Preventivní program - kyberšikana

[středa, 22. září 2021]

Preventivní program - kyberšikana


Protože se naši žáci během distanční výuky setkávali přes počítač, přijeli do naší školy ve čtvrtek 16. 9. 2021 lektoři z Portusu Prachatice, aby se žáky probrali nástrahy používání internetu, sociálních sítí, ale také počítačových her. Na začátek žákům vysvětlili pojmy hejty a falešný účet. Naučili žáky bránit se nepříjemným hejtům na sociálních sítích, seznámili je se zásadami sdílení fotografií a zneužitím osobních údajů.

Všechny informace si žáci zopakovali během závěrečné aktivity. Se zájmem se všichni zapojili do povídání a podělili se o své zkušenosti s internetem. Z projektu si naši žáci odnesli mnoho nových informací.

Rodičům našich žáků doporučujeme po rozhovoru s lektory a na základě diskuse s žáky, aby vedli pravidelně s dětmi rozhovor o jejich času stráveném na PC, udělali domluvu ohledně nebezpečných projevů a kontaktů na sociálních sítích. V případě zájmu rodičů o podrobnosti a nebezpečí virtuálního světa sociálních sítí doporučujeme kontaktovat - seznámit se s organizací: https://www.portusprachatice.cz/, oblast vzdělávání - kyberkriminalita, program pro rodiče.

Děkujeme všem rodičům za obezřetnost a posílení vzájemné důvěry s jejich dětmi v této nebezpečné a neustále se vyvíjející oblasti IT. (je, pa)Tajemství sv. Jana

[neděle, 19. září 2021]

Tajemství sv. Jana

Výlet za naším patronem, světcem a rodákem z Nepomuku, svatým Janem Nepomuckým. V pátek 10. září jsme se s druháky a třeťáky vydali do Nepomuka a zahráli si venkovní pátrací hru pod Zelenou horou. Na náměstí v infocentru jsme si vyzvedli balíčky s nezbytnými pomůckami a vyrazili na trasu naučné stezky, která nás zavedla až ke splavu v Klášteře. Cestou jsme potkali 15 úkolů, které jsme společnými silami zdolali a ještě se dozvěděli spoustu zajímavostí z Janova života. Po dokončení hry, kdy se nám podařilo najít všech pět hvězdiček ze svatozáře sv. Jana, jsme prošli oborou až na Daníčky, kde jsme výlet zakončili. Zacvičili jsme si na místním hřišti a opekli jsme si uzeniny na ohni. Sluníčko nám celý den přálo, a tak jsme si užívali venkovních aktivit. Vrátili jsme se příjemně unavení. (sý)Výroční zpráva 2020/2021

[pátek, 17. září 2021]

je zveřejněna v záložce DOKUMENTY.Angličtina v 1.ročníku

[pátek, 17. září 2021]

Zájmový útvar (kroužek) zahájil svoji činnost v úterý 14.9. a bude pokračovat každý týden. Angličtina je vždy v úterý, začíná po obědě a končí ve 12.50 hodin.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 22:47 [comment]


Zahájení školního roku 2021/2022

[sobota, 11. září 2021]

Zahájení školního roku 2021/2022

 

1.září jsme zahájili nový školní rok. Kvůli různým opatřením proběhlo zahájení v omezeném režimu, tedy bez společného setkání v tělocvičně. Žáci zamířili s rodiči rovnou do svých tříd, kde už na ně čekaly paní učitelky. Tento den byl výjimečný jistě hlavně pro prvňáčky, kteří byli ve škole poprvé. Ve třídě si s panem učitelem chvíli povídali, chvíli poslouchali a potom si domů odnesli nové učebnice, sešity a dárky vyrobené staršími žáky. I v ostatních třídách si žáci s vyučujícími povídali a dozvěděli se, na co se v novém školním roce mohou těšit a co všechno je čeká.

Více...Jsme připraveni na školní rok 2021/2022

Těšíme se na nový školní rok..

Více...Informace k 1.9.2021

[středa, 25. srpen 2021]

Těšíme se na nový školní rok. Přinášíme několik informací.

Zahájení školního roku bude ve středu 1.září 2021 od 7,45 hodin, jen prvňáčci zahajují v 8 hodin. Všichni se ráno sejdeme ve svých třídách, protože nebude společné zahájení v tělocvičně. Zahájení ve třídách bude jen krátkým setkáním po prázdninách. První den nejsou potřeba žádné pomůcky, ani přezůvky. Prvňáčci si přinesou aktovku, aby si domů mohli odnést dárky, pracovní učebnice a sešity.

Pokud budete chtít své dítě tento den do školy doprovodit, je nutné, abyste v prostorách školy používali respirátor k ochraně dýchacích cest. Půjde-li vaše dítě do školy samo, prosíme, abyste napsali na lístek, jak a s kým bude vaše dítě ze školy odcházet.

Třídy ve školním roce 2021/2022:

1.A
Mgr. Pavel Maršalík
12 žáků
2.A
Mgr. Johana Sýkorová
19 žáků
3.A
Mgr. Hana Jedličková
16 žáků
4.A
Mgr. Blanka Palečková
14 žáků
5.A
Mgr. Hana Cejpová
12 žáků

Ve čtyřech třídách máme volné místo pro případné další zájemce o vzdělávání v naší škole.

Další učitelé: Mgr. Jitka Zemanová, Eva Šlajerová

Vychovatelky ŠD: Eva Šlajerová, Jana Kubíková, Martina Petrášová

Asistenti pedagoga: Mgr. Markéta Václavková, Milada Ptáčková, Martina Petrášová, Jana Kubíková, Radka Štěpánová

Zahájení vyučování dle rozvrhu bude od 2.9.2021. Začátek 1.vyučovací hodiny je v 7,45 hodin.

Stravování bude zahájeno 2.9.2021.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 včetně ranní družiny. Rodiče vypisují údaje o odchodu žáků ze školy do notýsku do připravené tabulky a to do doby, než odevzdají vyplněnou přihlášku do družiny.

Testování žáků antigenními testy je stanoveno na dny 1. (2.), 6. a 9.září 2021. Pro žáky platí povinnost nošení roušek nebo respirátoru ve společných prostorách školy.

Pavel Maršalík

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:10 [comment]


Přítomnost ve škole

[pondělí, 23. srpen 2021]

Od úterý 24.8. do pátku 27.8. nás zastihnete od 8 do 11 hodin na telefonu 371 591 563 nebo 728 550 788 (můžete zaslat sms i mimo uvedené hodiny) a kdykoliv na e-mailu školy zs@vrcen.cz

Více...Zakončení školního roku 2020/2021

[neděle, 4. červenec 2021]

Zakončení školního roku 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 jsme se opět dostali do situace, kdy byly na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví několikrát uzavřeny základních školy nebo jejich části. Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Přehled uzavření škol pro jednotlivé ročníky je v tabulce níže:

datum

ročníky na distanční výuce

14. 10. 2020 – 17. 11. 2020

1. – 5. ročník

18. 11. 2020 – 29. 11. 2020

3. – 5. ročník

4. 1. 2021 – 26. 2. 2021

3. – 5. ročník

1. 3. 2021 – 9. 4. 2021

1. – 5. ročník

12. 4. 2021 – 14. 5. 2021

rotační výuka po týdnech 1. – 5. ročník

Po celou dobu uzavření škol probíhala výuka distanční formou.

Opětovný nástup všech ročníků do škol byl umožněn ke dni 14. 5. 2021. Tento nástup byl podmíněn povinným testováním žáků, pedagogů i nepedagogických pracovníků pomocí antigenních testů přímo ve školách, nošením roušek, přítomností dezinfekce ve třídách i na WC. Žák, jehož rodiče nesouhlasili s podmínkami nástupu, zůstal doma a jeho absence byla vedena jako omluvená. Pro tyto žáky nebyla dále vedena distanční výuka, byly jim pravidelně zasílány domácí úkoly a informace o tom, co děti ve škole probraly.

Přesto jsme celý školní rok ukončili 30.června. Žáci obdrželi svá vysvědčení. Někteří se moc těšili na prázdniny, kdy to bude tentokrát bez domácích úkolů.

Statistika prospěchu za 2.pololetí 2020/21


Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Hodnoceno slovně
Nehodnoceno
1.ročník
17
1
1
1
1
2.ročník
14
2
1
0
1
3.ročník
9
4
0
0
0
4.ročník
7
5
1
0
1
5.ročník
8
8
0
0
0
Celkem
55
20
3
1
3

Na konci 2.pololetí platí: nehodnocen = neprospěl.

Kázeňské pochvaly – souhrn 2020/21

Během celého školního roku jsme udělili 93 pochvaly (61 - pochvala třídního učitele, 32 - pochvala ředitele školy uvedená na vysvědčení).

Kázeňské tresty – souhrn 2020/21

Uložili jsme tři kázeňské tresty (3 - napomenutí třídního učitele).

Byl to hodně zvláštní školní rok. Učivo je z větší části probráno, ale není nacvičeno. Neprocvičené učivo přesouváme do dalšího školního roku. To už jsme ale udělali i v loňském roce. Pořád něco odsouváme a posouváme. Zmatek v tom všem mají učitelé, rodiče, ale hlavně se vše podepisuje na dětech. Všichni si moc přejeme, aby ten následující školní rok byl, pokud možno, normální.

Přejeme vám všem krásné a klidné léto.

Pavel Maršalík


Více...Výlet na Rabí

[neděle, 4. červenec 2021]

Výlet na Rabí

 

Den před koncem školního roku se vydali žáci 4. a 5. ročníku na školní výlet na zříceninu hradu Rabí. Vlak nás dovezl až do Žichovic a odtud jsme se vydali už po svých k našemu vytouženému cíli. Během příjemného putování kolem řeky Otavy jsme byli nuceni překonat několik nečekaných překážek, ale vše jsme všichni zdárně zvládli a odměnou nám byl pohled na bělavé hradby hradu Rabí. Během prohlídky jsme měli možnost vidět 16 m hlubokou studnu, krápníky v hradním sklepení i místo, kde přišel Jan Žižka o své druhé oko. Plni dojmů jsme se přesunuli ke stánku se suvenýry a občerstvením, kde jsme načerpali síly na zpáteční cestu. Tak Rabí, zase někdy ahoooj. (ce)

Více...Vyhodnocení dukátů 2021

[pátek, 2. červenec 2021]

Vyhodnocení dukátů 2021


Letošní školní rok byl pro žáky neobvyklý díky distanční a rotační výuce. Přesto jsme pokračovali v našem školním projektu "I z nás budou dospělí". Žáci celý rok dostávali za svoji práci, chování a také ochotu a pomoc dukáty. Ty pak směňovali za truhly a měšce. V pondělí 28. 6. 2021 si za své "poklady" každý žák mohl vybrat odměnu. A že bylo z čeho vybírat! Na stolech bylo kolem 100 odměn - např. společenské hry, lego, panenka, tvořivé sady, spací pytel, vodní skluzavka, míče, solární stavebnice, hračky do vody, láhve na pití ... Někteří se ani nemohli rozhodnout, kterou odměnu si vzít. Podle počtu truhel, měšců a dukátů si žáci postupně přícházeli pro odměny. Začala žákyně MM z 1. třídy, která celkem nashromáždila 3 truhly, 1 měšec a 8 dukátů. Do první desítky bylo umístěno ještě dalších 7 prvňáčků a 3 třeťáci. Všichni žáci naší školy dostali odměnu. Snad si své vybrané dárečky o letních prázdninách dostatečně užijí! Doufáme, že děti odměny motivovaly na příští rok a budou se i nadále snažit svou pílí a chováním dostávat pohádkové dukáty. (je)

Více...Letní narozeniny

[pátek, 2. červenec 2021]

Letní narozeniny

 

Tak jsme se při setkání v tělocvičně potěšili s těmi, co slaví narozeniny v letních měsích. Červencových žáků bylo nejvíce! Všichni si vybrali malý dáreček a sklidili potlesk od spolužáků. Ještě úsměv a foto pro webové stránky ......... a už se můžeme všichni těšit na prázdniny! A po nich zase na další školní rok, který zahájí podzimní měsíce, které zase čekají s dárkem k narozeninám, i pro nové prvňáčky. Tento neobvyklý školní rok nám končí a jsme rádi, že ho máme všichni ve zdraví za sebou. Krásné prázdniny přejeme všem žáčkům, rodičům a učitelům! (pa)

Více...Strana 3 z 132
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň