Zápis dětí do 1. ročníku

[čtvrtek, 10. leden 2008]


vložil: Webmaster [Úřední deska] 14:56 [comment]


Zápis dětí do 1. ročníku

[středa, 10. leden 2007]


vložil: Webmaster [Úřední deska] 14:44 [comment]


Zápis dětí do 1. ročníku

[úterý, 10. leden 2006]

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2006-2007 se uskuteční dne 19. ledna od 14 do 16,30 hodin v budově ZŠ Vrčeň

Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Dotazník pro rodiče je možno vyzvednout v MŠ ve Vrčeni a Čížkově nebo v ZŠ Vrčeň.

Podle Zákona č.561/2004 Sb, §36 (školského zákona) jsou povinni dostavit se k zápisu rodiče (zákonný zástupce) s dětmi, které dovrší šestý rok v době do 31.8.2006.

Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden rok, musí předložit písemnou žádost rodičů dítěte (zákonného zástupce). Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (Zákon č.561/2004 Sb., §37). Stejné náležitosti jsou potřebné i pro případný předčasný nástup do 1.ročníku (takto lze zapsat dítě, které dovrší 6 let věku mezi 1.9.2006 až 31.12.2006).


vložil: Webmaster [Úřední deska] 14:42 [comment]


Strana 16 z 16
«« « 12 13 14 15 16Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň