Den Země 2021

[pátek, 30. duben 2021]

Den Země 2021


První a druhý ročník oslavil Den Země 23. 4. 2021. Ostatní ročníky pracovaly na tomto projektu v jiných dnech. Skupiny žáků procházely stanovišti a plnily jednotlivé úkoly. Za splnění si vždy každý žák nalepil do obrázku dílek = puzzle. Žáci určovali názvy živočichů a rostlin jednotlivých ekosystémů. Poznávali, čím jsou pro nás společenstva přínosná. Dověděli se, co je Den Země a proč se slaví. Zopakovali si principy třídění odpadů. Cílem bylo uvědomit si, že o naši planetu bychom se měli starat a chránit ji po celý rok. (je)

Prvňáčkové na Den Země nezaháleli. Po výuce a rozhovorech o tomto Dni dostal každý do dvojice gumové rukavice a igelitku. Krátkou procházkou po obci jsme posbírali nemálo odpadků po nepořádnících. Děti dobře vědí, co je správné a nesprávné, umí celkem dobře třídit odpad. Skleněné a plastové lahve děti odnášely hned do kontejnerů. Až s údivem pilně sbírali po cestě - necestě leccos (jak lze vidět na fotce). Snad alespoň touto troškou jsme zvelebili naše okolí. Pro zajímavost si děti tipovaly dobu rozkladu různého odpadu v přírodě. No, někdy jsme se podivili nad tak dlouhou dobou. Víme, že sklo se nerozloží nikdy! Abychom nedělali jen sběr nepořádku, na školní zahradě jsme si zasadili jarní květinky za odměnu, pro radost i krásu. (šle)

Ve dnech 26. a 27. dubna proběhl projekt Den země pro 3.-5. ročník. Samostatné třídy se sešly v tělocvičně na tematicky zaměřených stanovištích, kde žáci ve skupinkách plnili úkoly zaměřené na jednotlivé přírodní ekosystémy - vodu, les, louku, pole a okolí lidských obydlí. Na těchto stanovištích si zopakovali, co ve kterém ekosystému roste a žije, zároveň si ověřili, zda ví, k čemu tento ekosystém slouží a jak ho může člověk využívat. Na dalších stanovištích si žáci pročetli plakáty zaměřené na svátek naší planety, kdy, od jakého roku, proč a jak ho slavíme. Také prošli stanovištěm zaměřeným na ekologii, kde si zopakovali, co do kterého kontejneru patří a nepatří, jak můžeme šetřit naše životní prostředí a jak mu pomáhat. Po splnění stanoviště žáci obdrželi výřez obrázku, který si nalepili do své neúplné skládačky naší planety. Na závěr si žáci ověřili své znalosti na pracovním listu, který shrnul informace z jednotlivých stanovišť. (sý)Velikonoce u prvňáčků

[pátek, 30. duben 2021]

Velikonoce u prvňáčků


Během uzavření škol nejen děti z 1.třídy doma slavily svátky jara. Rodiče dětí mi poslali fotky, jak jejich Velikonoce doma probíhaly. Škoda, že jsme nemohli Velikonoce prožít společně ve škole. (mk)Změna testů

[neděle, 25. duben 2021]

Od pondělí 26.4. se budou žáci testovat jinými testy. Změna se neuskutečnila z rozhodnutí školy. Singclean testy
Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročník pro školní rok 2021/2022

8. dubna 2021

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

13. dubna - 28. dubna 2021

po předchozí domluvě termínu s ředitelem školy


Zápis žáků - plakát

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563, 728 550 788 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní (15.4.2021) na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .


Zatím není známo, zda bude zápis žáků probíhat s přítomností žáků nebo jen formálně pouze s rodiči.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


Více...


Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/22 - prodloužení termínu

vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:52 [comment]


PROVOZ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

[sobota, 10. duben 2021]

Obecné informace pro všechny žáky

ZŠ Vrčeň má zapsaných 76 žáků, které jsou v pěti samostatných třídách; třídy musí ve výuce rotovat po celých třídách.

1.týden od 12.4.2021 dochází do školy žáci 3.-5.ročník u; žáci 1.-2.ročníku se vyučují doma (distančně).

2.týden od 19.4.2021 dochází do školy žáci 1.-2.ročník u; žáci 3.-5.ročníku se vyučují doma (distančně).

Příznaky, při kterých nevstupuje žák do školy:

Příznaky

Testování:

Žáci se budou 2x v týdnu testovat antigenními testy LEPU (v naší škole v tělocvičně v pondělí a ve čtvrtek ihned po příchodu do školy; pokud není vykonán test v pondělí (ve čtvrtek), musí být žák testován v den, kdy přijde do školy).

Žák se nemusí testovat, pokud je splněna podmínka v dokumentu, část II.

  • Žák má prodělané onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • Má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, které byly provedeny někde ve zdravotnickém zařízení (testovacím centru)
  • Má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Pokud nebude předloženo písemné nebo elektronické potvrzení (možno zaslat na školní e-mail nebo sms na telefon 728 550 788)), žák absolvuje testování.

Mimořádné opatření MZ_testování

Průběh testování:

Testování plánujeme v době od 6,30 do doby, než bude vše hotovo. Děti přijdou ráno (pondělí a čtvrtek) do školy, hned jdou do tělocvičny, provede se test (s mladšími žáky může provést test rodič, nebo učitelka, vychovatelka,...sami jako poslední možnost), po výsledku testu jde dítě do šatny a do třídy nebo (bohužel) domů, bude-li test pozitivní. Po dobu vyhodnocování testu (15 minut) bude sedět dítě "u svého" testu v tělocvičně nebo na výsledek testu počká s rodičem na školní zahradě, kde není zajištěn pedagogický dozor.

Výsledky testů jednotlivých žáků se nesdělují ostatním. Pokud je žákův test pozitivní, žák opouští školu sám, nebo v doprovodu rodičů. Na příjezd rodičů dítě čeká v oddělené místnosti. Pro tyto možnosti je připraven tiskopis.

Odchod ze školy_pozitivní test

Vyhodnocení testování:

Diagram testování

Ochrana nosu a úst:

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají žáci chirurgickou roušku, nanoroušku nebo ochranu na bázi respirátoru FFP2. Nesmí být látková rouška.

Mimořádné opatření MZ_ochrana dýchacích cest

Rodiče ve škole:

Rodič může vstoupit do školy pouze v pondělí a ve čtvrtek ráno (pomoc při testování). V ostatní dny ráno a odpoledne není umožněn vstup rodičů do školy.

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně. Na oběd se bude docházet v třídních skupinách.

Provoz školní družiny: žáci budou i odpoledne (družinová činnost) pokračovat ve své třídní skupině; bude oproti dřívější době zkrácen provoz družiny; děti budou odcházet ze ŠD nejpozději v 15,30 hodin.

Provoz ŠD bude jiný, proto žádáme o zapsání časů, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny. Tiskopis obdrží dítě ve škole, nebo si jej rodič vytiskne.

Odchody z družiny

Rozvrh hodin

Je provedena úprava rozvrhu. O změnách budou žáci informováni. Pedagogičtí pracovníci byli rozděleni stejně jako žáci do dvou skupin, které se nepotkávají. Můžete tedy očekávat, že na některé předměty bude přítomen jiný vyučující než před uzavřením škol. Doporučujeme přinést si vhodné oblečení a obuv na venkovní pobyt (pohyb, práce na zahradě, vycházky,….).

Zadání domácí práce na týden s distanční výukou obdrží žáci v pátek.

V týdnu prezenční výuky není on-line výuka.

Závěrem

Držme si palce, abychom to přečkali ve zdraví. Není-li dítěti dobře (má příznaky nemoci), nechodí do školy. Největší problém nastane, pokud ve čtvrtek bude některý test pozitivní. To potom musí celá třída do karantény, všichni žáci dané třídy odcházejí domů a prezenční výuka v daném týdnu končí. Dále se bude čekat na vyjádření Krajské hygienické stanice (viz diagram testování).

Pavel Maršalík


Instruktážní video LEPU testy

Instruktážní video Singcelean testy

Informace pro rodičeVíce...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:08 [comment]


Minikarneval v 1. ročníku

[sobota, 6. březen 2021]

Minikarneval v 1. ročníku

Poslední únorový den ve škole jsme oslavili mini KARNEVALEM. A to jsme ještě netušili, že dle rozhodnutí vlády ČR v pondělí 1.března se ve škole nesejdeme. Ač bylo po masopustní době, v maskách vyrobených ve družině jsme prošli náves a nabídli jsme v kuchyni p.kuchařovi a p.kuchařce tradiční "boží milosti". Oplátkou nám všem rozdali koblížek od oběda. V obchodě nám p.prodavačka zase jako vždy věnovala sáček s bonbóny. Ve družině si děti trochu zatančily, zasoutěžily, a hlavně se dosti nasladily. Bábovka od Eliščiny maminky byla moc dobrá. Bonbónky, které donesla Anetka K., přišly vhod. Děkujeme! Škoda jen, že se s námi nemohlo veselit více kamarádů a jiní spolužáci. Mějme všichni veselejší jaro, a hlavně se všichni brzy ve zdraví sejděme v naší škole. (šle)

Více...Žofka, ředitelka ZOO, šla na masopustní průvod

 

Únor je období masopustu a je již tradicí, že pořádáme ve školní družině zábavné odpoledne. Pátek 19.2. a pondělí 22.2. proběhlo ve školní družině ve znamení masopustu pro žáky 2.ročníku. Žáci si v první části odpoledne ve školní družině o této tradici vyprávěli, připomněli si písničky a naučili se krásnou básničku související s masopustem. Následně se přestrojili do zvířecích masek, které si samy vyrobily. Paní vychovatelka vyrobila pěkného koně a mohlo se vyrazit na masopustní průvod. Hlavní „veselí“ se rozpoutalo před školní družinou, kde děti zopakovali několikrát básničku, za kterou dostali od milých paních prodavaček sladkost v podobě bonbonu. Pro všechny zúčastněné to byla hezká sladká tečka. Tak za rok, opět masopust. (Pe)

Více...Volný čas prvňáčků ve školní družině

 

Dva měsíce ve škole po vánočních prázdninách utekly jako voda. Alespoň prvňáci a druháci se v tento čas mohli potkávat s kamarády i s učiteli ve škole a trávit spolu i volný čas.

Prvňáčci, ve svém oddělení ŠD, si užívali v mrazivém a sněhovém počasí klouzaček, her na sněhu a stavění iglú na zahradě. V době nepříznivého počasí jsme si zkusili retro zábavu točení knoflíku na niti. K tomu bylo třeba trochu umu, dobré motoriky a trpělivosti. Jako prvnímu se to podařilo Péťovi S. Stavění z kostek zabaví snad všechny děti. A tak byla vyhlášena soutěž o nejlepší stavbu. No, vyhodnocení nebylo lehké, protože "malí nepromovaní inženýři" byli velice tvůrčí a nápadití. To se muselo ocenit! Stavby byly k vidění a k dispozici ke hraní více než týden. (šle)

Více...Zadání úkolů

[pondělí, 1. březen 2021]

nejde otevřít v prohlížeči Google Chrome. V jiném prohlížeči by neměl být žádný problém.

Více...Vážení rodiče, zveřejňuji informaci z MŠMT, která se týká uzavření všech škol od 27.2.2021.

MŠMT - provoz škol od 27.2.2021

Vzhledem k opatřením vlády jsme byli nuceni změnit zadání týdenní práce. Změny se týkají odevzdávání hotové práce. V pátek 5.3. a v pátek 19.3. se nebudou úkoly odevzdávat fyzicky ve škole a žáci tedy nebudou dostávat nové sešity nebo např. pracovní listy.

Opravenou verzi úkolů na týden od 1.3. do 5.3.2021 zveřejním 28.2.2021.

Jarní prázdniny jsou od 8.3. do 12.3.2021.

Úkoly na týden od 15.3. do 19.3.2021 zveřejním nejpozději 7.3.2021.

Škola je uzavřená a pokud někdo z rodičů bude mít na školu nebo na třídního učitele nějaký požadavek, prosím, pište na třídní nebo školní e-mail. Pište i v případě nejasností ohledně výuky a plnění domácí práce.

Mějte se hezky, buďte zdraví a pozdravujte vaše děti.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 16:19 [comment]


Sv. Valentýn

[úterý, 23. únor 2021]

Sv. Valentýn

V družině jsme si připomněli legendu sv. Valentýna a tvoření přáníček. Žáci obou skupin měli možnost vytvořit si přáníčko se srdíčky a někteří ještě srdíčka z vlněných bambulek. Svá přáníčka předávali kamarádům nebo je nesli pro své blízké domů. Myslím, že všichni měli velikou radost z toho, že mohou někoho potěšit. (ku)

Více...Zimní království

[úterý, 23. únor 2021]

Zimní království

Od 8.2. do 11.2. jsme využívali příhodného počasí k zimním radovánkám. Žáci prvního i druhého ročníku na zahradě postavili iglú, prolézačky, klouzali se na bobech, dělali andílky do sněhu a nechybělo ani koulování.

V průběhu nejmrazivějšího dne si prvňáčci vyzkoušeli pokus se zamrazením obarvené vody a nazdobenými korálky a větvičkami. Pozorovali, za jakou dobu jim voda v kalíšku zamrzne úplně. Pak jsme vytvořili ledovou výstavku. Všichni byli sice zmrzlí a mokří, ale šťastní. (ku)

Více...Strana 7 z 133
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň