Druháci pro maminky

[neděle, 9. květen 2021]

Druháci pro maminky

 

Pátek 7. 5. 2021 dokončovali žáci druhého ročníku při pracovních činnostech dárečky pro maminky ke Dni matek. Nejprve míchali a odlévali sádru, pak sádrové odlitky barvili a na závěr své dárečky krásně zabalili. Určitě tyto dětské výrobky udělaly maminkám v neděli 9. 5. radost, protože se dětem velmi povedly! (je)Zimní narozeniny 2021

[neděle, 9. květen 2021]

Zimní narozeniny 2021


Kvůli distanční výuce z důvodu covidu jsme přáli dětem k narozeninám, které slavily v zimních měsících, až ve čtvrtek 6. 5. 2021. Oslavenci byli překvapení a z drobných dárečků měli radost. Někteří si ani z nabídky nemohli vybrat. Tak ještě jednou přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ! (je)Kouzelný měšec

[neděle, 9. květen 2021]

Kouzelný měšec

 

Poslední dubnový den jsme se ve škole připravovali na čarodějnice. Proběhla akce s názvem Kouzelný měšec. Akce plná lidových tradic, pokusů a kouzel. Úkoly se nesly v duchu pálení čarodějnic. Žáci štafetově závodili ve zdobení májky, u ohniště se trefovali drobnými pavoučky a kočkami do sklenice a u kostela se prolétli na koštěti přes překážky.

Na závěr měli všichni možnost vystřídat se u pokusů a kouzel, které si připravili páťáci a čarodějka Evík. Také jsme nezapomněli postavit májku před vchod. Každý účastník si odnesl něco na zub a jeden dukátek. (ku)Čarodějnická 3. A

[neděle, 9. květen 2021]

Čarodějnická 3. A

 

V pátek 30. dubna zavítali do naší 3. třídy čarodějové a čarodějnice, kteří se nebáli přiletět na svých košťatech ve svých pravých hábitech s vysokými klobouky. Společně jsme se zamysleli a každý vytvořil životabáseň opravdového čaroděje nebo čarodějnice. Pak jsme se rozdělili do 3 týmů, které plnily čarodějnické úkoly, aby se dostaly ke svým košťatům, mazlíčkům a lektvarům. Takový lektvar plný bublin jsme si vyzkoušeli pomocí pokusu s octem, jarem a jedlou sodou. Na závěr jsme svůj lektvar plný bublin vyobrazili na naše kotlíkové výkresy. Škoda jen, že nemůžeme takhle hodné a šikovné čaroděje a čarodějky potkávat na Zemi častěji. (sý)

Více...Žádost školy - rotační výuka

[sobota, 8. květen 2021]

Vážení rodiče, chci vás seznámit s dokumenty, které se týkají rotační výuky vašich dětí. Rotační výuka nám nevyhovuje z mnoha důvodů a navíc jsme stanovenou hranici počtu žáků pro prezenční výuku přesáhli o dva žáky. Proto jsme napsali žádost na MŠMT a Ministerstvo zdravotnictví. Žádost se týká zrušení rotační výuky a umožnění docházet do školy prezenčně a to každý den.

Žádost školy o výjimku

Odpověď z MŠMT ale byla negativní, a proto musíme i nadále rotovat po týdnech.

Odpověď z MŠMT

Tentokrát naše snaha nevyšla, ale snad brzy bude líp.

Pavel Maršalík

Více...Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2021/2022

 1.     Přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

2105

2106

2108

2119

2125

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

2102

2103

2104

2109

2111

2113

2117

2121

2122

2124

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 

2.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2021/22 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

2108

 

 

 

 

 

3.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2021/22, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

2125

 

 

 

 

 

4.     Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2021/22:   

15

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2021/22:

2

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2021/22:

13

 Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2021.

 Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:28 [comment]


Změna režimu testování

[sobota, 1. květen 2021]

Od 3.5. se žáci i zaměstnanci školy testují jedenkrát týdně, a to v pondělí.

Více...Den Země 2021

[pátek, 30. duben 2021]

Den Země 2021


První a druhý ročník oslavil Den Země 23. 4. 2021. Ostatní ročníky pracovaly na tomto projektu v jiných dnech. Skupiny žáků procházely stanovišti a plnily jednotlivé úkoly. Za splnění si vždy každý žák nalepil do obrázku dílek = puzzle. Žáci určovali názvy živočichů a rostlin jednotlivých ekosystémů. Poznávali, čím jsou pro nás společenstva přínosná. Dověděli se, co je Den Země a proč se slaví. Zopakovali si principy třídění odpadů. Cílem bylo uvědomit si, že o naši planetu bychom se měli starat a chránit ji po celý rok. (je)

Prvňáčkové na Den Země nezaháleli. Po výuce a rozhovorech o tomto Dni dostal každý do dvojice gumové rukavice a igelitku. Krátkou procházkou po obci jsme posbírali nemálo odpadků po nepořádnících. Děti dobře vědí, co je správné a nesprávné, umí celkem dobře třídit odpad. Skleněné a plastové lahve děti odnášely hned do kontejnerů. Až s údivem pilně sbírali po cestě - necestě leccos (jak lze vidět na fotce). Snad alespoň touto troškou jsme zvelebili naše okolí. Pro zajímavost si děti tipovaly dobu rozkladu různého odpadu v přírodě. No, někdy jsme se podivili nad tak dlouhou dobou. Víme, že sklo se nerozloží nikdy! Abychom nedělali jen sběr nepořádku, na školní zahradě jsme si zasadili jarní květinky za odměnu, pro radost i krásu. (šle)

Ve dnech 26. a 27. dubna proběhl projekt Den země pro 3.-5. ročník. Samostatné třídy se sešly v tělocvičně na tematicky zaměřených stanovištích, kde žáci ve skupinkách plnili úkoly zaměřené na jednotlivé přírodní ekosystémy - vodu, les, louku, pole a okolí lidských obydlí. Na těchto stanovištích si zopakovali, co ve kterém ekosystému roste a žije, zároveň si ověřili, zda ví, k čemu tento ekosystém slouží a jak ho může člověk využívat. Na dalších stanovištích si žáci pročetli plakáty zaměřené na svátek naší planety, kdy, od jakého roku, proč a jak ho slavíme. Také prošli stanovištěm zaměřeným na ekologii, kde si zopakovali, co do kterého kontejneru patří a nepatří, jak můžeme šetřit naše životní prostředí a jak mu pomáhat. Po splnění stanoviště žáci obdrželi výřez obrázku, který si nalepili do své neúplné skládačky naší planety. Na závěr si žáci ověřili své znalosti na pracovním listu, který shrnul informace z jednotlivých stanovišť. (sý)

Více...Velikonoce u prvňáčků

[pátek, 30. duben 2021]

Velikonoce u prvňáčků


Během uzavření škol nejen děti z 1.třídy doma slavily svátky jara. Rodiče dětí mi poslali fotky, jak jejich Velikonoce doma probíhaly. Škoda, že jsme nemohli Velikonoce prožít společně ve škole. (mk)

Více...Změna testů

[neděle, 25. duben 2021]

Od pondělí 26.4. se budou žáci testovat jinými testy. Změna se neuskutečnila z rozhodnutí školy. Singclean testy

Více...
Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročník pro školní rok 2021/2022

8. dubna 2021

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

13. dubna - 28. dubna 2021

po předchozí domluvě termínu s ředitelem školy


Zápis žáků - plakát

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563, 728 550 788 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní (15.4.2021) na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .


Zatím není známo, zda bude zápis žáků probíhat s přítomností žáků nebo jen formálně pouze s rodiči.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


Více...


Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/22 - prodloužení termínu

vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:52 [comment]


PROVOZ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

[sobota, 10. duben 2021]

Obecné informace pro všechny žáky

ZŠ Vrčeň má zapsaných 76 žáků, které jsou v pěti samostatných třídách; třídy musí ve výuce rotovat po celých třídách.

1.týden od 12.4.2021 dochází do školy žáci 3.-5.ročník u; žáci 1.-2.ročníku se vyučují doma (distančně).

2.týden od 19.4.2021 dochází do školy žáci 1.-2.ročník u; žáci 3.-5.ročníku se vyučují doma (distančně).

Příznaky, při kterých nevstupuje žák do školy:

Příznaky

Testování:

Žáci se budou 2x v týdnu testovat antigenními testy LEPU (v naší škole v tělocvičně v pondělí a ve čtvrtek ihned po příchodu do školy; pokud není vykonán test v pondělí (ve čtvrtek), musí být žák testován v den, kdy přijde do školy).

Žák se nemusí testovat, pokud je splněna podmínka v dokumentu, část II.

  • Žák má prodělané onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • Má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, které byly provedeny někde ve zdravotnickém zařízení (testovacím centru)
  • Má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Pokud nebude předloženo písemné nebo elektronické potvrzení (možno zaslat na školní e-mail nebo sms na telefon 728 550 788)), žák absolvuje testování.

Mimořádné opatření MZ_testování

Průběh testování:

Testování plánujeme v době od 6,30 do doby, než bude vše hotovo. Děti přijdou ráno (pondělí a čtvrtek) do školy, hned jdou do tělocvičny, provede se test (s mladšími žáky může provést test rodič, nebo učitelka, vychovatelka,...sami jako poslední možnost), po výsledku testu jde dítě do šatny a do třídy nebo (bohužel) domů, bude-li test pozitivní. Po dobu vyhodnocování testu (15 minut) bude sedět dítě "u svého" testu v tělocvičně nebo na výsledek testu počká s rodičem na školní zahradě, kde není zajištěn pedagogický dozor.

Výsledky testů jednotlivých žáků se nesdělují ostatním. Pokud je žákův test pozitivní, žák opouští školu sám, nebo v doprovodu rodičů. Na příjezd rodičů dítě čeká v oddělené místnosti. Pro tyto možnosti je připraven tiskopis.

Odchod ze školy_pozitivní test

Vyhodnocení testování:

Diagram testování

Ochrana nosu a úst:

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají žáci chirurgickou roušku, nanoroušku nebo ochranu na bázi respirátoru FFP2. Nesmí být látková rouška.

Mimořádné opatření MZ_ochrana dýchacích cest

Rodiče ve škole:

Rodič může vstoupit do školy pouze v pondělí a ve čtvrtek ráno (pomoc při testování). V ostatní dny ráno a odpoledne není umožněn vstup rodičů do školy.

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně. Na oběd se bude docházet v třídních skupinách.

Provoz školní družiny: žáci budou i odpoledne (družinová činnost) pokračovat ve své třídní skupině; bude oproti dřívější době zkrácen provoz družiny; děti budou odcházet ze ŠD nejpozději v 15,30 hodin.

Provoz ŠD bude jiný, proto žádáme o zapsání časů, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny. Tiskopis obdrží dítě ve škole, nebo si jej rodič vytiskne.

Odchody z družiny

Rozvrh hodin

Je provedena úprava rozvrhu. O změnách budou žáci informováni. Pedagogičtí pracovníci byli rozděleni stejně jako žáci do dvou skupin, které se nepotkávají. Můžete tedy očekávat, že na některé předměty bude přítomen jiný vyučující než před uzavřením škol. Doporučujeme přinést si vhodné oblečení a obuv na venkovní pobyt (pohyb, práce na zahradě, vycházky,….).

Zadání domácí práce na týden s distanční výukou obdrží žáci v pátek.

V týdnu prezenční výuky není on-line výuka.

Závěrem

Držme si palce, abychom to přečkali ve zdraví. Není-li dítěti dobře (má příznaky nemoci), nechodí do školy. Největší problém nastane, pokud ve čtvrtek bude některý test pozitivní. To potom musí celá třída do karantény, všichni žáci dané třídy odcházejí domů a prezenční výuka v daném týdnu končí. Dále se bude čekat na vyjádření Krajské hygienické stanice (viz diagram testování).

Pavel Maršalík


Instruktážní video LEPU testy

Instruktážní video Singcelean testy

Informace pro rodičeVíce...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:08 [comment]


Strana 5 z 132
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň