedagogickému sboru vedenému ředitelem školy Mgr. Pavlem Maršalíkem a dále tvořeného Mgr. Hanou Třeštíkovou, Mgr. Gabrielou Svobodovou, Hanou Novou a Evou Šlajerovou. Kdo nevěří, ať tam běží, přesvědčit se může sám. Více...Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2006/2007 [2006]K zápisu se dne 19.ledna 2006 dostavilo 15 dětí z mateřských škol Vrčeň a Čížkov. Rodiče jednoho z nich požádali o odklad školní docházky pro své dítě o jeden rok. Více...Zápis dětí do 1. ročníku

[úterý, 10. leden 2006]

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2006-2007 se uskuteční dne 19. ledna od 14 do 16,30 hodin v budově ZŠ Vrčeň Více...


vložil: Webmaster [Úřední deska] 14:42 [comment]


Tříkrálová koleda

[pátek, 6. leden 2006]

Tříkrálová koleda [2006]Po vánočních prázdninách jsme se docela těšili do školy, protože nás čekala další z tradic, které se snažíme každoročně dodržovat - Tříkrálová koleda. 6.ledna jsme se převlékli za tři krále a rozešli jsme se po Vrčeni. Za koledování jsme dostali hodně odměn. Když jsme se vrátili do školy, pochutnali jsme si na vánočním cukroví a horkém čaji. Někteří odcházeli z družiny domů a zbytek, poslední tři králové, obešel ještě domy směrem na Dvorec. Lidé z Vrčeně nás obdarovali sladkostmi a penězi. Část peněz věnujeme spolu s výtěžkem z vánočního jarmarku na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně (1.000,-Kč) a za zbylou část si koupíme odměny na soutěže a pomůcky na výtvarné činnosti ve školní družině. Více...Zimní projekt a Vánoční školní jarmark [2005]Zimní projekt byl směřován téměř ve všech činnostech ke školnímu jarmarku. Děti se naučily básničky, zpívaly koledy, psaly přání, vyráběly papírové dárky, tvořily hliněné drobnosti, odlévaly svíčky, povídaly si o zimní přírodě, četly zimní příběhy. Děti se učily spolupracovat, starší děti učily ty menší, komunikovaly mezi sebou, popisovaly, jak mají při práci postupovat, připravovaly si pomůcky, samy organizovaly práci. Někteří žáci uplatnili své estetické cítění při výrobě svícnů, zvonečků z Více...Strana 132 z 133
«« « 128 129 130 131 132 133 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň