O nás

Základní informace

 • Název: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň–jih, příspěvková organizace
 • IZO: 600 070 409
 • IČ: 75 00 50 00
 • Právní forma: Příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Obec Vrčeň
 • Organizace školy: Pětitřídní škola s pěti postupnými ročníky (od 1.9.2019) a třemi odděleními školní družiny (od 1.9.2017)

Nabídka školy - výuka, zájmové útvary a školní aktivity

 • Výuka anglického jazyka od 1.ročníku (zájmový útvar), od 2.ročníku jako povinný předmět
 • Výuka kvalifikovanými pedagogy  - hlavní předměty vyučují učitelé s kvalifikací pro 1.stupeň, některé předměty výchovného charakteru vyučují vychovatelky, cizí jazyk vyučuje učitelka s aprobací pro 2.stupeň
 • Výuka pomocí interaktivních tabulí
 • Práce na PC při výuce od 1.ročníku (výukové programy, internet)
 • Školní družina pro žáky 1.-5.ročníku v době 6,00 – 7,30 a 11,30 – 16,30
 • Nové metody práce (skupinové práce, výuka v projektech, výukové programy na PC)
 • Relaxační cvičení o přestávce a v ŠD (ranní provoz), využití tělocvičny, školní zahrady, odpočinkového koutku
 • Dodržování lidových tradic (Posvícení, Dušičky – Halloween, Vánoce, Tři králové, Masopust, Vítání jara - Morana, Velikonoce, Čarodějnice)
 • Denní projekty (Sv. Václav, Den matek, Den dětí, Vánoční a velikonoční jarmark,......)
 • Zájmové útvary v odpoledních hodinách (Náboženství, Anglický jazyk v 1.ročníku, Sportovní hry, Hliněný kroužek, Šikulové, Hry s hudbou,  Matematika+, Flétna); nabídka zájmových útvarů se mění
 • Pobyt na školní zahradě také o přestávkách, při vyučování (čtení, prvouka, výtvarná výchova,….)
 • Divadelní představení v Plzni nebo ve školní tělocvičně
 • Školní mléko z projektu Mléko do škol
 • Ovoce z projektu Ovoce do škol
 • Možnost nákupu drobné svačiny
 • Vycházky do přírody v okolí
 • Rodinné prostředí školy; rodiče i ostatní rodinní příslušníci jsou vítáni při tradičních akcích i ve výuce
 • Práce na školním pozemku
 • Obědy v jídelně MŠ Vrčeň
 • Autobusové zastávky v blízkosti školy – možný doprovod dětí na zastávku


Vzdělávací program

1.-5. ročník ZŠ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 116/22, datum vydání 1.9.2022

Konzultační hodiny

 • Škola nemá stanovené pravidelné konzultační hodiny pro rodiče a žáky.
 • Konzultaci lze domluvit na výše uvedených kontaktech.


Návštěva ve vyučování (po domluvě s učitelem)

 • Zákonný zástupce může navštívit vyučovací hodinu svého dítěte.
 • Zákonný zástupce se může zúčastnit vyučování a společně pracovat se svým dítětem dle pokynů učitele.


Školská rada

 • Mgr. Blanka Palečková - předsedkyně školské rady - zástupce za pedagogické pracovníky školy
 • Mgr. Lenka Roušalová - zástupce zřizovatele
 • Martin Strolený - zástupce rodičů (od 1.1.2021)


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Milan Krabec

705 409 191


Školní stravování

Školní jídelna MŠ Vrčeň


 • Cena za 1 oběd (1.-4.ročník; věk 7 - 10 let): 31 Kč/1 oběd - od 1.9.2022
 • Cena za 1 oběd (5.ročník; věk 11 - 14 let): 34 Kč/1 oběd - od 1.9.2022

 • Odhlašování telefonicky nejpozději den předem do 15,00 hodin; e-mailem den předem nejpozději do 13,00 hodin

 • Záloha na obědy - inkasní platbou nebo převodem z účtu v prvním zářijovém týdnu 700,-Kč

 • Další informace - žák má nárok na oběd pouze v době přítomnosti ve škole, první den nemoci lze oběd vydat do jídlonosiče, mimořádně lze odhlásit oběd ráno telefonicky do 7 hodin na ten samý den pouze v případě nemoci; pokud mají rodiče zájem o obědy i ve dnech nemoci, hradí plnou cenu oběda.


Kontakty

 • Telefon: 371 591 563
 • Mobilní telefon (od 19.3.2018): 728 550 788
 • Telefon - školní družina: 371 580 595
 • E-mailzs@vrcen.cz
 • Webhttp://zs.vrcen.cz
 • Datová schránka: qbzmucp