Prodloužení podzimních prázdnin

[pátek, 9. říjen 2020]

Na základě opatření MŠMT jsou prodlouženy podzimní prázdniny o dny 26. a 27.10.2020. Dokument je vložen v záložce LEGISLATIVA.

Opatření MŠMT


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:21 [comment]


 

Doporučený postup u akutních onemocnění – nejen Covid19

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Metodický postup

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP (Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Upozornění:

Pokud je rodič dítěte v karanténě (nebo i další osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem), měla by o této skutečnosti být informována i škola a dítě zůstává s rodičem doma, protože je s rodiči v přímém kontaktu.vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:12 [comment]


Plán provozu školy od 2.září

[sobota, 29. srpen 2020]

 

Od druhého školního dne bychom rádi zachovali náš osvědčený způsob práce. Máme vše naplánováno, ale máme jedinou jistotu, a to tu, že je vše nejisté.

Tak tedy zde je náš plán:

·         výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin (žáci obdrží rozvrh hodin co nejdříve)

·         školní družina je v provozu od 6,30 do 7,30 a pak odpoledne po vyučování nejpozději do 16,30 hodin

·         žáci budou rozděleni do třech oddělení školní družiny (žáci 4.,5.r. budou tvořit jedno oddělení, žáci 1.,2.,3.r. budou rozděleni do dvou oddělení); v těchto skupinách budou docházet i do školní jídelny na oběd

·         od 15.hodiny se žáci spojí do jednoho nebo do dvou oddělení podle počtu přihlášených žáků

·         zájmové útvary (kroužky) Hra na flétnu, Náboženství, Matematika+, Míčové hry, Hliněný kroužek, Veselá věda a Hry s hudbou se budou konat pravidelně podle rozpisu a žáci všech tří oddělení ŠD se v nich budou prolínat; činnost uvedených zájmových útvarů (kroužků) bude zastavena na základě rozhodnutí ředitele školy nebo podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

·         školní společné akce budou probíhat dle možností; akce budou zastaveny na základě rozhodnutí ředitele školy nebo podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

·         povinně nasadíme roušky podle dané situace (oranžová barva na semaforu, který nastavilo ministerstvo zdravotnictví)

Další informace:

·         budeme vyžadovat, aby měl každý žák v aktovce dvě roušky, stejně jako kapesníky (látkové nebo papírové)

·         ve škole máme dostatek dezinfekce

·         vaše dítě může nosit roušku ve třídě i ve společných prostorách školy, i když není povinná (postaráme se o to, aby to bylo normální a aby nebyli dotyční zesměšňováni)

·         žádáme rodiče, aby dětem ráno měřili teplotu; pokud by teplota přesáhla 37°C, pro jistotu nechte dítě doma; dítě nemá být ve škole z důvodu jakékoliv i jen počínající nemoci

·         ve škole budeme žákům přeměřovat dle možností teplotu; pokud naměříme 37°C a více, budeme nuceni umístit dotyčného do izolace a to do příjezdu zákonného zástupce; v izolaci nemůže být pod neustálým pedagogickým dozorem, bude na něj občas dohlédnuto 

·         spoléháme na rodiče, že případnou nemoc nebudou podceňovat

·         v autobuse cestou na plavání budou mít všichni povinně roušku

·         samotná rýma není důvodem k domácímu pobytu

·         poučte své děti o dodržování hygienických návyků (mytí rukou, kapesníky, kýchání a kašlání do rukávu nebo do kapesníku, hygiena po použití WC)

·         pokud je žák nemocný, 1. den nemoci si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče, ale musíte přijít do jídelny mimo dobu stravování žáků

Osobně doufám, že vše společně zvládneme, budeme k sobě tolerantní a nebudeme zbytečně celou situaci podceňovat, ale ani přeceňovat. Naším cílem je odučit celý školní rok ve škole a nepřijít o kontakt s vašimi dětmi.

Pavel Maršalík


vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:41 [comment]


Školní jídelna

[pátek, 28. srpen 2020]

Přijali jsme informaci z MŠ Vrčeň o navýšení cen obědů:


MŠ Vrčeň, školní jídelna

Oznámení

Vzhledem k nárůstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů s platností od 1.9.2020:

·      žáci ZŠ 7-10 let …………………1 oběd ….. 26,- Kč

·      žáci ZŠ 11-14 let ………………..1 oběd ….. 29,- Kč

 

Z důvodu zvýšení ceny stravného musí být upravena i výše zálohy na 700,- Kč.

U cizích strávníků a zaměstnanců základní školy se cena oběda zvyšuje na 68,- Kč.

 

Renáta Šustrová                                                        Václava Chodorová

ředitelka MŠ Vrčeň                                                   vedoucí školního stravování

 

Ve Vrčeni 26.8.2020

Více...


Školní jídelna Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 07:05 [comment]


Plavání - informace a platba

[čtvrtek, 20. srpen 2020]

Stále počítáme s tím, že na plavání se pojede a to hned v úterý 8.září a pak následně každé úterý.

Na plavání jezdí přihlášení žáci ze 2. - 4.ročníku. Žáci přijdou do školy jako na výuku (7,30 - 7,40); odjezd autobusu od školy a návrat opět ke škole; po návratu oběd a dále 5.hodina dle rozvrhu hodin. Žáci, kteří nejezdí na plavání, mají zajištěnou školní výuku.

Co s sebou? Pro jistotu rozdáme seznam věcí na počátku školního roku.

Nemůžete najít podklady k platbě plavání?

Číslo účtu školy: 728070319/0800.

Variabilní symbol žáka: uveďte alespoň jeho začátek, který je pro všechny žáky ročníku stejný (nemohu veřejně psát všechny přesné variabilní symboly jednotlivých žáků); 2.ročník - 201, 3.ročník - 202, 4.ročník - 203; dále do zprávy pro příjemce napište jméno žáka a vše bude v pořádku; pokud platbu nedohledám podle vámi zadaných údajů, určitě se ozvu

Dále platí možnost zaplatit plavání hotově u třídních učitelek nebo u ředitele školy, pokud budete chtít potvrzení o platbě kurzu pro zdravotní pojišťovnu.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:27 [comment]


Školní skupiny od 25.5.2020

[středa, 20. květen 2020]

 

Rozdělení žáků do školních skupin od 25.5.2020

Po přijetí anketních lístků byli žáci rozděleni do školních skupin následovně:

1.skupina

1.ročník

12 žáků

7,00 – 15,00 v učebně 1.ročníku

2.skupina

2.ročník

10 žáků

7,00 – 15,00 v učebně 2.ročníku

3.skupina

3.ročník

5 žáků

7,00 – 10,30 v učebně 3., 4.ročníku

10,30 – 15,00 v učebně 3.ročníku školy

4.ročník

10 žáků

4.skupina

5.ročník

10 žáků

7,00 – 15,00 v učebně 5.ročníku

Stravování od 1.6.2020:

1.skupina zahájí stravování v 11,15 hodin, pak budou následovat další skupiny do 13,00 hodin.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:03 [comment]HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Škola se bude řídit vyhláškou MŠMT č.211/2020 Sb. ze dne 27.dubna 2020 (celý text vyhlášky vložen do Dokumenty/Legislativa)

Hodnocení za 2.pololetí bude vycházet:

- z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (hodnocení výkonu v únoru a v březnu 2020)

- podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet školy, a

- podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Škola o způsobu hodnocení informuje zákonné zástupce.

Další doporučení MŠMT:

Hodnocení je založeno na základních principech:

- spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku

- v průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby

- klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí

- problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků

Hodnocení na vysvědčení v naší škole bude provedeno známkou. Slovní hodnocení používali učitelé v době dálkové výuky a tak doporučovali žákům, kde a v čem se má jejich výkon zlepšit.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Žák může být hodnocen stupněm „nedostatečný“ a celkové hodnocení bude „neprospěl“. Poté se uplatní ustanovení školského zákona o komisionální opravné zkoušce.

Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26.6.2020.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 16:33 [comment]


Informace k nástupu do školy 25.5.2020

[úterý, 12. květen 2020]

Vážení rodiče,

na vaše e-mailové adresy by v nejbližší době měly dorazit jednotlivé dokumenty k otevření školy dne 25.5.2020. Dokumenty jsou také uloženy v záložce ÚKOLY, abyste našli vše pohromadě.

Děkuji všem za spolupráci a trpělivost při čtení.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:37 [comment]


Informace k čerpání OČR

[pondělí, 11. květen 2020]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 08:08 [comment]


Celý seznam je zveřejněn v záložce DOMUMENTY; dále v nadpisu FORMULÁŘE; soubor Doporučený seznam školních potřeb

 

Seznam věcí pro žáky 1.ročníku ZŠ Vrčeň

  • Plnicí pero nebo pero Tornado - jednorázové, hadřík, tužky č.1 a 2, SILNÉ PASTELKY TROJHRANNÉ (dřevěné s měkkou tuhou na prvotní cviky), guma, ořezávátko
  • 15 obalů na malé sešity, 1 obal na notýsek, 1 obal na notový sešit, 1 obal na velký sešit (A4), desky na sešity
  • Ručník, bačkory (s bílou podrážkou) + sáček na bačkory
  • Nůžky, lepidlo, vodové barvy, 2 štětce různé síly, hadr, kelímek např.od Ramy, zástěrku (pracovní košili)
  • Větší KUFŘÍK, KRABICI OD BOT na školní potřeby
  • Látkovou tašku s tkalounem na věci pro TV - švihadlo, cvičky, trenýrky (kraťasy), triko, na cvičení venku a do ŠD – tenisky, teplákovou soupravu

NEKUPUJTE zásobník (desky) na písmena a číslice.

Děti dostanou v září malé školní sešity a čtvrtky, které rodiče zaplatí v průběhu šk.roku. Rodiče zaplatí ve škole pracovní sešity.

Všechny věci žádáme označit jménem dítěte.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:20 [comment]


Celý dokument byl vložen do záložky Dokumenty.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2020/2021

 

1.     Přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

2002

2005

2006

2010

2013

2015

2016

2017

2020

2022

2023

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

2001

2003

2004

2007

2009

2012

2014

2018

2019

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 

2.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2020/21 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

-

 

 

 

 

 

3.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2020/21, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

-

 

 

 

 

 

4.     Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2020/21:         

20

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2020/21:        

0

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2020/21:

20

 

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2020.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:28 [comment]


INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Úvodní informace

Ředitel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace oznamuje touto směrnicí informace o průběhu zápisu, o spádových obcích školy a stanovuje termín konání zápisu a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro školní rok 2020/2021.

Průběh zápisu

Na základě opatření MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 ) bude zápis dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis do 1.ročníku má v letošním roce pouze formální část. Formální část zahrnuje žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a kontrolu dodaných údajů na dalších dokumentech. Motivační část se uskuteční dokončením projektu Budu školák, bude-li to možné.

Spádové obce

Spádové obce jsou stanoveny zřizovatelem na základě podepsaných smluv s okolními obcemi. Spádové obce školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd).

Kritéria přijetí

Žáci jsou přijímáni do výše kapacity základní školy. Ideální maximální počet žáků v 1.ročníku je 17 žáků.

Pokud bude naplněna kapacita školy a třídy, bude nutné postupovat dle jediného kritéria: trvalý pobyt.

Při rozhodování o přijetí bude ředitel školy postupovat postupně dle následujících bodů:

- žáci s trvalým pobytem v obci Vrčeň

- žáci s trvalým pobytem ve spádových obcích školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd)

- v ostatních případech bude dítě přijato tehdy, pokud nebude naplněna kapacity školy a třídy

Termín zápisu

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne od 1.4. do 22.4.2020.

Tiskopisy můžete stáhnout na webových stránkách školy, ve výjimečných případech budou předány osobně ve škole v úředních hodinách, které budou postupně zveřejňovány na  www.zs.vrcen.cz .

Tiskopisy se zpět přijímají:

- datovou schránkou ZŠ Vrčeň (qbzmucp)

- e-mail s elektronickým podpisem (zs@vrcen.cz )

- poštou (ZŠ Vrčeň, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň) – preferujeme doporučené psaní

- osobně ve škole (7.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin nebo 14.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin)

Informace

Žádáme o sdělení informace o Vašem záměru zapsat vaše dítě do naší školy a jakou formu (cestu) předání vyplněných tiskopisů jste zvolili a to na e-mailu: zs@vrcen.cz nebo sms zprávou na telefonu: 728 550 788. Na uvedených kontaktech mohou být podány i doplňující informace k zápisu, nebo pomoc při vyplnění tiskopisů.

Dokumenty ke stažení

jsou umístěny na školních webových stránkách v záložce Dokumenty/Formuláře.

Povinné formuláře:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete o odklad školní docházky žádat; budete-li žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek)

Dále přiložte:

Kopie rodného listu dítěte

Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem)

V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Výňatek ze školského zákona

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Vrčeň 23.3.2020

Více...


Zápis dětí do 1.ročníku 2020/21 bez dětí Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:14 [comment]


Strana 4 z 16
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň