Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví žádám ty z Vás, kteří trávili se svými dětmi letošní jarní prázdniny na území Itálie a v jiných rizikových oblastech, aby svoji situaci nahlásili svému praktickému lékaři, který povinně rozhodne o karanténě na dobu 14 dnů.  

Povinná karanténa je tedy i u dětí, které se vrací z rizikových oblastí. Kontaktujte, prosím, školu obvyklým způsobem a sdělte, zda vaše děti zůstávají v domácí karanténě. V případě domácí karantény si také odhlaste obědy ve školní jídelně již od prvního dne karantény, protože nebude umožněn výdej do jídlonosičů.

Upozorňujeme, že podceňování nebo zatajování rizik může být vnímáno jako obecné ohrožení.

Pavel Maršalík, ředitel školy

Vrčeň 6.3.2020


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:05 [comment]


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:21 [comment]


Pozvání na Školní Vánoce 2019

[úterý, 10. prosinec 2019]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ

ZVE RODIČE ŽÁKŮ,

PŘÍZNIVCE ŠKOLY A VEŘEJNOST


ŠKOLNÍ VÁNOCE

 

13. PROSINCE 2019JARMARK NA ZAHRADĚ NAD KOSTELEM

OD 15,00 DO 17,30 HODIN

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ V KOSTELE

SV. VAVŘINCE OD 16,00 HODIN

 

Pokud se s Vámi neuvidíme,

přejeme Vám

šťastné Vánoce a krásný nový rok 2020.


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:31 [comment]


Pozvánka na prohlídku ZŠ Vrčeň

[sobota, 26. říjen 2019]

Obec Vrčeň ve spolupráci se ZŠ Vrčeň Vás všechny srdečně zvou v pátek 8. listopadu 2019 - v době mezi 16:00 - 18:00 hod. - nejen na prohlídku nové učebny a kanceláře v 1. patře, ale i celé naší krásné školy.


Více...


Pozvánka na prohlídku ZŠ Vrčeň

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:21 [comment]


Rozdělení tříd - 2019/2020

[čtvrtek, 29. srpen 2019]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 22:52 [comment]


Nabídka pracovní pozice od 1.9.2019

[čtvrtek, 13. červen 2019]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ – JIH, P.O.

PŘIJME

 

VYCHOVATELKU / VYCHOVATELE PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÍ DRUŽINA)

NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

OD 1.9.2019 DO 31.7.2020

(hlavní pracovní poměr)

 

ASISTENTKU / ASISTENTA PEDAGOGA

NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

OD 1.9.2019 do 31.7.2020 jako zástup za nemoc

(vedlejší nebo hlavní pracovní poměr)

 

Oba pracovní poměry je možné sloučit.

 

Podmínky přijetí na základě splnění kvalifikovanosti podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novela zákona č. 379/2015 Sb., § 16, § 20)

Vychovatel /vychovatelka

Asistent pedagoga


Motivační dopis, CV a doklad o získání kvalifikace zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu do 20.7.2019.

Výhody pro přijetí:

 • Praxe se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, znalost problematiky PAS
 • Znalost AJ
 • Hra na hudební nástroj a zpěv
 • Tvořivost, samostatnost, bezúhonnost
 • Ovládání práce na počítači


Bližší informace při osobním jednání.

Kontakt: zs@vrcen.cz ; 371 591 563 – kancelář školy

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:08 [comment]


Volná místa pro žáky od 1.9.2019

[čtvrtek, 13. červen 2019]

Informace pro rodiče, kteří by chtěli nově umístit své dítě do naší školy od 1.9.2019.

Od 1.9.2019 jsou k dnešnímu dni volná místa ve třídě:

 • 2.ročník (4 místa)
 • 3.ročník (3 místa)
 • 5.ročník (1 místo)

Volná místa pro případné nové žáky se mohou během prázdnin změnit. Pokud bude nový žák ze školského obvodu naší školy, bude přijat i do 1. nebo 4.ročníku, ale tím se sníží počet volných míst uvedených výše.

Pavel Maršalík, ředitel školy

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 01:03 [comment]


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2019/2020

 1.    Zapsaní a přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

1901

1904

1906

1908

1912

1913

1914

1918

1920

1922

 

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

1902

1903

1907

1909

1910

1911

1915

1916

1917

1919

1921

1923

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 2.    Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2019/20 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

1902

1906

1915

 

 

 

3.    Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2019/20, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

1904

1921

 

 

 

 

 4.    Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2019/20:         

22

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2019/20:        

5

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2019/20:

17

 Žádáme zákonné zástupce, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2019.

 Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:02 [comment]


Nabídka pracovní pozice

[neděle, 28. duben 2019]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ – JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘIJME

ASISTENTKU / ASISTENTA PEDAGOGA

NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

OD 1.5.2019 do 31.7.2020

(hlavní pracovní poměr)

Podmínky přijetí na základě splnění kvalifikovanosti podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (novela č. 379/2015, §20)

                Asistent pedagoga

Motivační dopis, CV a doklad o získání kvalifikace zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Výhody pro přijetí:

·       Praxe se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, znalost problematiky PAS

·       Znalost AJ

·       Hra na hudební nástroj a zpěv

·       Tvořivost, samostatnost, bezúhonnost

·       Ovládání práce na počítači

Bližší informace při osobním jednání.

Kontakt: zs@vrcen.cz ; 371 591 563 – kancelář školy

 

Mgr.Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:53 [comment]


Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

 Zápis žáků do 1.ročníku

pro školní rok 2019/2020

 

8. dubna 2019

v době od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy

 

Rodiče s sebou přinesou:

 • Rodný list dítěte
 • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce uvedeného v jeho osobním dokladu
 • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka
 • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
 • Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2018/2019, pokud byl odklad udělen
 • Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem.

 

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:57 [comment]


Pozvánka na ŠKOLNÍ VÁNOCE

[středa, 5. prosinec 2018]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ

ZVE RODIČE ŽÁKŮ, PŘÍZNIVCE ŠKOLY

A VEŘEJNOST


ŠKOLNÍ VÁNOCE


14. PROSINCE 2018


JARMARK NA ZAHRADĚ NAD KOSTELEM

OD 15,00 DO 17,30 HODIN


VYSTOUPENÍ DĚTÍ V KOSTELE

SV. VAVŘINCE OD 16,00 HODIN

 

Pokud se s Vámi neuvidíme, přejeme

Vám šťastné Vánoce

a krásný nový rok 2019.
Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:45 [comment]


Družina v době podzimních prázdnin

[čtvrtek, 25. říjen 2018]

DRUŽINA JE

V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENÁ.

Uzavření školní družiny je projednáno se zřizovatelem školy.

 

Odůvodnění:

Na pondělí 29.10.2018 se přihlásil 1 žák a na úterý 30.10.2018 se přihlásili dva žáci. Nebyla tak naplněna podmínka minimálního počtu šesti žáků na jeden den.

 

25.10.2018               

Mgr. Pavel Maršalík, řed.školy

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:03 [comment]


Strana 4 z 14
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň