Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2019/2020

 1.    Zapsaní a přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

1901

1904

1906

1908

1912

1913

1914

1918

1920

1922

 

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

1902

1903

1907

1909

1910

1911

1915

1916

1917

1919

1921

1923

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 2.    Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2019/20 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

1902

1906

1915

 

 

 

3.    Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2019/20, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

1904

1921

 

 

 

 

 4.    Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2019/20:         

22

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2019/20:        

5

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2019/20:

17

 Žádáme zákonné zástupce, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2019.

 Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:02 [comment]


Nabídka pracovní pozice

[neděle, 28. duben 2019]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ – JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘIJME

ASISTENTKU / ASISTENTA PEDAGOGA

NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

OD 1.5.2019 do 31.7.2020

(hlavní pracovní poměr)

Podmínky přijetí na základě splnění kvalifikovanosti podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (novela č. 379/2015, §20)

                Asistent pedagoga

Motivační dopis, CV a doklad o získání kvalifikace zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Výhody pro přijetí:

·       Praxe se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, znalost problematiky PAS

·       Znalost AJ

·       Hra na hudební nástroj a zpěv

·       Tvořivost, samostatnost, bezúhonnost

·       Ovládání práce na počítači

Bližší informace při osobním jednání.

Kontakt: zs@vrcen.cz ; 371 591 563 – kancelář školy

 

Mgr.Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:53 [comment]


Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

 Zápis žáků do 1.ročníku

pro školní rok 2019/2020

 

8. dubna 2019

v době od 13,30 do 17,00 hodin v budově školy

 

Rodiče s sebou přinesou:

  • Rodný list dítěte
  • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce uvedeného v jeho osobním dokladu
  • Vyplněný dotazník pro rodiče žáka
  • Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
  • Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2018/2019, pokud byl odklad udělen
  • Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem.

 

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:57 [comment]


Pozvánka na ŠKOLNÍ VÁNOCE

[středa, 5. prosinec 2018]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ

ZVE RODIČE ŽÁKŮ, PŘÍZNIVCE ŠKOLY

A VEŘEJNOST


ŠKOLNÍ VÁNOCE


14. PROSINCE 2018


JARMARK NA ZAHRADĚ NAD KOSTELEM

OD 15,00 DO 17,30 HODIN


VYSTOUPENÍ DĚTÍ V KOSTELE

SV. VAVŘINCE OD 16,00 HODIN

 

Pokud se s Vámi neuvidíme, přejeme

Vám šťastné Vánoce

a krásný nový rok 2019.
Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:45 [comment]


Družina v době podzimních prázdnin

[čtvrtek, 25. říjen 2018]

DRUŽINA JE

V DOBĚ PODZIMNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENÁ.

Uzavření školní družiny je projednáno se zřizovatelem školy.

 

Odůvodnění:

Na pondělí 29.10.2018 se přihlásil 1 žák a na úterý 30.10.2018 se přihlásili dva žáci. Nebyla tak naplněna podmínka minimálního počtu šesti žáků na jeden den.

 

25.10.2018               

Mgr. Pavel Maršalík, řed.školy

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:03 [comment]


Hudební angličtina

[čtvrtek, 20. září 2018]

Vkládám nabídku pana Jiřího Břicháčka..............

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:35 [comment]


Volné pracovní místo - vychovatelka

[středa, 12. září 2018]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:50 [comment]


Rozdělení ročníků 2018/2019

[čtvrtek, 30. srpen 2018]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 23:05 [comment]


Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu.

Dále škola zpracovává údaje zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů zejména vedení osobního spisu zaměstnance a dalších s tím souvisejících agend.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS qbzmucp, emailem na adrese zs@vrcen.cz nebo poštou na adrese Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Milan Krabec, e-mail: milan.krabec@seznam.cz.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:33 [comment]


Sběr druhotných surovin 2018

[neděle, 15. duben 2018]

Sběr druhotných surovin 2018Vyhlašujeme sběr druhotných surovin... Více...


Sběr druhotných surovin 2018 Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:14 [comment]


Ředitelské volno - 30.dubna 2018

[úterý, 10. duben 2018]

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů na den 30. dubna 2018 (pondělí).

Ředitelské volno je projednáno se zřizovatelem školy.

V uvedený den není v provozu školní družina. Obědy jsou odhlášené.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:01 [comment]


Zápis žáků pro šk.rok 2018/19

[pondělí, 19. březen 2018]

Zápis žáků

 

Více...


Zápis žáků pro šk.rok 2018/19 Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:56 [comment]


Strana 6 z 15
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň