Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

 Zápis žáků do 1.ročníku

pro školní rok 2019/2020

 

8. dubna 2019

v době od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy

 

Rodiče s sebou přinesou:

 • Rodný list dítěte
 • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce uvedeného v jeho osobním dokladu
 • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka
 • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
 • Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2018/2019, pokud byl odklad udělen
 • Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem.

 

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:57 [comment]


Pozvánka na ŠKOLNÍ VÁNOCE

[středa, 5. prosinec 2018]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ

ZVE RODIČE ŽÁKŮ, PŘÍZNIVCE ŠKOLY

A VEŘEJNOST


ŠKOLNÍ VÁNOCE


14. PROSINCE 2018


JARMARK NA ZAHRADĚ NAD KOSTELEM

OD 15,00 DO 17,30 HODIN


VYSTOUPENÍ DĚTÍ V KOSTELE

SV. VAVŘINCE OD 16,00 HODIN

 

Pokud se s Vámi neuvidíme, přejeme

Vám šťastné Vánoce

a krásný nový rok 2019.

vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:45 [comment]


Družina v době podzimních prázdnin

[čtvrtek, 25. říjen 2018]

DRUŽINA JE

V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENÁ.

Uzavření školní družiny je projednáno se zřizovatelem školy.

 

Odůvodnění:

Na pondělí 29.10.2018 se přihlásil 1 žák a na úterý 30.10.2018 se přihlásili dva žáci. Nebyla tak naplněna podmínka minimálního počtu šesti žáků na jeden den.

 

25.10.2018               

Mgr. Pavel Maršalík, řed.školy


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:03 [comment]


Hudební angličtina

[čtvrtek, 20. září 2018]

Vkládám nabídku pana Jiřího Břicháčka..............

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:35 [comment]


Volné pracovní místo - vychovatelka

[středa, 12. září 2018]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:50 [comment]


Rozdělení ročníků 2018/2019

[čtvrtek, 30. srpen 2018]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 23:05 [comment]


Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu.

Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS qbzmucp, emailem na adrese zs@vrcen.cz nebo poštou na adrese Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Milan Krabec, e-mail: milan.krabec@seznam.cz.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:33 [comment]


Sběr druhotných surovin 2018

[neděle, 15. duben 2018]

Sběr druhotných surovin 2018Vyhlašujeme sběr druhotných surovin... Více...


Sběr druhotných surovin 2018 Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:14 [comment]


Ředitelské volno - 30.dubna 2018

[úterý, 10. duben 2018]

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů na den 30. dubna 2018 (pondělí).

Ředitelské volno je projednáno se zřizovatelem školy.

V uvedený den není v provozu školní družina. Obědy jsou odhlášené.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:01 [comment]


Zápis žáků pro šk.rok 2018/19

[pondělí, 19. březen 2018]

Zápis žáků

 

Více...


Zápis žáků pro šk.rok 2018/19 Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:56 [comment]


BUDU ŠKOLÁK 2018

[čtvrtek, 15. únor 2018]

Připravujeme projekt pro předškolní děti. Přihláška pro zájemce je připravena ke stažení v záložce Dokumenty.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:25 [comment]


Organizační změny od 1.1.2018

[sobota, 10. únor 2018]

Organizační změny od 1.1.2018

 • Mgr. Jitka Zemanová odešla v prosinci na mateřskou dovolenou, došlo ke změně v rozvrhu; její úvazek mají Mgr. Cejpová a Sýkorová. Zároveň byl zveřejněn inzerát na volné místo učitelky na částečný úvazek na dobu určitou do 31.7.2018. K dnešnímu dni se nikdo nepřihlásil.
 • Po změně u 3.ročníku došlo ke změně ve vedení 3.oddělení ŠD – místo Mgr. Cejpové nastoupila od 25.1.2018 Hana Nová.
 • Od 1.2.2018 vede zájmový útvar Šikulové asistentka pedagoga Renata Šlajerová spolu s Bc. Kamilou Kotišovou.
 • Zájmový útvar Sportovní hry vychovatelky Kubíkové je od 1.2.2018 pravidelně každé úterý od 13,00 do 14,00 hodin v rámci provozu ŠD; paní vychovatelka po týdnu střídá mladší a starší žáky; kdo nemá Sportovní hry je začleněn do zbylých dvou oddělení ŠD po vzájemné domluvě vychovatelek ŠD.
Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 22:25 [comment]


Strana 1 z 10
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň