Ukázkové hodiny v 1. ročníku

úterý, 14. listopad 2023

V pátek 3.11.2023 navštívili naší 1. třídu rodiče žáků. Návštěva se uskutečnila při příležitosti ukázkových hodin pro rodiče, které pan učitel každoročně pořádá. Maminky, tatínkové i babičky viděli své ratolesti přímo ve třídě, měli možnost účastnit se reálné výuky a posoudit pokroky, kterých děti ve čtení, psaní a počítání dosud dosáhly. (du)

Ukázkové hodiny v 1. ročníku