Informace k 1.9.2021

[středa, 25. srpen 2021]

Těšíme se na nový školní rok. Přinášíme několik informací.

Zahájení školního roku bude ve středu 1.září 2021 od 7,45 hodin, jen prvňáčci zahajují v 8 hodin. Všichni se ráno sejdeme ve svých třídách, protože nebude společné zahájení v tělocvičně. Zahájení ve třídách bude jen krátkým setkáním po prázdninách. První den nejsou potřeba žádné pomůcky, ani přezůvky. Prvňáčci si přinesou aktovku, aby si domů mohli odnést dárky, pracovní učebnice a sešity.

Pokud budete chtít své dítě tento den do školy doprovodit, je nutné, abyste v prostorách školy používali respirátor k ochraně dýchacích cest. Půjde-li vaše dítě do školy samo, prosíme, abyste napsali na lístek, jak a s kým bude vaše dítě ze školy odcházet.

Třídy ve školním roce 2021/2022:

1.A
Mgr. Pavel Maršalík
12 žáků
2.A
Mgr. Johana Sýkorová
19 žáků
3.A
Mgr. Hana Jedličková
16 žáků
4.A
Mgr. Blanka Palečková
14 žáků
5.A
Mgr. Hana Cejpová
12 žáků

Ve čtyřech třídách máme volné místo pro případné další zájemce o vzdělávání v naší škole.

Další učitelé: Mgr. Jitka Zemanová, Eva Šlajerová

Vychovatelky ŠD: Eva Šlajerová, Jana Kubíková, Martina Petrášová

Asistenti pedagoga: Mgr. Markéta Václavková, Milada Ptáčková, Martina Petrášová, Jana Kubíková, Radka Štěpánová

Zahájení vyučování dle rozvrhu bude od 2.9.2021. Začátek 1.vyučovací hodiny je v 7,45 hodin.

Stravování bude zahájeno 2.9.2021.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 včetně ranní družiny. Rodiče vypisují údaje o odchodu žáků ze školy do notýsku do připravené tabulky a to do doby, než odevzdají vyplněnou přihlášku do družiny.

Testování žáků antigenními testy je stanoveno na dny 1. (2.), 6. a 9.září 2021. Pro žáky platí povinnost nošení roušek nebo respirátoru ve společných prostorách školy.

Pavel Maršalík

 


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:10 [comment]


Volná místa pro žáky

[pátek, 18. červen 2021]

Kovidové veletoče způsobily úbytek přijatých žáků do 1.ročníku od 1.9.2021. Děti byly přijaty, ale v době po zápisu je jejich rodiče odhlásili. Chci tedy informovat rodiče i veřejnost, že máme v budoucí 1.třídě volná 4 místa pro nové prvňáčky.

Volná místa jsou i v budoucím 4. a 5.ročníku.

Bližší informace podá ředitel školy.


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:46 [comment]


17.května jdeme všichni do školy

[pátek, 14. květen 2021]

Informace k nástupu do školy dne 17.5.2021

VÝUKA

Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1.stupně bez rotací. 17.května jdou všichni naši žáci do školy. Vyučujeme dle původního rozvrhu hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dochází ke zrušení omezení ve školní družině. Provoz je v běžném režimu: ranní provoz od 6,30 do 7,30 hodin, odpolední provoz po vyučování nejdéle do 16,30 hodin. Odchody z družiny platí podle přihlášky do ŠD, kterou u sebe mají paní vychovatelky. Případné změny proveďte u paní vychovatelky. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

TESTOVÁNÍ

Testování bude uskutečněno vždy 1.den po víkendu, tedy v pondělí. Nepřijde-li žák v pondělí, bude otestován další den. Rušíme testovací prostor v tělocvičně. Po příchodu do školy se žák přezuje a odchází do své třídy, protože testování bude uskutečňováno v učebnách žáků. Testování provádí žák s pomocí své třídní učitelky nebo učitele, vychovatelky nebo asistentky pedagoga. Testy jsou antigenní z přední části nosu. U mladších žáků je možná výpomoc rodiče.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě - sms s pozitivním výsledkem zašlete na tel.číslo 728 550 788 nebo zašlete na e-mail školy zs@vrcen.cz ).

Žák je povinen podrobit se testování.

TĚLOCVIK

Může být venku, uvnitř v tělocvičně být nesmí. Do školy si žáci přinesou věci na cvičení venku. Při špatném počasí jsou žáci ve třídě nebo bude tělocvik přesunutý na jinou hodinu, pokud to situace dovolí.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

I nadále se nesmí zpívat bez ochrany nosu a úst. Ostatní hudební činnosti jsou dovoleny.

ROUŠKY

Nošení roušek zůstává povinné uvnitř budovy (výuka i družina). Venku při rozestupech 2m je možno roušky sundat.

OBĚDY

Na obědy odcházíme ve stanovených intervalech od 11,15 do 12,30 po jednotlivých ročnících. Pokud vyzvedáváte své dítě hned po obědě, doporučujeme jej vyzvednout ve 12,50 hodin. Obědy žáků si od 17.5. opět odhlašují rodiče podle potřeby.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně dokončit tento divný školní rok bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalík

 


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:14 [comment]


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2021/2022

 1.     Přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

2105

2106

2108

2119

2125

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

2102

2103

2104

2109

2111

2113

2117

2121

2122

2124

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 

2.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2021/22 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

2108

 

 

 

 

 

3.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2021/22, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

2125

 

 

 

 

 

4.     Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2021/22:   

15

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2021/22:

2

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2021/22:

13

 Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2021.

 Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:28 [comment]Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročník pro školní rok 2021/2022

8. dubna 2021

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

13. dubna - 28. dubna 2021

po předchozí domluvě termínu s ředitelem školy


Zápis žáků - plakát

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563, 728 550 788 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní (15.4.2021) na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .


Zatím není známo, zda bude zápis žáků probíhat s přítomností žáků nebo jen formálně pouze s rodiči.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


Více...


Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/22 - prodloužení termínu

vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:52 [comment]


PROVOZ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

[sobota, 10. duben 2021]

Obecné informace pro všechny žáky

ZŠ Vrčeň má zapsaných 76 žáků, které jsou v pěti samostatných třídách; třídy musí ve výuce rotovat po celých třídách.

1.týden od 12.4.2021 dochází do školy žáci 3.-5.ročník u; žáci 1.-2.ročníku se vyučují doma (distančně).

2.týden od 19.4.2021 dochází do školy žáci 1.-2.ročník u; žáci 3.-5.ročníku se vyučují doma (distančně).

Příznaky, při kterých nevstupuje žák do školy:

Příznaky

Testování:

Žáci se budou 2x v týdnu testovat antigenními testy LEPU (v naší škole v tělocvičně v pondělí a ve čtvrtek ihned po příchodu do školy; pokud není vykonán test v pondělí (ve čtvrtek), musí být žák testován v den, kdy přijde do školy).

Žák se nemusí testovat, pokud je splněna podmínka v dokumentu, část II.

 • Žák má prodělané onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • Má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, které byly provedeny někde ve zdravotnickém zařízení (testovacím centru)
 • Má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Pokud nebude předloženo písemné nebo elektronické potvrzení (možno zaslat na školní e-mail nebo sms na telefon 728 550 788)), žák absolvuje testování.

Mimořádné opatření MZ_testování

Průběh testování:

Testování plánujeme v době od 6,30 do doby, než bude vše hotovo. Děti přijdou ráno (pondělí a čtvrtek) do školy, hned jdou do tělocvičny, provede se test (s mladšími žáky může provést test rodič, nebo učitelka, vychovatelka,...sami jako poslední možnost), po výsledku testu jde dítě do šatny a do třídy nebo (bohužel) domů, bude-li test pozitivní. Po dobu vyhodnocování testu (15 minut) bude sedět dítě "u svého" testu v tělocvičně nebo na výsledek testu počká s rodičem na školní zahradě, kde není zajištěn pedagogický dozor.

Výsledky testů jednotlivých žáků se nesdělují ostatním. Pokud je žákův test pozitivní, žák opouští školu sám, nebo v doprovodu rodičů. Na příjezd rodičů dítě čeká v oddělené místnosti. Pro tyto možnosti je připraven tiskopis.

Odchod ze školy_pozitivní test

Vyhodnocení testování:

Diagram testování

Ochrana nosu a úst:

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají žáci chirurgickou roušku, nanoroušku nebo ochranu na bázi respirátoru FFP2. Nesmí být látková rouška.

Mimořádné opatření MZ_ochrana dýchacích cest

Rodiče ve škole:

Rodič může vstoupit do školy pouze v pondělí a ve čtvrtek ráno (pomoc při testování). V ostatní dny ráno a odpoledne není umožněn vstup rodičů do školy.

Obědy budou zajištěny ve školní jídelně pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně. Na oběd se bude docházet v třídních skupinách.

Provoz školní družiny: žáci budou i odpoledne (družinová činnost) pokračovat ve své třídní skupině; bude oproti dřívější době zkrácen provoz družiny; děti budou odcházet ze ŠD nejpozději v 15,30 hodin.

Provoz ŠD bude jiný, proto žádáme o zapsání časů, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny. Tiskopis obdrží dítě ve škole, nebo si jej rodič vytiskne.

Odchody z družiny

Rozvrh hodin

Je provedena úprava rozvrhu. O změnách budou žáci informováni. Pedagogičtí pracovníci byli rozděleni stejně jako žáci do dvou skupin, které se nepotkávají. Můžete tedy očekávat, že na některé předměty bude přítomen jiný vyučující než před uzavřením škol. Doporučujeme přinést si vhodné oblečení a obuv na venkovní pobyt (pohyb, práce na zahradě, vycházky,….).

Zadání domácí práce na týden s distanční výukou obdrží žáci v pátek.

V týdnu prezenční výuky není on-line výuka.

Závěrem

Držme si palce, abychom to přečkali ve zdraví. Není-li dítěti dobře (má příznaky nemoci), nechodí do školy. Největší problém nastane, pokud ve čtvrtek bude některý test pozitivní. To potom musí celá třída do karantény, všichni žáci dané třídy odcházejí domů a prezenční výuka v daném týdnu končí. Dále se bude čekat na vyjádření Krajské hygienické stanice (viz diagram testování).

Pavel Maršalík


Instruktážní video LEPU testy

Instruktážní video Singcelean testy

Informace pro rodičeVíce...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:08 [comment]


Vážení rodiče, zveřejňuji informaci z MŠMT, která se týká uzavření všech škol od 27.2.2021.

MŠMT - provoz škol od 27.2.2021

Vzhledem k opatřením vlády jsme byli nuceni změnit zadání týdenní práce. Změny se týkají odevzdávání hotové práce. V pátek 5.3. a v pátek 19.3. se nebudou úkoly odevzdávat fyzicky ve škole a žáci tedy nebudou dostávat nové sešity nebo např. pracovní listy.

Opravenou verzi úkolů na týden od 1.3. do 5.3.2021 zveřejním 28.2.2021.

Jarní prázdniny jsou od 8.3. do 12.3.2021.

Úkoly na týden od 15.3. do 19.3.2021 zveřejním nejpozději 7.3.2021.

Škola je uzavřená a pokud někdo z rodičů bude mít na školu nebo na třídního učitele nějaký požadavek, prosím, pište na třídní nebo školní e-mail. Pište i v případě nejasností ohledně výuky a plnění domácí práce.

Mějte se hezky, buďte zdraví a pozdravujte vaše děti.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 16:19 [comment]


Školní jídelna v provozu od 24.2.2021

[pondělí, 22. únor 2021]

Vážení rodiče,
od 24. 2. 2021 bude mateřská škola opět v provozu a tedy i školní jídelna.
Na obědy budeme chodit v časových intervalech stejně jako před uzavřením MŠ.
2.ročník hned po 4.hodině v 11,30 hodin, 1.ročník později cca v 11,50 hodin. Vyzvedávání dětí bude možné nejdříve ve 12,30 hodin.
Pavel Maršalík
Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:04 [comment]INFORMACE PRO RODIČE

MŠ Vrčeň a školní jídelna jsou od 11.2.2021 v karanténě.

Obědy se nevaří ani pro školu. Žáci si přinesou celodenní stravu z domova.

Uzavření jídelny platí do odvolání podle rozhodnutí KHS.

 

Pavel Maršalík, ředitel školy                                     10.2.2021

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:25 [comment]


Provoz školy od 25.1. do 29.1.2021

[sobota, 23. leden 2021]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 25.1. DO 29.1.2021

Na závěr 1.pololetí plánujeme vysvědčení se známkami.

Všichni žáci obdrží „Výpis z vysvědčení“, který se do školy nevrací.

Žáci 1. – 2.ročníku obdrží vysvědčení v průběhu dopoledne dne 28.1.2021 (žáci si přinesou desky nebo folii na vysvědčení).

Žáci 3. – 5.ročníku obdrží vysvědčení a navíc „Hodnotící list“; oba dokumenty budou žákům předány po návratu do školy

29.1. (pátek) jsou pololetní prázdniny pro všechny žáky, tento den není v provozu školní družina ani školní jídelna.

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

Distanční výuka pokračuje z rozhodnutí Vlády ČR a je podle zákona povinná.

Úkoly budou zadány na 3 dny (pondělí – středa).

Žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) tentokrát ve čtvrtek 28.1. v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin.

U úkolů bude přiloženo oznámení o prospěchu (hodnocení), ale nebude to vysvědčení. Nechceme takové oznámení zasílat e-mailem.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

Prezenční výuka

Informace o stravování

Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.

Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

22.1.2021


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:27 [comment]


Provoz školy od 4.1.2021

[pátek, 1. leden 2021]

PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

 • Distanční výuka
 • Úkoly budou opět zveřejňovány na webových stránkách školy a to nejpozději v neděli na další týden a budou zadány vždy na 4 dny v týdnu.
 • Nově žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) každý pátek do školy v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin (místo focení a skenování splněných úkolů a poté zasílání na email).
 • Úkoly může doručit do školy v podstatě kdokoliv - rodič, jiný člen rodiny, rodič jiného žáka školy, spolužák z 1. a 2. ročníku (a nemusí to být jen sourozenec).
 • V přízemí školy u hlavního vchodu budou připraveny krabice pro jednotlivé ročníky na odevzdání vypracovaných úkolů. Při odevzdání se zároveň převezmou další sešity nebo PL pro vypracování úkolů v dalším týdnu. Vyučující budou opravy provádět přímo do sešitu. Rodičům a žákům ubyde práce se zasíláním a focením splněných úkolů. Vše bude tak jednodušší a lépe se bude v sešitech pokračovat po návratu do škol.
 • On-line hodiny budou využívány individuálně, pouze po vzájemné domluvě, na výzvu vyučujících, přednostně pro osobní setkání (konzultace) nikoliv pro společnou výuku celé třídy.
 • Prostředí, ve kterém budou tyto on-line hodiny probíhat, je SKYPE. V případě nového učiva budou vyučující využívat aplikaci YouTube, kam budou vkládat videa s výkladem na školní neveřejný kanál.
 • Ve spojení budou učitelé s rodiči a žáky přes email jako v minulém distančním vzdělávání (platí to i pro 5. ročník, který na jaře 2020 využíval pro spojení Facebook - Messenger)
 • Osobní konzultace ve škole budou využívány hlavně pro žáky, kteří dosud v době distanční výuky nepracovali a neodevzdávali žádné úkoly. Na konzultace budou pozváni žáci dle výběru třídních učitelů nebo jiných učitelů. Osobní konzultace jsou ale možné i pro ostatní zájemce po domluvě s vyučujícím.
 • Máme velkou prosbu. Bude-li mít vaše dítě nějaké potíže s vypracováním úkolů, neváhejte a určitě napište své paní učitelce e-mail, stejně je to s požadavkem na osobní konzultaci ve škole. V dřívější době (jaro i podzim 2020) tomu tak nebylo a potom učitelé našli prázdné sešity, nesplněné úkoly apod.
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

 • Prezenční výuka
 • Organizace školní práce bude stejná jako dříve včetně provozu školní družiny. Družina je v provozu po vyučování nejpozději do 16,30 hodin. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny zůstávají platná a to včetně vyzvedávání žáků z družiny a dalších náležitostí.
 • Během celého pobytu ve škole jsou nutné roušky včetně náhradních roušek (štít je možný).
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Informace o stravování

 • Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.
 • Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

1.1.2021

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:20 [comment]Řádné volby do Školské rady Základní školy Vrčeň pro období 2021 - 2023

Řádná volba za zákonné zástupce žáků

Volby byly uskutečněny v měsíci prosinci 2020.

Počet rozdaných hlasovacích lístků

78

Počet vrácených hlasovacích lístků

69

Počet platných hlasovacích lístků

67

Počet neplatných hlasovacích lístků

2

Počet nevrácených hlasovacích lístků

9

Žákům nebo zákonným zástupcům žáků byly předány hlasovací lístky (celkem 78 lístků). Rodiče je po vyplnění měli možnost odevzdat ve škole do volební schránky u ředitele školy.

Výsledky voleb rodičů:

Pořadí

Jméno a příjmení kandidáta

Volba zákonných zástupců

1.

Batovcová Lenka (Čečovice)

11 hlasů

2.

Kühnlová Jitka (Nepomuk)

8 hlasů

3.

Mírka Jakub (Vrčeň)

9 hlasů

4.

Strolený Martin (Vrčeň)

18 hlasů

5.

Šimáňová Alena (Sedliště)

17 hlasů

6.

Vídršperková Andrea (Dvorec)

2 hlasy

7.

Wiesnerová Hana (Ždírec)

2 hlasy

Zákonní zástupci žáků zvolili pana Martina Stroleného jako svého zástupce do Školské rady ZŠ Vrčeň.

 Výsledky voleb do školské rady

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:45 [comment]


Strana 2 z 15
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň