Informace k 14.1.2022

[pátek, 14. leden 2022]


INFORMACE PRO RODIČE – 14.1.2022

2., 3. a 4.ročník má odhlášené obědy na 17. a 18. ledna 2022 z důvodu probíhající karantény.  Pokud se na Vaše dítě nevztahuje karanténa nebo mu karanténa končí, přihlaste si obědy emailem během víkendu. Pokud to nestihnete do nedělního večera, dejte na pondělí vašemu dítěti větší svačinu.

Karanténa je téměř u každého žáka jiná, téměř každý žák má jiné podmínky karantény. Škola vůbec netuší, jaké zprávy posílá KHS rodičům a jak se potom také rozhodnou rodiče ohledně nástupu dítěte do školy.

Dnes platí pravidlo: 5 dní v karanténě; karanténa je ukončena bez potvrzení PCR testem, pak může (ale nemusí) přijít do školy a bude celých dalších 5 dnů s respirátorem nebo rouškou při výuce.

Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k tomuto kroku plošného odhlášení obědů na dobu vyhlášené karantény.

Škola očekává další pokyny od MŠMT, podle kterých by se mělo postupovat od pondělí 17.1.2022. A zase bude všechno jinak !

Pavel Maršalík


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:30 [comment]


Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo na náměstí A. Němejce mobilní odběrové místo na odběr PCR a antigenních testů na covid-19.

Testovací buňka otevřena od 4. ledna 2022.

Provozní doba:

Po–Pá + Ne 8:00–14:00 hodin

Cena PCR testu je 814 Kč.

https://www.nepomuk.cz/obcan/na-nepomuckem-namesti-je-nove-zrizeno-testovaci-misto/

Pokusíme se zjistit další informace, např. zdali dělají PCR test s žádankou zdarma.


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:17 [comment]


Informace k nástupu do školy dne 3.1.2022

TESTOVÁNÍ

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci; v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Další pokyny, které došly z MŠMT stanoví, jak má škola postupovat při výskytu pozitivního výsledku antigenního testu. Tyto pokyny musí škola řádně pročíst a pochopit.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně zvládnout vzdělávání žáků bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalíkvložil: Ředitel [Úřední deska] 20:23 [comment]


Ředitelské volno 22.12.

[středa, 15. prosinec 2021]

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1 volný den pro žáky (ředitelské volno) z organizačních a provozních důvodů na den

22.prosince 2021 (středa).

Volný den pro žáky je projednán se zřizovatelem školy také z důvodu navýšené nemocnosti žáků a pedagogů.

Školní družina není v provozu.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

15.12.2021

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:54 [comment]


Informace o karanténě

[pondělí, 1. listopad 2021]

Dnes bylo škole v odpoledních hodinách oznámeno, že žáci 2.ročníku byli vytrasováni, protože byli před týdnem v kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek testu na Covid. Určená karanténa se týká jen žáků 2.ročníku, kteří byli 25.10. ve škole. Zákonným zástupcům těchto žáků byl odeslán informační dopis z KHS a také byli telefonicky upozorněni na skutečnost, že zítra 2.11. jejich děti nejdou do školy. Dopis obsahuje i informace o tom, za jakých podmínek se mohou děti vrátit do školy v dřívějším termínu. Žákům v karanténě byly odhlášeny obědy. Karanténa se netýká sourozenců těchto žáků.

Žáci, kteří nebyli ve zmíněný den (25.10.) ve škole, jdou do školy a učí se dle rozvrhu.

Chci tímto oznámením ukončit předávání zaručených zpráv a potřebuji také dodat, že děti o této informaci nevěděly, neboť jsem se vše dozvěděl až odpoledne.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:17 [comment]


Angličtina v 1.ročníku

[pátek, 17. září 2021]

Zájmový útvar (kroužek) zahájil svoji činnost v úterý 14.9. a bude pokračovat každý týden. Angličtina je vždy v úterý, začíná po obědě a končí ve 12.50 hodin.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 22:47 [comment]


Informace k 1.9.2021

[středa, 25. srpen 2021]

Těšíme se na nový školní rok. Přinášíme několik informací.

Zahájení školního roku bude ve středu 1.září 2021 od 7,45 hodin, jen prvňáčci zahajují v 8 hodin. Všichni se ráno sejdeme ve svých třídách, protože nebude společné zahájení v tělocvičně. Zahájení ve třídách bude jen krátkým setkáním po prázdninách. První den nejsou potřeba žádné pomůcky, ani přezůvky. Prvňáčci si přinesou aktovku, aby si domů mohli odnést dárky, pracovní učebnice a sešity.

Pokud budete chtít své dítě tento den do školy doprovodit, je nutné, abyste v prostorách školy používali respirátor k ochraně dýchacích cest. Půjde-li vaše dítě do školy samo, prosíme, abyste napsali na lístek, jak a s kým bude vaše dítě ze školy odcházet.

Třídy ve školním roce 2021/2022:

1.A
Mgr. Pavel Maršalík
12 žáků
2.A
Mgr. Johana Sýkorová
19 žáků
3.A
Mgr. Hana Jedličková
16 žáků
4.A
Mgr. Blanka Palečková
14 žáků
5.A
Mgr. Hana Cejpová
12 žáků

Ve čtyřech třídách máme volné místo pro případné další zájemce o vzdělávání v naší škole.

Další učitelé: Mgr. Jitka Zemanová, Eva Šlajerová

Vychovatelky ŠD: Eva Šlajerová, Jana Kubíková, Martina Petrášová

Asistenti pedagoga: Mgr. Markéta Václavková, Milada Ptáčková, Martina Petrášová, Jana Kubíková, Radka Štěpánová

Zahájení vyučování dle rozvrhu bude od 2.9.2021. Začátek 1.vyučovací hodiny je v 7,45 hodin.

Stravování bude zahájeno 2.9.2021.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 včetně ranní družiny. Rodiče vypisují údaje o odchodu žáků ze školy do notýsku do připravené tabulky a to do doby, než odevzdají vyplněnou přihlášku do družiny.

Testování žáků antigenními testy je stanoveno na dny 1. (2.), 6. a 9.září 2021. Pro žáky platí povinnost nošení roušek nebo respirátoru ve společných prostorách školy.

Pavel Maršalík

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:10 [comment]


Volná místa pro žáky

[pátek, 18. červen 2021]

Kovidové veletoče způsobily úbytek přijatých žáků do 1.ročníku od 1.9.2021. Děti byly přijaty, ale v době po zápisu je jejich rodiče odhlásili. Chci tedy informovat rodiče i veřejnost, že máme v budoucí 1.třídě volná 4 místa pro nové prvňáčky.

Volná místa jsou i v budoucím 4. a 5.ročníku.

Bližší informace podá ředitel školy.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:46 [comment]


17.května jdeme všichni do školy

[pátek, 14. květen 2021]

Informace k nástupu do školy dne 17.5.2021

VÝUKA

Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1.stupně bez rotací. 17.května jdou všichni naši žáci do školy. Vyučujeme dle původního rozvrhu hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dochází ke zrušení omezení ve školní družině. Provoz je v běžném režimu: ranní provoz od 6,30 do 7,30 hodin, odpolední provoz po vyučování nejdéle do 16,30 hodin. Odchody z družiny platí podle přihlášky do ŠD, kterou u sebe mají paní vychovatelky. Případné změny proveďte u paní vychovatelky. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

TESTOVÁNÍ

Testování bude uskutečněno vždy 1.den po víkendu, tedy v pondělí. Nepřijde-li žák v pondělí, bude otestován další den. Rušíme testovací prostor v tělocvičně. Po příchodu do školy se žák přezuje a odchází do své třídy, protože testování bude uskutečňováno v učebnách žáků. Testování provádí žák s pomocí své třídní učitelky nebo učitele, vychovatelky nebo asistentky pedagoga. Testy jsou antigenní z přední části nosu. U mladších žáků je možná výpomoc rodiče.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě - sms s pozitivním výsledkem zašlete na tel.číslo 728 550 788 nebo zašlete na e-mail školy zs@vrcen.cz ).

Žák je povinen podrobit se testování.

TĚLOCVIK

Může být venku, uvnitř v tělocvičně být nesmí. Do školy si žáci přinesou věci na cvičení venku. Při špatném počasí jsou žáci ve třídě nebo bude tělocvik přesunutý na jinou hodinu, pokud to situace dovolí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

I nadále se nesmí zpívat bez ochrany nosu a úst. Ostatní hudební činnosti jsou dovoleny.

ROUŠKY

Nošení roušek zůstává povinné uvnitř budovy (výuka i družina). Venku při rozestupech 2m je možno roušky sundat.

OBĚDY

Na obědy odcházíme ve stanovených intervalech od 11,15 do 12,30 po jednotlivých ročnících. Pokud vyzvedáváte své dítě hned po obědě, doporučujeme jej vyzvednout ve 12,50 hodin. Obědy žáků si od 17.5. opět odhlašují rodiče podle potřeby.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně dokončit tento divný školní rok bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalík

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:14 [comment]


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2021/2022

 1.     Přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

2105

2106

2108

2119

2125

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

2102

2103

2104

2109

2111

2113

2117

2121

2122

2124

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 

2.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2021/22 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

2108

 

 

 

 

 

3.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2021/22, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

2125

 

 

 

 

 

4.     Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2021/22:   

15

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2021/22:

2

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2021/22:

13

 Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2021.

 Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:28 [comment]Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročník pro školní rok 2021/2022

8. dubna 2021

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

13. dubna - 28. dubna 2021

po předchozí domluvě termínu s ředitelem školy


Zápis žáků - plakát

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563, 728 550 788 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní (15.4.2021) na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .


Zatím není známo, zda bude zápis žáků probíhat s přítomností žáků nebo jen formálně pouze s rodiči.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


Více...


Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/22 - prodloužení termínu

vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:52 [comment]


PROVOZ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

[sobota, 10. duben 2021]

Obecné informace pro všechny žáky

ZŠ Vrčeň má zapsaných 76 žáků, které jsou v pěti samostatných třídách; třídy musí ve výuce rotovat po celých třídách.

1.týden od 12.4.2021 dochází do školy žáci 3.-5.ročník u; žáci 1.-2.ročníku se vyučují doma (distančně).

2.týden od 19.4.2021 dochází do školy žáci 1.-2.ročník u; žáci 3.-5.ročníku se vyučují doma (distančně).

Příznaky, při kterých nevstupuje žák do školy:

Příznaky

Testování:

Žáci se budou 2x v týdnu testovat antigenními testy LEPU (v naší škole v tělocvičně v pondělí a ve čtvrtek ihned po příchodu do školy; pokud není vykonán test v pondělí (ve čtvrtek), musí být žák testován v den, kdy přijde do školy).

Žák se nemusí testovat, pokud je splněna podmínka v dokumentu, část II.

  • Žák má prodělané onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • Má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, které byly provedeny někde ve zdravotnickém zařízení (testovacím centru)
  • Má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Pokud nebude předloženo písemné nebo elektronické potvrzení (možno zaslat na školní e-mail nebo sms na telefon 728 550 788)), žák absolvuje testování.

Mimořádné opatření MZ_testování

Průběh testování:

Testování plánujeme v době od 6,30 do doby, než bude vše hotovo. Děti přijdou ráno (pondělí a čtvrtek) do školy, hned jdou do tělocvičny, provede se test (s mladšími žáky může provést test rodič, nebo učitelka, vychovatelka,...sami jako poslední možnost), po výsledku testu jde dítě do šatny a do třídy nebo (bohužel) domů, bude-li test pozitivní. Po dobu vyhodnocování testu (15 minut) bude sedět dítě "u svého" testu v tělocvičně nebo na výsledek testu počká s rodičem na školní zahradě, kde není zajištěn pedagogický dozor.

Výsledky testů jednotlivých žáků se nesdělují ostatním. Pokud je žákův test pozitivní, žák opouští školu sám, nebo v doprovodu rodičů. Na příjezd rodičů dítě čeká v oddělené místnosti. Pro tyto možnosti je připraven tiskopis.

Odchod ze školy_pozitivní test

Vyhodnocení testování:

Diagram testování

Ochrana nosu a úst:

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají žáci chirurgickou roušku, nanoroušku nebo ochranu na bázi respirátoru FFP2. Nesmí být látková rouška.

Mimořádné opatření MZ_ochrana dýchacích cest

Rodiče ve škole:

Rodič může vstoupit do školy pouze v pondělí a ve čtvrtek ráno (pomoc při testování). V ostatní dny ráno a odpoledne není umožněn vstup rodičů do školy.

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně. Na oběd se bude docházet v třídních skupinách.

Provoz školní družiny: žáci budou i odpoledne (družinová činnost) pokračovat ve své třídní skupině; bude oproti dřívější době zkrácen provoz družiny; děti budou odcházet ze ŠD nejpozději v 15,30 hodin.

Provoz ŠD bude jiný, proto žádáme o zapsání časů, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny. Tiskopis obdrží dítě ve škole, nebo si jej rodič vytiskne.

Odchody z družiny

Rozvrh hodin

Je provedena úprava rozvrhu. O změnách budou žáci informováni. Pedagogičtí pracovníci byli rozděleni stejně jako žáci do dvou skupin, které se nepotkávají. Můžete tedy očekávat, že na některé předměty bude přítomen jiný vyučující než před uzavřením škol. Doporučujeme přinést si vhodné oblečení a obuv na venkovní pobyt (pohyb, práce na zahradě, vycházky,….).

Zadání domácí práce na týden s distanční výukou obdrží žáci v pátek.

V týdnu prezenční výuky není on-line výuka.

Závěrem

Držme si palce, abychom to přečkali ve zdraví. Není-li dítěti dobře (má příznaky nemoci), nechodí do školy. Největší problém nastane, pokud ve čtvrtek bude některý test pozitivní. To potom musí celá třída do karantény, všichni žáci dané třídy odcházejí domů a prezenční výuka v daném týdnu končí. Dále se bude čekat na vyjádření Krajské hygienické stanice (viz diagram testování).

Pavel Maršalík


Instruktážní video LEPU testy

Instruktážní video Singcelean testy

Informace pro rodičeVíce...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:08 [comment]


Strana 1 z 15
1 2 3 4 5 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň