Informační leták od pana ministra

[pátek, 23. říjen 2020]

V souvislosti se zavřením škol z důvodu epidemie zveřejňuji leták od pana ministra školství.

Pomozte i vy vyřešit tuto nelehkou situaci.

Já osobně se chci již vrátit do školy a být tam s vámi všemi.

Leták pro děti

Všechny vás zdravím a dávejte na sebe pozor.

Pavel Maršalík


vložil: Ředitel [Úřední deska] 09:12 [comment]


Aktuálně k 22.10.2020 - OŠETŘOVNÉ

[pátek, 23. říjen 2020]

Došlo ke změnám v ošetřovném:

Aktuálně OŠETŘOVNÉ k 22.10.2020


vložil: Ředitel [Úřední deska] 08:55 [comment]


Aktuálně - OŠETŘOVNÉ

[pondělí, 19. říjen 2020]

Vkládám odkaz, který je aktuální k dnešnímu dni.

MPSV - aktuálně OŠETŘOVNÉ


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:42 [comment]


UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14.10. DO 1.11.2020

[úterý, 13. říjen 2020]

Z MŠMT jsme obdrželi následující informaci:

INFORMACE PRO ŠKOLY

Tiskopis OČR škola nevydává. Při žádosti o OČR se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

MPSV - informace o ošetřovném

Domácí práce bude předávána rodičům prostřednictvím třídních učitelů nebo na těchto webových stránkách. Forma předávání bude vždy včas oznámena. Předpokládáme, že na období plánovaných prázdnin nebudou zadávány úkoly. Připomínám, že účastnit se distančního (dálkového) vzdělávání je podle školského zákona povinné. Proto žádám rodiče, aby zadané úkoly byly opravdu splněné všechny.

Stravování žáků ve školní jídelně je možné, ale musíte včas nahlásit do jídelny váš zájem o odebrání oběda. Objednání obědů proveďte s dostečným předstihem a na další týden nejlépe v pátek z důvodu objednávek potravin. V době prázdnin (26.-30.10.) stravování žáků neprobíhá.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:01 [comment]


Veselá věda - zrušeno na 2 týdny

[pátek, 9. říjen 2020]

Vážení rodiče, milé děti, 

kroužek Veselé vědy se na 2 týdny pozastavuje z důvodu nařízení vlády. Ale nebojte se, děti o hodiny nepřijdou. O začátku kroužku Vás budu informovat. 

Moc mě to mrzí, pozdravujte děti a mooooc se na ně těším. 

Děkuji  

Lektor kroužku Lenka Skřivanová

608 352 202

skrivanovalenkaa@seznam.cz

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:40 [comment]


Zrušení výuky plavání

[pátek, 9. říjen 2020]

Na základě pokynů vlády a ministerstev se ruší výuka plavání zatím na dny 13., 20., 27.10.2020. Od pondělí 12.10. budou vyučovány hodiny tělesné výchovy. Nastanou-li další omezení, budeme vás včas informovat.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:24 [comment]


Prodloužení podzimních prázdnin

[pátek, 9. říjen 2020]

Na základě opatření MŠMT jsou prodlouženy podzimní prázdniny o dny 26. a 27.10.2020. Dokument je vložen v záložce LEGISLATIVA.

Opatření MŠMT

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:21 [comment]


 

Doporučený postup u akutních onemocnění – nejen Covid19

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Metodický postup

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP (Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Upozornění:

Pokud je rodič dítěte v karanténě (nebo i další osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem), měla by o této skutečnosti být informována i škola a dítě zůstává s rodičem doma, protože je s rodiči v přímém kontaktu.


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:12 [comment]


Plán provozu školy od 2.září

[sobota, 29. srpen 2020]

 

Od druhého školního dne bychom rádi zachovali náš osvědčený způsob práce. Máme vše naplánováno, ale máme jedinou jistotu, a to tu, že je vše nejisté.

Tak tedy zde je náš plán:

·         výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin (žáci obdrží rozvrh hodin co nejdříve)

·         školní družina je v provozu od 6,30 do 7,30 a pak odpoledne po vyučování nejpozději do 16,30 hodin

·         žáci budou rozděleni do třech oddělení školní družiny (žáci 4.,5.r. budou tvořit jedno oddělení, žáci 1.,2.,3.r. budou rozděleni do dvou oddělení); v těchto skupinách budou docházet i do školní jídelny na oběd

·         od 15.hodiny se žáci spojí do jednoho nebo do dvou oddělení podle počtu přihlášených žáků

·         zájmové útvary (kroužky) Hra na flétnu, Náboženství, Matematika+, Míčové hry, Hliněný kroužek, Veselá věda a Hry s hudbou se budou konat pravidelně podle rozpisu a žáci všech tří oddělení ŠD se v nich budou prolínat; činnost uvedených zájmových útvarů (kroužků) bude zastavena na základě rozhodnutí ředitele školy nebo podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

·         školní společné akce budou probíhat dle možností; akce budou zastaveny na základě rozhodnutí ředitele školy nebo podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

·         povinně nasadíme roušky podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

Další informace:

·         budeme vyžadovat, aby měl každý žák v aktovce dvě roušky, stejně jako kapesníky (látkové nebo papírové)

·         ve škole máme dostatek dezinfekce

·         vaše dítě může nosit roušku ve třídě i ve společných prostorách školy, i když není povinná (postaráme se o to, aby to bylo normální a aby nebyli dotyční zesměšňováni)

·         žádáme rodiče, aby dětem ráno měřili teplotu; pokud by teplota přesáhla 37°C, pro jistotu nechte dítě doma; dítě nemá být ve škole z důvodu jakékoliv i jen počínající nemoci

·         ve škole budeme žákům přeměřovat dle možností teplotu; pokud naměříme 37°C a více, budeme nuceni umístit dotyčného do izolace a to do příjezdu zákonného zástupce; v izolaci nemůže být pod neustálým pedagogickým dozorem, bude na něj občas dohlédnuto 

·         spoléháme na rodiče, že případnou nemoc nebudou podceňovat

·         v autobuse cestou na plavání budou mít všichni povinně roušku

·         samotná rýma není důvodem k domácímu pobytu

·         poučte své děti o dodržování hygienických návyků (mytí rukou, kapesníky, kýchání a kašlání do rukávu nebo do kapesníku, hygiena po použití WC)

·         pokud je žák nemocný, 1. den nemoci si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče, ale musíte přijít do jídelny mimo dobu stravování žáků

Osobně doufám, že vše společně zvládneme, budeme k sobě tolerantní a nebudeme zbytečně celou situaci podceňovat, ale ani přeceňovat. Naším cílem je odučit celý školní rok ve škole a nepřijít o kontakt s vašimi dětmi.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:41 [comment]


Školní jídelna

[pátek, 28. srpen 2020]

Přijali jsme informaci z MŠ Vrčeň o navýšení cen obědů:


MŠ Vrčeň, školní jídelna

Oznámení

Vzhledem k nárůstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů s platností od 1.9.2020:

·      žáci ZŠ 7-10 let …………………1 oběd ….. 26,- Kč

·      žáci ZŠ 11-14 let ………………..1 oběd ….. 29,- Kč

 

Z důvodu zvýšení ceny stravného musí být upravena i výše zálohy na 700,- Kč.

U cizích strávníků a zaměstnanců základní školy se cena oběda zvyšuje na 68,- Kč.

 

Renáta Šustrová                                                        Václava Chodorová

ředitelka MŠ Vrčeň                                                   vedoucí školního stravování

 

Ve Vrčeni 26.8.2020

Více...


Školní jídelna Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 07:05 [comment]


Plavání - informace a platba

[čtvrtek, 20. srpen 2020]

Stále počítáme s tím, že na plavání se pojede a to hned v úterý 8.září a pak následně každé úterý.

Na plavání jezdí přihlášení žáci ze 2. - 4.ročníku. Žáci přijdou do školy jako na výuku (7,30 - 7,40); odjezd autobusu od školy a návrat opět ke škole; po návratu oběd a dále 5.hodina dle rozvrhu hodin. Žáci, kteří nejezdí na plavání, mají zajištěnou školní výuku.

Co s sebou? Pro jistotu rozdáme seznam věcí na počátku školního roku.

Nemůžete najít podklady k platbě plavání?

Číslo účtu školy: 728070319/0800.

Variabilní symbol žáka: uveďte alespoň jeho začátek, který je pro všechny žáky ročníku stejný (nemohu veřejně psát všechny přesné variabilní symboly jednotlivých žáků); 2.ročník - 201, 3.ročník - 202, 4.ročník - 203; dále do zprávy pro příjemce napište jméno žáka a vše bude v pořádku; pokud platbu nedohledám podle vámi zadaných údajů, určitě se ozvu

Dále platí možnost zaplatit plavání hotově u třídních učitelek nebo u ředitele školy, pokud budete chtít potvrzení o platbě kurzu pro zdravotní pojišťovnu.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:27 [comment]


Školní skupiny od 25.5.2020

[středa, 20. květen 2020]

 

Rozdělení žáků do školních skupin od 25.5.2020

Po přijetí anketních lístků byli žáci rozděleni do školních skupin následovně:

1.skupina

1.ročník

12 žáků

7,00 – 15,00 v učebně 1.ročníku

2.skupina

2.ročník

10 žáků

7,00 – 15,00 v učebně 2.ročníku

3.skupina

3.ročník

5 žáků

7,00 – 10,30 v učebně 3., 4.ročníku

10,30 – 15,00 v učebně 3.ročníku školy

4.ročník

10 žáků

4.skupina

5.ročník

10 žáků

7,00 – 15,00 v učebně 5.ročníku

Stravování od 1.6.2020:

1.skupina zahájí stravování v 11,15 hodin, pak budou následovat další skupiny do 13,00 hodin.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:03 [comment]


Strana 2 z 14
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň