Nabídka školy:


vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:25 [comment]


Nabídka školy:


vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:18 [comment]


Pozvání na Školní Vánoce 2017

[úterý, 12. prosinec 2017]

Dovolujeme si pozvat touto cestou všechny naše příznivce, rodiče i prarodiče žáků, bývalé žáky,....na naší společnou událost.

 


Pozvání na Školní Vánoce 2017 Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 16:12 [comment]


Změna cen za obědy

[neděle, 3. prosinec 2017]

Od 1.prosince 2017 platí nové ceny za 1 odebraný oběd.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:30 [comment]


Příprava voleb do školské rady

[sobota, 28. říjen 2017]

Školská rada Základní školy Vrčeň na období 2018 - 2020

Školská rada byla zřízena Obcí Vrčeň dne 27.6.2005 a podle Školského zákona platného od 1.1.2005 musí být členové školské rady zvoleni.

Zákonní zástupci budou vybírat svého zástupce do školské rady na třídních schůzkách 15.11.2017.

Budou vybírat z následujících uchazečů, kteří souhlasili s uvedením svého jména na volebním lístku. Pořadí kandidátů je sestaveno dle abecedy.

Rodičům, kteří nepřijdou na třídní schůzky, bude zaslán volební lístek po jejich dětech.

Všem děkuji za spolupráci.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:49 [comment]


Ředitelské volno

[středa, 20. září 2017]

Po dohodě se zřizovatelem vyhlašuji ředitelské volno. Žáci se mohou přihlásit do školní družiny. Pokud se přihlásí na tento den do družiny pět a méně žáků, bude i družina uzavřena z ekonomických důvodů.

Žádáme o řádné vyplnění infolístků, které mají žáci nalepené v notýsku nebo v žákovské knížce.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:25 [comment]


Asistent pedagoga od 1.9.2017

[sobota, 12. srpen 2017]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:10 [comment]


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:30 [comment]


Sběr druhotných surovin

[středa, 29. březen 2017]

Sběr druhotných surovin

Sběr druhotných surovin (součást celoškolního projektu)

3.dubna – 28.dubna 2017

Vyhlašujeme sběr odpadových surovin – noviny, časopisy, letáky, bílý kancelářský papír, víčka z PET lahví, hliníková folie, hliník, karton.

Podmínky:

Noviny, časopisy, karton – roztříděné a pevně svázané nebo uložené v kartonové krabici

Víčka PET lahve, hliník a hliníková folie – v igelitové tašce

Sběr druhotných surovin je součástí celoškolního projektu a děti dostanou za sběr kredity (po ukončení celé akce).  

Velmi nám ulehčíte práci, pokud budete mít sběr zvážený a roztříděný.  Finance získané za sběr budou použity ve prospěch žáků ZŠ Vrčeň (odměny na závěr školního roku, příspěvek na plavecký výcvik, sladkosti a drobné dárky – Den dětí, družinové hry, narozeniny žáků, …….).

Suroviny přijímáme v ŠD nejlépe v odpoledních hodinách.

Více...


Sběr druhotných surovin Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 23:06 [comment]


Testování žáků 5.ročníku

[sobota, 18. březen 2017]

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

  • naše škola byla zařazena do testování žáků 5.ročníku (jaro 2017) prostřednictvím inspekčního systému testování InspIS SET (modul certifikovaného testování)
  • účast školy je povinná a zjišťování výsledků bude realizováno v režimu inspekční činnosti
  • určené testy pro naši školu: vše 5.ročník – Čeština, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět
  • termín potvrzení účasti do testování: 13.1.2017 (již provedeno ředitelem)
  • vlastní zjišťování výsledků žáků: 9.května – 26.května 2017 (v tomto časovém období je přesné datum na rozhodnutí školy; lze všechny testy najednou, nebo odděleně ve více dnech, včetně náhradních termínů pro žáky, kteří v daný den testu nebyli ve škole)
  • výsledky žáků: ihned po skončení testů
  • souhrnné výsledky školy: po 6.červnu 2017
  • testy budou přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • ČŠI věří, že nám testování poskytne užitečnou zpětnou vazbu
Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:16 [comment]


Zápis žáků

[sobota, 11. březen 2017]

Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2017/2018

Do loňského roku bylo pravidlem, že zápisy žáků se konají od poloviny ledna do poloviny dubna. Od novely školského zákona je termín zápisu stanoven na měsíc duben. O případné odklady školní docházky je povinen zákonný zástupce žáka požádat v době zápisu.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a další dokumenty včetně dalších informací si můžete vyzvednout ve škole před zápisem. Doporučuji termín Vaší návštěvy oznámit emailem (zs@vrcen.cz) nebo telefonicky nejlépe před vyučováním do 7,30 hodin (371591563).

Pavel Maršalík

Více...


Zápis žáků Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:28 [comment]


Pozvání na ŠKOLNÍ VÁNOCE 2016

[neděle, 4. prosinec 2016]

Budeme rádi, pokud nás navštívíte. Přijměte tedy pozvání na naši školní akci, která je určená nejen pro rodiče žáků.

Více...


Pozvání na ŠKOLNÍ VÁNOCE 2016 Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:46 [comment]


Strana 6 z 14
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň