Školní jídelna v provozu od 24.2.2021

[pondělí, 22. únor 2021]

Vážení rodiče,
od 24. 2. 2021 bude mateřská škola opět v provozu a tedy i školní jídelna.
Na obědy budeme chodit v časových intervalech stejně jako před uzavřením MŠ.
2.ročník hned po 4.hodině v 11,30 hodin, 1.ročník později cca v 11,50 hodin. Vyzvedávání dětí bude možné nejdříve ve 12,30 hodin.
Pavel Maršalík


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:04 [comment]INFORMACE PRO RODIČE

MŠ Vrčeň a školní jídelna jsou od 11.2.2021 v karanténě.

Obědy se nevaří ani pro školu. Žáci si přinesou celodenní stravu z domova.

Uzavření jídelny platí do odvolání podle rozhodnutí KHS.

 

Pavel Maršalík, ředitel školy                                     10.2.2021


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:25 [comment]


 

Ve čtvrtek 28.ledna skončilo 1.pololetí tohoto školního roku. Žáci 1. a 2.ročníku měli to štěstí, že mohli právě v tento den obdržet svoje vysvědčení, tedy přesněji Výpis z vysvědčení. Ostatní žáci obdrží svá vysvědčení za 1.pololetí, až se vrátí do školy.

Během prvního pololetí naši žáci strávili většinu času doma na dálkové, distanční výuce. Učitelé zkoušejí různé varianty řešení, zjišťují, jaké formy výuky vyhovují žákům, ale i jejich rodičům. I přesto, že zkoušíme vymýšlet různé varianty a formy výuky, vždycky se najde někdo, komu právě zvolená varianta nevyhovuje. Jednou je on-line hodin málo, pro jiného je on-line hodin až moc, někdo pracuje velmi dobře, jiný tempo nestíhá, neboť doma se mu nechce pracovat, na jiných školách mají on-line hodin víc, jiní volají, abychom zbrzdili a zpomalili tempo. Někdy je těch všech požadavků až příliš.

Každý žák dostal na vysvědčení známky za dobu prezenční výuky, ale každý žák 3.-5.ročníku také obdrží slovní hodnocení své domácí (on-line) práce. Není to jednoduchá situace a přesto jsme ve škole dospěli k hodnocení 1.pololetí.

Při hodnocení prospěchu jsem zjistil, že 57 žáků prospělo s vyznamenáním, 19 žáků prospělo, jeden žák neprospěl, jeden žák byl hodnocen slovně a dva žáci nebyli hodnoceni z důvodu vysoké absence.

Za první pololetí jsme udělili 30 pochval (26 pochval udělili třídní učitelé a 4 pochvaly ředitel školy). Také bylo uloženo jedno napomenutí třídního učitele.

I přesto, že jsme do školy chodili velmi málo, jsou ve škole tři žáci, kteří za dobu prezenční výuky nasbírali přes 100 zameškaných hodin.

Na závěr bych velmi rád upozornil, že za tuhle šílenou situaci učitelé nemohou, že se snaží pomáhat všem. Chápu, že rodiče mají velmi ztíženou situaci. To ale mají moje kolegyně také. Velmi prosím o shovívavost a trpělivost.

Velmi se s kolegyněmi těšíme, až budeme opět všichni ve škole. Pro mě jako ředitele školy je hodně věcí, které mě ve školní práci svazují a netěší. Denně poslouchám, jak divně zní prázdná škola bez dětí, bez povyku, bez radosti, bez úsměvů, bez společného setkávání. Trápí mě to, ale neumím s tím nic udělat. Držím nám všem palce, abychom to všechno zvládli přečkat. Přeji vám všem hodně síly a trpělivosti. Věřím, že brzy bude líp !

Pavel Maršalík


Vysvědčení za 1.pololetí 2020/2021 Zvětšit obrázek

Divadlo Alfa on-line

[pátek, 5. únor 2021]

Divadlo Alfa on-line

 

Rádi jezdíme do divadla Alfa do Plzně. Jenže letos je všechno jinak. Proto moc děkujeme všem z Divadla dětí Alfa za to, že pro nás natočili záznam představení Tři siláci na silnici. Prvňáčci této nabídky využili a společně se na pohádku podívali on-line. Odkaz na tuto divadelní hru obdrželi i třeťáci.

Strávili jsme před interaktivní tabulí zhruba hodinu času, bavili jsme se, tleskali do rytmu při hudbě a fandili jsme kladným hrdinům. Divadlo se nám líbilo, i když v divadle to je opravdu o mnoho lepší. S panem učitelem jsme pak vytvořili při tvořivém psaní obrázky a napsali jsme slova, která se objevovala při této hře.

Moc se těšíme, až se vydáme do Plzně a pěkně se posadíme do sedaček a v klidu shlédneme další skvělou pohádku tohoto dětského divadla.

 

Více...Hry na sněhu

[pátek, 5. únor 2021]

Hry na sněhu

 

Sníh!!!!!! Děti byly nadšené z napadaného sněhu, a proto jsme vyrazili na zahradu a postavili sněhové stavby. Taky jsme si pořádně užili koulovačku: Jen nás všechny mrzí, že si na sněhu nemůžeme hrát všichni, co chodíme do naší školy.

Více...Výuka od 1.února 2021

[sobota, 30. leden 2021]

Bohužel pokračujeme ve stejném režimu jako doposud: 1.-2.ročník prezenční výuka a 3.-5.ročník distanční výuka

Více...Provoz školy od 25.1. do 29.1.2021

[sobota, 23. leden 2021]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 25.1. DO 29.1.2021

Na závěr 1.pololetí plánujeme vysvědčení se známkami.

Všichni žáci obdrží „Výpis z vysvědčení“, který se do školy nevrací.

Žáci 1. – 2.ročníku obdrží vysvědčení v průběhu dopoledne dne 28.1.2021 (žáci si přinesou desky nebo folii na vysvědčení).

Žáci 3. – 5.ročníku obdrží vysvědčení a navíc „Hodnotící list“; oba dokumenty budou žákům předány po návratu do školy

29.1. (pátek) jsou pololetní prázdniny pro všechny žáky, tento den není v provozu školní družina ani školní jídelna.

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

Distanční výuka pokračuje z rozhodnutí Vlády ČR a je podle zákona povinná.

Úkoly budou zadány na 3 dny (pondělí – středa).

Žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) tentokrát ve čtvrtek 28.1. v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin.

U úkolů bude přiloženo oznámení o prospěchu (hodnocení), ale nebude to vysvědčení. Nechceme takové oznámení zasílat e-mailem.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

Prezenční výuka

Informace o stravování

Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.

Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

22.1.2021


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:27 [comment]


K+M+B 2021

[středa, 20. leden 2021]

K+M+B 2021

 

První lednový týden si děti ve školní družině vyráběly plastický obrázek 3 králů z látky, papíru a dekorací. Právě v tříkrálový den při HV jsme si s dětmi pustili z "youtubka" koledu "My tři králové jdeme k vám...". Hned si děti mohly vyzkoušet tradici obchůzky, jak králové přáli štěstí, zdraví po domech (tentokrát ovšem pouze imaginárně ve třídě).  Po obědě vybrané děti takto tříkrálovsky oblečeny popřály i paním kuchařkám v jídelně a všem v MŠ. Na školní zahradě se děti rozpohybovaly tříkrálovými soutěžemi v obratnosti a celý den završila sladká odměna. Prvňáčci jsou opravdu šikovní a je fajn, že se i v této "rouškové" době mohou takto ve škole prezentovat. (šle)

Více...Provoz školy od 4.1.2021

[pátek, 1. leden 2021]

PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

 • Distanční výuka
 • Úkoly budou opět zveřejňovány na webových stránkách školy a to nejpozději v neděli na další týden a budou zadány vždy na 4 dny v týdnu.
 • Nově žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) každý pátek do školy v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin (místo focení a skenování splněných úkolů a poté zasílání na email).
 • Úkoly může doručit do školy v podstatě kdokoliv - rodič, jiný člen rodiny, rodič jiného žáka školy, spolužák z 1. a 2. ročníku (a nemusí to být jen sourozenec).
 • V přízemí školy u hlavního vchodu budou připraveny krabice pro jednotlivé ročníky na odevzdání vypracovaných úkolů. Při odevzdání se zároveň převezmou další sešity nebo PL pro vypracování úkolů v dalším týdnu. Vyučující budou opravy provádět přímo do sešitu. Rodičům a žákům ubyde práce se zasíláním a focením splněných úkolů. Vše bude tak jednodušší a lépe se bude v sešitech pokračovat po návratu do škol.
 • On-line hodiny budou využívány individuálně, pouze po vzájemné domluvě, na výzvu vyučujících, přednostně pro osobní setkání (konzultace) nikoliv pro společnou výuku celé třídy.
 • Prostředí, ve kterém budou tyto on-line hodiny probíhat, je SKYPE. V případě nového učiva budou vyučující využívat aplikaci YouTube, kam budou vkládat videa s výkladem na školní neveřejný kanál.
 • Ve spojení budou učitelé s rodiči a žáky přes email jako v minulém distančním vzdělávání (platí to i pro 5. ročník, který na jaře 2020 využíval pro spojení Facebook - Messenger)
 • Osobní konzultace ve škole budou využívány hlavně pro žáky, kteří dosud v době distanční výuky nepracovali a neodevzdávali žádné úkoly. Na konzultace budou pozváni žáci dle výběru třídních učitelů nebo jiných učitelů. Osobní konzultace jsou ale možné i pro ostatní zájemce po domluvě s vyučujícím.
 • Máme velkou prosbu. Bude-li mít vaše dítě nějaké potíže s vypracováním úkolů, neváhejte a určitě napište své paní učitelce e-mail, stejně je to s požadavkem na osobní konzultaci ve škole. V dřívější době (jaro i podzim 2020) tomu tak nebylo a potom učitelé našli prázdné sešity, nesplněné úkoly apod.
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

 • Prezenční výuka
 • Organizace školní práce bude stejná jako dříve včetně provozu školní družiny. Družina je v provozu po vyučování nejpozději do 16,30 hodin. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny zůstávají platná a to včetně vyzvedávání žáků z družiny a dalších náležitostí.
 • Během celého pobytu ve škole jsou nutné roušky včetně náhradních roušek (štít je možný).
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Informace o stravování

 • Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.
 • Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

1.1.2021

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:20 [comment]


Čas na poděkování

[středa, 30. prosinec 2020]

ČAS NA PODĚKOVÁNÍ.

Doba vánoční a konec roku nás nabádá k rozjímání, zklidnění, zamyšlení, ale i poděkování. Děkujeme za pomoc a dary nebo podporu v uplynulém čase: p. Sýkorové (věnování betlémských postav a ozdob z hlíny, různé papírové výřezy na vyrábění s dětmi); p. Weinfurterovi (opravy koloběžky); p. Strolenému M. (oprava trampolíny připevnění náčiní v tělocvičně); p. Strolenému  J. (zajištění a připevnění náčiní v tělocvičně, různé jiné opravy); p. Vaskové (darování většího množství knoflíků ); p. Jabůrkové + Emmě (zajištění občerstvení  na cyklistickém výletu, věnování dekorací); a dalším nezištným lidem a přátelům naší školy. (šle)

Díky patří i zřizovateli nejen za finanční podporu, dále také firmám, které škole věnovaly finanční dary nebo své výrobky. Ceníme si jakékoliv podpory, kterou nám věnujete a jsme rádi za podporu, která nás vždy potěší.

V letošním roce jsme vám všem nemohli dát žádný dárek v podobě dětských vystoupení, zpěvů písní a koled, různých besídek, ani to jaro jsme letos řádně nepřivítali, nepopřáli maminkám k jejich svátku,.......

Už ale nebudeme vzpomínat na to, co nebylo, ale budeme se těšit na to, co pěkného nás čeká a co teprve přijde. Přeji všem čtenářům našich webových stránek, aby měli nový rok 2021 lepší, zdravější, pohodovější.

Určitě se brzy uvidíme. Všichni se na vás všechny těšíme.

Pavel Maršalík

Více...Třídní a družinové Vánoce

[středa, 23. prosinec 2020]

Třídní a družinové Vánoce

 

1.ročník

V první třídě jsme začali hned ráno s učením a to jsme střídali s pobytem na koberci, kde jsme vyprávěli o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích. Pouštěli jsme lodičky z ořechových skořápek, rozkrajovali jablíčko, udělali jsme výstavu vánočního cukroví, povídali si o vánočce jako o jednom ze symbolů svátků. Děti i my dospělí jsme si všechno moc užívali. Potom pana učitele vystřídala paní vychovatelka Šlajerová a děti předvedly starším spolužákům dramatizaci písničky Nad Betlémem svítí hvězda. (mk)

2.ročník

Tento školní rok jsme oslavili třídní Vánoce 18. prosince 2020. Nejprve jsme dozdobili vánoční přání, která jsme vytvořili při výtvarné výchově a pracovních činnostech a napsali do nich texty. Dokončili jsme drobné dárky v podobě KAPIČEK ŠTĚSTÍ. Slepili jsem oříšky na ozdobení našeho vánočního stromečku. Po svačině, na kterou jsme si z domova donesli cukroví a uvařili čajíček, jsme si zopakovali básničku Mráz a vyzkoušeli několik vánočních zvyků - pouštění lodiček z oříšků a krájení jablíček. Následovalo rozdání dárečků a nechyběla ani pohádka. Na závěr jsme si popřáli hezké Vánoce. Myslím, že se nám tento den vydařil. (je)

3.ročník

Páteční den jsme ve třetí třídě pojali celý vánočně. Již od rána jsme se potýkali vánoční "únikovkou", kdy jsme plnili úkoly z Čj, Aj, M a Prv, abychom odemkli zakódované zámky Vánocům. Při poslechu vánočního příběhu o důležitosti přátelství a vztahů se svými bližními jsme vyškrabali barevné kapříky z temných řek. Samozřejmě jsme i letos zkusili tradiční zvyky jako jsou např. rozkrajování jablíček, házení botou nebo pouštění lodiček. Sešli jsme se u našeho třídního vánočního stromečku, nasáli adventní atmosféru, zhodnotili starý rok a vyslovili přání do toho nového. Nakonec jsme se společně podívali na pohádku a zakončili vánoční den jak jinak než řízkem se salátem! (sý)

Třídní Vánoce z pohledu dětí. (Kačka Roušalová)

Třídní Vánoce jsme se třídou. Bylo to moc hezké. Nejdřív jsme se dvě hodiny učili a vyráběli. Pak jsme se nasvačili. Paní učitelka nám četla pohádku o velbloudovi, slonovi a koni. Byla moc hezká. Potom jsme dělali zvyky, např. házení botou, rozkrajování jablek, pouštění lodiček. Pak jsme šli už na Ježíška, a pak jako vždy paní učitelka pustila pohádku. Letos pustila Princeznu a půl království. Pak jsme měli oběd, výborný řízek s bramborovým salátem.

4.ročník

Poslední den před prodlouženými prázdninami si i čtvrťáci užívali Třídní Vánoce. Povídali jsme si o tom, jaké tradice dodržujeme v našich domovech, rozkrojili jsme si jablíčko, ochutnali cukroví. Koledy jsme si bohužel zazpívat nemohli, proto jsme si je pustili alespoň z reproduktoru. Došlo i na rozdávání drobných dárečků. A co že nám přinese Ježíšek domů? Každý z nás napsal své přání a po Vánocích uvidíme, komu Ježíšek jeho přání vyplnil. Pak už zbývalo jen popřát si šťastné a veselé Vánoce. (ce)

5.ročník

Stromeček jsme v naší třídě ozdobili již v začátku týdne, aby na nás dýchla vánoční atmosféra při výuce přídavných jmen i dvojciferného dělení. V pátek jsme se posadili do kruhu a začali si připomínat vánoční zvyky a zážitky. Svačinku jsme si zpestřili voňavým čajem a vánočním cukrovím, vyprávěli si nejen o pečení cukroví, ale i o tom, co nás letos o Vánocích doma čeká, koho navštívíme, na koho nezapomeneme s dárkem nebo naopak vzpomeneme v duchu při svíčce. Koleda zazněla, zvoneček zazvonil a nadělování mohlo začít. Každá maličkost daná od srdíčka udělala radost. Byli jsme rádi pospolu po dlouhé době distanční výuky! Na konci jsme si zahráli pár her pro radost, popřáli si krásné vánoční svátky a zdraví v novém roce 2021. Nový rok nám určitě zase připraví nějaké nástrahy, ale my už teď víme, že je společně zvládneme. (pa)

Družinová nadílka:

Tak a je to tady, přichází čas štědrovečerní a všichni se na něj už moc těšíme. Ani kovid nám nezkazil krásnou družinovou nadílku. A ano i k nám už dorazil Ježíšek a děti se dočkaly vytoužené nadílky, kterou děti mají velmi rády. Děti byli moc překvapené a nadšené z nových a zábavných hraček, které jistě budou zpříjemňovat den v družině. Ale ještě před tím, než se vrhly děti na dárky pod školním vánočním stromečkem, řekli jsme si krátkou básničku a pozitivně jsme se naladili. Společně jsme si vytvořili kouzelnou vánoční atmosféru. Dojedli jsme si všechno cukroví, dopili voňavý čaj a šli se podívat, co nám Ježíšek tentokrát nadělil. Dětem se zajiskřily oči a jejich výraz mluvil za vše. Nechyběly ani prskavky. V družině si to děti moc užily a do každého oddělení přibylo několik nových her a stavebnic. Při odchodu domů si děti odnesly nejen nezapomenutelnou náladu, ale i zážitky. Ježíšku, děkujeme a příští rok zase na shledanou! (pe)

Více...Pečení cukroví

[středa, 23. prosinec 2020]

Pečení cukroví

 

Vánoce se blíží, přípravy vrcholí a čtvrťáci se pustili do pečení lineckého cukroví. Rozdělili se do skupin a dali se do práce. Nejdříve podle receptu na kuchyňské váze navážili mouku a cukr. Přidali vaječné žloutky a nakrájené máslo. Ze všech surovin vytvořili těsto, které rozváleli na vále. Každá skupina měla jiná vykrajovátka, a tak začalo vznikat cukroví všemožných tvarů. Po upečení ho děti namazaly malinovou marmeládou a slepily. Hotové linecké cukroví si pak žáci mezi sebou spravedlivě rozdělili a nezapomněli se podělit i s ostatními. Všichni si moc pochutnali. (vá)

Více...Strana 8 z 133
«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň