Rozloučení s letošními páťáky

[pátek, 2. červenec 2021]

Rozloučení s letošními páťáky


Tak zase přišla ta chvíle, kdy několik žáků opouští naši školu a jdou pokračovat v dalších krocích své budoucnosti do nové školy 2. stupně ZŠ.

Na rozloučenou si již tradičně připravili pro sebe, pro radost, pro rodiče i spolužáky vystoupení, překvapení, něco k pobavení všech. Ani letošní páťáci se nenechali zastrašit kovidem a připravili společné rozloučení. V několika posledních týdnech pracovali na školních novinách, nástěnce, která byla plná vzkazů, zážitků a povzdechů nad uplynulými pěti lety. V hodinách PČ pracovali na středověké vesnici z přírodnin. V závěru posledního týdne k vesnici vytvořili společně příběh. "Vesnice starých mágů", jak ji nazvali, co hlídá rodinné štěstí. Povedla se jim na výbornou.

A na závěr? Samozřejmě tanec - hudba! I naši páťáci přijali výzvu a nacvičili tanec na píseň Jeruzaléma. V tělocvičně vše ukázali spolužákům a nenechali se vykolejit ani tím, že se k nim připojili při tanci paní učitelky i pan ředitel. Při předávání vysvědčení se stihli ještě před úprkem na prázdniny pochlubit rodičům. Byli a jsou - i budou skvělí!  Děkujeme všem za pomoc a účast na přípravách.

Našim páťákům přejeme hodně zdaru v nových školách a krásné zážitky do dalších školních let. (pa)Křížová cesta - Nepomuk

[čtvrtek, 1. červenec 2021]

Křížová cesta - Nepomuk

 

V pátek 25.6. jsme společně se druháky a třeťáky vyrazili na pěší výlet po Nepomuku. Ráno jsme vyjeli běžným linkovým autobusem a z nepomuckého náměstí už jsme se mezi kapkami deště vydali směrem k nepomuckému hřbitovu. Tam totiž začíná křížová cesta, která nás dovedla až na šibeniční/lipový vrch. Cestou jsme potkali celkem 14 zastavení - výjevů událostí z doby ukřižování Ježíše Krista. U každého jsme se na moment zastavili, prohlédli si ho a poslechli příběh s ním spojený, na chvilku jsme se také zamysleli nad námi samými. Na vrcholku jsme se nasvačili a cestou dolů už jsme se těšili lepšímu počasí. Došli jsme až na nepomucké náměstí, kde jsme navštívili místní infocentrum. Tam jsme si měli možnost prohlédnout fotografie z projektu Tady jsem doma, jehož účastníky byly děti ze ZŠ Mileč, protože všechny vystavované fotografie fotily děti samy. Po prohlédnutí výstavy jsme si zakoupili drobné upomínkové předměty a vydali jsme se za sladkou tečkou našeho výletu. Zamířili jsme totiž do cukrárny u sokolovny a velice jsme si pochutnali na jejich výborné domácí zmrzlině. Když se nachýlil čas, vyrazili jsme na linkový autobus z Nepomuka a svezli se s ním zpět do naší školy. (sý)Sběr druhotných surovin a práce dětí

[čtvrtek, 1. červenec 2021]

Sběr druhotných surovin a práce dětí

 

Tentokrát jsme v naší škole vybírali druhotné suroviny (papír, víčka, hliník) po dobu 14 dnů. Vzhledem k různým opatřením vlády nebylo sběru tolik jako v minulých letech. Ve čtvrtek 24.6. byl všechen nahromaděný sběr odvezen firmou FII GROUP s.r.o. I tak byl plný návěs auta na 3 t, což je minimum pro bezplatnou dopravu. Kluci z 5.a 4.ročníku si "mákli" při nakládce a posílili tak nejen nohy, ale i bicepsy. No, to byl tělocvik!

Poděkování patří všem, kteří nám přispěli vytříděným odpadem pro recyklaci. Podílí se na tom rodiny i známí žáků naší školy. Rovněž nám tak sbíralo víčka od pet lahví osazenstvo Domu seniorů Vlčice prostřednictvím p.Sýkorové. Jako poděkování jsme pro ně za školu poslali od dětí výtvarné práce. 1. a 2. ročník - krásné květinové vázy (koláž), 3. a 4. ročník - různé obrázky a moc hezké dopisy pro babičky a dědečky. Děti ve školní družině vyrobily přáníčka s vymodelovanou kytičkou ze samotvrdnoucí hmoty. Díky dětem a paním učitelkám tak bylo potěšení a radost na obou stranách. (šle)Pouťová pohádka - družinová pouť

[sobota, 26. červen 2021]

Pouťová pohádka - družinová pouť

 

Přijela k nám pouť plná dovádění. Zahrada plná atrakcí. Ne však kolotoč ani labutě, to bylo jen na obrázku, který žáci mohli dotvořit svými otisky a kresbou. Na žáky čekala netradiční stanoviště. Hod míčkem na sucháč; souboj v házení hrací kostkou; zavazování kličky; závodění v namotávání provázku s beruškou či ještěrkou; sestřelování lahviček stříkačkou; střelba z luku na terč; stezka na boso; chytání rybiček; skákání v pytli; stavění komínu z kostek; házení kroužků na tyč; závod ve skládání zápalek do krabičky jednou rukou a šroubování matic na šrouby. Protože bylo velké horko, vše jsme zakončili přihráváním si vodními bombami. Každý si za snahu odnesl sladkost a dukát. (ku)

Více...Společná hodina výtvarné výchovy

[pondělí, 21. červen 2021]

Společná hodina výtvarné výchovy

 

Ve středu 16.6. vyrazili čtvrťáci s prvňáčky spolu do přírody. Usadili se u rybníka a rozdělili se do skupin. Každá skupina musela sestavit obrázek květiny a určit její název. Pokud květinu děti nepoznaly, tak si jí mohly vyhledat v atlase rostlin. Potom ty své květiny pastelkami nakreslily. Kdo chtěl, mohl si po okolí natrhat volně rostoucí květiny a s pomocí paní učitelky je zkusit vylisovat. Celý výlet žákům zpestřil místní rybář, kterému se podařilo chytit krásného kapra. Děti si kapra mohly prohlédnout, než se kapřík vrátil zpět na svobodu. (vá)

Více...Jarní narozeniny

[pondělí, 21. červen 2021]

Jarní narozeniny

 

Na počátku června jsme společně popřáli dětem, které měly své narozeniny v jarním období. Oslavenci si měli možnost vybrat drobný dárek. Tak ještě jednou všem přejeme hodně zdraví a pohody. (mk)

Více...Volná místa pro žáky

[pátek, 18. červen 2021]

Kovidové veletoče způsobily úbytek přijatých žáků do 1.ročníku od 1.9.2021. Děti byly přijaty, ale v době po zápisu je jejich rodiče odhlásili. Chci tedy informovat rodiče i veřejnost, že máme v budoucí 1.třídě volná 4 místa pro nové prvňáčky.

Volná místa jsou i v budoucím 4. a 5.ročníku.

Bližší informace podá ředitel školy.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:46 [comment]


Zakončení školního roku

[středa, 16. červen 2021]

30. června 2021 bude ukončen školní rok 2020/21. Bude rozdáno vysvědčení ve třídách. Zahájení je plánováno na 7,45 hodin a ukončení hned po rozloučení, přibližně v 9 hodin. Jen žáci 1.ročníku zahájí předávání vysvědčení v 8 hodin, protože pan ředitel se jde rozloučit se žáky 5.ročníku. Na třídní rozloučení jsou zváni i rodiče žáků. Všichni hosté budou mít roušky a ve společných prostorech i žáci. Nikdo nemusí mít přezůvky.

Tento den je bez oběda, všichni žáci mají oběd odhlášený.

Žák odchází domů s rodičem nebo přinese lístek s údajem, kdy a s kým jde domů. Školní družina končí svůj provoz nejpozději ve 12 hodin.

Vážení rodiče, až přijdete v následujících dnech do školy pro své dítě, prosím, navštivte šatny a rozhlédněte se, které kusy oblečení jsou vašich dětí. Některé kusy oblečení jsou v šatnách ještě od zimy. Děkuji.

Více...MDD v družině 2021

[sobota, 12. červen 2021]

MDD v družině 2021

 

Ve školní družině v oddělení "Sov" si děti celý týden mohly užít MDD i ve formě vlastnoručně připravených dobrot. V pondělí jsme napekli veselé tvary z lineckého těsta a ve středu si děti cukroví slepovaly marmeládou nebo čokoládou. V těchto horkých dnech přišlo vhod občerstvení zmrzlinovým pohárkem. Odměnou bylo pochutnáníčko na všech dobrůtkách i pro ty, co zrovna ve škole v dané dny chyběli. Úterní soutěže byly fajn a čokoláda byla mňam a byla až "za ušima". (šle)

Již tradičně se ve školní družině konal Mezinárodní den dětí na prosluněné školní zahradě. Tentokrát byl přichystán na úterý 1. června. Počasí nám přálo a dětský den se mohl uskutečnit za velkého nadšení dětí. Na školní zahradě bylo připraveno 8 stanovišť, kde na děti čekalo plnění úkolů – házení míčku na klauna, slalom s kolečkem, skok do dálky, morseovka, historický souboj, hledání pokladu. Děti si vyzkoušely svůj sportovní um a zdatnost v různých sportovních disciplínách. Po vyplnění celé hrací karty si děti vybíraly drobné dárky v podobě sladké odměny a dukátu. Celé odpoledne se moc povedlo a všichni jsme si dětský den užili. Počasí vydrželo a děti byly podle jejich reakcí nadšené! Potom už následovala volná zábava. Za spolupráci děkuji všem vychovatelkám i dětem za pomoc s přípravou jednotlivých stanovišť. (pe)

Více...17.května jdeme všichni do školy

[pátek, 14. květen 2021]

Informace k nástupu do školy dne 17.5.2021

VÝUKA

Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1.stupně bez rotací. 17.května jdou všichni naši žáci do školy. Vyučujeme dle původního rozvrhu hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dochází ke zrušení omezení ve školní družině. Provoz je v běžném režimu: ranní provoz od 6,30 do 7,30 hodin, odpolední provoz po vyučování nejdéle do 16,30 hodin. Odchody z družiny platí podle přihlášky do ŠD, kterou u sebe mají paní vychovatelky. Případné změny proveďte u paní vychovatelky. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

TESTOVÁNÍ

Testování bude uskutečněno vždy 1.den po víkendu, tedy v pondělí. Nepřijde-li žák v pondělí, bude otestován další den. Rušíme testovací prostor v tělocvičně. Po příchodu do školy se žák přezuje a odchází do své třídy, protože testování bude uskutečňováno v učebnách žáků. Testování provádí žák s pomocí své třídní učitelky nebo učitele, vychovatelky nebo asistentky pedagoga. Testy jsou antigenní z přední části nosu. U mladších žáků je možná výpomoc rodiče.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě - sms s pozitivním výsledkem zašlete na tel.číslo 728 550 788 nebo zašlete na e-mail školy zs@vrcen.cz ).

Žák je povinen podrobit se testování.

TĚLOCVIK

Může být venku, uvnitř v tělocvičně být nesmí. Do školy si žáci přinesou věci na cvičení venku. Při špatném počasí jsou žáci ve třídě nebo bude tělocvik přesunutý na jinou hodinu, pokud to situace dovolí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

I nadále se nesmí zpívat bez ochrany nosu a úst. Ostatní hudební činnosti jsou dovoleny.

ROUŠKY

Nošení roušek zůstává povinné uvnitř budovy (výuka i družina). Venku při rozestupech 2m je možno roušky sundat.

OBĚDY

Na obědy odcházíme ve stanovených intervalech od 11,15 do 12,30 po jednotlivých ročnících. Pokud vyzvedáváte své dítě hned po obědě, doporučujeme jej vyzvednout ve 12,50 hodin. Obědy žáků si od 17.5. opět odhlašují rodiče podle potřeby.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně dokončit tento divný školní rok bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalík

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:14 [comment]


Družina maminkám

[čtvrtek, 13. květen 2021]

Družina maminkám

 

Ve školní družině jsme na svátek maminek nezapomněli, proto jsme jim upekli voňavý dárek.  Většina z Vás se mnou bude asi souhlasit v tom, že snad nikdo na světě si nezaslouží víc, abychom mu udělali radost než naše maminky. Samozřejmě můžeme také obdarovat babičky, vždyť jsou to maminky našich rodičů, a tedy tak trochu i naše. Většina dětí pomáhala, jak jen se dalo. Těšily se na velké tvoření a bylo opravdu na co. Ano, Vaše děti jsou pod vedením našich pilných učitelek velmi šikovné! Doufáme, že i doma svým maminkám při pečení pomáhají. Víme, že to umí!!! Někteří tak činili poprvé a jiní byli „staří mazáci“. Pekli jsme perníčky, práce nám šla od ruky. Hnětli jsme, vykrajovali, zdobili a ochutnávali. Přejeme všem maminkám hodné, zdravé a šťastné děti. (pe)

Květinka z krepového papíru se srdíčkem, náramek navlékaný z korálků. Tím mohli prvňáčkové obdarovat své maminky k příležitosti jejich nedělního svátku. Zájem o toto vyrábění měla především děvčátka. Nechyběla ani srdíčková přáníčka. Děti jistě udělaly velkou radost své mamince v tento den vroucím objetím, pusinkou a krásnou větou: "Maminko, mám tě rád!" (šle)

Více...Malované kamínky

[úterý, 11. květen 2021]

Malované kamínky

 

Některé děti ze školní družiny s nadšením malovaly kamínky pro výstavku pořádanou Pionýrem Nepomuk. I z vrčeňské školy máme výhled na Zelenou horu, a tak ona se stala hlavním motivem malování. Krásný byl malovaný kámen s vrč. kostelem od Madlenky M. s pomocí maminky. Všechny vystavené kamínky lze vidět na terase před nepomuckým IC. Vlastně, ne všechny – některé už byly někým přemístěny...ač to nebyl záměr výstavy, která potrvá nejméně do poloviny května. Děkujeme p.Dvořákovi za zprostředkování a spolupráci. Všechny namalované kamínky z výstavky můžete shlédnout na https://pusikovci.estranky.cz/fotoalbum/obrazky-2021/kaminky/. (šle)

Více...Strana 4 z 132
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň